Wpływ długotrwałej izolacji domowej na kształtowanie się kryzysów psychicznych i zaburzeń depresyjnych

Magdalena Lange-Rachwał
Terapia dzieci i młodzieży ODC. 2/12

Materiał filmowy prezentujący, jak pandemia wpłynęła na kondycję psychiczną dzieci i nastolatków

Depresja po izolacji domowej

Transkrypcja video “Wpływ długotrwałej izolacji domowej na kształtowanie się kryzysów psychicznych i zaburzeń depresyjnych” 

00:00:00 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:00:14 Magdalena Lange-Rachwał 

Witam państwa serdecznie nazywam się Magdalena Lange, Rafał, Jestem psychoterapeutą. W trakcie certyfikacji psychologiem pracującym zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. I będę chciała się z państwem podzielić. 

00:00:30 Magdalena Lange-Rachwał 

Swoimi doświadczeniami dotyczącymi. 

00:00:34 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:00:34 Magdalena Lange-Rachwał 

L sytuacji związanej z pandemią jej wpływu na możliwe wystąpienie kryzysów dzieci i młodzieży. Fill ja też pracuję zarówno w strukturach nfz tu, jak i w gabinecie prywatnym i też czas pandemii. 

00:00:54 Magdalena Lange-Rachwał 

To był taki moment, kiedy ja pracowałam, także będę się starała pokazać państwu trochę dane, ale też podzielić się swoimi doświadczeniami. 

00:01:05 Magdalena Lange-Rachwał 

Fill po prostu sprac yy gabinetowej też tej pracy takiej specyficznych warunkach telefon ra Fl także mam nadzieję, że to co będę chciała państwu przekazać, będzie dla państwa yy przydatne. 

00:01:22 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:01:22 Magdalena Lange-Rachwał 

Sn Fill chce mu się dzisiaj? 

00:01:24 Magdalena Lange-Rachwał 

Zastanowić nad wpływem długotrwałej izolacji domowej na kształtowanie się EE kryzysów psychicznych i zaburzeń fil depresyjne. 

00:01:34 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:01:35 Magdalena Lange-Rachwał 

Ej ja próbowałam wyszukać dane dotyczące tej pandemii, ponieważ to jest no coś, co się dzieje na naszych oczach, czego my bezpośrednio doświadczamy i te dane na ten moment są fragmentaryczne. Natomiast opowiem państwu o tym, co udało mi się znaleźć, więc odniosę się do raportu ONZ 13 maja 2020. 

00:02:00 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:02:00 Magdalena Lange-Rachwał 

Roku fill więc wyniki badania, które wówczas przeprowadzono w kwietniu w Etiopii, pokazały trzykrotny wzrost częstości występowania objawów depresyjnych populacji, porównaniu z szacunkowymi danymi sprzed epidemii. Natomiast badania kanadyjskie wskazały fill spożycie większej ilości alkoholu w populacji osób 15, 49. 

00:02:31 Magdalena Lange-Rachwał 

Ll ten wzrost spożycia nastąpiło około 20%. Cojest też bardzo znaczące, dlatego, że tutaj mówimy też o grupie adolescent. Adolescent. Natomiast też badania prowadzone na film. 

00:02:50 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:02:50 Magdalena Lange-Rachwał 

Jakby badania, o których? 

00:02:52 Magdalena Lange-Rachwał 

Na które dotyczą zachowań dzieci i młodzieży, które jak gdyby przeprowadzono w oparciu o FIL doświadczenia EFI rodziców. 

00:02:58 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:02:58 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:03:06 Magdalena Lange-Rachwał 

Czy rodziców, Hiszpanii i Włoch czy stwierdzają wystąpienie trudności z koncentracją u ponad 77%? 

00:03:16 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:03:17 Magdalena Lange-Rachwał 

Draft drażliwość u 39, niepokój u 39, nerwowość 38 i dzieci skarżyły się też na poczucie samotności. To występowało u około 31% badanych. Fill, odnosząc się do badań też, w których są moim zdaniem znaczące, dlatego, że one dotyczą populacji, która najszybciej weszła w pandemię, czyli. 

00:03:44 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:03:44 Magdalena Lange-Rachwał 

In fl więc tam badania zrealizowane na próbie 7000 osób pokazało, że u ponad 35% Chińczyków wystąpił w tym czasie fill lęk uogólniony u ponad 20 symptomy depresji, a ponad 18 zaburzenia s no i to jest Wszystko taco wiem. 

00:04:08 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:04:09 Magdalena Lange-Rachwał 

Z danych te dane są cały czas badane i przetwarzane. Fill też pewnie wyniki bardziej miarodajne badań będziemy mieć, no po jakimś czasie właśnie trwania pandemii, natomiast też na gruncie polskim prowadzone badania przeprowadzał Uniwersytet swps z Poznania i one miało tytuł współczucie i odporność w czasach pandemii. To badanie było prowadzone równolegle. 

00:04:39 Magdalena Lange-Rachwał 

22 krajach świata także myślę, że na takie miarodajne wyniki my będziemy musieli jeszcze poczekać. 

00:04:48 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:04:50 Magdalena Lange-Rachwał 

To co fill można. 

00:04:52 Magdalena Lange-Rachwał 

Zaobserwować, co wynika z obserwacji Il Il, jak gdyby właśnie takich, którymi się z Państwa podziela. 

00:05:01 Magdalena Lange-Rachwał 

One dotyczą mnie, czy jakby moich doświadczeń, czyli fill nie mają też natury takiej stricte badawczej, ale też jak gdyby w odniesieniu do środowiska z tam gdzie rozmawiamy na ten temat, to co można zaobserwować wie. 

00:05:16 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:05:17 Magdalena Lange-Rachwał 

No w tej pierwszej fazie pandemii, kiedy była izolacja, kiedy był London fill, obserwowaliśmy problemy adaptacyjne przede wszystkim i na tej bazie właśnie różnego rodzaju zaburzenia adaptacyjne, zogniskowane wokół konfliktów rodzinnych problemów wychowawczych, organizacji Dnia Organizacji życia Związ. 

00:05:47 Magdalena Lange-Rachwał 

Yy funkcjonowaniem po prostu zmieniony jak dobry zmienionym rytmie około dobowym zaburzenia tego rytmu. 

00:05:54 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:05:54 Magdalena Lange-Rachwał 

Fill około yy dowodowego. To Wszystko przypadło przede wszystkim na tą pierwszą salę fill pandemii fill, co jeszcze było widoczne różnego rodzaju zaburzenia lękowe na bazie lęku przed zachorowaniem związane z niepewnością przyszłości, czyli lll lll. Tak naprawdę, jak gdyby niepewność przyszłości, nieradzenie sobie z. 

00:06:21 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:06:22 Magdalena Lange-Rachwał 

Z niepewnością to jeden z osiowych yy objawów lękowego zaburzenia uogólnionego. To się też wiązało z obawą o zdrowie swoich i bliskich, czyli też ta fill też te zaburzenia E lękowe to nie jest specjalnie tutaj dziwny one, jakby wynosi. Rozwinęły też jak gdyby zaburzenia depresyjne na bazie też doświadczeń związanych z pandemią. Ja będę o tym mówiła. 

00:06:52 Magdalena Lange-Rachwał 

Szczegółowo, ale między innymi właśnie na bazie poczucia osamotnienia. 

00:06:57 Magdalena Lange-Rachwał 

Kryzysu związanego z sytuacją, na którą PL nie ma wpływu, która jest poza kontrolą, jak gdyby z wynikające z niemożliwości z niemożności porozumienia się z w otoczeniu, w którym się przebywa, to jak gdyby jest, no też takie pokój się pandemii, które na pewno jest obserwowalne. 

00:07:06 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:07:23 Magdalena Lange-Rachwał 

Tutaj chciałam też krótko jeszcze powiedzieć o sobie jak społecznych, dlatego, że stworzeniami społecznymi też. No sytuację była dosyć z specyficzna ze względu na unikanie, które charakterystyczne właśnie dla fobie. 

00:07:38 Magdalena Lange-Rachwał 

I Sn fill ten pierwszym okresie Lok dało no tak naprawdę część dzieci adolescent tu właśnie cierpiących na fobię społeczną, odczuło pewnego rodzaju ulgę wynikającą z tego, że nie musieli konfrontować z różnymi trudnymi dla nich sytuacja. 

00:07:40 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:07:56 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:07:57 Magdalena Lange-Rachwał 

Natomiast teraz, jak gdyby obserwujemy No 2 falę, czyli w związku z powrotem do szkół z koniecznością, jak gdyby uczestniczenia w życiu społecznym fill, obserwujemy to, że te trudności no są zwiększone, dlatego, że po prostu te osoby pozostawały przez jakiś spory czas. 

00:08:20 Magdalena Lange-Rachwał 

Po prostu unikaniu sn fill jeżeli chodzi o to, co jeszcze obserwowaliśmy jeżeli, bo pandemia nie tylko była wydarzeniem takim bardzo trudnym, ale też tak jak na przykład mówiłam tutaj o fobiach społecznych, to były grupy, które odczuły z niej pewne zadowolenie. 

00:08:36 Magdalena Lange-Rachwał 

I właśnie tutaj wspomniany już właśnie osoby cierpiące na fobię społeczną niektóre osoby ze spektrum autyzmu, dla których właśnie kontakty społeczne nie są specjalnie istotne, albo które niespecjalnie. 

00:08:37 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:08:52 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:08:52 Magdalena Lange-Rachwał 

Jak to by potrzebują tych kontaktów? To też jakby to ta sytuacja Lok dawno była dla nich jak najbardziej tutaj fill my odbierane przez nich i na nadawali im znaczenie pozytywne, ale też nie tylko osoby doświadczające przemocy w ramach klas grup społecznych. To ta sytuacja zamknięcia po prostu wyzwoliła llt osoby z różnych, trudnych dla nich sytuacji. 

00:09:16 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:09:22 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:09:22 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:09:22 Magdalena Lange-Rachwał 

Chciałabym teraz krótko odnieść się do tej. 

00:09:25 Magdalena Lange-Rachwał 

Pierwszej fazy pandemii do Izolacii fill oddałam mu, gdzie po prostu osoby zostały zamknięte w domach. 

00:09:34 Magdalena Lange-Rachwał 

Co mnie wówczas? 

00:09:35 Magdalena Lange-Rachwał 

Obserwowaliśmy więc sferze struktury rodzin rodziny to przede wszystkim przeniesienie codziennych aktywności w przestrzeń domową zrodziło konieczność radzenia sobie z tym problemem. 

00:09:50 Magdalena Lange-Rachwał 

Zachowaniem równowagi w obszarze aktywności zawodowych, opiekuńczych, edukacyjnych i LL też osoby po prostu przebywające ze sobą zupełnie innym wymiarze czasu zostały nagle zamknięte na określonej przestrzeni. Zaistniała konieczność integrowania różnych aktywności, czyli pracy nauki, odpoczynku, prywatności po prostu. 

00:10:08 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:10:19 Magdalena Lange-Rachwał 

Tym samym zupełnie miejscu i brak również no możliwości wyjścia to wiązało się z koniecznością organizacji zajęć dla dzieci zapełniania w ogóle tego czasu, który do tej pory zajmowała szkoła, zajmowały zajęcia dodatkowe, to też stwarzały różne. 

00:10:39 Magdalena Lange-Rachwał 

Trudności i napięcia, ale przede wszystkim też funkcjonował mnie zarówno od strony dzieci, jak i rodziców z różnego rodzaju emocjami, bo to też nie było tak, że tylko dzieci przeżywały emocje. Dorośli również doświadczali różnych emocji i też jak gdyby no konieczność radzenia sobie z tym, co rodziny przeżywały. 

00:10:43 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:11:01 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:11:01 Magdalena Lange-Rachwał 

Też i'll tutaj. Niektóre dzieci zostały narażone na wzrost zachowań przemocowych w związku z tym, że po prostu też flustracje, których doświadczali do dorośli, często po prostu zostały przenoszony na grunt domowy właśnie w takiej formule, ale też dzieci po prostu, które mniej przebywały w domu. 

00:11:23 Magdalena Lange-Rachwał 

No te sytuacje przemocowe fill one też jakby był ulegały fill zwiększaniu i natomiast jeżeli chodzi właśnie o znowu w fazie pandemii tą. 

00:11:37 Magdalena Lange-Rachwał 

B strukturę. 

00:11:37 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:11:39 Magdalena Lange-Rachwał 

Nauki to też jak gdyby zaistniała konieczność adaptacji do adaptacji do nowego stylu edukacji, jak gdyby zorganizowania się w tym wy wypracowania nowych metod nauki, zaangażowania rodziców. 

00:11:58 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:11:59 Magdalena Lange-Rachwał 

Dzieci młodszych właśnie znacznie bardziej intensywnie w proces edukacyjny ll z koniecznością w tle pogodzenia tego często z obowiązkami swoimi zawodowymi także to jak gdyby. 

00:12:16 Magdalena Lange-Rachwał 

Na rodziło określone tutaj trudności i powodowało to, że te sytuacje nie były. 

00:12:23 Magdalena Lange-Rachwał 

Nie były proste. 

00:12:24 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:12:25 Magdalena Lange-Rachwał 

Też jak gdyby sama sytuacja w ogóle izolacii yy społecznej ona się wiązała z zupełnie innym sposobem spędzania czasu z koniecznością przebywania często na małej przestrzeni. 

00:12:39 Magdalena Lange-Rachwał 

To nie mogło pozostać bez wpływu na te kryzysy rodzinne, o których mówiliśmy i to zarówno kryzysy dotyczące dorosłych ich relacji, ale również funkcjonowania. 

00:12:51 Magdalena Lange-Rachwał 

No z dziećmi SY adolescent amy też ograniczenie kontaktów społecznych było dla wielu osób bardzo trudne, albo zmiana kontaktów społecznych i przeniesienie tych kontaktów do sieci, co dla wielu rodziców wiązało się z takim dylematem. Czy pozwolić na zwiększenie właśnie. 

00:12:52 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:13:11 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:13:11 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:13:15 Magdalena Lange-Rachwał 

Kontaktów B Społecznych czy w jakiś sposób tutaj podejść do tego istotnego zagadnienia? Czy można zezwolić na zwiększenie? 

00:13:27 Magdalena Lange-Rachwał 

Korzystania z tak zwanych ekranów przez dzieci i młodzież. Czy będzie to dla nich niekorzystne? Także tutaj rodzice też pozostali pozostali z wieloma takimi pytaniami, na które musieli sobie bezpośrednio fill odpowiedzieć. 

00:13:44 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:13:44 Magdalena Lange-Rachwał 

A jeżeli l ja miałam konsultacje właśnie, a zdarzało mi się takie konsultacje w czasie pandemii z rodzicami, oni pytali, Coe co mogą zrobić to fill. Przede wszystkim mówiliśmy. Mówiłam o takich rzeczach jak. 

00:14:04 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:14:04 Magdalena Lange-Rachwał 

Właśnie organizacja dnia, zachowanie jego struktury. Coon buduje? Poczucie bezpieczeństwa l dziecka fill. Zastanawialiśmy się właśnie nad takim modelem wypracowania fill kontaktu z dzieckiem, przy zachowaniu pewnej prywatności. 

00:14:26 Magdalena Lange-Rachwał 

To było oczywiście, jak gdyby dostosowywany indywidualnie do sytuacji rodzinnej. 

00:14:33 Magdalena Lange-Rachwał 

L informowałam rodzicą o tym, jak ważne jest rozmowa. 

00:14:36 Magdalena Lange-Rachwał 

I konkretne odpowiadanie. 

00:14:36 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:14:36 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:14:38 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:14:38 Magdalena Lange-Rachwał 

Na ll pytania, mówienie odpowiadanie na te pytania, które dzieci interesują z taką opcją, że robisz też może powiedzieć, nie wiem, ale sprawdzę podkreślałam bardzo istotne kwestie modelowania tych płatności zachowań, czyli też, aby stworzyć dziecku poczucie bezpieczeństwa. Rodzic sam w jakiś sposób musiał odnaleźć się w pandemii, żeby pokazać dziecku, w jaki sposób to robić. 

00:15:10 Magdalena Lange-Rachwał 

Mówiliśmy o. 

00:15:12 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:15:13 Magdalena Lange-Rachwał 

Pozwolenie na wyrażanie emocji też jak gdyby od staram się obarczyć rodziców pod takim kątem, że ll. 

00:15:22 Magdalena Lange-Rachwał 

EE yy oni również fill jakby mają prawo do swoich frustracji niepokoju w PL I też czasami mogą się podzielić tym z dzieckiem. 

00:15:33 Magdalena Lange-Rachwał 

Natomiast jakby wyno też mówiliśmy o tym, jak ważne jest, żeby nie unieważniać emocji dziecka związanych na przykład z lękiem, współczuciem ll niepewności i raczej rodzice dostawali ode mnie wytyczne dotyczące. 

00:15:48 Magdalena Lange-Rachwał 

EE mm dbałości o kontakty społeczne w tej nowej formule, czyli także przez media. To szczególnie dotyczyło kontaktów z rówieśnikami z ll z dziadkami, do których dzieci często straciły bezpośredni. 

00:16:05 Magdalena Lange-Rachwał 

Dostęp natomiast też no mówiliśmy o tym, że trzeba zadbać o własne zdrowie psychiczne, także rodziców i opiekunów, bo przecież rodzice i opiekunowie także doświadczali różnego rodzaju. 

00:16:21 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:16:22 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:16:22 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:16:23 Magdalena Lange-Rachwał 

I też mówiliśmy o tym, że czasami po prostu to właśnie oni powinni fill. To właśnie oni powinni udać się na konsultacje właśnie z lekarzem psychiatrą z psychologiem, z Terapeutą po tym, że po to, żeby przemyśleć i przeanalizować to, co się ll, co się dzieje, czego doświadczają. 

00:16:47 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:16:47 Magdalena Lange-Rachwał 

Odnosząc się już do konkretnych jednostek chorobowych, chciałam zacząć od fill zaburzeń nastroju, a w szczególności od L epizodów depresyjnych o różnym nasileniu i tutaj bardzo krótko przypomnę objawy, które możemy obserwować, kiedy diagnozujemy represję, więc przede wszystkim no podstawą obniżenie jest obniżenie NASTR. 

00:17:16 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:17:17 Magdalena Lange-Rachwał 

Obserwowane przez yy dłuższy czas, ale także właśnie u dzieci i młodzieży to drażliwość ll, która często właśnie fill zastępuje smutek fill ważnym objawem jest utrata zainteresowań, czyli to, co do tej pory cieszyło dziecko. 

00:17:36 Magdalena Lange-Rachwał 

To ono było w stanie się zaangażować. Chętnie się angażowały, jak gdyby no tego nie obserwujemy l bardzo miarodajnym czynnikiem obserwowanym przez. 

00:17:46 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:17:48 Magdalena Lange-Rachwał 

Eee jak również nauczycieli to jest obniżenie koncentracji i uwagi wśród takich czynników, które my stwierdzamy już potem, rozmawiając z najczęściej dzieckiem. 

00:17:58 Magdalena Lange-Rachwał 

To jest właśnie niska samoocena, mała wiara w siebie, pesymistyczne widzenie przyszłości, poczucie winy, jak gdyby deklarowane hmm w odniesieniu właśnie do różnych sytuacji. 

00:18:04 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:18:16 Magdalena Lange-Rachwał 

EE też yy myśli i czyny samobójcze, czyli musimy zbadać, czy właśnie te są to myśli, tylko jak gdyby deklaratywne czy one mogą przejść w czyn zaburzenia snu, ale też idące w 2 strony, czyli tego, że dziecko nie może spać, że budzi się bardzo wcześnie. To jest taką. 

00:18:33 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:18:38 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:18:38 Magdalena Lange-Rachwał 

Opcją bardziej często, ale również yy no widoczne zaburzenia snu polegające na tym, że dziecko przesypia bardzo dużo czasu w ciągu dnia, no i obserwowany ubytek ciała masy ciała około 5. 

00:18:55 Magdalena Lange-Rachwał 

Proces yael starałam się też odnieść trochę te tą represję do. 

00:19:01 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:19:02 Magdalena Lange-Rachwał 

Takich najbardziej znanych modeli depresji i na początku chciałam powiedzieć trochę o modelu beka, bo jeżeli odniesiemy się do tego, co mamy, czyli do sytuacji pandemii, to bez mówi o znaczeniu właśnie wczesnej utraty różnego rodzaju, czyli śmierci kogoś bliskiego. Fill rozwodzie rodziców, co naturalnie jest wpisane w doświadczenia wielu dzieci. 

00:19:31 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:19:31 Magdalena Lange-Rachwał 

To tutaj pandemia mogła być takim czynnikiem wyzwalającym jak po prostu wiele innych kryzysów. No i dochodziło do uruchomienia się triady poznawczej, czyli ll właśnie takiej depresyjnej, czyli ll negatywnych myśli dotyczących siebie otaczającej rzeczywistości, ale również w przyszłości, co w warunkach pandemii. No nie trudno sobie wyobrazić, że tego typu myślenie mogło się uruchomić. 

00:20:01 Magdalena Lange-Rachwał 

Też często, jak gdyby wiązało się to z ograniczeniem dostępu do grup. 

00:20:06 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:20:06 Magdalena Lange-Rachwał 

Wsparcia, które często jak gdyby no były tym czynnikiem hamującym rozwój depresji, fill i też jak gdyby tutaj no indywidualne PL indywidualny rys, taki socjal troficzne albo fill autonomiczny UE, szczególnie adres centów, czyli właśnie ten związany z bliskością innych albo z oznaczeniem sukcesu tutaj nie powiemy zawodowych, ale raczej edukacyjnych. 

00:20:36 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:20:36 Magdalena Lange-Rachwał 

Też jak gdyby no mógł mieć określony wpływ, czyli na przykład. 

00:20:42 Magdalena Lange-Rachwał 

El ograniczenie dostępu do dobrej edukacji? Tak tak to postrzegane było przez niektóre dzieci albo właśnie ograniczeniu swojej autonomii kontaktów z innymi i tak dalej. 

00:20:57 Magdalena Lange-Rachwał 

Nie też myślę sobie, że sytuacja pandemii tak bezpośrednia wpisuje się właśnie w koncepcie wyuczonej bezradności serii globalna, dlatego, że fill też jak gdyby pandemia mogła pobór. 

00:20:58 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:21:12 Magdalena Lange-Rachwał 

Dzić ll właśnie taki aspekt fil myślenia o ew braku wpływu na negatywne bodźce, czyli w tym przypadku pandemia była tym bodźcem po prostu poza wpływem realnym wpływem na wielu ludzi. 

00:21:20 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:21:31 Magdalena Lange-Rachwał 

I my wiemy oczywiście, że ta koncepcja została jak gdyby potem to Boga cona o style atrybucji w depresji, gdzie właśnie wydarzeniom negatywnym przypisuje się wyjaśnienia. 

00:21:36 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:21:43 Magdalena Lange-Rachwał 

Takie odwołujące się do przyczyn ogólnych stałych, wewnętrznych, czyli praktycznie większość rzeczy negatywnych. 

00:21:52 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:21:52 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:21:52 Magdalena Lange-Rachwał 

Bo prostu ll pojawia się w takim znaczeniu, że ll to nie mam na to wpływu nic nie mogę zrobić. 

00:22:02 Magdalena Lange-Rachwał 

To dzieje się bardzo często, natomiast właśnie wydarzenia pozytywne traktowane są jako epizodyczne, nie stałe zewnętrzne, czyli po prostu tak zwane tak przy zdarzające się, no i też jak gdyby no tutaj sytuację w pandemii też właśnie wpisuje się ten sposób myślenia. 

00:22:23 Magdalena Lange-Rachwał 

Związane z faktem, że poprawa nie nastąpi, że jak gdyby wydarzenia negatywne będą się. 

00:22:31 Magdalena Lange-Rachwał 

Działy nawet niezależnie od tego, co jednostka podejmie, czyli jak gdyby właśnie ten. 

00:22:37 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:22:37 Magdalena Lange-Rachwał 

Brak wpływu jest tutaj czynnikiem skutecznym fill no łatwo sobie wyobrazić, że fill o tego typu doświadczenia i sposób myślenia właśnie w sytuacji pandemii niepewności L jak będą niemożności takiego bezpośredniego wpływu jest. 

00:22:59 Magdalena Lange-Rachwał 

Nie trudno także. 

00:23:01 Magdalena Lange-Rachwał 

Miesiąc właśnie o l depresji w kontekście fill założeń różnego rodzaju związanych z teoriami związanymi z depresją. Myślę, że fill łatwo jest zobaczyć i dostrzec, że ona właśnie no tutaj w sposób bezpośredni. 

00:23:05 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:23:20 Magdalena Lange-Rachwał 

EE miała, gdyby o co się oprzeć, były istniały te czynniki wyzwalające. 

00:23:26 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:23:27 Magdalena Lange-Rachwał 

Chciałam też krótko odnieść się do całej grupy zaburzeń lękowych, które w sposób naturalny musimy musiały pojawić się właśnie w sytuacji związanej z pandemią. 

00:23:39 Magdalena Lange-Rachwał 

I ja je pokrótce omówię, charakteryzując właśnie jaki one w tych w tej nowej rzeczywistości mogą mieć wymiar nałożony przez pandemię. 

00:23:50 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:23:50 Magdalena Lange-Rachwał 

Fill, więc chciałam rozpocząć tutaj właśnie od ll L 43, czyli racji na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne. Szczególnie dlatego, że tutaj są bardzo też istotne, jak gdyby głosy i też na przykład artykuły pisane przez profesora Janusza chęć mana dotyczący wpływu pandemii na rozwój ostrego zaburzenia stresowego oraz ptsd. 

00:24:23 Magdalena Lange-Rachwał 

I jak, gdyby yy profesor pisze o tym, że być może będziemy diagnozować taką jednostkę jak pandemiczne ostre zaburzenie stresowe, czyli być może pandemia wniesie też, jak gdyby no coś tutaj w ogóle nowego duo. 

00:24:25 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:24:43 Magdalena Lange-Rachwał 

Całej klasyfikacji Jel Chorób medycznych i też jak gdyby takie szacunki zakładają, że fill to asd albo ptsd, będziemy diagnozować u około 20% populacji. 

00:25:00 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:25:00 Magdalena Lange-Rachwał 

Doświadczając tej pandemii, czyli łatwo sobie wyobrazić, jak duża jest to skala i jak to doświadczenie właśnie traumatyczne, jak ono może mieć istotne wpływ i teraz tutaj, jak gdyby jeżeli mówimy o grupach ryzyka, to wymieniane są dzieci, młodzież, ale także jak gdyby no dodatkowo osoby fill zarażony covidem chorujące i hospitalizowane. 

00:25:29 Magdalena Lange-Rachwał 

Ll jak również nie hospitalizowane ll, czyli yy. 

00:25:36 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:25:37 Magdalena Lange-Rachwał 

Nosicieli z rodzin chorujących na COVID osoby będące w kwarantannie zbiorowej lub domowej oraz osoby z tak zwanych grup ryzyka, a także osoby z, która jest innych przyczyn NW tym momencie znajdowały się docierały do szpitali i tak jak gdyby musiała musieli sobie radzić z tą sytuacją pandemii właśnie w takich warunkach szpitalnych. 

00:26:04 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:26:04 Magdalena Lange-Rachwał 

Czyli to są osoby z grupy po pod yy wychodnego ryzyka i pewnie dopiero rzeczywistość. Pokażę fill jak będzie to wyglądało? No czy rzeczywiście ten dwudziestoprocentowy? 

00:26:21 Magdalena Lange-Rachwał 

Lll odsetek zachorowań będziemy obserwowali, bo gdyby to było tak, było to rzeczywiście będą to potężne tutaj ilości, a chory fill ja też krótko już wspominałam o. 

00:26:32 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:26:36 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:26:36 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:26:37 Magdalena Lange-Rachwał 

Agora wmowi oraz fobiach społecznych, które w momencie po prostu yy lock dawn u spowodowały właśnie wejście przez osoby chore yy. 

00:26:48 Magdalena Lange-Rachwał 

W strukturę unikania i jak gdyby z początkowym okresie mogły prowadzić do doświadczeń Yy 2, co wzmacniało ten proces związany z trudnością, potem powrotu do rzeczywistości i w chwili obecnej, jak gdyby też istnieje konieczność po prostu pracy z osobami, które. 

00:26:58 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:27:13 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:27:13 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:27:14 Magdalena Lange-Rachwał 

Sn po tym właśnie zamknięciu muszą wrócić do rzeczywistości w tym sensie, żeby nie proponować im. 

00:27:22 Magdalena Lange-Rachwał 

Eee tak zwane edukacji Tel Stacjonarny, czyli nauczania indywidualnego, gdzie nauczyciel przychodzi do domu tylko właśnie iść fly aktywizację, eksponowanie się na trudne sytuacje i jak gdyby ja mam w tej chwili pacjentów, z którymi na przykład chodzę w różne miejsca na przykład. 

00:27:33 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:27:46 Magdalena Lange-Rachwał 

Do galerii, gdzie oni się eksponują na. 

00:27:50 Magdalena Lange-Rachwał 

Trudne dla nich Il sytuacje, gdzie jak gdyby no każde ich pójście do szkoły, to też jest temat no radzenia sobie właśnie z bardzo dużym. 

00:28:01 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:28:02 Magdalena Lange-Rachwał 

Stresem, czyli fill też gdzieś tutaj warto po prostu zadbać o to, żeby pomóc tym osobom w poradzeniu sobie właśnie jest tym, co mogą wzmocnić unikanie, czyli z trudnościami w zakresach właśnie. 

00:28:19 Magdalena Lange-Rachwał 

Sytuacji ll społecznych, zetknięcie z innymi ludźmi, wychodzenie w różne miejsca. 

00:28:29 Magdalena Lange-Rachwał 

Fill też Il to, co wydaje się logiczne, że będziemy w sytuacji pandemii, prawda? Czyli też tych znanych objawów, takich jak poczucie duszności i trudności z oddychaniem w sposób naturalny mogą uruchomić się u osób wykazujących się taką podatnością. Fill zaburzenia lękowe z napadami leku, gdzie po prostu te objawy. 

00:28:37 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:28:58 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:28:58 Magdalena Lange-Rachwał 

L ze strony autonomicznego układu nerwowego będą przez nie interpretowane właśnie jako sytuacje zagrażające życiu, czyli na przykład fill no sytuacja hiperwentylacji ll może albo właśnie też reakcje ze strony układu nerwowego mogą być właśnie przez nie interpretowany jako sygnały tego, że się duszę umieram i to też będą tematy do. 

00:29:28 Magdalena Lange-Rachwał 

W pracy też będzie grupa. 

00:29:30 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:29:30 Magdalena Lange-Rachwał 

Osób, które po prostu w taki sposób na nie pandemia podziała, jeżeli chodzi właśnie o zaburzenie lękowe uogólnione, czyli jednostkę chorobową związaną z właśnie zamartwianiem się zamartwianiem się tak zwanego pierwszego typu, czyli o sprawy ogólne, czyli to. 

00:29:52 Magdalena Lange-Rachwał 

Związane z bardzo wieloma rzeczami, na przykład fill z kwestią tego, czy rodzice nie stracą pracy z obszarem zdrowotnym, L po prostu kontaktów społecznych i tak dalej oraz tak zwane zamartwianie się 2. Typu idące w stronę tego, że chory obawia się. 

00:30:06 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:30:16 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:30:16 Magdalena Lange-Rachwał 

EE, że zamartwianie się wywrze niekorzystny skutek na jego zdrowie, czyli od tego zwariuje ll albo właśnie to świadczy innych bardzo negatywnych konsekwencji zdrowotnych zachoruje od stresu i tak dalej, więc tutaj pandemia tak jak pokazywały już te wstępne badania. Ona to zaburzenie lękowe uogólnione jak gdyby no fill dosyć nakręciła i ja to zapowiem o pacjencie. 

00:30:36 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:30:47 Magdalena Lange-Rachwał 

Którego ja miałam, o którego? 

00:30:49 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:30:49 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:30:50 Magdalena Lange-Rachwał 

Właśnie ta sytuacja związana z pandemią yy nałożyła się na takie osobiste doświadczenie związane ze śmiercią babci. I tutaj też właśnie jego obawy tego pierwszego typu poszły w stronę właśnie tych rzeczy, o których mówiłam, czyli utraty pracy przez rodzi. 

00:31:10 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:31:11 Magdalena Lange-Rachwał 

Porzucenia przez dziewczynę niemożności poradzenia sobie. 

00:31:16 Magdalena Lange-Rachwał 

Czy kontaktami społecznymi, czyli ten chłopak bylo takie przekonania, że on zdziczeje w tym domu, że nie będzie umiał odnaleźć się po prostu w relacjach z kumplami? No i też jak gdyby właśnie no poczucie. 

00:31:35 Magdalena Lange-Rachwał 

Tego, czyli właśnie te E zamartwianie się 2 typu, że doprowadzi go ta to zamartwianie do obłędu do zmian osobowości, że on będzie po prostu zupełnie innym człowiekiem, także też tutaj, gdzieś warto zawsze badać, czy zmartwienia, w które się pojawiają, jak i one mają charakter. 

00:31:46 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:31:56 Magdalena Lange-Rachwał 

Czy to jest jednostka chorobowa, czy tylko po prostu zamartwianie się, które może być zupełnie naturalnym? 

00:32:01 Magdalena Lange-Rachwał 

Procesem występującym właśnie. 

00:32:04 Magdalena Lange-Rachwał 

W takim obszarze. 

00:32:07 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:32:08 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:32:10 Magdalena Lange-Rachwał 

Jeżeli chodzi właśnie o zaburzenie obsesyjno kompulsyjne, to też fill ono może pandemia mogła uruchomić wszelkiego rodzaju niepo niepokój związany z wirusami bakteriami, czyli tego część, czego obawia się część chorych na ocd, czyli też jak gdyby no. 

00:32:32 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:32:32 Magdalena Lange-Rachwał 

Yy różnego rodzaju yy yy rytuały, które mogły i staż w stronę właśnie na dbanie o czystość, czyli rytualne kąpiele, długie mycie rąk, ale też zupełnie inne rytuały, których zadaniem było odwrócić nieszczęście w postaci El zachorowania zarażenia się wirusem. To jak gdyby. 

00:32:54 Magdalena Lange-Rachwał 

Jak państwo pracujecie za cenę, to wiecie, że mogą być bardzo różne rzeczy. 

00:32:54 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:32:59 Magdalena Lange-Rachwał 

Na przykład włączanie, wyłączanie światła w różnych sekwencjach, układanie pewnych rzeczy w określonych sekwencjach, takie ekstremalnych, z którymi ja się zetknęłam, to na przykład właśnie wytyczaniu do strefy czystej zmuszanie rodziców do prania ubrań. 

00:33:17 Magdalena Lange-Rachwał 

Po codziennym przyjść do zmiany ich i tak dalej. No i tutaj przede wszystkim to też opowieść pracy sam mocy D to ważna l ingerencja, interwencja związana z uświadomieniem. 

00:33:30 Magdalena Lange-Rachwał 

Rodziną, aby nie współpracowały z tymi? 

00:33:34 Magdalena Lange-Rachwał 

Objawami, no i też jakby naturalną formą też związaną z pandemią, pewnie będzie zaburzenie hipochondryczka, czyli tak zwany teraz fill lęk o zdrowie, gdzie właśnie będziemy obserwować. 

00:33:38 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:33:50 Magdalena Lange-Rachwał 

No to zaniepokojenie swoim stanem zdrowia, wykonywanie licznych badań, ale też poszukiwanie otuchy, czyli terapeuta też jak gdyby no musi być bardzo wyczulony na. 

00:34:03 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:34:03 Magdalena Lange-Rachwał 

To czy l młodociany pacjent jak gdyby jak jak często właśnie rozmawiał tym zdrowiu, czy czy poszukuje otuchy związane związanej z tym, że terapeuta mogę uspokoić, że nic mu nie jest, bo to mogą być znowu nie tylko normatywne zachowania związane z lękiem i stresem przed pandemią, ale też obawy związane z faktem, że fill. 

00:34:31 Magdalena Lange-Rachwał 

Dzieje się coś fill. 

00:34:34 Magdalena Lange-Rachwał 

Złego, że po prostu yy trzeba przeprowadzić Wywiad w kierunku właśnie zaburzenia N hipochondryk cznego. 

00:34:41 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:34:43 Magdalena Lange-Rachwał 

L ja też tutaj odniosę się do takich zaleceń Polskiego Towarzystwa psychiatrycznego, które powstały właśnie na bazie sytuacji Naj Pandemicznej. Więc to, co wynika z tych założeń i zaleceń właśnie skierowanych zarówno do specjalistów, jak i do rodziców. 

00:35:02 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:35:04 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:35:04 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:35:04 Magdalena Lange-Rachwał 

Więc jak gdyby? 

00:35:07 Magdalena Lange-Rachwał 

Po pierwsze, to rodzic tutaj jest traktowany jako ta instytucja pierwszego kontaktu, która osoba, która może zadzwonić do specjalisty, ale towarzystwo podkreśla przede wszystkim, że rodzic musi zatroszczyć się albo dziecko, albo od fill o siebie. 

00:35:25 Magdalena Lange-Rachwał 

Wie, że też często, jak gdyby właśnie pomocy będzie wymagał sam rodzic, że ten rodzic może zgłosić się na konsultację dotyczącą tego, czy go niepokoi u dziecka, czyli opisać objawy, które obserwuje i poprosić o konsultacje, może zgłosić dziecko na terapię, ale też sam może i powinien właśnie na też zgłosić się na terapię, żeby móc lepiej funkcjonować w strukturze rodzina w ten sposób, no również bezpośrednio oddziaływać. 

00:35:26 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:35:56 Magdalena Lange-Rachwał 

Dla dziec. 

00:35:56 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:35:58 Magdalena Lange-Rachwał 

Też ważne, aby dostęp do fill różnych grup wsparcia albo specjalistów miały osoby nastoletnie, że one też jak gdyby same są w stanie poszukać sobie pomocy i oczywiście w strukturach mzoe to rodzic musi. 

00:36:17 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:36:18 Magdalena Lange-Rachwał 

Wyrazić jak, gdyby dopełnić formalności. Natomiast są też już na telefony zaufania, gdzie właśnie młodzież może kontaktować się bezpośrednio. I to właśnie często ten pierwszy kontakt pozwala przekierować. 

00:36:31 Magdalena Lange-Rachwał 

Fill to już jak gdyby na odpowiednie tory i na pokazać młodej osobie, gdzie ona może szukać wsparcie, wytyczać drogę tego wsparcia. Bardzo ważne zalecenie związane z ciągłością terapii, w szczególności właśnie osób, które. 

00:36:49 Magdalena Lange-Rachwał 

Przed pandemią. 

00:36:51 Magdalena Lange-Rachwał 

Były w regularnej terapii, że EE EE właśnie przerwanie tego, no może mieć niekorzystne skutki, czyli też kwestia tego, żeby zadbać właśnie o kontynuację terapii. O ile dziecko było na takiej lll. 

00:36:55 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:37:11 Magdalena Lange-Rachwał 

Fill właśnie terapii stałej i yy też jak gdyby ostatnia instytucja. 

00:37:17 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:37:20 Magdalena Lange-Rachwał 

Która jest to tak naprawdę szpital psychiatryczny, więc w dobie covidu to rzeczywiście sytuacji, kiedy tak naprawdę nie ma już za wiele miejsc, gdzie dziecko by się mogło zgłosić, kiedy jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia, to wtedy tam właśnie towarzystwo zaleca przekierowanie lll. Ja też myślę, że wy. 

00:37:43 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:37:44 Magdalena Lange-Rachwał 

Że ważnym elementem też naszej pracy na ten moment to jest pokazywanie rodzicom, gdzie oni mogą szukać pomocy, czyli fl. 

00:37:55 Magdalena Lange-Rachwał 

Rozpoczynając od tak zwanych psychologów szkolnych poprzez poradnie zdrowia psychicznego, poradnie psychologiczno pedagogicznych powstają powstały niedawno środowiskowe poradnie psychologiczno pedagogiczne. Właśnie z tą opcją. 

00:38:13 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:38:14 Magdalena Lange-Rachwał 

Wizyt domowych to może być ważne też szczególnie dla dzieci ze środowisk takich, gdzie możemy obawiać się pewnego rodzaju ll tego, że coś się tam negatywnego dzieje fill i kolejny 2 piętro moim zdaniem bardzo ważny to oddziały dzienne i szpitale psychiatryczne oddziały dzienne właśnie z możliwością też odbywania nauki czy czyli dziecko nie jest wyrwane właśnie z tego kontekstu? 

00:38:15 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:38:46 Magdalena Lange-Rachwał 

Edukacyjnego, społecznego, no i ostatnie, jak gdyby piętro to szpitale psychiatryczne. 

00:38:52 Magdalena Lange-Rachwał 

I oczywiście też jak tutaj mówimy o poradniach zdrowia psychicznego, to mówimy te rzędy po prostu skierowaniu dziecku dziecko do specjalisty w takim czy innym wymiarze tu gabinecie prywatnym czy fill będę wziecie ll? 

00:39:10 Magdalena Lange-Rachwał 

Mam nadzieję, że to, co powiedziałam fill przyda się państwu trochę w właśnie w rozważaniach dotyczących sytuacji pandemicznej jej wpływów. Pewnie też się państwo nad tym zastanawiacie, bo to będzie dla całego. 

00:39:11 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:39:16 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:39:26 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:39:26 Magdalena Lange-Rachwał 

 

00:39:27 Magdalena Lange-Rachwał 

Środowiska jest ważne doświadczenie, ale też pewnie warto tutaj wyczulić się na te rzeczy. Na te jednostki chorobowe, które szczególnie właśnie w tym okresie mogą się uaktywnić. Dziękuję państwu za uwagę. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały