Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Terapia zaburzeń lękowych - wskazówki diagnostyczne do pracy z nastolatkiem

Magdalena Lange-Rachwał
Terapia dzieci i młodzieży ODC. 1/12

Materiał filmowy prezentujący, jak diagnozować zaburzenia lękowe u dzieci i nastolatków

 

Transkrypcja video Terapia zaburzeń lękowych - wskazówki diagnostyczne do pracy z nastolatkiem

 

00:00:15

Dobra diagnoza wymaga oczywiście sprawdzenia kryteria.

00:00:21

EE wykluczania pewnych mm ee rzeczy, które mogą być mylące. Zobaczenia czy jest to diagnoza pojedyncza, czy czy będą zaburzenia współwystępujące, jeżeli chodzi o klasyfikacje, to obecnie opieramy się albo na klasyfikacji icd 10 albo na klasyfikacji dsm.

00:00:51

5 dla tych państwa, którzy pracują w poradniach nfz, to klasyfikacja icd 10 jest tą.

00:01:01

Fill obowiązującą l. Też dzisiaj będziemy się zajmować zaburzeniami.

00:01:11

Lękowymi, wybranymi tak jak powiedziałam i będziemy sobie mówić o zaburzeniach lękowych w postaci Šefčovič o gadzie, o zaburzeniach obsesyjno kompulsywnych oraz o ptsd, czyli zespole stresu.

00:01:31

Pourazowego E one nam się wszystkie mieszczą tutaj w hmm.

00:01:37

Od F 40 do F 43 według klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania.

00:01:48

Ja na początek chciałam państwu troszeczkę opowiedzieć w ogóle o specyfice zaburzeń lękowych u dzieci. Lel.

00:01:59

Więc wyniki badań epidemiologicznych prowadzonych głównie w Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Europie. Brak jest takich stricte polskich danych określają rozpowszechnienie tych zaburzeń lękowych od 6 do 20 proc.

00:02:19

Fill, więc one są stosunkowo często występujące, natomiast teraz też obserwujemy to, o czym pisze kendal. Taki postępujący wzrost badań nad zaburzeniami lękowymi i wynika właśnie to z ich rozpowszechnienia w społeczeństwie, o którym mówiłam, że to po prostu pobudza, że skoro one tak często występują, to coraz więcej badaczy się nimi.

00:02:49

Znajduję natomiast jeżeli chodzi właśnie o dzieci I ADRES.

00:02:53

Funtów to występowanie zaburzeń lękowych w dzieciństwie, zwiększa również ryzyko występowania zaburzeń.

00:03:02

Łąkowych w dorosłości współwystępowania z innymi zaburzeniami lub adaptacyjnym i mało adaptacyjnymi wzorcami zachowań.

00:03:14

  1. Dlatego właśnie tutaj też dobre rozpoznawanie zaburzeń lękowych i praca z nimi na tym etapie jest yy istotna l warto natomiast też wiedzieć, że lęk w okresie.

00:03:29

Dzieciństwa i szczególnie w okresie dzieciństwa jest też lmr natywny, gdyż do lęków rozwojowych zaliczamy na przykład lęk przed zwierzętami, ciemnością, potworami, śmiercią, hałasami. I to są lęki, które po prostu występują u.

00:03:46

Znacznej części dzieci w populacji, więc pracując z zaburzeniami lękowymi u dzieci i młodzieży trzeba dobrze oszacować, co jest normą, a patologią warto też, aby zwracać uwagę na to, że ten sam objaw na przykład niechęć do spania u kolegi koleżanki może jakby w efekcie rozpracowania.

00:04:11

Poznania Pacjenta i tak dalej prowadzi do różnych diagnozy. Taki objaw może być na przykład elementem fobii społecznej, że dziecko woli się oceny ze strony rówieśników, jak również lęku separacyjnego, czyli wiążącego się z pozostawieniem opiekuna.

00:04:32

Samego pozostawaniem dziecka i jego trudnymi myślami związanymi z tym, czy opiekunowi nie wydarzy się ll coś złego?

00:04:41

Jest to króciutko. Powiem na temat częstotliwości występowania zanim przejdziemy już do konkretnej klasyfikacji, więc gdybyśmy tak patrzyli pod względem największego rozpowszechnienia, to u młodzieży.

00:04:59

Obserwujemy największe rozpowszechnienie lęku z społecznego i to w UE w stosunku do różnych badań określa się od 0 3 aż do 13.

00:05:10

Procent i tendencja wzrostowa jest wraz z wiekiem, czyli po prostu młodzież u młodzieży częściej jest stwierdzamy właśnie występowanie lęku społecznego niż u dzieci. Nawet mówi się, że gdzieś tam u młodzieży szacuje się to na poziomie 11%. Uogólnione zaburzenie lękowe, czyli tak zwany gado, którym będziemy sobie dzisiaj mówić szczegółowo, najczęściej na swój początek między 8 a 9 rokiem życia.

00:05:41

LI jego nasilenie również określa się.

00:05:46

Rośnie wraz z wiekiem i też w populacji od 5 aż do około 7%.

00:05:55

Natomiast częstość yy ocd, czyli zaburzenia obsesyjno kompulsyjne go fill szacuje się tak na około Zero 35 aż do 4%. Według niektórych badań pierwsze epizody pojawiają się między 6 a 11 rokiem.

00:06:13

Życia i w tym pierwszym rzucie występuje wyraźna tendencja do częstszego występowania u chłopców. Natomiast jeżeli chodzi o grupy Adele Stentów, to takich różnic, jeżeli chodzi o występowanie nie ma.

00:06:29

Zacznijmy więc tutaj rozpoznawanie i pracę z klasyfikacją, jeżeli chodzi o lęk uogólniony, czyli też potocznie nazywany gad i teraz jeżeli Gad ma 2 klasyfikacje.

00:06:47

Tak zwane ewki to jest F 41 i F jeden.

00:06:53

Czasami, ale znacznie rzadziej stosuje się taką typową dla młodzieży i dzieci klasyfikacji. EW 93 80 ja Jestem bardziej przyzwyczajona do tej klasyfikacji EW 41. Jeden i teraz czym jest ten gad, gdybyśmy tak stricte patrzyli po kryteriach, to pierwszym takim najważniejszym jego elementem jest tak zwany wolno płynący.

00:07:24

Lęk, który towarzyszy pacjentowi na codzień i nie nie wzrasta ani.

00:07:32

Nie malały w obliczu różnych okoliczności życiowych, czyli mając nastolatka, który takie syndrom zgłasza i którego pytamy o ogólny okoliczności życiowe i stwierdzamy, że nic jakiegoś bardzo znaczącego w tym okresie się nie wydarzyło, że ten natomiast występuje taki właśnie lęk, a nawet jeżeli się coś dzieje, to on też występuje na tym pułapie, to możemy zacząć przyglądać się właśnie tej diagnozie związanej.

00:08:02

Zgad ML, żeby jeżeli chodzi o kryterium czasowe, to musimy.

00:08:09

Więc tutaj okres występowania co najmniej kilku tygodni, ale zazwyczaj miesięcy. Ja też powiem z praktyki, że pacjenci gadowi najczęściej nie widzą sami swojego problemu.

00:08:23

Oni do gabinetów trafiają w związku z sugestiami rodziny lub taką wyraźną dyrektywą ze strony rodziny, ponieważ zamęczają właśnie swoją rodzinę tymi zmartwieniami.

00:08:38

I jak, gdyby ona to ocenia jako coś już ponad normatywnego i teraz jeżeli popatrzymy to co mamy w klasyfikacji, jakie objawy musimy rozpatrywać?

00:08:51

Obawę i martwienie się przyszłymi niepowodzeniami. Uczucie napięcia, trudności w koncentracji itp. To jest tak zwany objaw a B napięcie ruchowe, czyli niemożność spokojnego siedzenia, bóle napięciowe głowy, drżenie, niemożność.

00:09:08

EE odprężenia musimy zbadać czy to jest to jest objaw BIC. Wzmożona aktywność układu autonomicznego, na przykład zawroty głowy, pocenie się, tachykardia, suchość w ustach. Natomiast u dzieci może występować częsta. Potrzeba rozpraszania uwagi, czyli bardzo dużo przerzut ność z jednej czynności do 2 oraz skargi somatyczne, w tym pierś.

00:09:33

W tym okresie może występować również kilka innych objawów, na przykład szczególnie.

00:09:40

Eee depresyjnych, ale no nie mogą one spełniać yy ogólnych kryteriów epizodu E depresyjnego i zaburzeń lękowych w postaci fobii lęku panicznego ani o cb.

00:09:55

Oczywiście przy gradzie możemy mieć współwystępowanie różnych, diagnozowano, polega się nawet stosunkowo często, ale żeby rozpoznać samo zaburzenie lęku uogólnionego, musimy po prostu rozpatrzyć te wymienione tutaj.

00:10:10

EE kryteria.

00:10:13

Fill jak teraz taki pacjent gazowy będzie nam się.

00:10:17

Prezentował więc, jeżeli mówimy tutaj o nastolatkach, to ważne. Zobaczymy takiego bardzo zmartwionego młodego człowieka, który będzie po prostu bardzo dużo nad różnymi rzeczami rozmyślał. Zamartwiał się.

00:10:35

Że te obawy mogą być związane z różnymi rzeczami, na przykład ze szkołą, z relacjami społecznymi. Wtedy trzeba to różnicować. Oczywiście swoją społeczną EE rodziną, bezpieczeństwem rodziny i wtedy jak gdyby różnicuje myto.

00:10:55

Oczywiście z lękiem yy separacyjnym Yy może też zamartwiać się zdrowiem. Wtedy musimy zobaczyć, jak to wygląda.

00:11:04

EE czy pacjent nie spełnia kryteriów zaburzenia N hipochondryk cznego mogą to być też zmartwienia dotyczące wydarzeń na świecie. Klęsk żywiołowych i zawsze temu musi towarzyszyć przynajmniej jeden objaw somatyczny, aby rozpoznać tą diagnozę, której mówiłam F 93 80 to te objawy muszą mieć oczywiście.

00:11:33

Początek przed yy 18 rokiem yy.

00:11:37

Życia, prawda, co ci pacjenci często mówią, że odczuwają niepokój, uczucie zmęczenia, niemożność skoncentrowania się, takie poczucie wyjałowienia.

00:11:49

Drażliwość, trudności z koncentracją, problemy ze snem.

00:11:55

Czyli to są takie elementy, które powinny wzmóc naszą czujność i jak gdyby trzeba wtedy rozpatrywać, to zaburzenie, czyli lęk uogólniony też jeżeli chodzi o występowanie między tym tym początkiem, czyli 8 9 rok życia, to wtedy jakby występuje dominanta dziewcząt nawet w stosunku 6 B jeden natomiast.

00:12:25

Później też gdzieś to się bardziej już eee wyrównuje natomiast też zaburzenie to co jeszcze warto o nim wiedzieć, że obserwuje się częściej u dzieci, których rodzice cierpią na różnego rodzaju zaburzenia lękowe lub inne zaburzenia psychiczne, że właśnie mogą być te diagnozy współwystępujące na czele z depresją, czasami z ocd i u nastolatków.

00:12:55

Właśnie cierpiących na gad fill istnieje większe ryzyko używania substancji l psychoaktywnych.

00:13:05

Mam różnicować, musimy tak jak yy mówiłam z tymi różnymi l diagnozami, żeby mieć pewność ci pacjenci. Oni są tacy bardzo narracyjnie.

00:13:16

Oni bardzo dużo opowiadają natomiast cechą taką charakterystyczną jest to, że są mało osadzeni w teraźniejszości, natomiast ich obawy dotyczą sytuacji przyszłych zamartwiania.

00:13:33

Przewidywania różnego rodzaju.

00:13:37

Negatywnych okoliczności i tak naprawdę, czyli pacjenci mają takie przekonanie, że to przemyśliwam nie tych problemów prowadzi do tego, że oni w jakiś sposób nad tym zapanują. Rozwiąże te fill ten problem. Natomiast w rzeczywistości oni rujnują, czyli cały czas operują w kręgu tych obaw.

00:13:58

Które mogą do znudzenia po prostu mielić, czyli pierwszym też takim etapem zwrócenia po prostu uwagi pacjenta na problem jest praca z nim związana z tym, żeby zdał sobie sprawę, że jego.

00:14:17

Bo ciągłe rozważania nie przynoszą efektów w postaci l rozwiązywania problemów, nad którymi się martwi. Teraz powiemy sobie o.

00:14:29

Ll ocd, czyli zaburzeniu obsesyjno Kompulsyjne ym, które w klasyfikacji zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania icd 10 ma kod F 42 i zacznijmy od takiego bardzo suchego przyjrzenia się kryterium, które musimy rozpacz.

00:14:52

Patrzeć więc pierwsze kryterium to jest myśli, natrętne obsesje bądź czynności, natrętne kompuls je lub oba objawy są obecne przez większość dni w czasie ostatnich 2 tygodni my sobie potem wyjaśnimy, czym są obsesje, czym są kompulsy, ale na razie mamy taki objaw w klasyfikacji.

00:15:15

Llb myśli natrętne myśli, D wyobrażenie czynności, natrętne działania charakteryzują się następującymi cechami, z których wszystkie muszą być obecne, objawy są postrzegane jako powstające w umyśle pacjenta, niejako narzucone l zewnątrz.

00:15:34

Czyli pacjent ma poczucie, że sam te objawy llt myśli produkuje L, powtarzają się i są odczuwane jako nieprzyjemną fields.

00:15:46

Co najmniej jeden objaw mnie śluz czynność natrętna.

00:15:52

Postrzegany jest jako nadmierny lub pozbawiony sensu, czyli bardzo często u adres ten tu widzimy krytycyzm, ale też czasami o czym się wspomina dzieci młodszych tego krytycyzmu.

00:16:06

Można mnie zaobserwować i to nie przeszkadza, aby też stwierdzić ocd.

00:16:14

Pacjent próbuje przeciwstawić się objawową opór przeciwstawny długo trwającym myślą lub czynnościom natrętnym może być mnie minimalny. Pacjent nie jest w stanie przeciwstawić się conajmniej jednej myśli bądź czynności natrętnej, czyli pacjent ma poczucie, że przynajmniej nad jedną myślą nie jest w stanie, nie jest w stanie się jej przeciwstawić, że wierzy w jej prawdziwość.

00:16:41

Doświadczamy myśli natrętnych lub wykonywanie czynności natrętnych postrzegane jest jako nieprzyjemne.

00:16:48

Sn fill należy różnicować z chwilową ulgą odczuwaną w odniesieniu do napięcia lub l lęku, czyli musimy względnie realizować, że ogólnie ta myśl dla pacjenta jest nieprzyjemne lub nawet fill.

00:17:04

Bardzo wysokiej lęk powoduje albo też poczucie zagrożenia.

00:17:10

LC myśl lub czynności natrętnych, zwołując zdenerwowaniem, wpływają negatywnie na indywidualne lub społeczne funkcjonowanie pacjenta. Zazwyczaj powodują, że chory traci z ich powodu dużo czasu, ponieważ no na posesję, czyli myśli natrętne lub kompuls je traci czas, poświęcając go w ciągu dnia, rozmyślając na przykład zanurzając się w te.

00:17:40

Myśli lub nie mogą wyjdź z czynnością, których zadaniem jest czyli kompulsy, których zadaniem jest redukować lelek.

00:17:49

EE, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież, to bardzo często lel właśnie w strukturę tych natręctw.

00:18:02

Wciągnięcie są członkowie rodziny i zawsze w psychoedukacji dla rodzin mówi się o tym, żeby, żeby rodzina nie współpracowała z objawem, może to polegać na przykład na tym, że rodzina odkaża książki dziecka.

00:18:20

Albo, że starasz musi odkładać jakieś określone przedmioty w określone miejsca fill, albo na przykład wszyscy muszą przejść jakąś rytualną kąpiel przed wejściem do domu.

00:18:36

No tych rzeczy może być bardzo dużo, no i oczywiście teraz kryterium jeszcze b mamy myśli w czyn naście natrętne nie są wynikiem innych zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia lub zaburzenia afektywne, czyli musimy to zróżnicować.

00:18:55

Teraz powiedzmy sobie troszeczkę o tym ocd. Czym są obsesje? Czym są kompuls je? Więc gdybyśmy sięgnęli po taką książkową definicję, którą podaje między innymi w ryńska, to mamy tutaj coś takiego.

00:19:12

Charakteryzuje mnie, jaką portu we stale nawraca nawracające wbrew woli pacjentów, również wbrew jego wysiłkom przeciwstawiania się myśli impulsy i wyobrażenia.

00:19:24

To jest bardzo ważne, dlatego, że.

00:19:27

Może to być myśl na przykład ll ll dotycząca.

00:19:36

Śmierci EE kogoś z członków rodziny, pozbawiania go życia albo może to być na przykład obraz, gdzie pacjent widzi, jak nie wiem, morduje swoją matkę WU w szczegółach, prawda?

00:19:50

Czyli i tak i tak może to wyglądać. Dlatego też robiąc Wywiad w kierunku ocd, musimy pytać nie tylko o myśli, ale też.

00:20:03

O obrazy i jak gdyby pacjenci zazwyczaj tak jak mówiłam, zachowują krytycyzm i mają poczucie tego, że pomyśli, są często nierealne, ale na przykład na ich gdzieś na też ich.

00:20:21

Dnia ich myślenia pojawia się takie przekonanie, że być może jest to prawda, że być może bym to zrobił i to jest coś, co trzyma pacjenta właśnie przy tej myśli.

00:20:36

Natomiast u dzieci ten krytycyzm w stosunku do tego, o czym one myślą, no może być ll niższy.

00:20:45

Lel te obsesje właśnie w ocd, tak jak powiedziałam, one mogą występować w kilku postaciach jako obsesyjne myśli, często o takim charakterze of scenicznym seksualnym. Właśnie w związku z tego związku z tym budzące niepokój obsesyjne wyobrażeń.

00:21:04

EE, często właśnie dotyczące jakiś gwałtownych scen obrazoburczych albo dla kogoś, kto na przykład yy bardzo ważne są dla niego wartości religijne, to mogą to być sceny.

00:21:17

Nie wiem proponowania czegoś dla kogoś mogą to być sceny seksu, także to jest po prostu coś, co u pacjenta na budzi lęk, ale możemy mieć też do czynienia z obsesyjny mi iluminacjami, czyli takie po prostu powracającym.

00:21:35

Zamartwianiem się.

00:21:37

EE obsesyjny mi wątpliwościami, czyli na przykład zamartwiał taką takim zamartwianiem się. Czy zamknąłem drzwi i na klucz albo obsesyjny mi rytuałami na przykład przymus liczenia czegoś w głowie? W literaturze przedmiotu znajdziemy też oczywiście.

00:21:58

EE taką najczęstszą tematykę.

00:22:01

EE właśnie tych yy obsesji i one są tutaj. Jeżeli chodzi w wokół takich tematów, że ogniskują adres ja, porządek, brud zarazki, choroba, seks i ll religia, czyli jeżeli przychodzi do nas pacjent, który właśnie gdzieś tutaj zakotwiczony jest w tego typu rozważaniach myślach, które budzą u niego lęk, powinniśmy robić właśnie diagnozę w kierunku zaburzeń obsesyjno.

00:22:33

Sejny natomiast też warto mieć świadomość, że ponieważ te myśli mają charakter wstydliwy.

00:22:39

To bardzo często ci pacjenci przychodzą.

00:22:45

EE z problemem czasami zupełnie e innym otwierają się dopiero po jakimś czasie. No w związku z tym, że potrzebna jest relacja terapeutyczna, żeby terapeucie przyznać się na przykład do myśli seksualnych, do jakichś obrazoburczych, fantazji. I tutaj też powiem jeszcze jedno.

00:23:06

PL Zabrze jeżeli chodzi szczególnie o te złe myśli związane z charakterem seksualnym, u części pacjentów pojawia się też obawa związana z tym, że.

00:23:19

Są to fantazje erotyczne, dlatego też jest potrzeba wyjaśniania bardzo ważnego, że fantazja taka sprawia przyjemność. Natomiast myślę obsesyjnie absolutnie nie, że ona budzi lęk, czyli też państwo. Musicie mieć świadomość tego, że ci pacjenci nie.

00:23:37

Nie zawsze od samego początku będą chcieli bardzo szczegółowo rozmawiać o tym, co ich naprawdę dręczy.

00:23:45

Ll teraz jeżeli przejdziemy do kompulsy, które często też w ocd występują.

00:23:56

To one są takimi, powtarzającymi się pozornie bez celowymi zachowaniami bądź fill rytuałami, natomiast ich funkcjonalne znaczenie jest takie, że powodują pacjent pomagają pacjentowi obniżyć poziom lęku i jak gdyby te rytuały często odbywają się w określonych sekwencjach w określony sposób pacjent odczuwa bardzo duży.

00:24:22

Lęk jeżeli EE musi ich ee zaprzestać i staje się wtedy bardzo często o drażliwy potrafi zmuszać swoją rodzinę do ll wypełniania tegoco, co jest ważne.

00:24:35

Podobnie jak w przypadku obsesji, no pacjenci mają do tego typu rytuałów stosunek krytyczny, jednak nie fill nie potrafią się ich pozbyć. Natomiast mechanizm jest taki, że wykonując kompuls je, pacjent odczuwa ulgę. To powoduje to, że ten mechanizm.

00:24:54

Zaburzenia się od.

00:24:56

Fil utrwal.

00:24:59

Najczęściej obsesję i kompuls je występują równolegle, ale też mamy określenia po prostu, że z rumi nacją czynności lub myśli ll natrętnych, dlatego po prostu też możemy to zróżnicować jeszcze bardziej szczegółowo.

00:25:19

Natomiast warto wiedzieć, że u dzieci młodszych mogą występować same kompuls je, czyli na przykład ll konieczność wielokrotnego sprawdzania.

00:25:30

Klucza czy konieczność mycia?

00:25:34

I też wtedy istnieje duża. Potrzeba różnicowania tego od tików, które często są błędnie diagnozowane i leczone. Oczywiście u dzieci te rytuały są znacznie częsciej, mniej skomplikowane niż u osób dorosłych. Ll.

00:25:55

Najczęściej są związane ze sprawdzaniem różnych rzeczy oraz z dezynfekowanie me i myciem rąk. I tutaj też istnieje konieczność. Oczywiście sprawdzania, jakie jest źródło tego mycia rąk, czy są to myśli obsesyjne, czy to są to ll?

00:26:13

Fill obawy i gdzie tutaj po prostu jest? Czy to jest ocd czy zaburzenie hipochondryczka? Czy myślą towarzyszą COM persję obniżające lęk, czyli Wszystko to musi ktoś, kto ocd diagnozuje rozpoznać?

00:26:28

L też kryterium czasowym, jeżeli chodzi o rozpoznanie, jest występowanie przez fill większość dni właśnie w przez minimum 2 tygodnie uporczywych i powracających obsesji oraz towarzyszących ich kompetencji.

00:26:46

Obawiamy mogą występować razem.

00:26:52

EE chory stara się im oczywiście przeciwstawić, ale często w pokój po prostu występowanie ocd no poddaje się temu.

00:27:02

Eee też ważne jest, żeby zauważyć, czy ocd wpływa na funkcjonowanie chorego, dlatego, że po prostu nie ma takiej możliwości, że na przykład pojedyncze ll kilkukrotny powrót do sprawdzenia zamka nie jest jeszcze o cb.

00:27:25

EE, mówimy o tym wtedy, kiedy ta powoduje upośledzenie funkcjonowania codziennego pacjenta i trzeba oczywiście zróżnicować, że to, co się pojawia, czyli te myśli na przykład nie są spowodowane zażywaniem substancji psycho medycznych lub innym stanem ogólno medycznym na pacjenta.

00:27:47

Yy opowiem krótko o 2 przypadkach EE, z którymi miałam okazję pracować. Jedno to była.

00:27:59

Siedemnastoletnia dziewczyna właśnie z fantazjami llz obsesjami seksualnymi. Działało to u pacjentki tak, że widząc jaką po jakąś osobę, niezależnie jakiej płci pacjentka, no miałam myśli związane z uprawianiem seksu z tą os.

00:28:25

Co było dla niej oczywiście bardzo nieprzyjemne i bardzo trudne też, ponieważ była to osoba.

00:28:33

Bardzo religijna yy zresztą warto jest wiedzieć, że jeżeli chodzi o ocenę, to często te myśli ogniskują się wokół takich problemów trudnych dla pacjentach jakiś kwestii po prostu bardzo dla niego ważnych, moim budzących lęk, poprzez swoje pojawienie się i 2 osoba to chłopiec, mający też taką bardzo częstą wizję o u pacjentów z ocd.

00:29:03

Zabijania swojej matki te wizje pojawiały mu się poprostu. On bardzo różny.

00:29:08

Ee sytuacjach miał te myśli, wyobrażał sobie szczegółowo, jak to robi, i to były też dla niego bardzo trudne doświadczenia.

00:29:19

Czyli musicie państwo mieć świadomość, że od cb to z jednej strony też jest kwestia dobrej diagnozy, ale potem też zbudowanie dobrej relacji terapeutycznej, żeby pacjent chciał z nami w tym zakresie współpracować. Podsumowując, ocd należy powiedzieć tak, że osoby.

00:29:38

Dorosłe najczęściej są świadome.

00:29:42

E irracjonalności fill myśli, które się pojawiają, jednak mimo to im ulegają i budzą one lęku dzieci. Ten krytycyzm może być niższy i u dzieci oraz młodzieży. Musimy bardzo silnie też pracować z rodziną w związku z tym, aby.

00:29:59

Fill rodzina nie wspierała objawów towarzyszących yy i stawiała dziecku granice w zakresie no wykonywania kompuls. I teraz powiemy sobie o.

00:30:15

Fobiach specyficznych i tutaj ja sięgnęłam po kryteria diagnostyczne klasyfikacji Dsm 5 dlatego, że są one dla mnie takie bardzo przejrzyste i można na ich podstawie bardzo ładnie tą fobię.

00:30:30

Wytłumaczyć l oczywiście też wiele osób nie związanych z psychologią na takie ogólne pojęcie na temat fobii słyszało o klaustrofobii, czasami o arachnofobii. No ale my jako diagności też, aby zdefiniować fobię, żeby ją określić. No musimy posługiwać się konkretnymi.

00:30:54

EE kryteriami i teraz co ta klasyfikacja Dsm 5 każe nam na to nam każe zwrócić uwagę, więc mamy tak znaczny strach lub lęk dotyczący specyficznej sytuacji lub obiektu.

00:31:09

Te sytuacje mogą być bardzo różne, to jest fill. Mogą to być fobię na przykład dotyczące latania wysokości l zwierząt, krwii i.

00:31:25

Wszystkich sytuacji El wywołujących Il lęk.

00:31:32

Też, jeżeli chodzi o fobie krwi, to ona jest taką bardzo specyficznym na rodzaje fobii, ale ten wątek rozwinę jeszcze potem troszeczkę.

00:31:46

Bardziej obszernie, natomiast też bardzo często występującym właśnie u dzieci i u młodzieży, u których wystąpił taki epizod na przykład zamglenia albo.

00:31:59

Z jakiegoś takiego bardzo dużego dyskomfortu w czasie pobierania krwi.

00:32:06

Sytuację w publiczne oczywiście u pacjenta muszą wywoływać lęk i strach i to jest 2 kryterium. Tutaj fill, o którym mówimy u pacjenta włącza się unikanie, czyli mamy kryterium związane swoją obiekty lub sytuacje są aktywnie unikane lub przeżywane w intensywnym lęku lub strachu, czyli oczywiście pacjent na przykład fobią krwi może nie chcieć.

00:32:30

Lll chodzić na fl pobieranie krwi i unika w ten sposób po prostu lęku, który musiałby.

00:32:40

Pacjent Il z fobią dotyczącą na przykład jakiegoś rodzaju zwierzęcia, będzie się starał tego ll unikać, czyli jak gdyby no tak to będzie działa.

00:32:53

Mało strach jest nieproporcjonalny do realnego zagrożenia, które niesie dany obiekt lub sytuacja. Czyli jak ja się pytam, na przykład o ocenę lęku pacjenta w sytuacji fabrycznej skali od jeden do 10 to pacjenci najczęściej mówią 10 a co tacy bardzo jest sesyjni.

00:33:13

Czasami mówią 11 albo nawet stał, czyli pokazują, że ten lęk jest po prostu bardzo silny. Natomiast ważne jest nowo kryterium czasowe, że to strach i unikanie musi.

00:33:26

Stepować minimum 6 miesięcy albo więcej.

00:33:33

Mmm. Kolejne ważne kryterium strach lęk lub unikanie wywołuje klinicznie znaczący dystres dystres lub upośledzenie społecznych, zawodowych lub innych ważnych stref funkcjonowania jednostki, czyli pacjent na przykład nie chodzi do szkoły. Nie chodzi.

00:33:48

Na zastrzyki EE w zależności od tego, na jakiej sytuacji właśnie ta fobia dotyczy. Może to być też unikanie na przykład ubrań z guzikami, bo też kiedyś miałam przyjemność pracować. Jest chłopcem z taką fobią.

00:34:05

EE teraz jeżeli chodzi o różnicowanie zaburzenia nie można lepiej wytłumaczyć symptomami innego zaburzenia psychicznego. Na przykład fill, strach, lęk i unikanie sytuacji jako związane z symptomami lęku panicznego lub.

00:34:20

Agorafobii obiekty lub sytuacje nie są związane z obsesjami lub nie przypominają traumatycznych przeżyć. A jak zespole stresu pourazowego lęk nie jest związany z opuszczeniem domu czy separację odważnych osób, jak w zaburzeniu lęku sapera Cyjne go lub lęk nie jest związany z sytuacjami społecznymi jak fobi spolecznej tylu musimy to różnicować.

00:34:44

Od takich jednostek jak o cb L, agorafobia, fobia społeczna, zespół stresu pourazowego i lęk separacyjny. Jakby w powiedzieliśmy, że określone sytuacje wywołują lęk pacjenta i lęku, tego nie zmniejsza nawet fakt, że osoby z Bliskiego otoczenia nie uważają tych sytuacji. Zagra za zagrażające w wchodzą w nie.

00:35:16

EE, czyli modelują po prostu zupełnie inne zachowania dla pacjenta. Nie jest to wystarczająca motywacja do tego, aby wejść w lęk.

00:35:26

Po prostu jest on tak wysoki, że nie są w stanie z tą sytuacją publiczną się zmierzyć i oczywiście po przeprowadzeniu diagnozy warto zrozumieć źródło i dowiedzieć się, skąd ta ten lęk się.

00:35:40

Eee pojawił istnieje jeszcze jedno ważne kryterium musimy zobaczyć czy.

00:35:49

Nie jest to normatywny lęk występujący u dzieci w UE danym wieku, bo na przykład lęk przed zwierzętami pojawia się często u dzieci w UE młodszym wieku i musimy to po prostu wtedy ocenić, jakie jest jego natężenie, czy jest to lęk, który pewnie rozwojowo przejdzie? Czy jest to rzeczywiście?

00:36:14

Teraz jeżeli chodzi o fobię, to jak gdyby ich spektrum jest bardzo szerokie, ale podstawą oczywiście terapii jest nauczanie pacjenta radzenia sobie w tej sytuacji z bodźcem fabrycznym.

00:36:30

No i oczywiście w różnych modalności ach ten sposób postępowania jest różny, natomiast w efekcie terapii pacjent w te sytuacje powinien.

00:36:43

Wchodzić i tutaj też często pod.

00:36:47

Eee fobie podpina się też coś takiego co jeżeli chodzi o nazewnictwo przypomina ll.

00:36:57

Tą konstrukcję taką swobodę twórczą ma taką właśnie ze słowem fobia fill, natomiast de facto jest to zupełnie coś innego i mam tutaj na myśli des morfo fobie L ja też przedstawię te kryteria.

00:37:13

Według klasyfikacji Dsm 5. Natomiast powiem na początku bardzo ogólnie na czym tades morfo fobia polega, więc ona polega na bardzo silnym, zawsze zaobserwowaniu fill jakimś aspektem swojego ciała, który w przekonaniu osoby jest.

00:37:33

Bardzo dużym l.

00:37:36

Stanowi po prostu element, który upośledza jej ll wygląd i jest to oczywiście ocena nadmiarowa. Zupełnie nie adekwatna, natomiast wpływa tak na.

00:37:50

Postępowanie pacjenta, że on cały czas się tym zajmuje, czyli jest to i teraz pójdziemy. Zgodnie z klasyfikacją dsm 5 t.

00:38:00

Mamy tak zaobserwowanie jednym lub kilkoma z postrzeganymi defektami lub wadami w wyglądzie, które są niezauważalne lub żadne za niewielkie przez innych. I tutaj bardzo często spotykamy się z pacjentami, którzy.

00:38:15

Mówią o złym kształcie nosa, o brzydkich zębach, o problemach z włosami i otoczenie, które to obserwuje z zewnątrz. Gdyby tych mankamentów nie dostrzega.

00:38:33

Lel kolejne kryterium w jakimkolwiek momencie trwania zaburzenia w odpowiedzi na obawy o wyglądu osoby pojawiają się powtarzające się zachowania na przykład przeglądanie się w rejestrach nadmierne dbanie o wygląd ll ciągłe upewnianie się coi do wyglądu lub powtarzające się myśli.

00:38:49

Na przykład porównywanie swojego wyglądu z wyglądem innych. No i tutaj możemy mieć taką historię. Na przykład pacjent czy pacjentka idąc ulicą porównuje się, jeżeli chodzi o wygląd mną.

00:39:02

Els wszystkimi osobami, które mija ELO wygląd nosa, włosy i tak dalej zaabsorbowanie powoduje klinicznie znaczący dystres do upośledzenie w społecznej, zawodowej lub inne i ważnej sferze funkcjonowania osoby to są.

00:39:21

Osoby, które często do nas trafiają z gabinetów dermatologów, chirurgów plastycznych, często koło wielu operacjach lub kilku operacjach, które odbył mających na celu poprawę tego na wyglądu.

00:39:38

Także bardzo często też pacjenci tak zajmują się tym, że to wyłącza ich funkcjonowania towarzyskiego, zawodowego. I to jest też takie bardzo istotne kryterium.

00:39:51

Co jeszcze mamy w kryteriach? Zaobserwowanie wyglądem nie może być lepiej wytłumaczone przez obawy związane z nadmiarem tkanki tłuszczowej lub wagą ciała włosów, których objawy spełniają kryteria diagnostyczne.

00:40:01

Któregoś z zaburzeń EE yy odżywiania, prawda? Czyli tutaj musimy to też różnicować z kryteriami zaburzeń odżywiania musimy zobaczyć, czy to jest na przykład des morfologia, czy być może anoreksje ll mężczyzn możemy mówić od morfi albo do smerfowi mięśniowej, czyli najczęściej jest to mężczyz, chociaż kobiet bardzo rzadko się zdarza, ale też czasami występuje, czyli obawy dotyczące niedostatecznego umięśnieni.

00:40:37

I bardzo często oczywiście, no za tym idzie wiele czynności osoby bardzo dużo czasu spędzają na siłowni, czyli coś, co znam upośledza ich działanie fill, funkcjonowanie społeczne lub zawodowe.

00:40:51

Należy określić poziom wglądu, które posiada osoba na temat, gdyż morfi ciało na przykład Jestem żyd klubie Jestem zdeformowany.

00:40:59

L dobry mógł wystarczający wgląd. Osoba dostrzega, że wierzenia związane z zaburzeniem są prawdopodobnie mogą być nieprawdziwe lub fill i to czasami się zdarza, ale też jest słaby wygląd, kiedy osoba jest w pełni przekonana o swoich racjach.

00:41:15

I tutaj moja koleżanka opowiadała kiedyś o pacjentce, która odwołała ważną dla siebie uroczystość związku właśnie z jakimś tam niedostatkiem.

00:41:29

Urody i może wystarczy zupełny brały wyglądu, że.

00:41:35

Pacjent jest kompletnie przekonany, że.

00:41:39

L Yy. Jego przekonania są prawdziwe i nie pozwala sobie spojrzeć z innego punktu n widzenia l także tutaj mamy to hasło też jakby bys fobią.

00:41:54

Natomiast no jest to trochę inne zaburzenie i teraz jeżeli chodzi o taką pełną, najczęściej pacjenci zwracają uwagę, co jest tym elementem właśnie, któremu poświęcają czas.

00:42:09

Po według badań dr Catherine fill.

00:42:15

L to w 73 procentach to była skóra włosy w 56 i w 37 procentach nos oczywiście tych.

00:42:28

Faktycznie każda część ciała może być elementem powodującym właśnie to jest teraz. Natomiast o tych mówimy na najczęściej.

00:42:36

L ja Jestem tylko na koniec wrócę do tej fobi krwi, dlatego, że ona jest o tyle specyficzna, że ona de facto nie jest obawą przed.

00:42:49

EE sytuacją związaną z samym zastrzykiem, tylko jego konsekwencjami, które mogą po prostu powodować LZ mdlenie. Ale też to, jeżeli pacjentów do pytamy, to chodzi tak naprawdę o obawę związaną, że.

00:43:08

Śmiercią i też w porównaniu z innymi fobiami no terapii poznawczo behawioralnej jest trochę inny protokół właśnie do pracy swoją krwi.

00:43:22

Eee, powiem, że w obie są bardzo często zupełnie.

00:43:31

Bardzo rozpoznawane przez yy otoczenie i te dzieci lub młodzież jakby no nawet jakąś konkretną etykietą, czasami się.

00:43:41

Pojawiają no, czyli założeniem diagnosta musi wtedy rozpoznać, czy to jest rzeczywiście fobia, czy to jest określenie fill nadmiarowe, ale często otoczenie widzi to coś tutaj jest nie tak i jak gdyby kieruję osobę do gabinetu, natomiast też.

00:44:00

Ukuło się takie powiedzenie, które często pojawia się w różnego rodzaju diagnozach.

00:44:07

Fill tak zwana fobia szkolna w klasyfikacji icd 10 czy Bezem 5 coś takiego nie występuje, natomiast musimy zobaczyć, czy ta niechęć, czego jest wynikiem niechęć chodzenia do szkoły.

00:44:22

Czy to wynika z fobii społecznej? Czy jest tam coś innego? Na przykład obawa przed zend leniem, czyli musimy po prostu to.

00:44:33

Zróżnicować, bo określenie ll fobia społeczna jest takim określeniem po prostu, no nieprawidłowo, którym niektóre osoby się posługują ostatnio zaburzeniem, o którym sobie powie, powiemy to ptsd.

00:44:48

Zaburzenie stresowe pourazowe u części pacjentów rozpoznawany po wypadkach komunikacyjnych, gwałtach, różnego rodzaju sytuacjach, w których pacjent realnie doświadczył możliwości zagrożenia życia.

00:45:05

Ll i jeżeli popatrzymy teraz na to, co jest w klasyfikacji, co mamy, to mamy przede wszystkim to, że pacjent był narażony na stresujące wydarzenie lub sytuacje o cechach, które mogły zagrozić l spowodować przenikliwe cierpienie u każdego, ale także stanowić.

00:45:30

EE realne poczucie zagrożenia życia, czyli pacjent mógł zostać zgwałcony. Zaatakowany mógł przeżyć katastrofę w ruchu lądowym.

00:45:44

Powietrzny i tak dalej i taką cechą takim wyróżnikiem to jest występowanie tak zwanych flashback u, czyli wspomnień. Pacjenci opisują to w taki sposób, że.

00:45:56

Czynią to tak, jakby znaleźli się w tej sytuacji, mimo że siedzą na przykład wygodnie na kanapie. To emocje, które przeżywają, są równe.

00:46:07

Temu fill jak byli w tej sytuacji zagrażającej i też stan pobudzenia jest równie wysoki. Natomiast pacjenci, kiedy opowiadają o tych właśnie swoich odczuciach, często też używało czasu teraźniejszego, czyli.

00:46:25

Te flashback jeżeli pacjent mówi o tym, że ma właśnie takie przeboje.

00:46:30

EE, przypomina mu się to trzeba się na to wyczulić, ale też po prostu pacjentowi zadać tego typu pytania.

00:46:39

Czyli mamy te 2 kryteria, że właśnie stresujące wydarzenie realnie występujące i flashbacki. Co mamy dalej? Pacjent aktualnie unika lub preferuje unikanie okoliczności przypominających stresy.

00:46:53

Robimy związanych z Niemcami występowało przed zetknięciem się z działaniem stresor a, czyli na przykład pacjenci po wypadku jadą inną drogą, żeby.

00:47:03

Nie mijać miejsca, gdzie to się stało?

00:47:06

Albo nie są w stanie w ogóle wsiąść do samochodu L. Mogą to być też jakieś rzeczy na przykład, które pacjenci byli.

00:47:19

LI też jak gdyby one są gdzieś tam głęboko ukryte.

00:47:26

Ll, musimy zwrócić uwagę na występowanie któregokolwiek z następujących.

00:47:31

Dzienniku częściowa lub całkowita niezdolność do odtworzenia pewnych ważnych okoliczności, zetknięcia ze stresorem. Pacjenci mają tak zwane luki po prostu nie wiedzą, nie pamiętają, nie mogą sobie przypomnieć w toku terapii pacjenci przypominają sobie bardzo wiele rzeczy albo przypominają sobie w okolicznościach zupełnie.

00:47:50

Niespodziewanych dla nich na przykład jedna z moich pacjentek.

00:47:55

Będąc w terapii jadąc samochodem, przeżyła tak silne wzbudzenie, kiedy zatrąb jej na nią za nią.

00:48:02

L ponieważ też, jak przypomniała sobie dopiero w toku terapii, w tym w tej kolumnie samochodów, które się zderzyły, był gdzieś też tir, który właśnie trąbił L.

00:48:16

Mówiłam już o tym pobudzeniu psychicznym, czyli mamy tutaj kolejny objaw. Wypoczywa utrzymujące się objawy zwiększonej psychologicznej wrażliwości i stanu wzbudzenia nie występujące przed ekspozycją na stresu.

00:48:30

W postaci któregokolwiek z poniższych. O co musimy zapytać? Trudności z zasypianiem i podtrzymywaniem snu pacjenci bardzo często o tym mówią wrażliwość lub wybuchy gniewu.

00:48:42

No oczywiście musimy to ocenić. Czy to jest zmiana w stosunku do normalnego funkcjonowania pacjenta? Trudności w koncentracji, nadmierna czujność, czyli na przykład też pacjenci mogą podskakiwać fill jakichś takich sytuacjach to zupełnie spokojnych albo mówią, że strasznie bolą ich karki są strasznie napięci.

00:49:03

My wymagamy radcę zaskoczenia, czyli to, co ja mówiłam, że po prostu jakieś tam bodziec może spowodować, że podskoczą wzdrygnął się lub cokolwiek innego i teraz jest bardzo ważne kryterium, że one muszą zostać spełnione.

00:49:15

Te kryteria 2, 3 i 4 w przeciągu 6 miesięcy od stresującego wydarzenia albo od zakończenia występowania stresor. A i to jest ważne kryterium. Natomiast jest też tak, że zaburzenie stresowe.

00:49:33

Pourazowe L.

00:49:36

Czasami nie mamy tego potwierdzenia, że.

00:49:40

Wystąpiło ono w ciągu miesięcy od wyjątkowo ciężkiego zaburzenia stresującego, natomiast l.

00:49:48

Czasami rozpoznajemy je również, jeżeli ten odc okres czasowy był dłuższy, ale objawy kliniczne są tak typowe, że nie jesteśmy w stanie łączyć ich z żadnym innym występującym zaburzeń.

00:50:02

L jeżeli chodzi o ptsd, to znowu tutaj poza diagnozą musimy nawiązać z pacjentem bardzo dobrą relację terapeutyczną, żeby móc z nim przeprowadzić terapię.

00:50:13

No, ponieważ będzie on musiał nam opowiadać o bardzo trudnych wydarzeniach z ze swojego życia i przejść z poziomu unikania na poziom doświadczania. Czyli tutaj no musimy zbudować więź terapeutyczna. Pacjent musi rozumieć, dlaczego po prostu na przykład jeżeli.

00:50:31

Decydujemy się na odtwarzanie tego, czemu to ma służyć. Jaki ma sens takie rozdrapywanie ran to pacjenci często się przed tym ll chronią.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały