Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Praca psychologiczna z dzieckiem i nastolatkiem a postawa rodziców

Anna Bajus
Doskonalenie warsztatu terapeutycznego ODC. 12/21

W jaki sposób nawiązać kontakt z rodzicami i jak prowadzić terapię całej rodziny, by dać dziecku poczucie bezpieczeństwa w gabinecie

Transkrypcja  Video Praca psychologiczna z dzieckiem i nastolatkiem a postawa rodziców 

 

00:00:00 

 

00:00:01 

 

00:00:01 

 

00:00:20 

Rodzice zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka, starają się szukać dla niego pomocy. Tak zapisują dziecko na konsultację. 

00:00:29 

 

00:00:31 

Na badania do poradni w przedszkolu w szkole idą do jednego do 2 3 specjalisty. 

00:00:39 

Oczywiście też kupują zalecane materiały książki zaburzeń dziecko na terapię i czekają na efekty tej pracy. 

00:00:48 

Jednak zwykle to nie wystarcza. Bardzo istotne fill istotna jest rola rodzica. W trakcie trwania tego procesu terapeutycznego, tak. 

00:01:00 

 

00:01:00 

Tak ta rola jest znacznie większe niż większości rodzicom się wydaje i nie ogranicza się tylko do tego, żeby dziecko tak naprawdę zawieźć do tego specjalisty i i sprawy, że zostanie załatwiona. 

00:01:11 

Tak naprawdę uważam, że ta relacja dziecka z rodzicem stanowi tak naprawdę podstawową jednostkę, która jest istotna tej w budowaniu pozytywnych zmian w życiu całej rodziny. Tak naprawdę. 

00:01:30 

 

00:01:31 

Praca z dzieckiem jest pracą bardzo specyficzną. Musi ona uwzględnić to najbliższe otoczenie dziecka. Tak dziecko nie jest odrębną istotą, która stanowi samo w sobie, tylko jest zależna od swoich opiekunów od od rodziców. 

00:01:49 

Tak zwykle więc nawet jeśli terapeuta pracuje tylko z dzieckiem, to oczywiście musi się tak, że spotkać z rodzicem, ponieważ dziecko chociażby samo nie przyjdzie na te konsultacje, tak. 

00:02:03 

Poza tym praca z dzieckiem wiąże się z zupełnie innymi regulacjami prawnymi niż w przypadku terapii osób dorosłych. 

00:02:13 

 

00:02:14 

W tworzeniu tego kontraktu terapeutycznego w nawiązywaniu relacji z dzieckiem. Bardzo istotna jest ta współpraca z rodzicem. Tak terapeuta psycholog musi mieć świadomość, że wszelka dynamika, jaka odbywa się w rodzinie wszys. 

00:02:31 

 

00:02:31 

 

00:02:31 

Takie relacje, które fill, w którym uczestniczy dziecko, których których jest aktywnym uczestnikiem, wpływają na to, jak dziecko się rozwija i skąd też może być mogą może być robiło problemów tak naprawdę tak i. 

00:02:48 

Bardzo często to właśnie ten stopień zaangażowania rodzica. Cały ten proces jest fill czymś, co jest reduktorem szybkiej lub powolnej też zmiany zachodzące w procesie tej tej terapii. 

00:03:04 

Bardzo istotne jest też świadomość, jaka jest specyfika rozwoju danego etapu, na którym jest dziecko. Tak, czyli jakie? 

00:03:16 

Jakie problemy mogą występować w kontekście tego danego danego wieku? 

00:03:24 

 

00:03:25 

Istotne jest to także przy diagnozowaniu też niektóre problemy, z którymi zwracają się rodzice bardzo często są po prostu typowymi zachowaniami dla konkretnego okresu i taką prawdę nie wymagają zbyt dużego zaangażowania ze strony specjalisty, ale mogą być niepokojące dla rodzica, bo z różnych powodów tak gdzieś rodzić często nie ma tej świadomości. W jaki sposób ten rozwój dziecka się odbywa? 

00:03:53 

 

00:03:54 

Co jeszcze istotne, tak najbardziej takim problematycznym punktem moim zdaniem jest. 

00:04:04 

Eee zbudowanie przymierza z rodzicami, tak? 

00:04:08 

Yy rodzice bardzo często, tak jak już wspomniałam na początku wychodząc z takiej pozycji roszczeniowej, tak. 

00:04:16 

 

00:04:16 

Fill przywożą dziecko tylko na terapię do gabinetu psychologa i uważają, że w ten sposób już jakby sprawa jest załatwiona, tak niekoniecznie chcą. 

00:04:29 

Angażować się sami w tym cały proces i to może zdecydowanie utrudniać. 

00:04:36 

Współpracy, psychologa, psychoterapeuty czy też psychologa z dzieckiem, tak? 

00:04:40 

 

00:04:41 

Yy w kontekście nawiązanie przemierza także z dzieckiem. Istotne jest to, że rodzic może też często nieświadomie lub nie być nie być świadomy tego, w jaki sposób na przykład pomijanie wizyt, częste, opuszczanie kolejnych spotkań może wpłynąć na te na ten proces zaufania dziecka wobec specjalisty. Tak. 

00:05:02 

 

00:05:04 

 

00:05:06 

Istotne jest też to, gdy rodzic nie jest świadome. 

00:05:12 

Jakie mogą być nowe, uspokojone potrzeby dziecka? 

00:05:18 

Często rodzice zgłaszają się z problemami takimi jak na przykład niegrzeczne dziecko nieposłuszne. 

00:05:26 

Nie wiem, czy agresywne zachowania także w kontekście swojej cielesności i seksualności. 

00:05:30 

 

00:05:30 

Dzieci i rodzic nie jest świadomy, że to może wynikać z jakichś niezaspokojonych potrzeb dziecka, czyli na przykład z potrzeby uwagi, potrzeby zaspokojenia, na przykład jakieś aktywności fizycznych, tak i dziecko w ten sposób po prostu przejawia te swoje problemy. 

00:05:47 

Tak więc tutaj może być też ten ten problem, jeśli rodzic nie jest nie jest świadoma, w jaki sposób funkcjonuje psychika dziecka, tak i że dziecko niekoniecznie powie samo z siebie. Na przykład, że potrzebuje danej konkretnej rzeczy, a będzie przejawiać. 

00:06:01 

To inny problematyczny sposób, na przykład tak. 

00:06:06 

I Wszystko to przekłada się na takie obciążenie emocjonalne związane z pracą z dzieckiem. Jest jego rodziną, który jest zdecydowanie większy niż w pracy, tylko z osobą dorosłą. Tak istotnie jest też samo podejście rodzica do tego, jak. 

00:06:24 

 

00:06:25 

Jakie ma spojrzenie na psychologa na pracę psychologa, na pracę psychoterapeuty? Tak, czyli jeśli rodzic jest nastawiony negatywnie na starcie już do tego całego procesu l psychologicznego tego przymierza terapeutycznego z dzieckiem i ja w niej na przykład mówi o tym w domu, że nie wierzy w to, że psycholog może pomóc, że to jest coś, co co niekoniecznie się sprawdza. Wtedy dziecko oczywiście chłonie te informacje. 

00:06:55 

I przyjmuje jako swoje własne taką postawę. Taką ustawę przyjął jako swoją własną, tak. 

00:07:01 

 

00:07:03 

Dlaczego ta funkcja rodzica jest taka istotna w tym procesie terapeutycznym? Tak dziecko i nie są młodsze, tym mniejszy ma własną wglądu w swoje fill swoje problemy, swoje potrzeby, ale także kto co się ogólnie dzieje z nim w chwili obecnej tak gdzie dziecko nie będzie potrafiło samo usiąść, powiedzieć na przykład, jakie są jego mocne strony, w czym sobie nie do końca radzi. 

00:07:03 

 

00:07:31 

 

00:07:31 

Yy co chciałby zmienić, nad czym chciałby popracować? Tak yy ja to zwykle porównuje do takiej układanki spóźni, czyli oczywiście psycholog może na wielu spotkaniach sesjach dowiedzieć się jak najwięcej o dziecku, tylko od niego poprzez obserwację jego zachowań. 

00:07:50 

Jednakże to, co powie rodzic jest jakby daje wtedy pełen obraz w tej układanki tak rodzić dokłada kolejne płucne, które można wtedy ułożyć jeden cały. 

00:08:01 

Obraz tego, co się dzieje z dzieckiem, to co? 

00:08:07 

To co naprawdę powinniśmy zwrócić uwagę jako specjaliści? 

00:08:11 

 

00:08:14 

Dlatego uważam, że to yy kwestia kontaktu specjalisty z rodzicem jest bardzo istotna. W tej kwestii problemów występujących w zachowaniu dziecka tak, bo też jak wiadomo rodzic z siłą rzeczy spędzają najwięcej czasu z dzieckiem i nic jakby on jest specjalistką od swojego dziecka. 

00:08:33 

Tak on, wie coś się coś się dzieje i jakie są typowe zachowania, gdyż część to w sytuacji szczególnie jeśli spotykamy się z dzieckiem tylko w gabin. 

00:08:41 

Znacie psychologa, czy też czy też terapeuty pewne zachowanie. 

00:08:47 

Nie są nawet. 

00:08:49 

Nie będę nawet przez nas zauważone przez tak krótki okres czasu, w jakim spotykamy się z dzieckiem. 

00:08:50 

 

00:08:54 

Tak więc to, co przekaże nam rodzic jest tutaj kluczowym, kluczowym tematem. Tak naprawdę od czego zacząć tak naprawdę pracę z z rodzicami i z dzieckiem? 

00:09:08 

 

00:09:08 

Tak kluczowym pierwszym elementem jest okreslenie samego problemu tego, dlaczego na przykład dziecko się złości i smuci. Dlaczego płacze, dlaczego się boi lub wręcz przeciwnie? 

00:09:23 

Dlaczego w sytuacjach, kiedy sytuacja, kiedy faktycznie może dziać się coś, co wymagałoby reakcji emocjonalnej ze strony dziecka, dziecko w żaden sposób nie reaguje właśnie nie boi się nie płacze. 

00:09:35 

Tak wtedy możemy już podjąć pracę nad konkretnie zdefiniowanym problemem. Tak więc tak na początku identyfikujemy problem, a potem dobieramy do niego określoną metody. Tak. 

00:09:53 

I w ten sposób yy psycholog może już powoli zacząć naprowadzać rodzice na to, w jaki sposób pomóc dziecku na przykład oswoić się z lękiem? W jaki sposób pokazywać e moc je zgłosić? Tak. 

00:09:54 

 

00:10:08 

M mając świadomość tego? 

00:10:11 

Gdzie leży yy? Ten problem można zacząć działać i funkcjonować w sposób już taki stricte, terapeutyczny czy też psychologiczny? Tak. 

00:10:23 

Jakie w jakich rejonach rodzice często potrzebują pomocy tak w kontekście wychowawczym. 

00:10:25 

 

00:10:31 

 

00:10:32 

Yy rodzice często potrzebują pomocy kontekście rozwiązywania problemów, które uszkadzają ich funkcjonowanie, czyli może to być na przykład alkoholizm, współuzależnienie problemy z dzieciństwa, które oczywiście przekładają się na ich relacje z dziećmi, często w nieświadomy sposób. 

00:10:50 

Tak rodzic nie zdaje sobie sprawy, że to te jego nieuświadomione albo często też i świadome, ale nie Jestem sprawie, w jaki sposób te zachowania w zord relacyjne są przenoszone na dziecko. 

00:11:02 

Taki sposób funkcjonują obecnie teraz w rodzinie już jako dorosłego człowieka. 

00:11:07 

 

00:11:08 

 

00:11:08 

Mmm. Rodzic często ma też problem z określeniem swojej roli wobec dziecka. Nie jest do końca pewny, jak bardzo jest odpowiedzialny za zachowanie dziecka. 

00:11:18 

Nie wie niby, jakie zadanie ma do wykonania coś, co wydaje się części osób, może bardzo proste dla innych osób, które na przykład nie miały wyniesionych takich wzorców. 

00:11:30 

Z domu może się wydawać trudna, gdyż rodzic nie wie, w którym momencie postawić dziecku granice. Gdzie tutaj, jak bardzo jego kompetencje rodzicielskie pozwalają na. 

00:11:42 

Ingerencji w to, co dzieje się z dzieckiem, tak? 

00:11:45 

 

00:11:45 

 

00:11:47 

Rodzic rodzic, rodzice, którzy często trafiają do gabinetu psychologa, bardzo często potrzebują też odzyskania takiego poczucia, że to o niej są najważniejszymi osobami w życiu dziecka i że on mogą właśnie wspiera, mogą wywierać największy wpływ na to, jak kształtuje się dziecko. Tak. 

00:12:07 

Zdarza się, że rodzice przychodzą do gabinetu i tak naprawdę mają poczucie, że są obok dziecka, że już nie mają wpływu na to jego zachowanie są bezsilni, nie potrafią odnaleźć odpowiednich narzędzi do pracy z dzieckiem i z tej z tej bezradności już tak naprawdę nie wiedząc o co czy to leży w ich kompetencjach? Tak. 

00:12:25 

 

00:12:32 

 

00:12:33 

EE bardzo też istotne jest w kontekście pracy z rodziną. To, by uświadomić przede wszystkim rodzicom. 

00:12:44 

Jaka jest yy obecna wiedza odnośnie rozwoju dziecka odnośnie jego potrzeb i odnośnie tego, co coi dziecko na danym okresie rozwoju wymaga od rodzica? Jakie? 

00:12:58 

Kolejne etapy, jak kolejne etapy rozwoju stawiają coraz większe wymagania przed rodzicem. W jaki sposób wspierać ten rozwój i go nie blokować? Przede wszystkim tak. 

00:13:06 

 

00:13:08 

ELI. 

00:13:09 

 

00:13:09 

 

00:13:10 

Też tak o ostatnią rzeczą, o której mogę powiedzieć. To często rodzice zgłaszają się z takim brakiem tych swoich kompetencji rodzicielskich się, że skarżą się na to, że nie potrafią panować nad dzieckiem, nie potrafią, nie potrafią znaleźć przyczyne problemu, który z którym boryka się dziecko i też nie potrafił przez to odnieść satysfakcję w tej swojej roli rodzica. Tak, to jest też bardzo istotne, gdy rodzic nie nie jest zadowolony sam z siebie. 

00:13:40 

W kontekście tej relacji z dzieckiem, tak? 

00:13:43 

 

00:13:45 

I tutaj też yy mogę wspomnieć o tym, jak różne postawy rodziców wpływają na to, jak będzie przebiegać cały proces ten terapeutyczny i pracy pracy psychologicznej jest dzieckiem. 

00:14:00 

Tak więc zdarza się oczywiście, że rodzice są bardzo chętni do współpracy, są bardzo otwarci na to, co mówię. To mówi też to mówili. Specjaliści współpracują okazują ogromne zaangażowanie i chcą dokonać. 

00:14:15 

Zmiany na całym systemie rodzinnym, czyli nie to. 

00:14:18 

Tylko na na dziecku, które jest często, które często przejawia objawy. 

00:14:25 

 

00:14:26 

Problemów, które dotyczą całej rodziny, ale chcą faktycznie zmienić funkcjonowanie l całej rodziny. To jest oczywiście najbardziej efektywnym sposobem jest najbardziej pomocne do pracy dla specjalisty, natomiast zdarzają się też rodzice, którzy są bardziej obojętni, wycofani, a. 

00:14:47 

 

00:14:47 

Yy są też tacy, którzy ze strachu przed popełnieniem jakiegokolwiek błędu nie lubimy, nie robią w ogóle jakichkolwiek kroków. Tak po prostu są już tak, jakby i zrezygnowani w tej swojej roli i i przestraszeni tego, że już może zrobili tyle tych błędów wychowawczych swojej opinii, że już wolę się po prostu wycofać z tego tak, że już są tylko zostawić Wszystko. 

00:15:08 

 

00:15:12 

Żeby nie polegać tylko na yy na na tym co przekaże im specjalista, tak. 

00:15:18 

 

00:15:18 

 

00:15:20 

Jest też grupa rodziców, która jest najbardziej niestety oporne na fill na współpracę są tu rodzice bardzo tacy roszczeniowi, którzy tylko spełniają wymagania przed przed dzieckiem. Przede wszystkim mam też przed specjalistą. 

00:15:38 

I oczekują natychmiastowych i spektakularnych efektów tej pracy, nie wnosząc jakiegokolwiek wkładu ze swojej strony. Tak i tu jest. Myślę, że najbardziej problematyczna sytuacja i taka frustrująca dla specjalisty. 

00:15:53 

Yy, gdyż yy tak jak wcześniej wspomniałam, to praca z dzieckiem nie opiera się tylko na pracy z samym dzieckiem zwykle, ale wymaga jednak zmian w tym systemie rodzinnym, który jest najbardziej istotny w kontekście rozwoju dziecka i w kontekście tych problemów, które powstają, więc wtedy to praca może być bardzo utrudniona, a czasem wręcz niemożliwa. 

00:16:00 

 

00:16:11 

Oczywiście można działać na tyle ile jest. Ile jest to możliwość tak jednak jest to bardzo, bardzo utrudniony proces. W tym momencie oczywiście jako specjaliści nie mamy prawa osądzać. 

00:16:23 

Polska yy, z jakimi przychodzą do nas rodziny, rodzice? 

00:16:29 

 

00:16:29 

Nie mamy też. 

00:16:31 

Prawa żądać tak naprawdę yy robić jakichkolwiek zadań czy czy. 

00:16:37 

Czy tegoco co ja bym polecała, to to mogą być jedynie zalecenia. Tak naprawdę do pracy w domu, a to w jaki sposób rodzic już później z tym będzie pracować w domu. To już jest tak naprawdę. 

00:16:50 

W kwestii rodziców tak naprawdę ich motywacji do do do tej pracy, natomiast to, co możemy zrobić w tym w tym punkcie jest uświadomienie rodzicowi. 

00:16:50 

 

00:17:00 

 

00:17:00 

 

00:17:01 

Że EE ta godzina czy 2 pracy w ciągu tygodnia w gabinecie psychologa to jest tak naprawdę tylko jakiś mały procent pracy, które powinna być wykonana w domu. Tak, gdyż tak naprawdę Wszystko, co się odbywa i w gabinecie jest tak naprawdę tylko daniem. 

00:17:21 

Daniem narzędzi. 

00:17:22 

 

00:17:23 

Zarówno rodzicowi jak Il dziecku narzędzi do pracy już warunkach, czy to domowych, czy też rodzinnych, po prostu do tego, żeby bez przyć ten naturalny codzienny rytm sposób taki, żeby odnios odnieść zadowalające rezultaty. 

00:17:40 

Tak więc to praca do tego, więc nie jest wystarczająca na pewno, żeby odnieść jakikolwiek taki znaczący sukces tak terapeutyczne, psychologiczne. 

00:17:51 

Myślę, że istotne jest też wspieranie rodziców w tych ich kompetencjach wychowawczych i bardzo pomocny w tym byłoby wskazanie rodzicom na przykład uczestnictwa w warsztatach dla rodziców jest to taka forma pomocy wspierająca terapię całej rodziny, która ułatwiłaby im. 

00:17:55 

 

00:18:09 

 

00:18:09 

 

00:18:18 

 

00:18:19 

Dostrzeżenie tego, że oni faktycznie mają te kompetencje potrzebne im do pomocy pomocy swojej swojej rodzinie. Tak naprawdę tak praca w takiej grupie rodziców daje dużo możliwości, bo dzięki różnorodności grupy, dzięki różnorodności problemów, z jakimi borykają się inni rodzice, można sobie uświadomić, że przede wszystkim, że problemy w rodzinie to jest coś zupełnie naturalnego. 

00:18:49 

I normalnego bo często rodzice, gabinecie psychologa lądują już w takim przeświadczeniu. 

00:18:56 

 

00:18:56 

Dobrze, że sobie nie radzą, że jest to taka ostateczna forma pomocy, że już już już tak naprawdę nic gorszego nie może ich spotkać niż to, że przyszli do tego psychologa i fill i że muszą się poradzić obcej osoby odnośnie swoich problemów. 

00:19:10 

A taka praca z na warsztatach z gruntem rodziców może pomóc im zrozumieć, że tak naprawdę w każdej rodzinie występują różne problemy. 

00:19:23 

Przestajemy się wtedy rodzice wstydzić tych trudności dzielą się swoimi. 

00:19:30 

 

00:19:30 

Kompetencjami, które często mają, tylko nie są ich świadomi. Fl widzą, że na przykład pewne cechy, które najpierw u siebie oceniali jako negatywne w kontekście na przykład problemów innych osób mogą się okazać czymś pozytywnym, czyli na przykład osoba, która jest. 

00:19:49 

Bardzo rodzic, który jest na przykład cichy, nieśmiały i trochę wycofany w tej relacji z dzieckiem może zrozumieć, że pewnych aspektach ma to także pozytywne strony, bo jest przez to na przykład spokojniejszy. 

00:19:58 

 

00:20:02 

Bo z większym z większą uwagą podchodzić do tego, co mówi dziecko w przypadku niż ma to miejsce w przypadku osoby, która jest czasem zbyt ekspresyjna. 

00:20:11 

 

00:20:12 

Tak więc to może uświadomić fajny sposób rodzicom, że że mają te kompetencje tak i bardziej. Część, co na początku rodzice. 

00:20:23 

 

00:20:24 

Mówiąc zwykle o trudnościach własnej relacji na linii rodzic dziecko tak, czyli na przykład mówimy o napięciach konfliktach, o tym, że są zrezygnowani, że są przytłoczeni tym, co się dzieje. 

00:20:38 

W kontekście tej relacji tak i aby zapoczątkować zmianę, wprowadzić ją w życie, muszą najpierw zainwestować w te relacje z dzieckiem, czyli muszą okazać mu swoją miłość, wsparcie, szacunek. 

00:20:53 

Akceptację, tak. 

00:20:55 

 

00:20:55 

EE i warto właśnie takie pierwsze to spotkanie, czy to na warsztatach, czy to w ogóle wpły gabinecie psychologa poświęcić właśnie na nad wspieranie tej pozytywnej strony rodzicielstwa? 

00:21:09 

Tak, czyli nie skupić się najpierw na samym problemie, ale i szwedowicz rodzicowi to co już ma, to jakie kompetencje, jakie kompetencje jest wyposażone, jakie fill, jakie mocne strony już są w tej relacji tak, żeby podbudować. 

00:21:25 

Świadomość rodzica, że jest wystarczająco dobrym rodzicem, że jedynie może nie do końca ma pewne narzędzia do. 

00:21:34 

 

00:21:35 

Do poprawy tej relacji jednak yy. 

00:21:39 

Nie istnienie świadomości tej roli rodzice możesz przynieść nawet po pierwszym spotkaniu. Efekty takie, że rodzic może przyjść na 2 spotkaniu, powiedzieć, że praktycznie, gdy spojrzał na to swoje dziecko w inny sposób, gdy zastanowił się, jakie są jego zarówno mocne strony w relacji rodzic, dziecko, ale także same mocne strony dziecka, bo wcześniej już tylko. 

00:22:03 

 

00:22:04 

 

00:22:04 

Był bardzo skupiony, na tym tylko problemy, które który obecnie dotyczy dziecka, że przestał rodzic zauważać fill na przykład zalety swojego dziecka. 

00:22:13 

To to, w jaki sposób dziecko jest otwarte? W jaki sposób się wyrażenie muszę wszelkie takie pozytywne strony i po takiej rozmowie po takim uświadomieniu sobie, jak inaczej mógłby zacząć reagować na to, co się dzieje w jego relacji widzi, że wreszcie udało mi się na przykład z dzieckiem porozmawiać spokojnie. 

00:22:35 

Pierwszy raz od dłuższego czasu, tak? 

00:22:37 

 

00:22:38 

Jednakże tutaj jest kolejny krok stopień, gdy rodzice zaczynają inwestować w tą relację z dzieckiem, czyli okazywać ponownie to miłość. 

00:22:49 

Wsparcie bardziej taki komunikatywnie świadomy sposób. Zaczynajmy to się rosnąć. Wymagania wobec dziecka. Tak więc tutaj rozpoczyna się też nam taki czas, kiedy rodzice są sfrustrowani tym, że dziecko nie spełnia tych wymagań. 

00:22:59 

 

00:23:06 

Nie spełnia tych wymagań jest równia oczekiwań i tym 2 etapem jest nauka stawiania granic dziecku, czyli. 

00:23:17 

Rodzic ma swój taki system przekonań, który chciałby zaszczepić swojego dziecku i. 

00:23:20 

 

00:23:28 

Bardzo ważne jest tutaj sposób, w jaki rodzic komunikuje się z dzieckiem. Tak więc tutaj już bardzo jest to przydatne do pracy w gabinecie psychologicznym i my jako specjaliści możemy obserwować to, co się dzieje w relacji rodzic, dziecko i na przykład po po spotkają na na kolejnym spotkaniu na przykład tylko z rodzicem fill zaznaczyć to było dobre w tej komunikacji. Co było? 

00:23:54 

To tłumaczy, miało pozytywnie tą relację między rodzicem a dzieckiem. Akcja mogła wpływać w sposób nie nie do końca taki budujący faktycznie wartościową relację. Tak. 

00:24:07 

 

00:24:07 

Bardzo często zdarza się też, że rodzice mają taką skłonność do identyfikacji tylko z jednym jedną z ról, czyli na przykład ojciec mówi, że bardzo sprawia duże wymagania swojemu synowi, ale nie potrafi okazać mu miłość i nie potrafi na przykład powiedzieć mu, że go kocha. Tak. 

00:24:24 

Albo w 2 stronę. Może też być tak, że fill rodzić tak bardzo mówi, że tak bardzo kocha swoje dziecko, że nie potrafię w jakikolwiek sposób postawić mu granic. Tak i tutaj robiąc specjalisty, jest przyjrzenie się przede wszystkim tej relacji temu. W jaki sposób? 

00:24:42 

Rodzic faktycznie funkcjonuje i pomoc w znalezieniu tego balansu między jedną a 2 skrajnością tutaj tak na tym na tej szali. 

00:24:50 

 

00:24:51 

 

00:24:51 

 

00:24:52 

Bardzo też ważne jest podkreślanie cały czas rodzicowi, że to oni z ekspertem od swojego dziecka i to od niego zależy. W jaki sposób te relacje tak naprawdę zostanie poprowadzona? Tak, my jako specjaliści możemy. 

00:25:09 

Ewentualnie pomóc rodzicowi w odnalezieniu konkretnych narzędzi do pracy do komunikacji, jednak że to to rodzic wie. 

00:25:20 

 

00:25:20 

Die jak jest specjalistą od swojego dziecka? Tak warto też pracy z. 

00:25:30 

 

00:25:30 

W pracy z dzieckiem i rodzicem razem z całą rodziną założyć, że każdy każda z tych osób. 

00:25:37 

Ma dobre intencje, tak więc Yy nie zakładamy na spychać na przykład zrodzić, zrobić coś świadomie krzywdzącego dziecko, czy też na przykład tym, że dziecko jest złośliwe i robi coś jem tylko nas gość rodzicowi, gdyż wiemy, że to w ten sposób nie działa i wychodzimy z takiego założenia, że te interesy Jestem dobre, możemy jedynie usprawnić działanie tego całego systemu tak poprzez. 

00:26:04 

Integrowanie tych ról tych skrajności, chociażby tak. 

00:26:07 

Czyli i stawiania granic. 

00:26:08 

I okazywania miłości i akceptacji, tak? 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały