Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Praca psychologiczna z dzieckiem i nastolatkiem a postawa rodziców cz.2

Anna Bajus
Doskonalenie warsztatu terapeutycznego ODC. 13/21

Czym charakteryzuje się praca z dzieckiem i nastolatkiem? Dlaczego rola rodzica jest tak ważna w procesie terapeutycznym dziecka?

Transkrypcja video Praca psychologiczna z dzieckiem i nastolatkiem a postawa rodziców cz.2

00:00:00 

 

00:00:01 

 

00:00:01 

 

00:00:20 

 

00:00:20 

 

00:00:21 

Przede wszystkim bardzo istotne w kontekście yy prowadzenia konsultacji psychologicznych terapii z dzieckiem jest patrzyli na dziecko jako na na zbiór. 

00:00:32 

Tak naprawdę nie tylko samych cech dziecka, ale tego, w jakim otoczeniu wzrasta. Tak jest to o tyle istotne, że tak jak mówię wcześniej, dziecko nie jest odrębną istotą jednostką, tylko stanowi zbiór tych wszystkich. 

00:00:52 

Już te wszystkich czynników, które by wychodzą głównie w tej relacji rodzic, dziecko, gdzie jest to najważniejsze relacja o życiu dziecka. 

00:00:53 

 

00:01:02 

Tak i dopiero taki ten ten cały obraz daje nam pełnię informacji odnośnie fill funkcjonowania i podstawy też do formułowania hipotezy odnośnie tego jaki jest. Jaki jest problem tak i w jaki sposób można go rozwiązać. 

00:01:21 

 

00:01:24 

Ważne jest też i to już też troszkę wspomniany tu na początku. W jaki sposób dziecka odbiera wizytę u specjalisty? 

00:01:31 

 

00:01:33 

Fill i tutaj mamy do czynienia z przekonaniem dziecka odnośnie tego, czym w ogóle jest psycholog czy czy nie odbiera dziecko tego na przykład w kontekście kary. 

00:01:46 

Na przykład rodzic mógł nieświadomie powiedzieć, że z powodu złego zachowania dziecka teraz musi ono iść do psychologa. Tak więc tutaj następuje ten sam proces, jak w sytuacji osoby dorosłej, która. 

00:02:00 

 

00:02:00 

Yy, myśląc, że jest yy czemuś winna lub oskarżona fill czuje się osądzana. Jak wiadomo nikt tego nie lubi. Tak samo osoba dorosła, jak i dziecko wychodzi z założenia, że jest to, że ta wizyta będzie Karol na pewno i nie przyniesie nic dobrego. Tak więc już wychodzi z takiego punktu, przyjmuje postawę obronną, po prostu dziecko. Tak. 

00:02:24 

 

00:02:25 

Więc pomocne w tej sytuacji na samym początku tego kontaktu z dzieckiem może być nadanie mu po prostu pytania, czy wiesz, dlaczego tutaj jesteście znasz kogoś, kto chodzi do psychologa? 

00:02:38 

Czy w ogóle wiesz co robi psycholog? Tak to oczywiście trzeba uzależnić też od od wieku dziecka. Tak, ale zadając te pytania, słuchając odpowiedzi dziecka na to można fill można dodać. Oczywiście to. 

00:02:52 

 

00:02:53 

Co to jest prawdą? No tak, więc możemy zmienić tą postawę dziecka. Tak, może to rozwiać wątpliwości jego co do co do wizyty i to do naszych naszych intencji. 

00:03:04 

Tak spotkań z nim ll nieśmiałym dzieciom z pewnością pomoże fakt sytuacja, kiedy rodzic będzie mógł być obecny na tym pierwszym spotkaniu tak z terapeutą. 

00:03:19 

Już to o tyle ważne yy że dziecko szczególnie nieśmiały poprzez obserwację rodzica poprzez obserwację tej interakcji rodzica ze specjalistą. 

00:03:30 

EE będzie mogło zauważyć, że psycholog jest osobą, której może zaufać, którym przez które może się otworzyć i powiedzieć też o swoich problemach. 

00:03:40 

Tak, jeśli oczywiście rodzic wyjdzie z takiego też założenia, tak i tutaj jest też bardzo ważna informacja dla specjalistów, żeby nie. 

00:03:50 

 

00:03:51 

Nie okazywać negatywnego stosunku wobec rodziców. Zdarza się tak czasem, gdy gdy specjalista, gdy psycholog wie, wiem na przykład, że faktycznie w tej rodzinie dzieje się coś złego i na przykład jeden z rodziców krzywdzi dziecko. 

00:04:08 

Tak i jednak bardzo istotne jest, żeby dziecko nie widziało tego negatywnego stosunku specjalisty do rodzica, gdyż dziecko zwykle stanie po stronie rodziców. Tak będzie. 

00:04:20 

Będzie lojalny wobec swojego rodzice, wobec P. 

00:04:24 

Tego w takiej sytuacji automatycznie jest dla niego pozycji do specjalisty, bo będzie wiedział, że jest to nastawione negatywnie do do rodzice. Tak więc tutaj jest bardzo warto być wyczulonym na na tego typu aspekty. Tak. 

00:04:40 

 

00:04:41 

Istotną kwestią też jest praca z dziećmi, które możliwie możliwe. Możliwe, że były jest podejrzenie, że były molestowane seksualnie. Tak tutaj ta praca musi być bardzo. 

00:04:55 

 

00:04:55 

Bardzo delikatna, przede wszystkim na początku z pewnością nie należy poruszać tego tematu samego molestowania i obserwować, w jaki sposób dziecko się zachowuje, czy faktycznie, czy czy uda nam się zdobyć zaufanie tego dziecka. Tak bardzo istotne jest też wyczuleni na własne ruchy na przykład dziecko molestowane seksualnie. 

00:05:21 

I fizycznie jest bardzo wrażliwe na wszelkie gwałtowne ruchy, gdyż może się spodziewać, że coś spotka go złego, że na przykład zostanie zaatakowany, więc to jest. 

00:05:33 

To jest bardzo istotna kwestia pomocny jest pomocne jest posiadanie w gabinecie, na przykład zabawek tak dziecko, które fill, które jeszcze nie potrafi w odpowiedniej, nie potrafię jeszcze taki zaawansowany sposób komunikować się z otoczeniem. 

00:05:33 

 

00:05:51 

Będzie potrafiło pokazać nam swoje emocje. To, co się w nim dzieje, to też opisać pewne sytuacje, na przykład na figurkach. Tak. 

00:06:02 

Plus też, jeśli dziecko wchodzi do gabinetu psychologa, w którym już widzi zabawki. Bardzo często takim fajnym punktem zaczepnym do do początku w ogóle współpracy tej terapeutycznej jest fill. 

00:06:15 

 

00:06:16 

Jest możliwość zabawy, tak więc zachęcenie dziecka proszę możesz fill, może się pobawimy, może może będziemy coś coś mogli tutaj razem poczytać, porysować tak wtedy dziecko nie traktuje tego jako takiej formalnej wizyty w gabinecie specjalisty. 

00:06:32 

 

00:06:33 

Nie wiem, doktora, lekarze tak tylko. 

00:06:36 

 

00:06:36 

 

00:06:36 

Ta ta yy linia relacja już wtedy jest ustawiona na troszkę innym innym poziomie, tak. 

00:06:45 

Fill tutaj też w kontekście zarówno pracy i z dziećmi z podejrzeniem, które mogą być molestowani, jak i ogólnie z dziećmi jest to, że czy dzieci w różny sposób mogą mogą być w Il okazywać. To zaufanie tak mogą bardzo szybko przekroczyć tym. 

00:07:05 

 

00:07:06 

Ten etap, gdy specjalista jest kimś obcym, a kiedy staje się jakimś bliskim. Natomiast inne dzieci będą potrzebowały dużo, dużo więcej czasu, zanim się otworzą. 

00:07:15 

I to też jest w porządku, po prostu trzeba wyczuć, w jaki sposób jakie są możliwości dziecka, w tym w tym zakresie? Tak. 

00:07:26 

Bardzo też. 

00:07:28 

 

00:07:29 

Istotną kwestią jest po prostu wiek dziecka. Tak, czyli im mniejsze dziecko, tym na pewno bardziej wartościowa dla całej relacji terapeutycznej dla całego przymierza terapeutycznego będzie będzie wizyta wspólnot rodzicami w gabinecie. Natomiast nastolatek dużo bardziej chętnie będzie mógł się będzie mógł rozmawiać, otworzyć się przed specjalistą, jeśli będzie. 

00:07:53 

By gabinecie specjalisty sam. 

00:07:57 

 

00:07:58 

Dosc ten sposób faktycznie może to być wręcz kluczowe dla przebiegu całej całej terapii. Tak. 

00:08:07 

 

00:08:07 

 

00:08:09 

Bardzo yy też też o tym trochę wspomniałam, ale też polecam metody szczególnie do pracy z dziećmi przedszkolnymi jest zabawa figurkami, chociażby tak dzieci lubią odgrywać różne role, pokazywać. 

00:08:28 

Pokazywać to, co się z nimi działo na na na figurkach, chociażby właśnie tak. 

00:08:28 

 

00:08:34 

 

00:08:34 

 

00:08:34 

Mm, myślę też, że byłoby dobrze, jeśli fill, jeśli by przekazać rodzicowi takie narzędzie do pracy, tak rodzice często nie potrafią taki sposób bawić się z dzieckiem. 

00:08:52 

Natomiast obserwując wspólnie w gabinecie psychologa taką pracę, właśnie to, w jaki sposób dziecko się komunikuje poprzez zabawę poprzez rez. 

00:09:00 

 

00:09:00 

Tomek fill rodzic nakierowany na taką metodę pracy. Mógłby ją kontynuować też w domu, gdyż jest to jest to jest to na pewno bardziej efektywna forma komunikacji z małym dzieckiem niż niż zwykła rozmowa. 

00:09:18 

Często tak będzie tylko nie do końca potrafi przekazać Wszystko to, co się dzieje u niego, to jakie są jego Stany emocjonalne, jak jakie zachowania. Tak. 

00:09:27 

 

00:09:29 

Bardzo też taką polecaną metodą są bajki terapeutyczne. Tak i tutaj jest to też bardzo pomocne w przypadku pracy z na przykład z dziećmi, które są agresywne. Tak jakiś czas temu pracowałam z chłopczykiem. 

00:09:52 

 

00:09:52 

Czy, który miał koło 4 5 lat fill i przejawiał on agresywne zachowania w sytuacji złości. Tak, czyli jeśli się złościł, to po prostu rzucał, rzucał dookoła rzeczami, okazywał złość. Sposób taki bardzo nie nieprzystosowane społecznie można powiedzieć tak i nie. 

00:10:14 

 

00:10:16 

 

00:10:16 

 

00:10:18 

Bardzo, bardzo dobrym dobrym tropem. Do tego metodą okazało się wprowadzenie do codziennych rytuałów z rodzicem. Czytanie książeczek, w których pojawiła się postać rycerza, który często się złościł, ale w tej złości nie niszczył innych rzeczy, tylko szukał. 

00:10:44 

 

00:10:44 

Tylko szukał innych rozwiązań tak i to też daje bardzo duże pole do popisu w kontekście rozmowy późniejsze czy nie tylko samo przeczytanie takiej bajki może być może być terapeutyczne, ale też późniejsze. 

00:10:58 

Rozmowa na przykład, czy to rodzice z dzieckiem, czy też czy też specjalisty z dzieckiem odnośnie tego, jak jak myślisz, jakie ty byś, jak ty mógłby się zachowywać inaczej w sytuacji taki tak oczywiście język powinien być dostosowany do fill do wieku dziecka. Tak. 

00:11:15 

00:11:17 

 

00:11:18 

I o tyle fajnym metodą pracy z dzieckiem są te bajki terapeutyczne, że może to być narzędzie do pracy. Właśnie przekazane także rodzicowi. 

00:11:27 

Tak więc tak jak tak jak mówi, bardzo bardzo istotną kwestią jest nie tylko nie tylko ta praca w gabinecie. 

00:11:36 

Również wyposażenie rodzicach. Te konkretne narzędzia, by później mógł sobie już radzić sam, w tym w tej relacji z z dzieckiem własnym. Tak. 

00:11:48 

 

00:11:48 

EE przodu yy terapii starszych dzieci i terapii całej rodziny. System z tymi dziećmi jest to oczywiście też zależne od od wieku dziecka tak im dziecko starsze, tym możemy już stosować mniej, tych mniej tych zabawowych, tych bajkowych elementów, tak, które pomagają otworzyć się dziecku przed przed specjalistą, a fill więcej elementów rozmowy, tak. 

00:12:20 

I to samo tutaj może być w kontekście. 

00:12:25 

W kontekście nastolatków, u których już właściwie ono tylko pozostaje ta sama rozmowa. Tak, no bo oczywistym jest, że z 15 latkiem nie nie będzie. 

00:12:26 

 

00:12:34 

To polegało na czytaniu bajki tylko po prostu już praca będzie zbliżona. Tak tak w taki sposób jak z osobą dorosłą. Tak naprawdę tak i myślę, że też bardzo. 

00:12:49 

 

00:12:50 

Bardzo istotne. To już też podkreślam przez cały właściwie trwają przez cały ten wykład jest to, żeby rodzić, bo świadomy tej swojej roli, żeby wiedział, jak bardzo duże znaczenie ma właśnie ta relacja. Rodzic dziecko w kontekście jakichkolwiek zmian w pracy z. 

00:13:14 

Pracy z dzieckiem? Tak jakiś czas temu pracowałam z z rodziną z znanym i sternikiem, gdzie synek przez długi czas moczył się w łóżko. Tak mnie już starszego wieku. No mogli. 

00:13:22 

 

00:13:36 

 

00:13:36 

 

00:13:37 

7 8 lat i fill. Niestety mama tego chłopcy była dość początkowo negatywnie ogólnie nastawione do wprowadzania jakichkolwiek zmian w kontekście całej całego funkcjonowania rodziny. 

00:13:55 

Tak więc tutaj moja praca była dość ograniczona, gdyż mogłam pracować tak naprawdę tylko na na tylko w kontekście relacji z tym chłopcem. Tak. 

00:14:08 

 

00:14:09 

NI dopiero po jakimś czasie tak naprawdę, gdy udało się zdobyć tak, że zaufanie mamy, bo to było tak naprawdę głównym takim problematycznym tutaj punktem. 

00:14:23 

Dopiero wtedy mogły być odniesiony jakiekolwiek tutaj sukcesy. 

00:14:27 

Jeśli chodzi o. 

00:14:30 

Poprawę tego stanu fizyczności, fizyczności, fizyczności, chłopca, fizyczność, podejścia do. 

00:14:38 

Całej tej zmiany fill. 

00:14:41 

Wiesz tak, tak jak tak, jak mówiłem już wcześniej te objawy dziecka. 

00:14:47 

Dziecko objawy dziecka to z tym rodzice zgłaszają się często do gabinetu psychologa. Są o tylko objawami. 

00:14:55 

Pewnego problemu, który funkcjonuje w całej rodzinie, tak zwykle jest tak, że. 

00:15:02 

Dziecko, czy to poprzez swoje agresywne zachowania? Czy to poprzez tak nawet mało? 

00:15:02 

 

00:15:07 

 

00:15:11 

Mało związanych z konkretnym tym problemem, tak jak tutaj mówię o tym moczeniu nocnym, niekoniecznie powiązane w jakikolwiek sposób z innymi. 

00:15:18 

 

00:15:22 

Aspektami zachowania chłopca, który innych innych innym zakresie rozwijał się w zupełnie prawidłowy sposób. Tak więc to było, jakby jedynie jego problem można tak powiedzieć. 

00:15:35 

Jednakże po dłuższej współpracy okazało się, że faktycznie w rodzinie był dużo większy problem niż niż mogło się to z początku wydawać. 

00:15:46 

I dopiero tak naprawdę to kompleksowe podejście do całej rodziny, do pracy zarówno z chłopcem, jak i jak i z mamą mogło dać pełen obraz tego, co się dzieje i. 

00:15:58 

 

00:15:59 

Dało też możliwość jakichkolwiek zmian, tak i dopiero też wprowadzenie. 

00:16:08 

 

00:16:08 

Zarówno poprawy w relacji mamy synkiem, jak i też wprowadzenie zmian w trybie dnia chłopca Fl dało efekty zadowalający jednak że działo się to bardzo po bardzo długim czasie. 

00:16:25 

Tak więc tutaj to frustracja rodzica mogła narastać i trzeba było sobie również z tym radzić. Tak w kontekście pracy psychologa. Tak więc należało informować na każdym etapie rodzica o tym, że praktycznie ten proces może. 

00:16:41 

Postępować w tak powolny sposób? 

00:16:43 

 

00:16:43 

Szczególnie jeśli problem był już obecny od dłuższego czasu i gdy im bardziej problem jest złożony, tym czasem trudniej jest odwrócić te wszelkie negatywne, nałożone już na siebie doświadczenia. Tak. 

00:16:59 

Bardzo też myślę. Istotną kwestią jest wpływ tych zdarzeń, które miały miejsce w dzieciństwie. Na to, w jaki sposób obecnie rodzic zachowuje się w stosunku do swojego dziecka. 

00:17:03 

 

00:17:03 

 

00:17:15 

Fill myślę też, że bardzo istotną kwestią, którą należy poruszyć w temacie terapii rodzinnej, wsparcie psychologiczną udzielaną rodzicom z dziećmi jest temat wstydu, gdyż szczególnie w przypadku zachowań, które zwykle są. 

00:17:27 

 

00:17:36 

 

00:17:36 

Zwykle noże niezwykle, ale w przypadku wielu takich rodzin z tradycyjnym podejściem do tematu o cielesności powiedziałabym może konserwatywnym zachowania dziecka, które odbiegają w jakiś sposób taki bardzo niepokojący dla rodzica od normy możemy tu mówić na przykład o. 

00:17:57 

Bardzo częstym bardzo częstej masturbacji dziecka, o zachowaniach, które są agresywne też podtekstem z podłożem seksualnym. Myślę, że to. 

00:18:12 

 

00:18:13 

Jest temat bardzo delikatny, w szczególnie w przypadku właśnie takich osób, które od razu mówię o rodzicach. W tym momencie takich osób, które będą mogły powodować jeszcze zwiększenie eskalację tego problemu. 

00:18:30 

Tak, czyli na przykład tutaj po raz kolejny mówię o tym, że warto rodzica od razu edukować, nie tylko wyposażyć w narzędzia, ale także też edukować. 

00:18:41 

 

00:18:41 

Yy w kontekście tego rozwoju w rozwoju dziecka, a także tego yy jaki sposób przebiegają różne zaburzenia w konkretnych etapach rozwoju? Tak, czyli tutaj myślę, na pewno warto wspomnieć o chociażby. 

00:18:58 

Nasz herbacie dziecięcej yy kiedy jest yy, kiedy jest naturalnym etapem, kiedy dziecko po prostu poznaje swoje ciało. 

00:19:06 

 

00:19:06 

A kiedy może już stanowić jakiś niepokojący objaw innej chociażby choroby, albo też czy faktycznie jest to na podłożu psychologicznym? 

00:19:17 

Wtedy oczywiście można rozpocząć pracę z takim dzieckiem i skupić się na pomocy mu. Jednak nadal tutaj należy zwrócić uwagę na to, czy rodzic nie. 

00:19:28 

Nie wychodzi z założenia, że jest to jakiś rodzaj. 

00:19:30 

 

00:19:35 

No mówię tutaj też to społecznych, religijnych, takich kulturalnych, kulturowych. 

00:19:43 

Bo kulturowym podłożył, które może wpłynąć na negatywną ocenę. Rodzice wobec dziecka tak dzień na przykład zdaniem dziecko robi to specjalnie, że jest złośliwe w tym, że może przejawia i już jakieś cechy dobierać. I tak, bo rodzice często dopatrują się takich. 

00:20:03 

Takich cech u dziecka, które tak naprawdę jeszcze nie mogą mieć miejsca, więc. 

00:20:09 

 

00:20:10 

Myślę, że tutaj nam jako yy psychologom yy psychoterapeutą, specjalistą osobom pracującym z dziećmi. 

00:20:20 

Wiedza taka podstawowa na temat tego, jak rodzice mogą postrzegać pewne rzeczy, też jest bardzo istotna. Tak, czyli psycholog powinien być przygotowane na inny światopogląd rodzica i oczywiście nie chodzi o. 

00:20:40 

 

00:20:41 

O to, żeby wkraczać w te i w te wrażliwe tematy w sposób. 

00:20:47 

Taki bardzo protekcjonalny i wskazujący, osądzając y jednak zdecydowanie warto jest zwrócić uwagę rodzice na to, w jaki sposób to jaką się zachowuje, wpływa na dziecko, że to może doprowadzić tylko do pogorszenia problemu, z którymi, z którym rodzic zgłasza i zgłosek w kontekście. Oczywiście tych niepokojących na przykład zachowań dziecka. Tak. 

00:21:15 

 

00:21:15 

Yy, myślę, że też istotnym tematem jest yy. To by przygotować rodzica w przypadku teraz jeszcze mogę powrócić do tematu dzieci, które fill, których możliwe jest. 

00:21:33 

Możliwe jest występowanie molestowania seksualnego, że które doświadczyło molestowania seksualne. 

00:21:38 

 

00:21:38 

Go przygotować rodziców na na taką trudną pracę nad sobą nad podejściem do dziecka, by absolutnie nie pogarszać sytuacji dziecka, bo w jakiś sposób go jeszcze nie zawstydzać, nie powodować jego dyskomfortu większego jeszcze niż już jest obecne, a także. 

00:22:04 

 

00:22:05 

By skupiać się przede wszystkim na tym, żeby ten rodzic miał taką funkcję jak najbardziej, jeśli nie wspierającą, to przynajmniej nie krzywdzącą mnie pogarszającą tej sytuacji. To jest czasem bardzo trudne, które w pozorom, gdyż rodzice, ogólnie osoby dorosłe są już pełne uprzedzeń pełne. 

00:22:25 

 

00:22:25 

Takich już założeń yy wskazujących i potępiających tak naprawdę często ofiary, czyli właśnie dziecko na czy to na odrzucenie, czy czy na taki bardzo negatywny osąd. Tak i w tym momencie trzeba się przygotować też z punktu widzenia psychologa pracującego z taką rodziną. 

00:22:49 

 

00:22:49 

E na prawdopodobne możliwe przejęcie mnie jakiś czas może tej funkcji opiekuńczej w takim sensie, że dziecko jeśli nie otrzymuje dostatecznej dostatecznego wsparcia od strony rodzica fill wtedy rolą psychologa jest tak naprawdę pokazanie tego, że nie każdy dorosły jest osądzając i nie każdy dorosły jest więc zły, by wzbudzić gdzie gdzie tku. 

00:23:19 

Poczucie bezpieczeństwa, zaufanie, a także zwrócić jego uwagę na to. 

00:23:26 

 

00:23:28 

Z, że to, co się stało, nie jest jego winą. Tak więc to jest tutaj bardzo takie. 

00:23:34 

Bardzo, bardzo, to jest bardzo trudne. Temat yy i myślę, że naprawdę potrzeba bardzo dużego też przygotowania do tego, żeby w ogóle zdecydować się na na no prowadzenie takich spraw na na zdjęcie się takimi przypadkami, gdyż wymaga to spojrzenia bardzo kompleksowego i. 

00:23:54 

 

00:23:54 

Bo taki problem. Złożoność takiego problemu wymaga naprawdę bardzo solidnego przygotowania, jeśli chodzi o wsparcie psychologiczne i mówię tutaj zarówno o wsparciu w kontekście dziecka i rodzica, a także całej rodziny wspólnie relacji, które są między między nimi tak. 

00:24:20 

Myślę, że warto też yy wspomnieć o tym. 

00:24:25 

 

00:24:26 

Yy, że takie wspieranie EM, wspieranie rodziny, wspieranie, wspieranie rodziny z dziećmi w momentach trudnych dla nich. 

00:24:38 

Jest yy, więc sprecyzowanie bardziej yy jest sprecyzowanie bardziej trudne od yy chociaż do wsparcia psychologicznego, świadczonego tylko osobom dorosłym. Tak. 

00:24:49 

Tak, gdyż mamy w tym momencie do czynienia z o wiele bardziej. 

00:24:55 

 

00:24:58 

 

00:24:58 

Zabił ani sprawami powiedziałabym yy trudnymi, które pomagają zarówno z majętności bardzo dobrej. 

00:25:08 

Psychiki dziecka rozwoju dziecka tego, co się z nim dzieje, tego w jaki sposób zarówno rodzina wpływa na kształtowanie dziecka czy nastolatka. 

00:25:19 

 

00:25:19 

EE jaki jak bardzo silny społeczny jest też aspekt, czyli to oddziaływanie rówieśników, czy też czy też grupy szkolnej. Tak fill tutaj może wiele się takich elementów pojawić, a też, a także innych członków rodziny plus każ istotna są w tej terapii rodzinnej aspekty relacji między dwójką rodziców. Tak więc to jest też kolejna sprawa, którą należy, na które należy zwrócić uwagę. 

00:25:51 

Gdyż tak jak już mówiłam wcześniej dzieci są często takim zwierciadłem, w którym można ujrzeć problemy, które dotyczą tak naprawdę zarówno relacji między dzieckiem a rodzicem, jaki na przykład relacje między rodzicami. Tak więc jeśli jako. 

00:26:09 

Jeśli psycholog, psychoterapeuta zauważy zaistniały problem, że na przykład jest trwa konflikt między rodzicami E wtedy może też. 

00:26:23 

 

00:26:24 

Zwrócić uwagę rodziców na to, że zachowanie dziecka tak jak już też mówiłam wcześniej, to jest objawowe tak naprawdę, czyli dziecko w ten sposób może. 

00:26:34 

Może liczyć na uwagę ze strony rodziców, tak więc zyskuje to to znaczy tak naprawdę mu zależy, gdyż w momencie narastania konfliktu między rodzicami to dziecko wchodzi tak naprawdę na dalszy Plan. 

00:26:48 

Często tak więc przez jakieś trudne zachowania może podświadomie chcieć. Oczywiście podświadomie zwykle chcieć zwrócić uwagę rodziców na na na siebie, a także. 

00:27:02 

Dwutorowo odwrócić uwagę od tego konfliktu, czyli tak jakby odciągnąć ich od tych wspólnych kłótni i ponownie zjednoczyć jako rodzina. 

00:27:10 

Tak to też bardzo często dzieje się tak w sytuacji kryzysowej. Jeśli coś złego dzieje się z dzieckiem, to rodzice odkładają te swoje konflikty na bok. 

00:27:20 

 

00:27:22 

 

00:27:22 

I skupiają się na dziecku trakcie, że dziecko tak naprawdę zyskuje to, co chciało. Tak myślę, że jest. Jest to o tyle ważne. 

00:27:35 

 

00:27:36 

Żeby pamiętać o tym silnym wpływie rodziców, silnym wpływie rodziców na na dziecko i tak naprawdę najbardziej istotnym pracą, którą my jako specjaliści chcielibyśmy osiągnąć. 

00:27:52 

Jest to praca w domu między już rodziną. Tak więc my tak naprawdę tylko możemy wyposażyć rodziców, a także dziecko w UE. Potrzebne narzędzia do rozwiązywania konkretnych konfliktów, konkretnych spraw. Tak. 

00:28:06 

Gdy konkretnych problemów nie było, także najcięższa praca czeka czeka cała samą rodzinę. 

00:28:14 

Dziekuję państwu serdecznie za uwagę. Pozdrawiam. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały