Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Dziecko wykorzystywane seksualnie. Konsekwencje wykorzystania seksualnego

Terapia i edukacja seksualna ODC. 9/13

Jakie mogą być konsekwencje wykorzystania seksualnego?

Transkrypcja video Dziecko wykorzystywane seksualnie. Konsekwencje wykorzystania seksualnego

00:00:17

Teraz parę słów o tym.

00:00:22

Kto to jest ofiara? Jakie warunki musi spełnić, gdy mówimy o pracy? Diagnosty w Polsce i kim jest sprawca, gdy mówimy o sprawcy na gruncie prawa polskiego i na gruncie działania Diagnostów i działaniu terapeutów, którzy pracują w Polsce, tak jak państwo słyszeli?

00:00:48

Osobą, która kwalifikuje się przez artykuł 200 paragraf jeden do bycia ofiarą i którą ustawodawca chroni w sposób szczególny, to jest dziecko do 15 lat.

00:01:05

Kontrowersje wokół tego rozwiązania są znaczne krótko tylko powiem, że ta konstrukcja prawna jest konstrukcją w wysokim stopniu chroniącą dziecko, dlatego, że od ofiary właściwie wymagam się tylko tego, żeby zmieściła się specyficznym obszarze ochronnym.

00:01:27

Myśli nie osiągnęła wieku nie przekroczyła granicy ochronnej. Dziś specyficznej ochrony żadnych innych warunków spełniać nie musi i podkreślam, to państwo z całą mocą, dlatego, że zarówno działania diagnostyczne jak działanie terapeutyczne, w tym wypadku dość mocno.

00:01:50

Akceptują fakt, że jakiekolwiek motywy działania po stronie ofiar nie są istotne dla oceny tej osoby jako ofiary, a więc sam fakt, że ktoś ma nieukończone.

00:02:05

Jeszcze nie doszedł do granicy, którą wskazał ustawodawca dostarczy. Wystarczy do tego, żeby uznać, że ta osoba jest ofiarą. Nie ma znaczenia ani zgoda tej osoby, ani brak zgody.

00:02:19

Nie ma znaczenia ani to, czy osoba ta bierze udział w czynie w sposób bierny czy czynny. Nie ma również znaczenia to, czy osoba ta w jakiś sposób i tu proszę zastosować cudzysłów, nakłania namawia sprawcy do dokonania czynu. Konstrukcja, którą zadał ustawodawca jest.

00:02:43

Taka wystarczy, że ktoś nie przekroczył granicy. Oczywiście nad tego rodzaju konstrukcją i nad tego rodzaju decyzją trwa mnóstwo tak zwanych obocznych dyskusji, a mianowicie pytania wielkie, czy 15 rok życia to jest dobry moment do oceny, że ochrona na tej granicy się kończy.

00:03:09

Czy i zaczyna się inny po 15. Roku życia? Rodzaj ochrony, bo też proszę nie rozumieć, że ustawodawca nie zapełnił i zapewnił innym osobom, które przekroczyły tę granicę również ochrony je.

00:03:24

Ochrona ta jest specyficzna i też zawiera się w specyficznej samek ci karalności i zagrożeniem był ziemią między 2 a 12 latami życia. Ta konstrukcja jest o tyle istotna.

00:03:40

I że.

00:03:41

Ustawodawca pomyślał o 4 takich bardzo ważnych cechach. Ofiary o niej nie dojrzałości biologicznej, która w tej chwili jest bardzo bys kupowal na.

00:03:54

Biorąc pod uwagę procesy akceleracji dojrzewania, rzeczywiście to jest tak, że osoby piętnastoletnie dziewczynki czy chłopcy mogą biologicznie prezentować rzeczywiście zakończony proces dojrzewania.

00:04:11

Natomiast ustawodawca chroniąc ofiarę też myślał o takich cechach ofiar u i jak zdolność intelektualnego opracowania sytuacji, w której ta ofiara bierze udziału zdolność emocjonalnego udziału, w tym czynne, a więc dojrzałość emocjonalną, dojrzałość społeczną i dojrzałość seksualną. Razem podjął decyzję, że do 15. Roku życia nie może czasami dojrzał.

00:04:42

Miał liczna, jest od identyczna. Za względu na brak innych cech dojrzałości ofiara korzysta ze szczególnej ochrony. Jeśli mam podzielić się z państwem własną oceną, to bobo co akceptuje ten sposób myślenia dlatego, że gdyby obniżyć granicy ochrony na przykład do 12 roku życia 13 14 jakkolwiek powodując się tylko elementami biologicznymi.

00:05:14

To bylibyśmy autorami 2 rodzajów nadużyć.

00:05:19

Po pierwsze, musielibyśmy zrezygnować z bardzo ważnego elementu wiedzy na temat seksualności człowieka, a nie mieliście takiej wiedzy i takiego założenia, że seksualność jest integralną.

00:05:33

Człowieka, a nie wybraną aspektem jego funkcjonowania związku, z czym wy mówimy o seksualności człowieka, to nie mamy na myśli Nowoczesnej bulion ciu.

00:05:46

Stwierdzam seksuologiczne wyłącznie funkcje, którą spełniają narządy płciowe. Mamy na myśli jego funkcjonowanie seksualne również w kontekście intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i stąd gdybyśmy oparli definicje ofiary wyłącznie na czynnikach biologicznych, musielibyśmy o takim bardzo ważnym fragmencie wiedzy seksuologicznej zapomnieć.

00:06:17

Zachęcam państwa do tego, bo.

00:06:21

Wiedza w Nowoczesnej seksuologii wskazuje na to, że funkcjonowanie seksualne wykracza poza wiedzę o budowy organów płciowych i o ich funkcji.

00:06:33

Natomiast długi element, który również jest elementem istotnym. To jest element wynikający z pierwszego.

00:06:42

A mianowicie ochrona dziecka powinna zakładać, że jego rozwój biologiczny społeczne, intelektualnej, emocjonalnej nie zachodzi. W tym samym rytmie ktoś biologicznie może dojrzewać szybciej, a emocjonalnie do społecznie nie stąd też dobrze jest zapewnić ochrony szerszą, a nie tylko ochronę, która wynika z jednego czynnika.

00:07:12

Ale bierze pod uwagę lit mu dojrzewania w pozostałych sfer.

00:07:19

Wiedza o tym, jak kształtuje się dojrzewanie nie tylko biologiczna jest częścią integralną seksuologii i wiedza o tym, jak seksualnie emocjonalnie i społecznie przebiega rozwój seksualny dziecka. Jest wiedzą, który nam pozwoli odpowiedzieć na pytanie, w jakim języku?

00:07:42

Samodzielne podejmowanie decyzji jest możliwe, a w jakim nie? Stąd też poświęciła wychowującą uwagi myśl mu o tym, kim jest ofiara i argumentowanie rzecz takiego rozwiązania, dlatego, że potoczne poglądy na temat ofiary raczej zmierzają w 2 kierunkach.

00:08:04

Po pierwsze pokazywanie, że jest to osoba biologicznie dojrzała, więc nie należy się pochylać nad innymi aspektami funkcjonowania, a po 2, że osoby nie dysponujące wiedzą profesjonalną, pokazują, jak ofiara współdziała ze sprawcą albo jak ofiara bierze udział samodzielny w nakłanianiu sprawcy. To oczywiście, proszę państwa wynika z braku wiedzy seksuologicznej ten sposób myślenia.

00:08:35

I, jeśli mówimy o tym, że tym sposobem dysponują nie profesjonaliści.

00:08:40

To oprócz tego, że można im to wybaczyć lub nie, to po naszej stronie istnieje konieczność zwiększania tej wiedzy. Stąd właśnie moja intencja jest taka, żeby dość dokładnie w o dzieć, że ochrona ofiary obejmuje również jej działanie, to nie ważne czy?

00:09:03

I tu znowu zaopatruje ten czasownik w cudzysłów ofiarę nakłania albo prowokuje sprawcę. Jeśli ktoś zachowuje się odpowiednio do 12 latka czy do piętnastolatki tchibo czternastolatki w swoim działaniu to w skład tego rodzaju zachowań mogą wchodzić zachowania, które ktoś ocenia jako prowokujące. To nie ma znaczenia. To są to są zachowania, które pozostają.

00:09:33

Obszarze seksualności dziecka podlegają ocenię jako zachowania, które nie.

00:09:41

Odbieramy mniej status ofiary, myślenie potoczne o ofierze jest jak pisze profesor Wojciszke w swojej książce, wskazując na różnice między działaniami mężczyzn i kobiet.

00:09:54

Działania tego rodzaju też konsty N sytuują w społeczeństwie pewien obraz ofiary jako osoby niewinnej, bjoern ej czy nie, natomiast broniącej się przed sprawcą i czynnie wszelkimi możliwymi sposobami przeciwdziałającym.

00:10:12

Yy działającym na rzecz uniknięcia wykorzystania tak wcale być nie musi.

00:10:19

Twierdzenie, że ofiara działa w taki sposób, który jest po pierwsze dla tej ofiary dostępny, a po 2 w taki sposób, żeby z jej perspektywy był to sposób najskuteczniejszy.

00:10:32

To jest jedzona, której się warto poprzeć, dlatego proszę państwa, przy diagnozie zjawiska wykorzystania bardzo istotna jest dobra wiedza o rozwoju seksualnym człowieka.

00:10:46

A zwłaszcza o tym fragmencie po stronie dziecka, który dotyczy rozwoju seksualnego dziecka, czyli od momentu, gdy funkcjonuje ono jako niezależna jednostka, czyli po urodzeniu, co nie znaczy, że lekceważy i nie znam prawidłowości dotyczących rozwoju płodowego.

00:11:06

Nie one są istotne, ale bez tej wiedzy, która obejmuje wiedzę o seksualności dziecka domawiam muzeum nie jest możliwa.

00:11:18

Gdy analizujemy.

00:11:21

Ujawnienie jego elementy w wypowiedziach dziecka, bo tam pojawiają się elementy dotyczące sprawcy i jego czynu. Oczywiście prostą rzeczą jest to, by sprawca jest ujawniony po imieniu nazwisku, ale to jest rzadkie.

00:11:37

Natomiast częstszy jest takie określenie, że to jest wuj, to jest ojciec, to jest dziadek albo jest to matka czy jest to ciotka w takich wypadkach skolei wiedza o mechanizmach działania sprawcy.

00:11:53

O tyle przydatna, że w mechanizmach na przykład działania sprawców obcych czy działania sprawców kazirodczych tkwi informacja u prawda pada linia jąca fakt, że dziecko mówi o rzeczach doświadczonych albo obniżająca takie prawdopodobieństwo. Dlatego też.

00:12:14

Samo miano zowa nie w oparciu. Po pierwsze o wąskie, tylko kryteria analizy czynu.

00:12:22

To nie jest nie od noza, która spełnia kryteria diagnozy rzetelnej, ale również nieznajomość mechanizmów działania czy sprawców kazirodczych czy sprawców obcych oraz nieumiejętność zrozumienia jak działa inaczej sprawca, kobietę, mężczyzna nie pozwoli wyłowić ukrytych informacji zawartych w narracji.

00:12:47

W związku z czym proszę Państwa, bardzo zachęcam do tego, żeby diagności.

00:12:54

Raczej skupiali się na zwiększeniu wiedzy o seksualności człowieka, niż skupiali się na przykład na przyswojeniu wąskiej strategies. Fala, która jest przydatna, którą chętnie stosuję i na której się opieram, ale która jest dawką wiedzy niewystarczającej.

00:13:14

Żeby móc mówić o tym, że dochodzi do rzetelnej diagnozy.

00:13:21

I teraz proszę Państwa, powstaje pytanie, co to oznacza, że między ofiarą a sprawcą doszło do pewnej interakcji, bo powinni relacji, która jest oceniana jako czym jest to dość ważna rzecz i dość istotna część mojego wykładu. Dlatego, że odpowiedź na pytanie.

00:13:45

Jest wykorzystanie seksualne w sensie. Na czym polega to zachowanie prawnik? Jak państwu mówiłem uprzednio odpowiada w sposób prosty, to jest albo.

00:13:59

Zachowanie pod postacią obcowania płciowego albo inna czynność, albo oczywiście jest tak, że tych czynności może być kilka, natomiast z tego, co mówiłam państwu uprzednio clinic ysta odpowiada szerzej.

00:14:16

W definicjach, które mają państwo w tabelach i mogą je państwo sobie analizować. Zobaczą państwo, że istnieją różne sposoby klasyfikowania zachowań.

00:14:27

Dostarczyłam państwu, tutaj pewnie ma przykładu, który dotyczy klasyfikacji dokonanej przez Catherine vr i powodem, dla którego posługuje się tą klasyfikacją i też państwa zachęcam dla diagnoz kliniczne.

00:14:42

Tych jest szerokość tej klasyfikacji. Proszę zwrócić uwagę, że klasyfikacja ta zawiera czyny, które są dokonywanych bez kontaktu fizycznego.

00:14:56

Ma to ogromne znaczenie, dlatego, że po pierwsze często od tego rodzaju czynu.

00:15:04

Zaczyna się w ogóle działanie sprawcy po 2, dlatego, że sprawca zachęcony faktem, że kontakt fizyczny może pozostawić ślady, a brak kontaktu fizycznego nie rozpoczynał tak zwani proces byłemu, czyli zaczyna swoje działania zmieniać poczynając od działań bezdotykowych, przechodząc na działania dotykowe.

00:15:30

I tutaj uwaga i dla wielu mostów.

00:15:34

I dla tych, którzy pracują już z dzieckiem interwencyjnie i sami mogą natknąć się na informacje dotyczące wykorzystania te rodzaje wykorzystam bez kontaktów.

00:15:46

One są zawarte, czasami w narracji dziecka, ale dla wielu osób to nie jest wykorzystanie i tu proszę państwa, warto być czujnym i ostrożnym. Po pierwsze to spełnia kategorie diagnostyczne wykorzystania tony Cznego po 2.

00:16:04

To uczula nas na to, że możemy wykryć coś na bardzo wczesnej fazie, a jednak istnieje w badaniach zależność między surowością wykorzystania a wielkością urazu.

00:16:19

I to jest też taka zachęta do tego, żeby wiedzę raczej rozszerzać, niż koncentrować się na takich zachowaniach, które są definicje.

00:16:33

Wykorzystania sam fakt, że nie ma kontaktu fizycznego, to jeszcze oczywiście nie wyklucza przestępstwa z tym, że musi tam być jeszcze specyficzne warunek, ale może nie jest to moment do zamawiania takich lasów. Natomiast chcę pokazać, że zachowania bez kontaktu też mają charakter krzywdzący i też mogą spełniać kategorię przestępstwa.

00:17:02

Rodzaj klasyfikacji, którą dokonała Kathleen Hall, a on jest rodzajem o tyle dobrym, że rośnie też w miarę posuwania się ku wyższej numeracji inwazyjnych. Czemu?

00:17:18

Części ciała, czyli już kontakt fizyczny i następnie już.

00:17:24

W kolejnych elementach zawarte są coraz bardziej inwazyjne formy. Trójka zawiera penetracje jak korupcja pamiętać, a wygląda, ale nie jeszcze genitalne.

00:17:36

Skolei czwórka zawiera kontakty oralne i zwracam uwagę na to, że kontakty oralna są tu potraktowana jako kontakty o wyższym stopniu Inwazyjności i surowości w stosunku do Pani traci, która jest dokonana płacą lub narzędziem.

00:17:56

Na czerwono zaznaczono penetracja genital na. Ona jest istotny, dlatego, że też badania pokazują zależność między.

00:18:08

Panie pracują genital mną, a.

00:18:11

Z większymi podziałem głosu, a więc jeśli uraz, który płynie.

00:18:18

Z wykorzystania jest wyższy, to prawdopodobnie doszło do penetracji, czyli do przekroczenia granic ciała i to też do przekroczenia granic ciałem na poziomie kontaktu waginalnego lub analnego, co również skutkuje tym, że dla niektórych ofiar jest to zagrożenie z zajściem w ciąży.

00:18:39

Dolej stopień vr zabrała również takie formy jak seksualne wyzyskiwanie dzieci i ok nic poza połączonych z innymi formami.

00:18:50

Przepraszam na sekundę.

00:18:54

Potrzebuję, mamy dla zwi.

00:18:57

Dążenia, przemoc seksualną, która zawiera takie elementy jeszcze dodatkowe, które inwazyjność czynu i okrucieństwo tego czynu zwiększają zwrac.

00:19:10

Są państwa uwagę na te formy, do których Jeszcze raz wrócę, to forum związane.

00:19:20

Czy zachowaniami bez kontaktu, dlatego, że dzisiejszy wykład myślał również jako wykład autorski? Oczywiście, ale w dzisiejszym wykładzie nie bierze udział jeszcze pewnie dziewczynka, która są działaniem i mam na to zgodę, żeby to ujawnić. Przyczyniła się zarówno do pełnej ochrony dzieci w klasie, jaki też przyczyniła się do wyjaśnienia praktycznego pewnych aspektów.

00:19:50

Szerokich definicji wykorzystania. Rozpowiem o to mi chodzi.

00:19:56

Ten slajd pokazuje państwu, jak wraz surowością czynu, a surowość czy mógł na nią państwo pokazaną na samym dole okresu.

00:20:09

Jak surowością współdziałała pewien sposób nawiązania kontaktu z ofiarą.

00:20:16

Wielu wypadkach mamy do czynienia z takimi rodzajami wykorzystani, które budzą piły znaków zapytania i tak zwany człowiek na ulicy, czyli mówiąc krótko, ktoś, kto nie ma wykształcenia specjalistycznego, zastanawia się, czy to jest wykorzystanie, czy to w ogóle jest czym, nad którym należy się pochylić, czy wdrażać interwencję i jaką bo może to jest tylko żart. Może to jest tylko psikus.

00:20:46

Może to jest tylko zabawa i dlatego pozwoliłem sobie państwu pokazać.

00:20:51

Jak surowość czynną na samym dole slajdu, rosnąca w kierunku lewego. Do prawego mojego funkcjonuje wspólnie ze sposobem nawiązywania kontaktu z ofiarą, który jest od lewej do prawej rosnącym, czyli jeśli idziemy od lewej do prawej, rośnie surowość. Czy no, jeśli idziemy w ten sam sposób, obserwując sposób nawiązania, kontrakt kontaktu z ofiarą.

00:21:22

Rośnie inwazyjność, do czego zmierzam? Do tego, że zachowanie bez kontaktu.

00:21:30

Fizycznego to są często takie zachowania, które dokonują się liczyliście bez dotyku i dokonują się w sposób bardzo mało dla otoczenia defined owalne.

00:21:43

I jedno styczny.

00:21:46

W górnej części slajdu zawadą taką skalę, która pokazuje, jakie są możliwe formy, podałam tylko 4 takie powiedziałabym najbardziej klasyczne nawiązania kontaktu z ofiar.

00:22:00

Odbył nimbu przez nawiązanie trwałych relacji do osaczenia i uzależnienia i do bezpośredniego ataku grunt, proszę państwa, oznacza działanie generalnie z angielskiego jest to zastępowanie czegoś czymś, a więc w running oznacza takie powolne na podstawie przechodzenia małymi kroczkami od czynności nieinwazyjnej, bo coraz bardziej inwazyjnej.

00:22:30

Działanie sprawcy.

00:22:32

Żeby ofiara mu zauważyła zarówno wieloetapowo ści tego działania, tak również, by mi zauważyła, że każdy kroczek różni się od kroku następnego, bardzo niewiele.

00:22:46

W związku z tym sprawca posuwa się w swoje inwazyjności od czynności, która wydaje się neutralna do czynności, która jeśli go nie zahamujemy, staje się coraz bardziej inwazyjna.

00:23:03

I może doprowadzić do takiego wykorzystania, które również jest z wykorzystaniem połączonym z innymi formami przemocy. Ta niunia, która łączy browning po lewej stronie z zachowaniami bez kontaktu fizycznego.

00:23:20

Ona potem pokazuje, że go running może rozwinąć się tak daleko, że będzie zawierał ostre formy przemocy fizycznej połączone jeszcze z innymi formami przemocy.

00:23:35

Czyli mówiąc krótko sprawca, zacznij od broni mógł.

00:23:39

A skończy na bardzo ostrych inwazyjnych formach. Mówię o tym dlatego, że część nie wszyscy sprawcy akurat tak daleko idą, bo pod płaszczyzną tej krzywej, która płynie od gumbo aż do przemocy seksualnej, są inne o mniejszej inwazyjności zawarte w o.

00:24:01

Następnie, gdy mówimy o nawiązywaniu trwałych relacji, to może być tak, że sprawca zaczyna nie od broni, był tylko zaczyna od trwały relacji, co bardzo często przydarza się tak zwaną kruzer om, czyli tym, którzy krążą i tym, którzy łowią ofiary w Internecie.

00:24:20

Chodzi o nawiązanie intymnej relacji po to, żeby zacząć od pobudzenia intymnych już przy spotkaniach albo penetracji, albo przemocy dość.

00:24:32

3 sposób nawiązanie kontaktu to jest uzależnienie i osaczanie. To są formy, które są często przy wykorzystania, gdy osoba sprawcy jest zmieniona, a więc to są takie sytuacje, gdy trwające relacja na przykład relacja. Ojciec córka na przykład relacja ojczym Pasierbica.

00:24:55

Ona z relacji ojcowskiej przez uzależniania ofiary albo przez takie jej traktowanie, że ofiara nie może wyplątać się z tej relacji i na przykład nie może o tej relacji powiedzieć.

00:25:10

One powodują, że sprawca waży się na bardziej inwazyjne formy napo nietradycyjne albo łączenie przemocy z innymi formami przemocy.

00:25:21

I ostatni.

00:25:22

Ja dość rzadka muszę państwu powiedzieć, to jest bezpośredni atak, czyli bezpośrednia seksualna agres ja. Powiem TZ penetracją i z innymi formami przemocy.

00:25:36

Tak jak państwo wiedział?

00:25:39

Te wszystkie formy działania grunt, nawiązywanie trwałych relacji, osacza niej atakowanie. One są społecznie oceniane, różnie, bardzo trudne. Dla mnie fachowców jest zgromadzona nie umiem bu.

00:25:56

Bardzo trudna nawiązywanie trwałych relacji i uzależnianie. Osaczanie dla wielu nie specjalistów, odróżnienie uzależniania od relacje ojcowskiej jest problemem społecznym odbiorze natomiast i dla specjalistów bezpośredni atak fizyczny na ofiary nie pozostawia wątpliwości, zwłaszcza gdy rodzi skutki fizyczne w postaci uszkodzeń.

00:26:23

Stąd też, proszę państwa, dedykując dzisiejszy wykład, że w czym Cema na inny Karolina i jest uczennicą jednej ze szkół podstawowych w dużym mieście w Polsce chciałabym państwu pokazać, w jaki sposób to dziecko wyłowił o i oceniło, że sytuacja, w której znalazłem się ona i reszta klasy, nie jest sytuacja normatywną i takie zmieszanie tego dziecka sytuacją.

00:26:53

Dawało pewien sygnał.

00:26:56

Który przesłała dalej. Dzięki temu możemy i bardzo państwa zachęcam do analizowania tej sytuacji, bo zawiera ona bardzo dokładne pokaz, jak z niewinnych zachowań dochodzi do zachowań o coraz bardziej inwazyjnym charakterze. Rozpisałam tę sytuację na 6 etapów, pierwszy etap.

00:27:21

W tej sytuacji, którą opisywała dziewczynka w nieco innej narracji, ale łapę narrację. W jaki sposób uzgodniłam z tym, czy to jest narracja zgodna z numeracją w pierwszym elemencie powiedziała tak, że na początku roku w jednej z klas w szkole podstawowej, tak jak mówię w dużym mieście do klasy tej uczęszczała Karolina. Pojawią się nowy nauczyciel.

00:27:47

Dziewczynki chłopcy byli dosyć zdziwieni dlatego, że zapowiedział uczniom, że należy zwracać się do niego per panie darku i należy wystrzegać się zarówno w armii. Panie dariuszu jaki broń Boże nie należy stosować formułę, proszę pana.

00:28:06

Się porusz dziwna.

00:28:08

Zwłaszcza i to jest komentarz dodatkowy tej dziewczynki, że dlaczego taka dorosła, taka osoba dojrzała chce, żeby tak do niej mówić dalej?

00:28:22

W 3 jakby kroku tego działania?

00:28:26

Nauczyciel zapowiedział, że tym, którzy nie zastosują się do jego prośby, on będzie musiał.

00:28:34

Zaaplikować pewną karę. Kara tę przeprowadził następująco osoby, które będą zwracały się inaczej, muszą wykonywać przysiady na środku klasy przodem do nauczyciela lub tyłem lub mają do wyboru karę w postaci Jedynki z przedmiotu.

00:28:54

Uczniowie byli zdziwieni zaszokowani części śmiała, a część nie wiedziała, jak zareagować.

00:29:03

Akcentował, że uczniom przysługuje prawo wyboru i część uczniów robiła przysiady, choć dziwiła się, dlaczego nadanym opcji przedmiotu, który brandon że nie był przedmiotem wychowania fizycznego, mają dokonywać przysiady albo dostawać Jedynki.

00:29:22

Za kilka dni w tej klasie wyruszyłem następujący problem i to problem banalny 2 chłopców siedziało w 2 ławce.

00:29:31

A 3 dziewczynki siedzące w ławce pierwszej zasłaniały im tablicę i chłopcy poskarżyli się nauczycielowi, że nie widziałem tablicy i wtedy usłyszeli, że powinni wyobrazić sobie, że siedzące przed nim koleżanki nie mają na sobie ubrań.

00:29:48

Nauczyciel wyjaśnił, że mam. Wyobrażam sobie, że dziewczynki siedzą nagie. To takie wyobrażenie zmieni Wszystko dlatego, że wtedy widok koleżanek nie będzie im przeszkadzać.

00:30:00

Za kolejnych kilka dni dziewczynkach zgłosiła do nauczyciela fakt, że chciała dostać lepszy stopień z danego przedmiotu niż ten, na który ocenił jej pracę nauczyciel. I wtedy nauczyciel się zgodził, ale postawił wolne i powiedział, tak będziesz się musiała rozebrać.

00:30:22

I na tym skończyła się opowieść tej dziewczynki.

00:30:27

W opisie tej pierwszej sytuacji i teraz chciałabym państwu pokazać, jak rzecz rozpisana na te 6 kroków.

00:30:36

W opisie dziecko ona natrafiła na pewnego rodzaju reakcje rodziców i na to, jak na to zareagowali rodzice pierwszej.

00:30:49

Kolumnie mają państwo opisane opisanie pierwszy etap i w pierwszym rzędzie opisane są etapy te, które państwo omówiłam, a potem w 2 rządzie mają państwo opisane jak dzieci.

00:31:04

Tę sytuację widziały, a w 3 rzędzie reakcje i reakcje dzieci i rozpoznamy rodziców. Otóż dużo państwa niej pojawił się tam nowy nauczyciel.

00:31:17

To część dzieci to reakcja na jego wygląd już zanim zdążył coś powiedzieć, była dość taka niechętna, dlatego, że dzieci mówiły, że on jest stary, co nie oznacza żadnej deprecjacji właściwy tej osoby.

00:31:37

Dlatego, że jeśli ktoś ma 12 lat albo 10, to wiadomo, że dwudziesto pięcio latek też jest osobą już.

00:31:45

W grze biało.

00:31:46

W 2 etapie natomiast pojawiło się takie działanie.

00:31:52

Nie ze strony nauczyciela polegającym na tej propozycji nie do zwracania się i wtedy dzieci zareagowały zdziwieniem, zmieszaniem i niechęcią, ale jednocześnie zaciekawieniem takiego podtekstu.

00:32:07

Że nauczyciel tak się zachował, gdybyśmy patrzyli na to, co się, co się stało, czyli yy badali znaczenie sytuacji, to nauczyciel dążył do zmniejszenia dystansu przez PO pierwsze zwracanie się do niego po imieniu, ale nie bezpośrednio, tylko panie, a po 2 przez zdrobnienie, czyli to, co się stało, to jest pewnego rodzaju zmiana.

00:32:35

Stego, bo czego dzieci są przyzwyczajone na coś, co jest bardziej bliskim kontaktem w stosunku do zwracania się? Proszę pana, ten mały kroczek między proszę pana a pani darku to jest gro czyt, który zwiększa bliskość wobec dziecka, zmniejsza dystans, jest sam w sobie.

00:32:58

Wu oceny, gdyby abstrahować od kontekstu mnie winnym działaniem. Natomiast gdy przechodzimy do kolejnego upadku 3, to zauważamy, że następuje kolejny etap, czyli włączenie do nich elementów cielesnych do prowadzenia lokci, którą zupełnie nie jest związana tematycznie z elementami cielesnymi.

00:33:20

Dzieci są z drzwiowe rodzice, którzy są poinformowani, nie umieją tego ocenić jednoznacznie, gdy państwo obserwują co się dzieje w kolumnie 3.

00:33:31

Na samym dole to widzą, że.

00:33:34

Pole niesie mnie jednoznaczna ocena rodziców. Dziewczynka mówi o tym swojej matce. Matka rozmawia z innymi rodzicami i ocena jest niejednoznacznie mniejszość uznaje zachowanie nauczyciela za przekroczenie normy i uważa, że to jest niewłaściwe, że dzieci mają kucać na lekcji, która jeszcze przodem lub tyłem do nauczyciela na lekcji, które nie zawiera elementów fizycznych, a część większość uważa, że to są zachowanie o graniczne.

00:34:05

Może więcej ruchu, może więcej nowości, może jakiś fan dziewczynkę jest zaniepokojona.

00:34:13

I mówi o tym, że to jest dziwne, że to tak nie powinno być, że trzeba o tym powiedzieć komuś dorosłemu.

00:34:22

Na razie do nauczyciela nie dochodzą żadne informacje zwrotną i pojawia się element 4, a mianowicie możliwość zamiany kary przysiadów na jedynkę, a więc taki element, gdzie nauczyciel stwarza pozorny wybór. Przecież nie wszyscy muszą siadać ci, którzy nie chcą robić przysiadów.

00:34:43

To mogą przecież dostać jedynkę i wtedy pojawia się takie poczucie dzieci.

00:34:50

Że no chwała Bogu nie trzeba robić coś dziwnego, ale jednocześnie pojawia się niepokój. Dlaczego?

00:34:58

Taka kara za to, że nauczyciel żąda zbliżenia i żąda zmniejszanie dystansu. Rodzice rozmawiają o tym dlatego, że dziewczynka, która o tym mówi, jest zdziwiona tym, że jedyny robią przysiady, bo nie chcą mieć Jedynki, czyli nie chcą pogorszyć się z przedmiotu, a drudzy mówią nie, to jest niewłaściwe. Nie będziemy robić przysiadów. Matka dziewczynki wspiera dziewczynkę mówi.

00:35:28

Nie żadnych przysiadów robić nie musisz, to nie jest ok. Problemu przysiadł na lekcji geografii czy historii rozwala między rodzicami. Znowu dajemy jednoznaczną ocenę.

00:35:43

Mniejszość uważa, że to jest przekroczenie normy, ale większość uważa, że dzieci mani wybór.

00:35:49

I mówi niczego złego w tym, że jeśli dziecko nie wyraża zgody na tę bliskość z nauczycielem, to musi być za to karany.

00:36:00

Pojawiają się od ok. Następny nikt znowu nie reaguje. Nauczyciel w ogóle nie ma informacji zwrotnej i pojawia się etap kolejny, czyli to, co nauczyciel mówi, że wyobraźcie sobą swoje koleżanki. Nagie zachęca chłopców, a więc włącza wyobrażenia seksualne na Goście tej dziewczynek w problem związany z nauczaniem.

00:36:26

O problem polega na tym, że dziecko nie widzi tablicy, nie widzi to co jest napisane, a nauczyciel włącza element seksualny.

00:36:35

Wyobraź sobie dziewczynkę nagą, to ona skoncentrujcie mu sobie, nie będziesz się martwił tablicą dzieci są oburzone zwłaszcza dziewczynki. Część zaczyna reagować zawstydzeniem, część reaguje śmiechem. Rozmowa, która odbywa się grupy rodziców, jest już zakończona jednoznaczną konkluzją.

00:36:57

Nastąpiło przekroczenie normy związane z propozycją daną tym chłopcom, którzy nie widzieli tablic.

00:37:04

Czy rodzice proponują już napisanie do dyrektora?

00:37:11

Listu albo yy melas prośbą o spotkanie i następuje etap 6, a mianowicie etap, który polega na tym, że następuje Propozycj, ale zebrania się w sytuacji poprawy stopnia, czyli włączenie propozycji czynności seksualnej, którą ma dokonać uczennica i ta czynność jest czynnością.

00:37:37

Polegającą na zachowaniu, a nie na wyobrażeniu, bo przed sekundą mieliśmy do czynienia z takim elementem seksualnym, ale wyobrażeń owym, a teraz mamy do czynienia z elementem rzeczywistym.

00:37:51

Taką zachętą musiałabyś się chyba rozebrać, a więc coś, co miałaby zrobić dziewczynka jest seksualna i dotyczy przedmiotu i związanego z tym zachowania. Gdy dziewczynka chce poprawić stopień.

00:38:07

Dzieci reagują oburzeniem, protestem, zawstydzeniem, a część reaguje śmiechem i zmieszaniem.

00:38:17

Rodzice są oburzeni, następuje dla nich.

00:38:22

Wyraźna sytuacja, że po prostu doszło do jawnego przekroczenia.

00:38:25

Norm UE i.

00:38:27

U dyrekcji interweniują. Chciałam to państwu. Zresztą po raz pierwszy zastosować.

00:38:36

Pokazując, jak dobrze jest widzieć pewne sekwencje, które powodują, że i jeśli diagnozę nie stawiamy na etapie wcześniejszym, to być może jest to nasza ostrożność, bo na etapie pierwszym, gdy pojawia się nowy nauczyciel i dzieci, mówią, że stary yap to jeszcze nie znaczy, że jest to coś niepokojącego. Natomiast gdy pojawia się.

00:39:05

Coraz bardziej zwiększamy inwazyjności, przy czym jak Państwo widzą różnicę między każdym krokiem są niewielkie. To warto wiedzieć, że to nie jest sprawa do lekceważenia i mówienie na każdym etapie ach to po prostu żart, a potem na etapie większego rozwoju.

00:39:24

Mówienie ach to on już ma takie zwyczaje, bo to wtedy nasza nieumiejętność diagnozowania, sytuacji, brak wiedzy, ogromni ngu.

00:39:35

Doprowadza do tego, że na prośby dzieci nie interweniujemy i sami przyczyniamy się do tego, że sprawca może rozwinąć aktywność, a my mu za to bierzemy.

00:39:49

Pewnym działaniom sprawcy, którym na etapach wczesnych dają się szybko zahamować, a no papa w późniejszych mogą obrazować dzieci.

00:40:00

O dziękując w tym momencie Karolinie za to, że.

00:40:04

Zdążyła w pewnym momencie zdiagnozować coś niedobrego za to, że natychmiast pobiegła do osoby, której ufała do matki, za to, że jej matka była osobą, która dysponowała wiedzą i zwróciła się do specjalisty i uruchomiła dalszą część. Mieliśmy do czynienia z pewnym przerwaniem.

00:40:27

Tej czynności niestety nie jest to cały proces, natomiast nie chciałabym państwu w tej chwili opowiadać o ciągu dalszym, bo moim celem było pokazanie brak współpraca osób, które są specjalistami, współpraca osób, które nie są specjalistami po prostu osób, które żyją i biorą udział w życiu społecznym, czyli dziecka, rodziców, nauczycieli, jest w stanie szybko.

00:40:55

W każdym razie szybciej niż dojdzie do urazu, wyłapać patologie i też chcę państwu pokazać, że diagnozowanie czynu to też jest ogromny. Wiedza o tym.

00:41:07

Czy ten czym jest zgodny z pewnym schematem działania sprawcy czy nie i to skolei wiedza o tym jak działa sprawcy, jak działają sprawcy powoduje zwiększenie jakości diagnozy. Wracając do mer racji do tego co się dzieje, jesteśmy na tym etapie, kiedy ono wiłam.

00:41:32

Pozostanie mam teraz omówienie, co jest śladem po czy nie bo jak to jest to w słyszeli przed chwilą omawiałam państwu tak zwany zestaw działań, który gdyby nie Karolina, on prawdopodobnie nie miałby następstw. Karolina spowodowała, że pewne objawy, które jeszcze nie mają charakter objawów fizycznych, ale są objawami.

00:42:01

Które występują poczynię, a mianowicie stanu dzieci.

00:42:06

Zmieszanie zdziwię nie bond oburzenie to Wszystko są rzeczy, które są jeszcze na tym etapie. Może trudne do złapania, ale łatwe do zastopowania tej czynności.

00:42:22

Dlatego też, ponieważ nie zawsze mamy możliwość takiego działania, warto wiedzieć, czym są objawy, jaki mają status oraz jakie są klasyfikacje tych objawów.

00:42:36

I dlatego, proszę państwa.

00:42:39

Chcę pokazać, że myślenie o wykorzystaniu seksualnym, które państwo proponuje, jest już znane, bo to jest wykorzystanie seksualne. Traktowano jako zjawisko negatywną, które należy do patologii społecznej. Niemniej to zjawisko Ano może wywoływać objawy, które występują u dziecka ofiary z bardzo silnym akcentem na.

00:43:14

I teraz tak podzieliłam państwu objawy, które mogą wystąpić u dziecka. Ofiary na 4 grupy ma objawy tak zwaną jednoznaczne, to znaczy takie objawy, które jeśli wystąpią, to pozwalają nam myśleć, że wykorzystanie seksualne miało miejsce.

00:43:40

Ten objaw za chwilkę Państwo zobaczą, jakie ma znaczenie i status na objawy wysoce prawdopodobne, czyli takie, które wskazują, że wysokim stopniu te objawy pochodzą od wykorzystania objawy specyficzne dla grup ofiar to znaczy takie objawy, które z wysokim prawdopodobieństwem pojawiają się danie grupie.

00:44:05

I tak zwane objawy uogólnione, które są typowe w ogóle dla wykorzystania. I proszę państwa, teraz czas na to, żeby państwo myśleli jednak w sposób, który znajduje odzwierciedlenie w pewnej rzeczywistości, a mianowicie powstaje takie pytanie.

00:44:28

Czy te objawy, które tu państwu po grupowa łam w takie 4 formy to są objawy, którą mogą być skutkiem innych wydarzeń w życiu dziecka?

00:44:43

I proszę państwa, na to pytanie można odpowiedzieć pozytywnie. Tak niektóre z tych objawów one mogą być efektem innych wydarzeń niż wykorzystanie strzałka dolna.

00:44:58

Ono to pokazuje, zebrałam tutaj państwu niektóre.

00:45:04

Wydarzenia w życiu dziecka, które mogą doprowadzić do takich samych objawów, jak doprowadza wykorzystanie seksualne?

00:45:14

Na przykład pewne codzienne wydarzenia mogą być ich.

00:45:18

Ewentualną przyczyną pewne wydarzenia krytyczne o charakterze normatywnym i pewne wydarzenia krytyczne o charakterze poza normatywnym. Uderzenie o krytyczna są to zdarzenia, które nie mają charakter. Codziennik zdarzeń mają charakter tak zwanych majs toons, czyli takich kroków milowych kamieni milowych zakrętów w życiu człowiek.

00:45:42

Jako pojawiają się rzadko i albo są wpisane w nasz rozwój, albo też pojawiają się rzadko i nie są rozwojowe.

00:45:53

Na przykład do codziennych wydarzeń może należeć pewna specyficzna rutyna w rodzinie. Na przykład może to być taka rutyna jak chodzenie mogo po domu, co powoduje takie objawy? Na przykład jak chodzenie miał go dziecka w innym środowisku niż środowisko.

00:46:16

I ktoś, kto obserwuje dziecko w innym środowisku, to jest zdziwiony, że to dziecko tak bez skrępowania chodzi nago wydarzenia krytyczne poza normatywne, które mogą wywołać pewne objawy typowe i też dla wykorzystania typowe. Prawda? Przykład, rozwód w rodzinie, śmierć.

00:46:37

To może być poważna choroba i wydarzenia krytyczne normatywne, czyli takie wydarzenia, które są kamieniami milowymi, ale nie są wydarzeniami, które są poza normą. Na przykład pojawienie się pierwszej miesiączki albo w ogóle.

00:46:55

Moment dojrzewaniu dziecka i to jest, proszę państwa. Przykładowo podałam, jakie to mogą być objawy, które należą do poszczególnych kategorii.

00:47:08

Takim objawem, który jest jednoznacznym i wskazuje na wystąpienie. Wykorzystanie jest ciąża była. Jak państwo wiedzą, jest to objaw warunkowany bardzo wonka nie restrykcyjnymi, bo dotyczy chłopców, nie dotyczy dzieci, nie dotyczy działań.

00:47:27

Homoseksualnych wobec chłopców i dziewcząt i dotyczy bardzo specyficznej grupy osób.

00:47:33

Natomiast to, co się dzieje. Poza tym jedynym objawem to są inne objawy, o których trzeba dobrze wiedzieć, że ich prawdopodobieństwo jest wysokie lub niskie.

00:47:48

Na przykład objawy prawdopodobne to są choroby występujące u dziecka i przenoszone drogą płciową, które w bardzo wysokim stopniu ono uprawdopodobnienia ją taką drogę jak wykorzystanie.

00:48:02

Ale pozostawiają pewien margines również na inne działania. Na przykład samo uszkadzanie, które jest specyficzne dla pewnej grupy ofiar. Na przykład dla dzieci w okresie adolescencji czy dla młodzieży w okresie od esencji to może wystąpić jako element.

00:48:24

Który już objawy.

00:48:26

Wykorzystania, jaki też może wyniknąć innych wydarzeń, na przykład wydarzeniem normatywnych, takich jak przemoc domowa i objawy uogólnione, takie jak zaburzenia snu one mogą być efektem na przykład pewnych zdarzeń.

00:48:44

Takich, które mają charakter niemal pewne. Na przykład procesu dojrzewania.

00:48:49

I proszę Państwa, do czego zmierzam, bo tego w E. Po pierwsze, nie warto koncentrować się na samym objawie i oceniać go tylko w ten sposób, że on może być efektem albo wyłącznie wykorzystania, albo czegoś innego.

00:49:07

To nie jest jedyna droga rozumowania, przy czym to jest droga, która nie prowadzi do takiego wniosku, że jeśli coś może wynikać albo z wykorzystania.

00:49:19

Albo iceina go wydarzenia to nie jest takim razie objaw, który wynika z wykorzystania.

00:49:26

Albo, że wykorzystanie wtedy nie było, to nie jest myślenie prawdziwe myślenie oparte wtedy na przesłance prawdopodobnie powinno być takie, że być może jest to objaw, który wynika z wykorzystania.

00:49:44

Być może wynika z innych objawów z innych wydarzeń. Trzeba sprawdzić, gdzie jest większe prawdopodobieństwo, nie tylko posługując się i posiłkując naturą objawów.

00:49:57

Ale oceniając te wszystkie objawy w kontekście i po to państwu zarysowałam szeroko, może mu dnie może za głęboko ten cały kontekst, że ważna jest wiedza o ofierze.

00:50:11

Dla ocenie objawów i ważna jest wiedza o sprawcy losem objawów, gdy obserwuje bagno stów, którzy całą swoją energię skupiają na tym, żeby wskazać, że objaw może być pochodnym. Tego, że rodzice się rozwiedli.

00:50:29

Bo myślę, że jest to diagnoza. Po pierwsze bardzo wąska, a po 2.

00:50:35

Nowy obniża dość mało profesjonalna. Pamiętamy, że diagnozy zawsze powinny być oparte na ścisłą uwzględnieniu nie tylko badanego zjawiska, ale cały wiedzy, która z tym zjawiskiem jest związana nie tylko na wynikach poszczególnych metod badawczych. Ja oczywiście tutaj państwu.

00:50:56

Zarysowałam szereg takiej wiedzy, który ma pomoc w diagnozowaniu mó przykład.

00:51:05

Badania pewnych objawów i związku tych objawów z wiekiem, jeśli dany objaw jest typowe dla wieku, no to szansa, że on pochodzi z określonych wydarzeń.

00:51:17

I prawdopodobieństwo jest wyższe. Tutaj mamy państwo skolei inny sposób myślenia, a mianowicie podział inne objawy specyficzne i niespecyficzne na mniejsze kategorie, łącznie z porównaniem różnych badań i częstości tych objawów w donich wynikach badań.

00:51:37

Aby mają Państwo zkolei, żeby też pomóc czasami państwu w myśleniu. Wyniki badania, które zebrała w swoim poradniku niższe eliot, gdy chciała pokazać, że pewnie typowe objawy bardzo zresztą drobiazgowe.

00:51:55

I konkretnie wiążą się z wiekiem do 5 roku życia między 5 a 12 i powyżej 12 i ostatecznie też zabrałem Państwu pewne objawy uniwersalne, które mogą wystąpić zawsze i bez związku z wiekiem.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały