Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Zaburzenia więzi i wpływ relacji rodzinnych na seksualność osoby dorosłej

dr Marta Melka-Roszczyk
Terapia i edukacja seksualna ODC. 11/13

Jaka jest rola rodziny pochodzenia w problemach z seksualnością w parze? Jak realizować w związku swoją seksualność?

Transkrypcja Zaburzenia więzi i wpływ relacji rodzinnych na seksualność osoby dorosłej 

00:00:16 

Chciałam państwu teraz przybliżyć, jaka jest rola rodziny pochodzenia w problemach seksualnością w parze. Nie tylko problem w problemach seksualnością, ale też w problemach z kobiecością. 

00:00:30 

Z męskością z rolą Kobiety i mężczyzny w związku. 

00:00:34 

Jak na to Wszystko wpłynęła właśnie sytuacja rodziny pochodzenia każdego z partnerów i tutaj możemy się upatrywać genezy różnego właśnie rodzaju problematyki, czy to z seksem, czy z rolą płci, czy w tożsamością płciową właśnie w rodzinie pochodzenia. 

00:00:53 

Jakby tutaj naszym zadaniem jako terapeutów jest szczegółowy Wywiad psychologiczny. W diagnozie należy się dopytać o to należy w eksplorować jakoś te obszary? 

00:01:04 

Żeby zobaczyć, czy tam nie ma właśnie przyczyny problemów, z którymi zgłasza się pan. 

00:01:11 

I tutaj warto też zobaczyć też przebadać, też się zatrzymać nad takimi obszarami właśnie jak model komunikacji w rodzinie pochodzenia. 

00:01:21 

Jak w ogóle pojęcie seksualności, pojęcie roli Kobiety, pojęcie roli mężczyzny, jak tam właśnie w każdej z tych rodzin mówiono o tej seksualności. 

00:01:33 

Jaki był pogląd na to, czy na przykład seksualność była tylko w kontekście prokreacji postrzegana, a poza tym tej seksualności nie było? 

00:01:43 

Czy jakąkolwiek inną rolę miała oczywiście nie bez przyczyny. Tutaj możemy zrobić też geno G, bo być może w rodzinach pochodzenia tych partnerów na przykład wystąpiły różnego rodzaju traumatyczne wydarzenia związane z seksualnością czy związane w ogóle z takim pojęciem kobiecości męskości. 

00:02:03 

Na przykład mogła to być przemoc w rodzinie. Mogła to być przemoc na tle seksualnym. To Wszystko ma jak najbardziej wpływ na to, jak seksualność, jak kobiecość i męskość. 

00:02:13 

Postrzega para, która do nas przychodzi i tutaj właśnie tengen o g. Jak to się kształtowało pokoleniowo? 

00:02:22 

Czy na przykład Kobiety były w wolnych związkach czy były same, czy były rozwody, czy była przemoc. To Wszystko na tą geno g nie można się pokazać fill tak samo potem można badać, jaki styl w ogóle partnerstwa, jak i Język komunikacji był między na przykład rodzicami partnerów, którzy do nas przychodzą, które są u nas terapii. 

00:02:44 

Eee jak seks na przykład był używany tam czy seks był jako Nagroda? Czy seks był tylko właśnie jak już wspomniałam do prokreacji? 

00:02:52 

Jak to Wszystko funkcjonowało na przykład właśnie w kontekście roli kobiecej i męskiej. Jak teraz osoby, które do nas przyszły, które są w terapii, jak postrzegają to właśnie w swoim związku i czy to jest problemem? 

00:03:07 

Czy to nie jest problemem, bo na przykład jest jakaś kwestia, którą się zgłasza para, a po spotkaniach czy po konkretnej diagnozie? 

00:03:15 

Widać, że na przykład jest ten problem z rolą kobiecą i męską. 

00:03:20 

Czy w ogóle ice formą związku właśnie w kontekście tej kobiecości męskości? 

00:03:26 

I tutaj również należy zwrócić uwagę, jaki jest wpływ wyuczonego modelu komunikacji na kształtowanie się postawy w związku partnerów, jakby też jak ta komunikacja czy ta komunikacja jest bardziej nie wiem czuła, czy ta komunikacja jest bardziej jakaś ostra oschła, być może bardziej taka. 

00:03:48 

Anna czy bardziej relacyjna, oparta na więzi na intuicji to musimy zobaczyć, zbadać, jak ci partnerzy, jakie oni mieli wzorce, jakie mechanizmy, czego się nauczyli też w rodzinach pochodzenia i być może jak to zmienić i również właśnie jak mówimy o seksualności, o kobiecości męskości w rodzinach pochodzenia. 

00:04:15 

Możemy też mówić tutaj i przyjrzeć się bardzo takiemu zagadnieniem zagadnieniu, jakim jakim jakim są granice i granice w związku, ale też granice z rodziną pochodzenia partnerów, gdyż jakby dzisiaj mówimy o seksualności, o problemach seksualnych, ale też te granice właśnie są jak najbardziej tutaj warte uwagi, ponieważ często w kontaktach z rodziną pocho. 

00:04:40 

Widzenia pary mają duży problem właśnie w kontekście tej seksualności czy kobiecości i męskości rodziny pochodzenia często ingeruje ona przykład. 

00:04:51 

Żona nie wykazuje takiej roli, jaką powinna kobieta. Czy nie realizuje tej roli? Macie za mało dzieci? Nie macie dzieci, jak to można się starać tylko dziecko a żona za bardzo jest wyzywające, a mąż na przykład za mało jakiś stanowczy w różnych tematach męskich. Także tutaj warto się przyjrzeć też. 

00:05:10 

Jak relacja z rodziną pochodzenia. Jak wygląda właśnie w kontekście danej pary? 

00:05:15 

Jak granice postawione wyglądają? 

00:05:20 

W parza właśnie z rodziną pochodzenia i też jaki jak możemy obserwować, jaki był stosunek w ogóle rodziny pochodzenia do seksualności? 

00:05:30 

Jak ta nasza para będzie z tym funkcjonować? Czy ona przeniesie ten model do swojego związku? Czy z kolei odwrotnie? 

00:05:39 

Zupełnie będzie chciała yy w inny sposób prezentować się w związku. Czy realizować yy te potrzeby seksualne. Na przykład właśnie ze swojej praktyki mogę przytoczyć wiele przykładów tego rodzaju, że partnerzy byli z bardzo konserwatywnych rodzin i w swoim związku chcieli jak najbardziej, że tak powiem. 

00:06:00 

Realizowa tą seksualność w sposób taki roz hamowane, że w domu ona była ta seksualność ograniczana. Jedynie nie wiem do posiadania dzieci, do utrzymywania takiego obrazu, że że ten seks jest taki małżeński, tradycyjne, a w swoim związku właśnie na przykład byli jakoś niewiarygodnie ros hamowań i propagowali otwarty związek. Często różne takie eksperymenty seksualne, więc tak jakby tutaj partnerzy mogą z jednej strony zaprzeczać. 

00:06:30 

Temu modelowi pochodzenia albo go realizować je gdzieś odtwarzać, co może oczywiście generować różnego rodzaju. 

00:06:37 

Konflikty i tutaj właśnie warto tą parą skupiać się nad taką pracą nad rozumieniem genezy tego problemu nad właśnie i takim aspektem jak partnerzy. 

00:06:51 

Zidentyfikowali się z rolą męską czy damską w swoich rodzinach. Czytają w ogóle pasowało, bo na przykład też wiele osób mówi, no na przykład w mojej rodzinie był bardzo tradycyjny model. 

00:07:05 

Kobieta tylko w domu siedziała. No to ja teraz na przykład jako żona będę fill tylko pracować i nie chce mi się siedzieć w domu. 

00:07:12 

Może taka kobieta na przykład odrzuciła tą taką tradycyjną rolę kobiecą i nie chce mieć z nią właśnie zbyt wiele wspólnego. 

00:07:23 

Czy mężczyzna, że Tata był tylko na przykład, czy ojciec był takim modelowym, tradycyjnym mężczyzną, skupionym tylko na zarabianiu pieniędzy, a mama zajmowała się domem, a on z kolei jest bardziej rodzinne. Jest pytanie, czy, czy czy właśnie teraz tym partnerom to. 

00:07:40 

Odpowiada, czy to nie generuje jakiś konfliktów, dlatego warto tutaj czy stosować geno gramy czy stosować w wywiadzie różne pytania, właśnie jak to było na przykład u ciebie w domu? 

00:07:53 

Jak u ciebie się kształtowały te relacje tak, aby właśnie u partnerów w ogóle uruchomić jakąś pracę nad rozumie? 

00:08:00 

Nie ma gena, że ich problemów w relacjach z rodzicami, z rodziną, bo często no na przykład partnerzy mówią, a to to nie ma znaczenia sobą umiemy, tworzymy coś tam swojego coko coko niekoniecznie jest prawdą. 

00:08:16 

Dzięki temu yy jakby pojawia się w ogóle próba uzyskania wglądu we własną sytuację osobistą. 

00:08:26 

I tutaj to jest ważne szczególnie dla osób o różnych, traumatycznych przeżyciach czy z rodzin jakiś alkoholowych czy przemocowych, że oni się muszą skonfrontować z taką sytuacją i często też takie nadmiarowe ich zachowania czy seksualne czy eksponowanie jakieś właśnie tej męskiej czy kobiecej roli, są podyktowane też przeszłością traumatyczną, czy na przykład jakimś nadużyciem czy przemocą i. 

00:08:55 

Jeżeli mogę stworzymy przestrzeń do tego, żeby o tym porozmawiać, yy przyjrzeć się tej sytuacji takiej osoby będzie zdecydowanie łatwiej zrozumieć to, co się dzieje, to jak to Wszystko. 

00:09:09 

Jak to Wszystko się kształtowało, jak ukształtowało to to, to jego obraz właśnie takiego partnera. 

00:09:17 

I też jest ważne, żeby stworzyć w terapii na tyle takie poczucie bezpieczeństwa, aby partnerzy też mogli się otworzyć, aby też pojawiła się przestrzeń do tego, że porozmawiać o tej swojej rodzinie pochodzenia, że to na przykład nie jest żaden Wstyd, że można wtedy postawić jakieś granice i można się skonfrontować. 

00:09:35 

Tam swoją przeszłością można pomyśleć właśnie z jakim modelem można popracować tutaj właśnie państwu chciałam przedstawić jeden opis przypadku. 

00:09:46 

Gdzie jest? 

00:09:49 

Bardzo duży wpływ rodziny pochodzenia ze strony mężczyzny z wzorców, które on czerpał w domu i które pomimo tego, że przeżywał swoją sytuację rodzinną bardzo traumatycznie, no powielił i i tutaj właśnie jest pytanie, czy, czy można nad czymś takim pracować, czy nie warto się skupiać na tego rodzaju zagadnieniach i czy to w ogóle? 

00:10:17 

Jakby jest jakaś możliwość do pracy, do poprawy tej sytuacji. 

00:10:23 

Na konsultację psychoterapii par zgłosiła się para pan TI pani J oboje uskarżali się na potworne konflikty w związku. Mężczyzna już na samym początku przedstawił całą sytuację w ogóle, że on musiał skorzystać z terapii par jako bardzo upokarzającą i taką, która kompletnie nie ma żadnego sensu, nie upatrywał w swym postępowaniu żadnej winy. 

00:10:47 

Nie widział w swojej osobie żadnego problemu za Wszystko absolutnie obwiniał swoją partnerkę, z którą nie miał ślubu i oste i ostentacyjnie powiedział, że tego ślubu mieć nie będzie, ponieważ on jest i to wielokrotnie podkreślał, że on jest bardzo tradycyjnego domu z takiego domu, gdzie były jasno określone role i on nie chce. 

00:11:11 

Takiego wzorca powielali, gdyż nie jest dla niego w ogóle nieciekawie i nieatrakcyjny. 

00:11:15 

I o Wszystko obwinia o całą genezę konfliktów obwiniał swoją partnerkę młodszą od niego o 10 lat panią J. 

00:11:23 

A na pierwszej konsultacji kobieta siedziała zupełnie bez słowa, słuchała tylko, co mówi partner od czasu do czasu mu przytakiwała albo kręciła głową, ale to Wszystko robiła w milczeniu. 

00:11:34 

W tym samym momencie mężczyzna bardzo taki był żywy, mocno gestykulował mówił podniesionym głosem. Czasami nawet próbował krzyczeć i kierował do swojej partnerki cały czas jakieś oszczerstwa uwagi. 

00:11:48 

Takie komunikaty mające właśnie nawet na pokazanie takiej podległej pozycji, że to przez nią, że to ona jest winna, że to ona nie docenia tej rodziny. 

00:11:58 

Jednak już moje komentarze dotyczące uspokojenia się. Mężczyzna reagował. Bardzo opryskliwie, że on ma prawo. On się tak wyraża. Przecież to jest konsultacja, że u psychologa przecież wolno wyrażać emocje albo po prostu agresywny ten mężczyzna. 

00:12:14 

Hmm, pewno nam się skończył swój monolog II. Do do głosu doszło. Jego partnerka przedstawiła kompletnie inny obraz sytuacji relacjonowała, że poznali się. 

00:12:24 

7 lat temu ona była świeżo po studiach, chciała wyjechać za granicę. On miał już wtedy swoją firmę, podróżował, jeździł po świecie. 

00:12:34 

Dla jej to bardzo imponowało, że on ma swoje pieniądze, że jest mężczyzną zaradnym, że jest taki stanowczy właśnie ogarniające swoją sytuację życiową Poznaniem się przez znajomych. Ona była bardzo młoda, wtedy atrakcyjna zrobiła na nim duże wrażenie. 

00:12:53 

Po krótkim czasie on zaproponował zamieszkanie za sobą. Oboje postanowili właśnie, że zamieszkają razem. On prowadził firmę, ona mu trochę pomagała. 

00:13:04 

I jakby to ten model funkcjonował, ale na jego warunkach, że ten mężczyzna stwierdził, że ona jest zależna od niego, ona u niego pracowała, pomagała mu w firmie. 

00:13:17 

No to w takim razie on może decydować o tym, co się, co się u nich dzieje, co się dzieje w ich związku. 

00:13:24 

Wówczas jego impulsywność bardzo imponowała kobiecie. Postrzegała to jako takiego właśnie stanowczego mężczyznę ze swoim zdaniem właśnie też ta impulsywność. 

00:13:35 

Ta stanowczość jej bardzo imponowała w sferze seksualnej, bo życie ich seksualne układało się wtedy bardzo intensywnie. Było bardzo satysfakcjonująca. 

00:13:44 

Jakby kobieta nie zauważyła żadnych niepokojących sygnałów, była całkowicie zakochana zafascynowana partnerem praktycznie od razu pojawiło się dziecko i dopiero potem zaczęły się problemy, ponieważ kobieta zobaczyła, że jest całkowicie zależna od mężczyzny, zaczęło się awantury kłótnie o t To ona wydaje pieniądze zaczęły się różne bardzo. 

00:14:10 

EE takie agresywne zachowania z jego stronę i wtedy jakby ona szukała pomocy i zasięgnęła pomocy też o jego rodzinne, gdzie się spotkała z całkowitym odrzuceniem, ponieważ usłyszała, że no taka jest rola Kobiety, ona ma się zajmować domem i dziećmi i czy dzieckiem wtedy jeszcze, bo potem się pojawiło. 

00:14:29 

2 i jakby ma absolutnie nie wychodzić to co się dzieje w domu i taki takiej taki komunikat utrzyma otrzymała od jego rodziny. Zwróciła się do nich o pomoc. 

00:14:40 

Właśnie w sferze tych konfliktów w sprawie tych konfliktów i awan. 

00:14:46 

Potem po jakimś czasie odkryła, że partner nawiązywał znajomości internetowe z innymi kobietami. Ona była tym załamana całkowicie, ale nie odeszła od niego, nie zrobiła nic tą sytuacją. 

00:14:59 

Też powiedziała, że że jakby nie dostała od nikogo wsparcia na koniec konsultacji, jakby oboje stwierdzili, że problemów jest znacznie więcej. 

00:15:10 

Ja widziałam, że mężczyzna był tym mniej z wierzeniem, szczególnie taki zafrasowany, nawet bym powiedziała Skrępowany, ale zgodził się na kolejną konsultacje. 

00:15:21 

Byłam, nie okryłam zaskoczona. Dlaczego musiałam to konsultacje zgodził, bo nie mam zupełnie. 

00:15:25 

Wykonania do terapii l na kolejnej wizycie. 

00:15:30 

Mmm. Mężczyzna uspokojony był, uspokoił się, już wyciszył. Powiedział, że tak on będzie podejmował pracę nad problemami, ale cały czas mnie ta jego motywacja no zaciekawia ła, ponieważ no wiedziałam, że nie jest to na pewno jego wewnętrzna motywacja. 

00:15:48 

Okazało się, że pod wpływem tych naszych konsultacji, że no po prostu stosuję regularną przemoc wobec swojej partnerki, on się boi zwyczajnie. Sprawy sądowej odebrania dzieci. 

00:15:59 

Ponieważ okazało się, że miał on jeszcze problem z alkoholem, tam było dużo interwencji policji i po prostu wówczas, kiedy on nie podejmą terapii, kiedy on nie podejmie pracy nad sobą. No to sytuacja będzie miała naprawdę już dramatyczny wydźwięk dla niego. 

00:16:14 

Mmm, dlatego też mamy stwierdził, że będzie pracował nad swoim postępowaniem. No i tutaj mężczyzna zwierzył się, że byłam z rodziny, w której był alkohol była przemoc. 

00:16:24 

Właśnie seksualność była taka, że mężczyzna jakby realizował te swoje potrzeby w takim zakresie, jakim tylko chciał, czyli miał inne Kobiety. Matka siedziała w domu z dziećmi. 

00:16:35 

Tak jak powiedziałam, pojawiała się przemoc i mężczyzna powiedział, że ten model był dla niego dramatyczny, dlatego on nie chce tradycyjnego związku, ale wbrew pozorom oczywiście powielił ten cały model. 

00:16:48 

Jego młodsza partnerka wierzyła, że on się zmieni, że coś mu przemówi do do do do rozsądku. Jak pojawią się dzieci, że on się w jakiś sposób. 

00:16:58 

EE zmieni to postępowanie, ale tak naprawdę, gdy pojawiły się dzieci, sytuacja, bo jeszcze bardziej dramatyczna, on się wyżywam na partnerce nie chciał kompletnie pomagać przy tych dzieciach. 

00:17:08 

Nie miał z nimi żadnej relacji. Jedyne co było, to krzyczał na niej, kiedy ona mu przeszkadzały on ją problemy z alkoholem, więc jakby też ta przemoc się nasilała. 

00:17:17 

Co prawda nie, nie dochodziło do przemocy fizycznej wobec dzieci, ale to była przemoc psychiczna. Dlatego też mężczyzna poza tą terapią par i jeszcze korzystał z terapii uzależnień takiej indywidualnej. 

00:17:29 

Poza tym chodził na spotkania do Kościoła jeszcze. 

00:17:33 

I w jakiś sposób ta sytuacja nabierała pewnych ram. Okazało się też podłym terapii, że jego wewnętrzna motywacja. No, no nie jest zbyt wysoka jedyna coton się boi tych konsekwencji sądowych. 

00:17:46 

Dlatego też tutaj właśnie pracowaliśmy nad tym tak naprawdę jakie mogą być cele tej terapii? Jaka jest rzeczywiście no tutaj ich realna motywacja, czy oni chcą być razem, czy chcą, żeby ta sytuacja się poprawiła? 

00:18:00 

Czy żeby się poprawiły relacje z dziećmi? Tutaj właśnie bardzo dużo rozmawialiśmy też o ich rodzinach pochodzenia. Kobieta była z bardzo tradycyjnego domu, w którym co prawda nie było przemocy, ale była taka jasna rola Kobiety, że kobieta musi się tylko dziećmi zajmować, że się absolutnie nie może realizować, że jej miejsce jest przy mężu, który zarabia na rodzinę. 

00:18:22 

Fill i tutaj jakby ona nie powinna mieć swoich potrzeb, nie powinna mieć wymagań. Nie powinna ll dbać o siebie, tylko właśnie być taką cichą pozor. 

00:18:34 

No bardzo przeciętną, bardzo przeciętną kobietą, która się gdzieś nie rzuca w oczy nie przynosi wstydu tej rodzinie, że ma się właśnie opiekować. Tymi dziećmi to jest głównie. 

00:18:50 

Jak by jej zadanie. 

00:18:52 

Kobieta opatrywała się otrzymania pomocy w terapii, gdyż jej sytuacja, jak sama stwierdziła, była dramatyczna. 

00:18:58 

EE była bardzo zdecydowana na zmiany w swoim życiu zastanowiła się coś zrobić ze sobą? W związku z tym, że ona była bardzo młodą osobą, też łatwiej było nakierować ją na pewne obszary, w których ona może jakoś podnieść swoje kwalifikacje, podnieść swoje kompetencje. 

00:19:14 

I podczas ich terapii okazało się, że para ma w ogóle ogromny problem z utrzymaniem swojej granic. Mężczyzna uważał, że Wszystko zależy. 

00:19:22 

Wszystko zależy od niego i do niego należy, gdyż to on zarabiał. Pieniądze jest starszy i ma prawo do decydowania o rodzinie. 

00:19:31 

Samego początku partnerka się temu bardzo pokornie poddawała jednakże podczas terapii zobaczyła, że również ma prawo do swojej przestrzeni i swoich granic i zaczęła walczyć o tą przestrzeń. 

00:19:44 

Zaczęła się dokształcać, podwyższać swoje kwalifikacje. Co się temu mężczyźnie na początku bardzo nie podobało, że ona w jakiś sposób może się uniezależnić od niego. 

00:19:55 

Jedna informacja wypłynęła właśnie podczas stawiania granic, że mężczyzna miał bardzo duże problemy finansowe w przeszłości. I teraz ma też duże długi, dlatego też on nie chciał Kobiety, jakby dopuścić do całej tej sytuacji, żeby ona nie miała wglądu w rzeczywistą ich sytuacje. 

00:20:14 

A kobieta powiedziała, że gdzieś podejrzewała, że tam coś jest, ale wstydziła się przyznać do tego i to to to też jakby było pokazane. 

00:20:23 

W ten sposób, że ona w ogóle jakby widzi pewne rzeczy, które się dzieją w tym związku, ale ona się boi o tym powiedzieć partnerowi. 

00:20:29 

Czy boi się jakoś zmusić go do motywacji, zmiany swojego zachowania i to była też. To był też kolejny przykład takiego stawiania granic, że ona nagle zaczęłam mówić o tym, co ona widzi. 

00:20:42 

Zaczęła mówić o swoich uczuciach i już nie bała się tego, co pomyślą o niej partner. To pomyślę o niej rodzina, że właśnie chciała, żeby te problemy ujrzały światło dzienne i żeby coś można było z nimi zrobić. 

00:20:54 

Potem mężczyzna też nie postępował z tymi problemami w jakiś rozważny sposób. 

00:20:59 

I następnie właśnie apropo jeszcze granic. Okazało się, że niemal wszystkie ważne aspekty ich wspólnego życia należą do mężczyzny. On zarządzał absolutnie wszystkim. Kobieta nie posiada zbyt wiele. Tam nie było nic na nią zapisane. 

00:21:14 

Jest zależna od partnera razem z dziećmi. 

00:21:18 

Ćwiczenie, które ją jakoś zaleciłam do wykonania, że że jakby mieli oni określić obszary w ogóle, jakie są ich relacje? Jakby kto ma największy wpływ na to obszary? Właśnie takie jak dom. 

00:21:28 

No jak nawet konta internetowe, bo mężczyzna miał wgląd we Wszystko, że ona absolutnie nie chciała mieć swojej autonomii na początku, że ona uważała, że on może znać jej hasła, on może znać wszystkie. 

00:21:46 

Mieć całe dostęp do ich wspólnych rzeczy. 

00:21:50 

I nie przeszkadzało jej to natomiast ona nie miała dostępu do niczego do żadnych haseł, do żadnych kont do No kompletnie żadnego obszaru, który był jego, który był jego. 

00:22:03 

Takim spektrum i taka postawa właśnie, że ona chce mieć coś dla siebie, wzbudziła ogromny sprzeciw fpartner. 

00:22:12 

Że nie wyobrażał on sobie, że ona może mieć oddzielne konto do fejsbuka, czy że on nie może mnie tam dostępu, bo na pewno będzie randkować. 

00:22:19 

Na pewno będzie się umawiać z innymi facetami. Nie mogą pogodzić się też z nim, że o ile w ogóle partnerka może mieć odmienne zdanie lub może sama o sobie decydować, wybrać na jaki kurs cinch czy to jest kurs kosmetyczny, czy kurs jakiś finansowy, że nie chciał zupełnie, żeby ona się od niego uzależniła. 

00:22:38 

I stwierdził jedynie, że miał nadzieję, że powiem terapię, ona spokornieje i bardziej doceni tą sytuację. Jako mama będzie wdzięczna, nie będzie generowała konfliktów, gdy sytuacja zaczęła się zmieniać, budziło to właśnie zdecydowany sprzeciw partnera, że partnerka zaczęła dbać o swoją autonomię i szanować swoje potrzeby. Kolejnym takim problematycznym obszarem w tej parze było rozwiązywanie konfliktów i podczas pracy. 

00:23:04 

Nad tym obszarem. 

00:23:06 

EE nastąpiła. Nastąpiły takie bardzo dynamiczne sytuacje zarówno w gabinecie, jak i w ich życiu, bowiem okazało się, że zachowania partnera niejednokrotnie przekraczają granice prawa. 

00:23:19 

Jest on wielokrotnie pod wpływem alkoholu wszczynał awantury, zdarza mu się poszarpać partnerkę, szczególnie wtedy, gdy nie zaspokaja ona jego potrzeb seksualnych. I tutaj jakby też ten aspekt seksualności, jego takiego ros hamowania różnych upodobań. 

00:23:38 

Takich no specyficznych się odezwe. 

00:23:41 

Okazało się, że mężczyzna no wielokrotnie no korzysta z różnych takich ryzykownych rozrywek seksualnych, jak właśnie jakieś grupowa seksualne imprezy, jak eksperymentowania seksualne, oglądanie pornografii takiej drastycznej i tutaj jakby też chciało zmuszać partnerkę do tego, aby noona poddawała się takim praktykom, chciał zapraszać inne osoby też do ich życia seksualnego. Na jeżeli ona się na to nie godziła. 

00:24:11 

No wtedy były wszczynane no potworne awantury i wybuchały konflikty. 

00:24:17 

No generalnie yy no okazało się, że że partnerka założyła już mu niebieską kartę, ponieważ te zachowania no były zwyczajnie przemocowe i jakby tutaj też jest ważne taki aspekt, który który można poruszyć, bowiem warto pamiętać i też pokazywać partnerom, kiedy granice seksualne ich są przekraczane i kiedy granice przekraczają właśnie już ich taki. 

00:24:46 

Wyznacznik yy tego, na co oni się mogą zgodzić i. 

00:24:51 

Jak te ich wszystkie zachowania, które oni, które partnerzy w ogóle jak wyrażają swoje potrzeby, jak zmuszają innych do zaspokajania swoich potrzeb? 

00:25:00 

Kiedy jest to już właśnie przekroczenie czy granicy prawa, czy granicy intymności, czy granicy nadużycia, i tak jakby niby wydaje się, że w wielu parach jakby jest Wszystko ok, ponieważ w tej normie partnerskiej oni się godzą na to zachowania. 

00:25:15 

Ale czasami partnerzy zdają sobie sprawę, że gdzieś tego jest za dużo już i i często to już nie ma granicy. Właśnie normy partnerskiej, tylko jest to właśnie przekraczane pod pod już hasłem nadużycia. 

00:25:30 

Czy doświadczania przemocy, czy seksualnej czy fizycznej na przykład i partnerka sygnalizowała, że ona nie ma ochoty na coś takiego, żeby swoje zachowanie zmieni? 

00:25:41 

Jednak on no nie miał, nie miał takiego zamiaru. 

00:25:46 

Dodatkowo partnerka kontaktowała się z jego poprzednimi partnerkami i one również powiedziały to samo, że on miał takie upodobania, że na początku nie ukrywał, że na początku był to po prostu bardzo intensywny seks, bardzo intensywne pożycie na potem to jego oraz hamowanie, jakby wychodziło na światło dzienne i i to Wszystko się pokazywało w taki bardzo negatywny sposób. 

00:26:08 

Nie właśnie posesja chyba mój obejmujących tą problematykę. Para zrobiła przerwę w terapii, bo partnerzy stwierdzili, że muszą się zastanowić, czy chcą. 

00:26:17 

Być za sobą? 

00:26:19 

EE wrócili na chwilę jako jako para, ale oboje stwierdzili, że problematyka jest ich tak duża. Ich obojga, że oni raz na jakiś czas chcą pojawiać się na terapii par, ale generalnie chcą rozpocząć oboje procesy indywidualne. I tutaj jakby problematyka par. 

00:26:44 

Na ten moment no jakby chcą zawiesić, zrobić sobie czy przerwę w relacji czy przerwę w takiej pracy nad sobą chcą się zająć swoimi indywidualnymi tematami i na sesj epar przychodzili znacznie rzadziej, jedynie generalnie po to, aby rozważać tematy dzieci i tematy ich granicy między sobą. 

00:27:09 

Jak oni mówią między sobą się komunikować głównie w sprawie dzieci też mężczyzna. Potem po tych wszystkich historiach musza musiał naprawdę poddać się bardzo dużej pracy nad sobą, aby w ogóle partnerka chciała jeszcze się z nim kontaktować, bo ona stwierdziła, że nie chce z nim być. 

00:27:25 

Nie chcę takiej formy związku, nie chce takiej formy relacji, ale było była jej do tego potrzebna. Jej terapia indywidualna. 

00:27:33 

No i przychodzili tutaj na terapię par, głównie po to, aby właśnie pracować nad swoim dialogiem. No gdyż mieli małe dzieci, ten dialog nie mógł się urwać. 

00:27:42 

Mężczyzna właśnie pracował nad swoimi uzależnieniami też w tle terapeuta uzależnień stwierdził, że to jego roz hamowanie seksualny jest również no formą uzależnienia od seksu i pornografii. 

00:27:55 

I tutaj no partnerka jakby jak to Wszystko wyszło na jaw jak ona zrobiła podsumowanie byłaby własnym procesie terapeutycznym. Ona stwierdziła, że dla niej to jest za dużo i ona tego nie wytrzyma, ale oni kontynuowali jeszcze pracę właśnie u mnie w gabinecie. Jeżeli chodzi o relacje z dziećmi i wzajemne relacje. 

00:28:13 

O wspólnie model wychowywania tych dzieci. Też każde z nich chciało sobie ułożyć swoje życie. Jak przygotować do tego dzieci? 

00:28:21 

Także Wszystko, jakby oni sądzili, że ta problematyka, która jest w ich relacji, która się wiąże z tym roz hamowaniem seksualną, ewidentnie jest za duża i jakby nie ma możliwości, żeby ten związek dalej funkcjonował. Szczególnie kobieta sobie zdałam z tego sprawę, jak bardzo dawała się gdzieś nadużywać w tej relacji czy krzywdzić. 

00:28:43 

I tutaj właśnie. 

00:28:45 

Mężczyzna EE, no musiał musiał poprawić swoje zacho. 

00:28:50 

Chyba nie, ale do samego końca yy jakby nie ukazywał on takiego zrozumienia, że. 

00:29:00 

Te wszystkie jego zachowania to to za to jest on odpowiedzialny. On na przykład za to swoje roz hamowanie seksualna to jako zdaniem partnerka nie zaspokaja jego potrzeb. Dlatego musiał realizować ja wiem. 

00:29:12 

Nam zakresie czy w innych obszarach i to właśnie wyglądało w taki sposób, że on no nie do końca uzyskał wgląd, ale w relacjach z dziećmi. 

00:29:22 

No starał się zachować bardzo poprawnie, nawet bym powiedziała modelowo, aby no nie ponosić już żadnych konsekwencji no związanych z jakimiś tutaj zagadnieniami sądowymi, po prostu w tej sferze. 

00:29:36 

To jakby trzeba było też zwrócić uwagę właśnie na tą sferę, żeby żeby to się zaczęło w taki sposób układać. 

00:29:50 

I tutaj widzimy właśnie w 2 tych przypadkach, jak różne są podejścia do w ogóle postrzegania kobiecości. 

00:30:01 

Czy jak kobieta ma być zależna od mężczyzny, czy jaką rolę w ogóle powinien mieć mężczyzna przy kobiecie? I właśnie to podejście w postrzeganiu męskości i kobiecości też tutaj miało niewątpliwie duże znaczenie w obu tych przypadkach. 

00:30:21 

Jak również postrzeganie męskości i kobiecości w zagadnieniu rodziny pochodzenia tych tych partnerów, którzy przyszli też miało tutaj, no niebagatelne znaczenie i jak widzimy to w tych historiach problematyka indywidualna również była obecna też warto było się nią zająć, ale generalnie w dzisiejszych czasach w dzisiejszych modelach relacji bardzo zmienia się to podejście. 

00:30:48 

I nie do końca wiadomo, jakby w jaką stronę to idzie, bo z jednej strony. 

00:30:55 

Też wychwalane są. Wbrew pozorom te konserwatywne wartości, że w dzisiejszych czasach posiadanie rodziny wielu dzieci jest bardzo modna, bardzo fajna też to właśnie jest podkreślane lansowane w mediach. 

00:31:10 

Jach ale. 

00:31:13 

Jakby jest to w taki sposób cukierkowy, jakby nie jest to w taki bardzo tradycyjne, tylko właśnie taka jakby rodzina w nowoczesnym wydaniu jest również taki model, który mówi, że oboje partnerzy są niezależni. 

00:31:24 

Te dzieci niekoniecznie trzeba mieć. Warto postawić na karierę czy na jakąś wieczną atrakcyjność na wieczną młodość też się zacierają te różnice w kobiecości męskości też nasz ubiór jest bardziej neutralny. 

00:31:39 

Równie dobrze mężczyzna może chodzić na przykład w swetrach bluzach i w spodniach i kobieta. Czy te ubrania są bardziej unisex owe? 

00:31:46 

Ten styl jest bardziej unisex owy perfumy kosmetyki. Teraz to Wszystko jakby się zaciera i ten podział męskości kobiecości jakby nie, że jakby jest płynny też w relacjach jednopłciowych na przykład. 

00:32:00 

Pod ten aspekt czy Kobiety czy w relacjach męskich jednopłciowych, czy w kobiecych jednopłciowych też to Wszystko się zaciera? Nie ma takich stereotypów już, które muszą być koniecznie spełnione, aby określać tą rolę. 

00:32:15 

Kobiet i Mężczyzn określa te rola społeczna. Kto powinien mieć lepszą pracę, kto powinien, ile zarabiać? I tak samo to wygląda właśnie w seksualności i seksualności. Kobiecy i również seksualności mężczyzn, że też nie ma takich jasno podzielonych tych ról. 

00:32:33 

Odnośnie tego na przykład jak się wyrażać, powinna kobieca seksualność lub męska sexual. 

00:32:40 

No i że ten facet to musi być zdobywcą. Ten mężczyzna właśnie czy kobieta tak samo instytucja małżeństwa. 

00:32:48 

Z jednej strony właśnie tak, jak powiedziałam, ta konserwatywne wartości są dalej popularne, że to jest fajnie mieć to małżeństwo tą rodzinę, ale że to już jakby nie jest jedyna. 

00:32:59 

Droga, że możemy realizować związek, realizować siebie w zupełnie innych sferach. 

00:33:06 

I tutaj właśnie jakby w tym postrzeganiu męskości i kobiecości pojawiają się te aspekty, o których państwu mówiłam, czyli w ogóle te granice, że one się zacierają, że one się zacierają też właśnie pomiędzy taką seksualnością, poza związkiem i w związku też do różnych zachowań mamy inne przyzwolenie i też nie ma jasnego podziału ról dotyczących właśnie związku i rodziny. 

00:33:34 

Też nie każdy, nie każda osoba jest yy jakby w związku ze swoją płcią, na przykład w domu wychowująca dzieci zdarzają się ojcowie, którzy wychowują dzieci, zdarzają się Kobiety, które siedzą w domu z dziećmi, jest niania, jakby to Wszystko też ma wpływ na seksualność, na postrzeganie tej seksualności, że właśnie seks nie jest. Tylko, że tak powiem obowiązkiem małżeńskim, że teraz dużo kobiet właśnie stawia na realizację swoich potrzeb seksualnych. 

00:34:04 

Yy pokazuje również jakieś wymagania i tak jakby. 

00:34:10 

Ta seksualność ma już trochę inny wymiar niż tylko taki czysto prokreacyjne, że jakby coraz. 

00:34:17 

Mniej się wstydzimy o tym mówić, jednakże jak już wcześniej na na początku naszego webinaru wspomniałam różne portale, różne takie społecznościowe twory lansują tam seksualność taki bardzo powierzchowny sposób, że to Wszystko musi być bardzo atrakcyjne, że z jednej strony nie ma tych stereotypów, ale są pewne modele, które fajnie, bo jak byśmy przestrzegali, że ta seksualność jest bardzo atrakcyjna. Ciała można modyfikować w nieskończony sposób. 

00:34:48 

Fil Wszystko musi być właśnie takie bardzo cieszące oko musi być duży poziom ekscytacji i fascynacji. Dlatego tutaj te 2 przykłady tych tych. 

00:35:02 

Mmm ok sów tych opisów przypadków pokazują, że właśnie to się może gdzieś zderzyć z rzeczywistością, rzeczywistością w bardzo niebezpieczny sposób, czy właśnie jak w pierwszym, że atrakcyjna kobieta powierzchownie niekoniecznie jest dobrą partnerką. Czy w 2 właśnie teraz hamowana seksualność może pełnić jakoś strasznie destrukcyjną rolę? 

00:35:23 

W związku i tutaj, jakby też taka właśnie należy określić też w pracy z parą jaka jest. 

00:35:32 

W ogóle granica jaka jest norma partnerska tej pary? Czy oni mogą partnerzy? Jakiś swój sposób w postrzeganiu seksualności stworzyć czy może on być trochę oderwany od właśnie tych mediów? 

00:35:47 

Czy powszechnego poglądu właśnie dotyczącego seksualności, czy oni mogą właśnie otworzyć się indywidualnie na tą realizację seksualności, czy też może to być jakaś ich taka, wewnętrzna, indywidualna droga w realizowaniu swoich potrzeb seksualnych? Też na przykład niezależna od tego, co się działo w ich rodzinach pochodzenia. I właśnie myślę, że wiele. 

00:36:09 

Rodzin, wiele też osób i i pomysłów na na realizowanie tej rodziny. No może mieć właśnie swoją oddzielną drogę taką odrębną, jak to może. 

00:36:24 

Jak między nimi ta seksualność może w ogóle funkcjonować, jak aseksualność w rodzinie może też funkcjonować i jak to też przekazywać dzieciom? 

00:36:31 

Właśnie są różne modele rodzin w dzisiejszych czasach i też terapeuci właśnie w swojej gabinetach też muszą połączyć. Z jednej strony to partnerstwo, czyli jak ci ludzie funkcjonują jako para, ale też jako funkcjonują jako rodzina, że oni mają dzieci, oni też funkcjonują w jakimś społeczeństwie. 

00:36:51 

Oni są osadzeni w jakimś kontekście kulturowym, jakby jak te ich potrzeby, jak ta jej historia i wizja kobiecości i męskości w ogóle jest no. 

00:37:02 

Postrzegana i jak jest dopasowana do tych wszystkich kontekstów? 

00:37:06 

Dlatego myślę, że taka dynamiczna zmiana męskich i kobiecych. 

00:37:11 

Ról w rodzinach fill no tutaj jakby może być też na na korzyść w naszej terapii. Ze względu na to właśnie, że no tak jak powiedziałam, zachęcam do tego, aby para wraz z naszą pomocą jakaś wypracowała swój własny język i swoje własne w ogóle znaczenie ról kobiecych i męskich. 

00:37:31 

Tak samo jak swój język dotyczący seksualności ll, gdyż dużo par, jakby konfrontuje się z tym, że to jak to wygląda właśnie w mediach, to jak to wygląda na portalach, historiach znajomych niekoniecznie wygląda tak w rzeczywistości niekoniecznie wygląda to w realizacji ich potrzeb z partnerem i niekoniecznie jest takie. 

00:37:55 

Jakby chcieli, jak w ogóle ta oczekiwania czy się spełniają w rzeczywistości ich. Czy to jest możliwe, aby partner partner realizował ich? 

00:38:05 

EE różne potrzeby i czy oni mogą realizować potrzeby partnera? Właśnie wracając jeszcze do modelu współczesnych rodzin, ja chciałam tutaj przytoczyć takie. 

00:38:16 

Zmnienia, jak na przykład załamanie się struktur rodzinnych, to też ma wpływ na rolę seksualności i kobiecości męskości, że w dzisiejszych czasach jednych rozwodów jest coraz więcej. Kiedy są dzieci włączane w problemy małżeńskie. 

00:38:33 

Jakby ta rola kobiecości i męskości no jest bardzo dynamiczna, że jest wiele rodzin, gdzie na przykład mama sama wychowuje dzieci albo sam wychowuje dzieci. Tata jest wiele rodzin patchworkowych, zderzających ze sobą różne poglądy. 

00:38:51 

Właśnie w modelu rodzinnym. 

00:38:53 

Dlatego też tutaj właśnie my jako terapeuci powinniśmy pokazywać, że najlepsza jest właśnie droga do jakiejś konsolidacji tych obu poglądów, obu perspektyw właśnie po to, żeby wypracować swoją taką indywidualną drogę, a nie tylko właśnie bazować, czy wzorować się na tym, co otacza taką parę, albo jakie oni mają. 

00:39:17 

Wrażenia, że warto to konfrontować z rzeczywistością i tak jak powiedziałam, warto rozmawiać fill, eksplorować granicę, warto eksplorować rozwiązywanie konfliktów. 

00:39:29 

Warto skupić się nad tymi obszarami, jak właśnie się to ma do seksualności. Jaka jest rola Kobiety i mężczyzny w seksualności tej pary? Czy ta seksualność jest tylko jednowymiarowa czy wielowymiarowa, jak rola kobiecości i męskości i seksualności. 

00:39:49 

Wygląda w rolach w parach jednopłciowych na przykład i tutaj jakby te wszystkie sytuacje. 

00:39:56 

Pokazują, jak ten aspekt jest złożony i czy my jako terapeuci w ogóle jesteśmy też otwarci na tyle, żeby ten obszar sporom eksplorować? 

00:40:06 

Jak może eksplorować, jak można też eksplorować taki obszar friel, jak na przykład to czy partnerze się mogą indywidualnie w parze realizować, jak i realizować swoje indywidualne potrzeby? Jak się rozwijasz w tej? 

00:40:21 

Może, gdyż właśnie szczególnie dzisiejsze czasy bardzo nas konfrontują z tym, że para jak najbardziej, ale też bardzo atrakcyjny jest życie singla. 

00:40:33 

I tutaj też media szczególnie pokazują taki, że że taki model singla jest bardzo atrakcyjne, że nie trzeba spełniać oczekiwań tej 2 osoby. Nie trzeba już mieć mieć dzieci, nie trzeba być osadzonym kulturowo w małżeństwie, tylko można z wyboru. 

00:40:53 

EE no żyć w pojedynkę i wtedy nie mamy tych ograniczeń. Wtedy możemy postępować tak jak chcemy. 

00:41:00 

EE wtedy nie mamy różnego typu zobowiązania. Jest właśnie pytanie, jak się w dzisiejszych czasach wiązać, czy posiadanie rodziny jest konieczna, czy posiadanie partnera jest konieczna właśnie na ile ta samotność jest też wyborem czy mechanizmu obronnym właśnie przed lękiem przed zależnością przed relacją przed pochłonięcie przez partnera. 

00:41:23 

Jak wygląda ten dystans w relacji? Jak się wiązać, żeby mieć jakąś przestrzeń dla siebie? Jak się wiązać, żeby. 

00:41:31 

Eee, nie zostać całkowicie. 

00:41:34 

Pochłoniętym przez rodzinę, że mieć jakieś swoje aspekty tylko dla siebie i jak realizować swoją właśnie kobiecość czy męskość w relacji, czy na przykład rodzina bez dzieci jest zrealizowaniem tej kobiecości i męskości. 

00:41:49 

Czy życie w pojedynkę jest z realizowaniem siebie jako Kobiety i mężczyzny? To jest bardzo dużo pytań. Właśnie też na terapię indywidualną też na terapię par i w dzisiejszych czasach właśnie te wszystkie modele współczesnych rodzin, gdzie się przenikają. 

00:42:05 

I warto tutaj z perspektywy terapeutycznej też się przyglądać. Jaki model na przykład dominuje w dzisiejszych czasach? Przed jakim modelem się ucieka lub właśnie jaki model jest ucieczkom l przed różnymi lękami, czy który z tych modeli na przykład jest najbardziej aktualnie dla dzisiejszych osób komfortowy? 

00:42:30 

I jakby mamy takie duże spektrum, że warto się przyglądać, aby te modele gdzieś wszystkie w tych wszystkich modelach dostrzec i wady i zalety, ale też różne problemy i trudności terapeutyczne. Dziękuję państwu bardzo. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały