Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Wpływ treningu funkcji hamowania na zmianę nawyków żywieniowych

Magdalena Piwowarczyk
Psychodietetyka ODC. 8/10

Jak wytrwać w diecie i zmienić nawyki żywieniowe dzięki treningowi samokontroli?

Transkrypcja video Wpływ treningu funkcji hamowania na zmianę nawyków żywieniowych

00:00:08

Celem wykładu jest przybliżenie tematyki wpływu treningu, funkcji hamowania na zmianę nawyków żywienia. Będę mówiła o samokontroli. Przekażę kilka danych Światowej Organizacji Zdrowia Wu chao dotyczących otyłości nadwagi, a na koniec opowiem o wynikach badań, jakie prowadziłam i badania te dotyczyły wpływu internetowych treningów, funkcji hamowania na zmianę nawyków żywienia.

00:00:38

Także otyłość i nadwaga. Jak wiadomo, są przyczyną wielu chorób przewlekłych, takich jak na przykład cukrzycę, rak czy choroby układu krążenia.

00:00:51

Do tej pory uważano, że jest to bardziej problem krajów rozwiniętych, natomiast tak naprawdę obecnie problem ten dotyczy również krajów o niższych dochodach i dotyka przede wszystkim obszarów miejskich.

00:01:08

Otyłość i nadwaga są definiowane poprzez akumulację tłuszczu w organiźmie i miernikiem. Jest tutaj indeks masy ciała bije maj.

00:01:20

I zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia osoby, które mają bije Mail powyżej 25 albo równe 25, mają nadwagę. Natomiast osoby, które których bije ma jest równy lub wyższy 30, są uważane za otyłe.

00:01:42

Ll zgodnie z danymi WU Chao są to dane na rok 2016 prawie 40% osób dorosłych na świecie jest ma nadwagę, natomiast około 13% osób jest otyłych i sytuacja niestety nie przedstawia się lepiej, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, ponieważ również według danych na 2016 rok ponad 340 milionów dzieci i młodzieży.

00:02:12

Miało nadwagę lub otyłość.

00:02:15

I na przestrzeni ostatnich 40 lat ten procent dzieci z nadwagą lub otyłością wzrósł ponad czterokrotnie.

00:02:25

Podstawowym czynnikiem powodującym nadmierną masę ciała jest nadmiar spożywanych kalorii w stosunku do ich spalania i wybuchało jako 2 podstawowe powody nadwagi i otyłości podaje właśnie spożycie fill nadmierny, wysoko kalorycznej żywności.

00:02:46

Oraz obniżenie zdecydowane aktywności fizycznej. To jest spowodowane po prostu siedzącym trybem życia, transportem oraz urbanizacją.

00:02:58

Jednym z punktów, które są zalecane przez Lucho, aby poprawić tą sytuację, jest ograniczenie reklam niezdrowej żywności l. Natomiast.

00:03:11

Ludziom jest ciężko powstrzymać się od spożywania wysokokalorycznych produktów, ponieważ.

00:03:20

Odbywa się czy ma miejsce?

00:03:23

Pewnego rodzaju konflikt. Ten konflikt jest między 2 celami, które są niekompatybilne. To znaczy między celem utrzymania prawidłowej wagi, a po prostu odczuwaniem przyjemności ze zjedzenia niezdrowej żywności.

00:03:41

Także utrzymanie się w ryzach celu dietetycznego jest dosyć trudne i reklamy na pewno nie pomagają w utrzymaniu tego celu dietetycznego.

00:03:53

LIW tym kontekście chciałbym powiedzieć o samokontroli. Jest to istotna psychologicznego punktu widzenia. Kwestia.

00:04:02

Fill samokontrola dotyczy i obejmuje działania jednostki, które są ukierunkowane na utrzymanie celu.

00:04:11

Elena no wyznaczenie standardów wykonywania naszych aktywności oraz na pomiar wyników rezultatów. To znaczy samokontrola jest związana również z tym, że my mierzymy cały czas.

00:04:29

Gdzie jest nasz cel versus toco? Co zrobiliśmy?

00:04:36

Istnieje wiele teorii dotyczących samokontrolę definiujących samokontrolę w przypadku niektórych z nich Samokontrola jest uważana za tożsamą z funkcją hamowania, czyli z powstrzymywaniem reakcji.

00:04:55

L niektóre teorie łączą ją z odraczanie gratyfikacji.

00:05:01

Samokontrola jest też rozpatrywana w kontekście modelu zasobowego, który w skrócie można opisać tak, że jeżeli posiadamy zasoby takie jak dobre samopoczucie, jesteśmy wypoczęci. Jesteśmy wyspani, jesteśmy spokojni, wtedy po prostu mamy zasoby, aby realizować cele. Natomiast w przypadku kiedy jesteśmy zdenerwowani.

00:05:30

Smutni i rozczarowani niewyspani tych zasobów nam po prostu ubywa i realizacja celów wtedy może po prostu okazać się trudniejsza.

00:05:42

Fill i tutaj no każdy pewnie albo większość z nas doświadczyła takich sytuacji, kiedy po prostu w celu na przykład poprawienia sobie nastroju zaczynamy zjadać duże ilości czekolady.

00:05:56

Yy także to jest związane właśnie z takim brakiem utrzymania samokontroli w kontekście czemu żywieniowego?

00:06:07

Samokontrola jest zatem mówią za nas motywacją filmes również zasobami poznawczymi, które pozwalają na efektywną realizację funkcji samoregulacyjnych zarówno na poziomie automatycznym, jak i na poziomie, który wymaga zaangażowania funkcji kognitywnych.

00:06:33

Liczne badania w literaturze wskazują, że samokontrola ma duży wpływ na nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne na naszą samoocenę, czy też poczucie własnej wartości.

00:06:50

I badania pokazują również, że wysoki poziom samokontroli w młodym wieku jest reduktorem osiągnięć i do dobrostanu przyszłości.

00:07:01

Fill jak wspomniałam osobą kontroli możemy mówić w kontekście występowania takiego konfliktu wewnętrznego między utrzymaniem celu żywieniowego a fill uzyskaniem przyjemności płynącej ze zjedzenia wysoko kalorycznej żywności. Dlatego też samokontrola często wiąże się z pojawieniem się trudnych emocji.

00:07:26

Fil, jeżeli na przykład?

00:07:30

Zamiast jednego kawałka ciasta zjemy 4 kawałki ciasta. Wówczas może się pojawić uczucie wstydu możemy odczuwać poczucie winy, możemy mieć wyrzuty sumienia, także utrzymanie tego celu po prostu bywa bardzo trudne.

00:07:51

I jak badania pokazują.

00:07:55

Nie ma w tym nic aż tak dziwnego, ponieważ już sama ekspozycja na niezdrową żywność albo nawet na zdjęcia niezdrowej żywności powoduje po prostu automatyczny odruch pawłowa i chęć skonsumowania danego produktu mózgu uruchamia się układ nagrody.

00:08:15

Który działa na tej zasadzie, że jeżeli spożyjemy dane wysokokaloryczny, produkt zwiększa się wydzielanie serotoniny i Dopaminy oraz aktywuje się wewnętrzny układ opioidowy, co powoduje odczuwanie przyjemność.

00:08:33

Także może nie należy się tak bardzo dziwić temu, że po prostu ulegamy tej impulsom.

00:08:40

I tutaj duże znaczenie odgrywa funkcję hamowania, nasza zdolność hamowania reakcji, która po prostu mówi nam o tym, na ile prawdopodobne jest, że powstrzymamy reakcję. Jeżeli mamy wysoką zdolność hamowania, wówczas prawdopodobne jest, że nie sięgniemy po dane produkt wysokokaloryczny.

00:09:03

Lel i jednym ze sposobów zmiany takiego impulsywnego zachowania żywieniowego jest po prostu trenowanie funkcji hamowania w celu opanowania impulsu.

00:09:18

I przez ostatnie kilka lat było przeprowadzone wiele badań w tym zakresie.

00:09:24

Eee między innymi badania dotyczyły treningów goł goł w treningach tych osobom badanym pokazywane są fill, bodźce, fill, połączone sygnał.

00:09:38

Sygnał może być sygnałem goł, który oznacza, że osoba badana ma wykonać jakąś reakcję na przykład dotknąć ekranu albo sygnałem nogą, czyli że osoba ma takiej reakcji nie wykonywać.

00:09:54

Badania pokazują, że powstrzymywanie reakcji na dany bodziec może być trenowane i wspomaga wzmocnienie funkcji hamowań.

00:10:08

Fill istotne jest tutaj to aby dany bodziec na przykład zdjęcie niezdrowej żywności było łączone w sposób konsekwentny.

00:10:22

Ponieważ badania pokazują, że konsekwentne łączenie bodźca.

00:10:28

Znanym sygnałem nogo sygnałem hamowania powoduje.

00:10:34

Ponadto formowanie się procesu automatycznego.

00:10:39

Natomiast jeżeli bodziec i sygnał są łączone w sposób niespójny, czyli na przykład na zdjęcie niezdrowej żywności, raz mamy reagować raz mamy nie reagować, raz mogę powstrzymywać reakcję.

00:10:57

Wówczas taka asocjacja i tak automatyczna reakcja nie powstaje. Chciałbym teraz przejść do omówienia wyników badań, które ja prowadziłam. Były.

00:11:09

Bo treningi internetowe funkcji hamowania L, gdzie osoby badane miały właśnie albo reagować na zdjęcie niezdrowej żywności, albo powstrzymać reakcję.

00:11:22

Osoby badane na początku miały za zadanie wypełnić różnego rodzaju ankiety. Ankiety dotyczyły między innymi ich nawyków żywieniowych, liczby zjadanych przekąsek, poczucia własnej skuteczności. Jeżeli chodzi o realizację.

00:11:41

Celów żywieniowych, jak również osoby badane miały za zadanie ocenić zdjęcia niektórych bodźców.

00:11:51

Polegało to na tym, że osoba badana wskazywała kategorię, w której która, którą często spożywa.

00:12:01

Na przykład mogła być to Kategoria lody, Kategoria Pączki i Czekoladki i tak dalej. System auto system losował z puli dostępnych zdjęć. Przykładowe zdjęcie takiego bodźca na przykład zdjęcie włącznika i osoba badana miała za zadanie ocenić, na ile atrakcyjne.

00:12:22

Film jest dla niej bodziec.

00:12:24

Film badani byli podzieleni na 2 grupy, grupę eksperymentalną i grupę kontrolną. Obie grupy miały za zadanie wykonać 12 treningów internetowych.

00:12:39

L treningi odbywały się co 1 2 średnio.

00:12:44

Fill w obu grupach były prezentowane zdjęcia niezdrowej żywności oraz zdjęcia zdrowej żywności, jak również obiektów neutralne.

00:12:55

Różnica polegała na tym, że w grupie eksperymentalnej bodźce niezdrowej żywności były konsekwentnie łączone sygnałem nogo.

00:13:07

Natomiast w grupie kontrolnej bodźce niezdrowej żywności były łączone sposób zmienne, czyli czasami badani, mieli wykonywać reakcja. Czasami mieli ją powstrzymywać, czyli zgodnie z tym, co mówiliśmy wcześniej.

00:13:23

Grupie eksperymentalnej zakładano, że wytworzy się automatyczna pewien automatyzm reakcji.

00:13:31

I osoby badane faktycznie, po wykonaniu wszystkich treningów zmieniał nawyki żywieniowe, natomiast w grupie kontrolnej było założenie, że.

00:13:44

Tak naprawdę osób już się nie powstanie, ponieważ łączenie bodźca i i reakcji jest niespójna, w związku z czym nie powinna być widoczna zmiana, jeżeli chodzi o nawyki żywieniowe. Okazało się jednak inaczej. Okazało się, że w wyniku analizy danych.

00:14:05

Obie grupy tak naprawdę wykazały, że zmieniły się ich nawyki żywieniowe na bardziej pozytywne, to znaczy ilość.

00:14:18

Liczba zjadanych przekąsek po treningach była niższa niż ilość zjadanych przekąsek przed rozpoczęciem treningów.

00:14:30

Wyniki można wytłumaczyć tym, że tak jak wspominałam wcześniej, osoby badane na początku przed treningami oceniały i wybierały bodźce, które są dla nich szczególnie atrakcyjne.

00:14:45

Te bodźce były w każdej grupie zawsze łączone z reakcją hamującą także w efekcie zarówno w grupie eksperymentalnej, jak jej grupie kontrolnej bodźce, które były szczególnie atrakcyjna dla osoby badanej, były zawsze połączone reakcją hamującą.

00:15:08

I być może wyjaśnieniem wyników może być to, że.

00:15:17

Istotność bodźca.

00:15:21

Specyficznego indywidualnie jest na tyle duża, że tak naprawdę fakt, czy pozostałe zdjęcia niezdrowej żywności są łączone z reakcją gou.

00:15:34

Czy z reakcją małgo ma trochę drugorzędne znaczenie, czyli najważniejsze byłoby to, aby w takim treningu internetowym osoby badane trenowały funkcji hamowania względem bodźców, które są dla nich specyficzne, czyli względem takich bodźców.

00:15:53

Które powodują u nich największą chęć spożycia danego produktu.

00:16:02

Ll. Kolejnym wynikiem badania była także zmiana fill poczuciu własnej skuteczności w zakresie realizacji celów żywieniowych.

00:16:13

Przed treningami badani wypełniali kwestionariusz daje tsa, który dotyczy właśnie poczucia własnej skuteczności i w wyniku analizy danych okazało się, że w obu grupach poczucie własnej skuteczności, jeżeli chodzi o realizację celów żywieniowych, po treningach było wyższe niż przed treningami.

00:16:37

Jest to dobra wiadomość, ponieważ zgodnie z tym, co czytamy w literaturze, poczucie własnej skuteczności, jeżeli jest wysokie, jest po prostu pre dyrektorem osiągnięcia sukcesu. Jeżeli chodzi o osiągnięcie celu dietetycznego, także osoby, które wierzą po prostu w to, że dadzą radę.

00:17:02

Łatwiej będzie im osiągnąć dany cel dietetyczny.

00:17:08

Dodatkową kwestią, która była badana, była również ewaluacja bodźca, czyli tak, jak wspomniałam wcześniej, osoby badane oceniały dany bodziec w skali, na ile on jest dla nich atrakcyjnym i okazało się, że w obu grupach.

00:17:31

Wyniki wskazują, że bodźce były oceniane jako mniej atrakcyjne po wykonaniu treningów niż przed fill przed rozpoczęciem treningów także jest to jest to dosyć ciekawe i w literaturze też tłumaczy się to.

00:17:52

Między innymi.

00:17:53

Ll kwestią racjonalizacji.

00:17:56

Naszych decyzji naszych naszych działań to znaczy, że jeżeli ja widzę na przykład pączka.

00:18:04

I moim zadaniem jest nie zareagować, nie sięgnąć, bo po pączka, czyli hamuje reakcje mój mózg musi to jakoś zracjonalizować, ponieważ ja niby chcesz zjeść tego pączka, jednak tego nie robię, w związku z czym jest teoria, że.

00:18:20

Na poziomie nieświadomym po prostu racjonalizuje my to w ten sposób, że zaczynamy uważać, że ten pączek już nie jest dla nas taki atrakcyjny i dlatego my po niego nie sięgamy.

00:18:32

Także można stwierdzić, że wyniki badania dostarczyły wsparcia tezie, że internetowe treningi funkcji hamowania faktycznie mogą wspierać realizację celów dietetyki.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały