Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Młodzi cyfrowi. Cyberprzestrzeń może być bezpieczna

Joanna Flis
Rodzic XXI wieku ODC. 22/27

Jak rodzice mogą zadbać o bezpieczeństwo i zdrowe granice korzystania przez dzieci i nastolatki z social mediów?

Korzystanie z mediów społecznościowych wynika z naturalnej potrzeby człowieka do bycia wśród innych ludzi. Jest to wyraźnie widoczne wśród dzieci i nastolatków, którzy nie znają świata bez social mediów. Co jako rodzice możemy zrobić, by nasze dziecko miało z nimi zdrową i bezpieczną relację?

Czym są media społecznościowe dla współczesnych nastolatków? Niekiedy dosłownie wszystkim. To miejsce cyfrowych spotkań z rówieśnikami oraz przestrzeń, w której młodzi cyfrowi mogą zaspokoić swoją potrzebę tożsamości, przynależności do grupy, uznania czy autoprezentacji. Badania prowadzone przez fundację Dbam o Mój Z@sięg na próbie ponad 50 tys. polskiej młodzieży jasno wskazują, że używanie social mediów jest bardzo powszechne – korzysta z nich 92% nastolatków. Polski nastolatek przeciętnie używa od trzech do czterech aplikacji społecznościowych. Największą popularnością wśród młodzieży w Polsce cieszy się komunikator Facebook Messenger (78,3%) oraz YouTube (71%). Wysoką pozycję zajmuje Snapchat (59,5%), na czwartym miejscu uplasował się Instagram (55,9%), a na piątym 
Facebook (48,7%). Myśląc o używaniu social mediów przez polską młodzież warto wskazać na kilka ważnych kwestii. Otóż 20% polskich nastolatków przyznaje, że to, co publikuje za pośrednictwem portali społecznościowych, nie jest zgodne z rzeczywistością. Co trzeci nastolatek przyznał, że czuje się uzależniony od mediów społecznościowych; co czwarty często, bardzo często lub zawsze sprawdza, ile lajków otrzymują jego posty i zdjęcia; a co dziesiąty kasuje opublikowane informacje o sobie, jeśli nie otrzymają one wystarczającej liczby pozytywnych komentarzy. Co piąty nastolatek przyznał, że w zasadzie nie wie, w jaki sposób chronić swoją prywatność w sieci.

NAJWAŻNIEJSZE ZAGROŻENIA DLA DZIECKA PŁYNĄCE Z SOCIAL MEDIÓW 

Media społecznościowe stanowią szczególną formę spędzania wolnego czasu w świecie wirtualnym. Relacje nawiązywane w ten sposób w dużym stopniu zastępują realne kontakty społeczne. Model nieautentycznych i powierzchownych relacji staje się wiodącym sposobem budowania więzi społecznych, znacznie wpływa na sposób postrzegania relacji oraz na poczucie wartości młodych ludzi. 

Russel Viner z UCL Great Ormond Street Institute of Child Health, autor badań nad wpływem mediów społecznościowych na rozwój dzieci, zwraca uwagę na jeszcze jedno bardzo niebezpieczne zjawisko. Chodzi o fakt, iż czas spędzany w social mediach najczęściej jest pierwotnie przeznaczony na sen i aktywność fizyczną (20% polskich nastolatków przyznaje, że często lub wręcz zawsze budzi się w nocy, aby korzystać z internetu), co ma swoje bardzo niebezpieczne konsekwencje dla zdrowia psychicznego i fizycznego. Liczne badania potwierdzają dramatyczny wpływ mediów społecznościowych na poczucie własnej wartości. Wskazują również na zależność między aktywnym uczestnictwem w social mediach a rozwojem poważnych zaburzeń klinicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, w tym fobie społeczne. Korzystanie z mediów społecznościowych nie przyczynia się do odczuwania samotności (często jest wręcz przeciwnie), ale wiąże się z obniżeniem nastroju.

Przyjmijmy zatem założenie, że to nie nowe technologie są szkodliwe, ale nieumiejętne i niewłaściwe korzystanie z nich. Biorąc powyższe pod uwagę, należy zwrócić uwagę na najważniejsze zagrożenia związane ...

Pozostałe 80% treści dostępne jest tylko dla subskrybentów.

Subskrybuj

Pozostałe odcinki

Podobne materiały