Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Kobiecość i męskość w sferze seksualnej, a współczesne uwarunkowania cz2.

dr Marta Melka-Roszczyk
Terapia i edukacja seksualna ODC. 13/13

Jak postrzegamy naszą cielesność i seksualność?

Transkrypcja video Kobiecość i męskość w sferze seksualnej, a współczesne uwarunkowania cz2.

00:00:14

Tutaj chciałam jeszcze państwo właśnie przybliżyć jak w terapii par możemy pracować z osobami indywidualnie z każdym partnerem z osobna, ale też jak terapia par, jakie daje wsparcie, które być może nie byłoby możliwe do zrealizowania w terapii indywidualnej.

00:00:32

I tutaj tak właśnie rola pary w procesie terapeutycznym.

00:00:36

Czyli po pierwsze mamy konfrontację z 2 osobą, że jeżeli mamy przychodzi do nas osoba i jesteśmy z nią tylko w gabinecie, jakby to co ona mówi obraz sytuacji, to my możemy oni interpretować tylko pod jej kątem. Nie mamy absolutnie całego obrazu sytuacji.

00:00:55

Takiego całościowego obrazu, który w którym ona w ogóle funkcjonuje, a jeżeli przychodzi para, też możemy zobaczyć, jak te 2 osoby funkcjonują ze sobą.

00:01:08

I nie tylko my, no bo my nie jesteśmy wcale, tylko jesteśmy terapeutami. Tylko ta osoba może zobaczyć jak jej postępowanie, jaki wpływ rzeczywistym a 2 na 2 osobę, bo jeżeli ona jest z nami w indywidualnym kontakcie, to my jej to możemy po prostu interpretować. A tutaj mamy w terapii par jej partnera czy jego partnerkę, czy w ogóle.

00:01:33

Winnych konfiguracjach tutaj też może mieć różne warianty.

00:01:37

Fill i wtedy ta osoba może dać informację zwrotną na różne tematy, co nie jest możliwe w terapii indywidualnej, ponieważ jakby jej nie ma w tym kontakcie i osoby, które mają znaczne problemy w komunikacji LI przychodzą na terapię indywidualną. Jakby tutaj nie ma tego wsparcia w postaci tej 2 osoby wsparcia, ale też konfrontacji. Ta konfrontacja też tutaj jest takim wsparciem. Wbrew pozorom dlatego ja bym radziła, żeby osoby z dużymi problemami w komunikacji jednak przychodziły na terapię albo w swojej parze.

00:02:12

Albo też chodziły na różne warsztaty terapie grupowe, gdyż to pokazuje, jak one są odbierane przez społeczeństwo przez inne osoby, bo tak jesteśmy tylko w terapii indywidualnej, jakby my wasz jako terapeuci możemy to interpretować, ale fill na tym to się kończy, jakby ta terapia indywidualna stanowi taką bezpieczną przestrzeń.

00:02:33

Eeg, z której nie wychodzi wiele na przykład na zewnątrz, że taka osoba funkcjonuje w różnych swoich mechanizmach cały czas, a jeżeli jest para i jest problem w parze, dobrze jest zapraszać partnera na terapię.

00:02:47

Dobrze, jeżeli ktoś przychodzi do nas z problemem pary, zalecać właśnie terapię par, gdyż ona daje dużo możliwości, a jeżeli się pojawi bardzo duża problematyka indywidualna taka jak na przykład bardzo traumatyczne dość.

00:03:00

Świadczenia danej osoby, na które nie ma miejsca w parze. No to wtedy wysyłamy na terapię indywidualną albo wtedy pracujemy.

00:03:07

Indywidualnie jest taką osobą, gdyż nie wszystkie tematy można poruszyć w temacie i w ogóle w obszarze terapii par, ponieważ nie wszyscy partnerzy też chcą się dzielić różnymi trudnymi swoimi doświadczeniami z przeszłości.

00:03:20

Czy są one krępujące, czy są one wstydliwe, czy są one zbyt traumatyczne i być może będzie na to miejsce w parze później, ale na samym początku? Czy w tych pierwszych etapach nie ma na to zwyczajnie przestrzeni?

00:03:33

I to też właśnie taka terapia odnośnie właśnie seksualności odnośnie aspektu kobiecości i męskości wprowadza taki taki aspekt jak w ogóle radzenie sobie z jakąś krytyką.

00:03:45

Czy jest niespełnieniem oczekiwań, czy jest nie spełnianiem naszego wyobrażenia o 2 osobie czy wyobrażenia o nas samych czy czegoś, co by ta osoba chciała, a czego my nie robimy?

00:03:59

I tutaj jakby w terapii par następuje też taka konfrontacja, która być może nie ma zupełnie miejsca w funkcjonowaniu tego związku, że dopiero często partnerzy spotykają się rzeczywiście w takim w takiej szczerości, w takiej głębokiej relacji właśnie na terapii i istnieje wiele par.

00:04:20

Które yy jakby mają tak porozkładane różne obszary, że nie są w stanie zupełnie funkcjonować raz.

00:04:29

Z MAW parze yy właśnie na terapii par. Hmm, gabinecie jest ta przestrzeń są zadawane trudne pytania nie można uciec, nie można gdzieś się wycofać z tej relacji i wtedy no jest takie miejsce życiu partner rzeczywiście zaczynają ze sobą szczerze rozmawiać, to może mieć różny efekt. Może wywołać to konflikt, może wywołać to kłótnie może wywołać jakieś gigantyczne rozczarowanie, gdyż ja się spotkałam z takimi.

00:05:02

EE informacjami ze strony Yy par przychodzących na terapię, że na przykład nigdy nie byli tak szczerzy w stosunku do partnera jak na terapii.

00:05:11

Nigdy nie mieli odwagi, żeby czegoś takiego powiedzieć przy tej 2 osobie fill, ponieważ na przykład Bali się, że to się skończy jakąś niewiarygodną awanturą i to na przykład jest obecne w parach, które mają problem z przemocą i agresją, że.

00:05:26

Kobiety lub mężczyźni Bali się wyrazić jakieś swoje zdanie czy swój pogląd ze względu na to, że Bali się, że to może być po prostu potężna awantura stego, czy może dojść do jakichś incydentów, które no jakby no mogą być zwyczajnie niebezpieczne dla tego związku? Dlatego wstrzymywali się absolutnie z tego rodzaju z wierzeniami.

00:05:52

I teraz jest pytanie w ogóle fill jak ten aspekt kobiecości męskości poruszyć na terapii, jak czy czy czy on jest w ogóle istotne, jakie on ma wpływ na funkcjonowanie seksualności pary i jak można w ogóle z nim pracować? I teraz występuje tutaj kilka trudności i ze strony terapeutów jak to?

00:06:20

Jak poruszyć to fill? Jak Zając się tym tematem fill, jak również po stronie osób, które do nas przychodzą.

00:06:28

Najpierw za chciałabym zająć tymi trudnościami ze strony terapeutów. Terapeuta może mieć różne poglądy, przede wszystkim może pochodzić z różnej kultury.

00:06:37

Też musimy wiedzieć, że przychodzą do nas osoby z takimi problemami, z którymi my się możemy etycznie nie zgadzać. I tutaj.

00:06:47

Właśnie w obszarze seksualności te problemy są jakby to powiedzieć jak najbardziej drażliwe w ogóle dla nas, ponieważ często są to zachowania seksualne czy posiadanie wielu partnerów, czy różne zachowania ryzykowne.

00:06:59

Gdzie może nam się włączyć jakaś na przykład krytyka danej osoby? Czy to, że my się z tym nie zgadzamy?

00:07:06

Czy to, że uważamy, że to jest na przykład zupełnie nieetyczne i nie zgadzamy się z tym i być może mamy tendencję do tego, żeby powiedzieć coś takiego niewłaściwego? Dlatego też uważam, że w takich obszarach bardzo trudno jest zachować terapeucie, neutralność.

00:07:25

I wielu terapeutów często albo rezygnuje z takiej terapii, albo postępuje w jakiś taki sposób. Stygmaty za cyj ny. Na przykład jeżeli jest to para jedno płciowa.

00:07:35

Jeżeli jest to para swingersów, jeżeli jest to para, która podejmuje jakieś bardzo ryzykowne zachowania seksualne khem, seks na przykład chem seks tutaj chciałam wyjaśnić takie, że że to jest takie aktualnie bardzo obecne zjawisko. Są to takie grupowe imprezy na.

00:07:54

Których można uprawiać seks z wieloma osobami, często za zażywając substancje psychoaktywne. I to są takie imprezy, często kilku dni.

00:08:04

Nowe czy wielogodzinne właśnie mająca na celu uprawianie seksu z osobami różnymi po po substancjach aktywnych i my możemy się z tym zwyczajnie nie zgadzać.

00:08:14

Może nam się to nie podobać. Może uważamy, że to jest właśnie jakoś niebezpieczne. Na przykład czy nieszkodliwe dla zdrowia i warto tutaj w takiej terapii też? Jeżeli my mamy takie takie przekonania, spróbować zachować neutralność.

00:08:29

Ale też jeżeli nie zachowamy neutralność i spróbować na przykład skonsultować to na superwizji, właśnie jakby. Dlaczego my mamy taki z tym problem?

00:08:39

Dlaczego tak nas mocno razi taka trudność? No bo generalnie w terapii jest to problem taki jak każdy inny, tylko że my się z tym nie zgadzamy albo coś to w nas budzi takiego fill, że mamy ochotę się sprzeciwić tego rodzaju zagadnieniom na przykład albo moralizować kogoś proszę tego nie robić, tak się nie postępuje, to jest szkodliwe to jest.

00:09:00

Nieetyczne czy jakiekolwiek inne?

00:09:03

No i tutaj możemy jedynie uświadamiać fill osoby, które do nas przychodzą, że na przykład pewne zachowanie mogą czyta właśnie takie roz hamowanie seksualna mogą wpływać destrukcyjnie na ich wspólną relację, gdyż jak wiemy, takie swingowanie w nieskończoność albo właśnie poddawanie się takim imprezom jak chem seks, no może zwyczajnie naprawdę degradować psychikę, ale jakby nie powinno się mówić w takiej kategorii o cennej.

00:09:33

O tych aspektach możemy wtedy się przyglądać na przykład represyjności tych ludzi, którzy u nas są, którzy zaprzeczają różnym swoim złym nastrojom, różnym swoim problemom w ten sposób i też aktualne związki, które gdzieś się rozpadają, być może są nawet wieloletnie małżeństwa.

00:09:52

Potem niektórzy chcą odreagować w taki sposób, że nowa relacja to będzie już nieskończona ilość tych partnerów seksualnych będziemy realizować się.

00:10:01

W jakiś zupełnie wolny sposób też na przykład takie tradycyjne małżeństwo mi się nie udało, jakby tutaj właśnie są nasze przekonania, które warto by było.

00:10:11

Może przerobić na.

00:10:14

Takie komentarze, czy takie interpretacje, że na przykład coś może być zwyczajnie dla kogoś szkodliwe? Coś może być dla kogoś jakąś urażając, a a nie że my to na przykład krytykujemy w taki stereotypowy sposób. Czy umoralnia my takie osoby?

00:10:29

Kolejną taką trudnością terapeuty no może być właśnie jego płeć. Na przykład, że identyfikujemy, jeżeli jesteśmy kobieta, możemy się bardziej notyfikować kobietami.

00:10:38

Jeżeli jesteśmy mężczyznom bardziej z mężczyznami albo odwrotnie, jeżeli jesteśmy kobietami, być może no większą sympatię będą nas budzić mężczyźni i jakby to też na ten aspekt płci terapeuty, jakiej jesteśmy płci swoimi problemami się identyfikujemy. Warto warto to rozważyć w takim swoim.

00:11:02

Yyy z jakiej przyczyny? Takie emocje są w nas pobudzona? Z jakiej przyczyny jesteśmy po stronie jednego Anie 2 partnera?

00:11:13

Właśnie to są takie trudności po stronie terapeuty, które mogą komplikować proces terapii.

00:11:20

Płeć, poglądy, ale też na przykład doświadczenia terapeuty też mamy różne doświadczenia.

00:11:26

I jakby niektóre rzeczy nas drażnią, drażnią mniej niektóre bardziej i też rzeczy, które pojawiają się w parach, pojawiają się w związkach, a szczególnie właśnie te seksualna no mogą wywoływać bardzo duże emocje w terapeucie.

00:11:40

Dlatego też warto przyglądać się tym rzeczom, przyglądać się tym rzeczom na superwizji albo rozmyślać w takim własnym zakresie czy konsultować z kolegami, terapeutami czy koleżankami właśnie po to, aby.

00:11:54

Stwarzać takie warunki jak największej neutralności, że też warto pamiętać, że na terapię par na terapię problemów seksualnych. No przychodzą osoby z bardzo no można powiedzieć kontrowersyjnymi tematami i warto na taką kontrowersje być otwartym. Warto nie oceniać. Warto też się przyglądać różnego typu rzeczom. Dlatego też.

00:12:17

Ja zachęcam do do takich dyskusji. Czy właśnie z parą, która przychodzi na zasadzie, jak takie zachowanie, jaki to ma wpływ na ich w ogóle rozwój relacji na ich stan relacji, często na degradację relacji, a nie żeby, że żeby jakoś to było po ich stronie, czy oni różnego typu na przykład ryzykowne zachowania, żeby tego nie oceniać z naszej strony, ale żeby to oni mogli dojść do wniosku, że na przykład to jest dla nich po prostu szkodliwe?

00:12:47

Dla nich jest to niebezpieczne podejmowanie tego rodzaju zachowań.

00:12:52

To są właśnie trudności po stronie terapii.

00:12:54

Saute, teraz chciałam poruszyć taki aspekt jak trudności właśnie po stronie pary i tutaj po tym po tym zagadnieniu, chciałbym Państwu przedstawić właśnie taki kejs, gdzie to się będzie bardzo ładnie prezentowało i trudności po stronie pary para może przychodzić z różnej przyczyny na terapię, najczęściej jakby trudnopalna zauważyć i to to to, to jest pogląd wielu par że.

00:13:27

Problem jest w nich.

00:13:29

Że jest jakiś pojazd, musi znaleźć jakaś potrzeba wglądu w siebie. Potrzeba przyjrzenia się sobie swojemu zachowaniu, a nie że jakby jest problem zewnętrznym czynniku czy w partnerze, czy w czymkolwiek innym.

00:13:46

Dlatego też właśnie uzyskanie takiego wglądu że to być może właśnie ich własne postępowanie. No może być problematyczne, jakby to jest strasznie ciężki problem, który no zdarza się, że nie zostanie rozwiązany, ponieważ łatwiej zrzucić winę na kogoś na przykład na torze.

00:14:04

Terapeuta, że prowadzi terapię, że jest takie, a nie inne. Czynniki Sytuacyjne, że jest taka relacja. Takie problemy, takie zachowanie partnera, a rzadko, kiedy właśnie w nas samych, czyli jest jakakolwiek sprawczość po prostu.

00:14:22

Inne trudności na przykład ze strony pary są na przykład stereotypy. Jest to kultura. Jest to wychowanie w konkretnej rodzinie, w konkretnych poglądach też nie wszyscy chcą się otworzyć na terapii. Nie wszyscy chcą jednakowo pracować nad związkiem.

00:14:42

Nie wszyscy są jednakowo zmotywowani. Naprawdę część par przychodzi jedynie po porady, które no niestety nie mają później odzwierciedlenia w rzeczywistości, że jakby nie chcą wypracować konkretnych zachowań czy zmienić mechanizmów swoich zachowań.

00:14:59

Tylko konkretne porady, które mam zadziałać, zdziałać cuda są szybkie, łatwe, przyjemne, ale jakby nie chce ta para absolutnie pracować nad swoją sytuacją.

00:15:10

I to chciałam państwu właśnie przedstawić taki przypadek, taki kejs z gabinetu.

00:15:16

Właśnie parę, która w najmniejszym stopniu nie mogła skonfrontować się z problemem tego, że że w nich jest coś nie tak, że każdy z nich powinien w jakiś sposób oddzielnie nad sobą pracować.

00:15:29

W ogóle jest przyjrzeć się sobie tylko właśnie łatwiej było przyglądać się temu, co robi terapeuta, o czym są porady, czy nie ma porad.

00:15:41

Pan a i pani M.

00:15:44

Pan, aby managerem w korporacji w momencie przyjścia na terapię miał 40 lat, miał już za sobą jedno małżeństwo, która zakończyło się kilka lat temu.

00:15:55

Małżeństwo to trwało od studiów i pan, a stwierdził, że żona kompletnie do niego nie pasowała. Była zbyt przeciętna, miała zupełnie przeciętną pracę i ta stała się po dzieciach i po ciążach coraz bardziej stawała się po dzieciach i pociągach coraz bardziej nieatrakcyjna.

00:16:14

Małżonka, a małżonka pana a była dokładnie w jego wieku.

00:16:21

Mężczyzna traktował swoją pracę jako wyznacznik jego tożsamości i pozycji społecznej. Nieustannie podkreślał, w jakich egzotycznych miejscach był podkreślał. Ile zarabia, że mężczyźni zarabiają znacznie lepiej niż Kobiety, że jest to bardzo dobre, że on sobie właśnie celni taką wyższą pozycję mężczyznę, że daje mu to poczucie siły i to jakoś odzwierciedla.

00:16:45

Też takiego cechy, różne przywódcze, dominujące, że on się w taki sposób właśnie realizuje małżeństwo Pana, a zakończyło się takich bardzo niemiłych okolicznościach, ponieważ zostawił on żonę i dzieci.

00:17:00

Syriusz, jakby ta rodzina w ogóle nie spełnia jego oczekiwań z dziećmi? Miał kontakt bardzo sporadyczny, oczywiście płacił na nie utrzymywał tą rodzinę, ale absolutnie.

00:17:11

Nie chciał się już w nią angażować. Poznał młodszą panią M ona miała wtedy 27 lat, jak jak oni się poznali.

00:17:19

I bardzo szybko pojawiło się dziecko. Kobieta była bardzo atrakcyjna, korzystała z różnych tutaj przywilejów chirurgii estetycznej. Miała duży, zrobiony biustu, mocno wstrzyknięte usta sztuczne rzęsy, wymodelowane Sylwetkę. Jej ubiór był bardzo wyzywający, jak to parokrotnie po podkreślał pana.

00:17:45

Taka kobieta rzeczywiście bardzo do niego pasowała podkreślała jego pozycję i podkreślała w ogóle jego status jako mężczyzny, takiego dominującego faceta właśnie w jego wieku.

00:17:56

Wcześniej pani N pracowała po prostu w administracji, gdybyś miała taką pracę biurową, a teraz aktualnie jak właśnie przyszli na terapię, zajmowała się ich wspólnym dzieckiem, do którego właśnie pojawiania doszło zupełnie bardzo szybko, praktycznie od razu po nawiązaniu znajomości.

00:18:14

I wraz z koleżanką starają się wymyśleć jakiś bardzo dochodowy interes dla młodych mam.

00:18:23

I tatata, właśnie ta pani się tym tym zajmowała, czyli wychowywała dziecko ro zajmowała się takimi. No właśnie.

00:18:33

Różnymi wyobrażeń owymi tematami niz koleżankom, że to miało to ta jej aktywność. Taka pseudo zawodowa miała mało wspólnego z rzeczywistością czy rzeczywistym zarabianiem pieniędzy.

00:18:42

I konflikt parę polega na tym polegał na tym, że kompletnie się nie dogadywali. Konflikt wybuchł, wybuchały nieustannie pana. Podkreślał, że kompletnie nie chce mu się wracać do domu.

00:18:55

Partnerka ma o Wszystko pretensje, dlatego, że jej poświęca mało czasu, że jak już wróci, to ma do niej pretensje, że jest nieposprzątane.

00:19:05

Jest nie ugotowane, że dziecko na przykład ogląda cały czas coś, że ona się niedostatecznie zajmuje tym domem i ona nie ma zwyczajnie na to ochoty, jakby tutaj warto podkreślić, że.

00:19:19

Dla tej pary ta pozycja Kobiety i mężczyzn.

00:19:21

Wezmę była bardzo ważna, że ona starała się być taką hiper kobietą pokazywać tą zewnętrzną stronę kobiecości, tak nadmiernie, a pan?

00:19:31

A właśnie chciałby takim facetem, dobrze zarabiając mające młodszą partnerkę bardzo atrakcyjną, że on jest stanie na to Wszystko zarobić, Wszystko utrzymać, jakby ona była takim jakby dodatkiem do jego obrazu, ale kompletnie sytuacja była bardzo powierzchowna. Była nim nie było głębi, nie było rzeczywistej więzi między tymi partnerami.

00:19:55

Jakby ten obraz, czyli ich oczekiwania ścierały się z rzeczywistością w taki sposób, że jakby nie było żadnej przestrzeni do tego, aby nie wiem dostarczacie wsparcia rozumieć jakieś swoje rozczarowanie na to nie było kompletnie takiej możliwości.

00:20:14

W sytuacji, którą oni stworzyli i pan a twierdził, że zapewnia partnerce Wszystko tylko nie sama, nie wdzięczna bardzo jej roszczenia.

00:20:21

Owa ona mu się spodobała jedynie wizualnie, ale na ten moment twierdzi ona jest kompletnie nieciekawa. Jest mało inteligentna, teraz już go tak nie podziwia, jak to było na początku nie jest z niego zadowolona i jest nie. On jest tym wszystkim bardzo rozczarowany, że nie jest rozczarowany sobą, że być może on niedobra.

00:20:44

Yy odpowiednio partnerki, czy że skupił się tylko na jej takiej powierzchowności, ale cały czas bardzo podkreślał, że to to w niej jest problem.

00:20:54

Dawniej ogromną przyjemność sprawiało mu to, że mógł ją rozpieszczać i ona się wtedy bardzo cieszyła. Natomiast teraz po urodzeniu dziecka.

00:21:04

Gdzie pani M. Też skonfrontowała swoje wyobrażenia z rzeczywistością była strasznie rozczarowana obrazem macierzyństwa. Jej to w ogóle nie odpowiadało. Myślałam, że to będzie bardzo obrazkowe, bardzo takie instagr.

00:21:17

Ta mowa można powiedzieć tak, jak to wszystkie mamy, mam to ładne dzieciaczki, a ona tak nie postrzegała tego swojego dziecka i nie postrzegała też tego swojego macierzyństwa i relacji z mężczyzną.

00:21:28

Przelewałam swojej frustracji na partnera, którego często nie było w domu, który nie chciał w ogóle wracać do tego domu.

00:21:34

I sytułacja taka bardzo poważna, bardzo konfliktowa, pojawiła się, gdy wyjechali na wakacje, mieli iść do dobrego lokalu ze znajomymi na obiad.

00:21:44

Potem te lokale to, gdzie oni spędzają czas też było bardzo ważne, bo tam były wrzucane od razu zdjęcia na portale weszli do restauracji. Okazało się, że wszystkie stoliki.

00:21:54

Sam zajęte partnerka krzyczała na swojego mężczyznę, że nie za nie zarezerwował żadnego stolika, że jest głupi, że nie było.

00:22:07

Z jego strony żadnej takiej męskiej inicjatywy.

00:22:10

Feel III to było właśnie dla niej. Takie straszne, strasznie upokarzające przed tymi znajomymi.

00:22:18

Ll pana wtedy bardzo się też zawstydził, że ona go tak poniżyła, że go tak zdewaluował, a bardzo mocno i po tym partnerze bardzo.

00:22:31

No jakby przestali się dogadywać, sytuacja skończyła się ogromną awanturą. Ta awantura była przy ludziach przy tych ich znajomych, że jakby też ich zdaniem runął ich taki obraz relacji.

00:22:46

Cukierkowy jak na portalu, że że też inni się dowiedzieli, że się u nich źle dzieje, że jakby nie są już taką super modelową piękną parą, że właśnie on jest takim facetem, a ona taką atrakcyjną kobietą.

00:23:01

No i właśnie po tym po tej sytuacji, a nie przyszli na terapię. W sumie odbyło się 15 spotkań.

00:23:08

Tata TB spotkania rozciągały się w czasie. Partnerzy nie mieli za bardzo ochoty w ogóle przychodzić na terapię. Odwoływali często cesję, usprawiedliwiali to tym, że byli zmęczeni, że nie chciało im się przyjeżdżać na samych sesjach.

00:23:24

Oczekiwali Gotowych porad z tymi poradami czy z jakimiś zadaniami, które już zadawałam, kompletnie nic nie robili w domu z tym Zali, że nie mają czasu na to i tak jakby sytuacja sytuacja ze mną tutaj w terapii bardzo powtarzała się.

00:23:39

To jest tym, co oni robią w domu.

00:23:42

Mmm, czyli nie upatrują wglądu w ich zachowanie ich samych. Jakie postępowanie? Tylko w tym, że no terapeuta nie jest taki.

00:23:55

Terapia nie spełnia ich oczekiwań. Terapia nie jest ekspresowa. Terapia nie jest w żaden sposób pomocna w ich problematyce.

00:24:03

EE, że terapeuta też nie czytał ich myślach i i to Wszystko było takie.

00:24:09

Właśnie bardzo rozczarowujące i oni w gabinecie rozegrali to, co oni rozgrywali między sobą, że myślę, że to Wszystko będzie właśnie tak jak z filmu atrakcyjne, fajne, że terapeuta da porady, że to Wszystko będzie bardzo dobrze funkcjonowało.

00:24:24

A niestety tak nie było i tak naprawdę jedyną przestrzenią, gdzie oni w ogóle ze sobą rozmawiali, to przyznali potem pod koniec tych naszych spotkań, że rozmawiali jedynie w gabinecie.

00:24:35

Rozmawiali jedynie na terapii właśnie o tym, co się dzieje między nimi, bo tak ich codzienność to były albo awantury, albo oni się nie widzieli na przykład, albo jedynie próbowali gdzieś jakoś markować.

00:24:50

Czy udawać tego, że są super parą? Tak naprawdę tylko w gabinecie mogli mogli sobie pozwolić na jakąkolwiek szczerość, ale ta szczerość też polegała na wylewaniu na siebie po prostu bardzo intensywnych rozczarowań.

00:25:03

Po 2 taką kolejną trudnością.

00:25:07

W terapii było to, że oboje chcieli, abym ja naprawiła 2 partnera, że to nie we mnie było coś nie tak we mnie jako partnerce czy partnerze tylko to w tej 2 stronie i terapeuta ma teraz naprawić, ponaprawiać, ulepszyć tę osobę, aby to dobrze funkcjonowało.

00:25:27

Fill i ja, jeżeli jakkolwiek chciałam to interpretować, jak oni funkcjonują, to oni rozgrywają. No to jakby te interpretacje w ogóle nie były przyjmowane, że jakby Wszystko to co konfrontowana ło ich z jakimiś ich wadami, z ich niedoskonałościami, to było od razu odrzucana, że przecież tak nie może być. Przecież my jesteśmy tacy wspaniali, no tylko coś jest z nami nie tak.

00:25:49

Tak i tutaj cały czas pokazywało się to, jak bardzo nie nie są gotowi na stworzenie głębokiej relacji. Jak ta relacja jest powierzchowna, jak tak samo, jak seksualność musi być cały czas u nich właśnie taką manifestacją tej atrakcyjności tych takich stereotypów, że kobieta ma wyglądać tak robić to, a nie, że właśnie to ma być w jakiś sposób. W jaki sposób takie dojrzałe? No i właśnie tak, jak powiedziałam, bo odbyło się około 15 spotkań.

00:26:20

Ale niektóre, jakby komunikacja została gdzieś rozwinięta w tej parze, przynajmniej zauważali oni swoje potrzeby.

00:26:28

Oba, ale żadne z nich nie chciało się zmieni. Żadne z nich nie chciał przejść na jakikolwiek kompromis.

00:26:36

Jakby zostały zauważone również potrzeby dziecka, która pojawiło się między nimi i jakby na tym dziecku na jego dobrej sytuacji została skupiona ich aktywność. Jak by ich.

00:26:51

Związek się jakby odsunął na dalszy Plan. Oni oboje się skupili na tym małym dziecku, które wcześniej jakby było jedynie takim dodatkiem do tej pary, ale właśnie po to wam terapię.

00:27:02

Oni zobaczyli, że że to dziecko też jest bardzo ważnym tej aspektem ich relacji i należy się na nim skupić.

00:27:11

Jednakże żadne z partnerów nie przyznało, że właśnie to w nich może być problem. To oni mają problem z nawiązaniem jakiejś relacji zy otwarciem się na 2 osobę.

00:27:22

Czy na pokazaniem też właśnie jak ta seksualność może być czasami destrukcyjna dla dróg.

00:27:27

Obie strony też postrzeganie tej seksualności, że ona nie jest tylko taka powierzchowna, ładna, że też na seksualność nie składa się tylko fizyczność, ale też coś się dzieje między partnerami. I tutaj właśnie wystąpiły tego rodzaju trudności.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały