Pacjenci z niezaspokojoną potrzebą więzi. Kim są dzisiaj opuszczone dzieci?

Izabela Gołębiewska
Toksyczne relacje ODC. 2/14

Materiał filmowy prezentujący, jakie schematy mają osoby "po przejściach" i czego potrzebują od specjalisty

Transkrypcja video Pacjenci z niezaspokojoną potrzebą więzi. Kim są dzisiaj opuszczone dzieci? 

 

00:00:10 

Dzień dobry państwu. Nazywam się. Izabela gołębiewska, Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo behawioralną. Ja od kilku lat pracuję z osobami, które we wczesnym dzieciństwie doświadczyło jakiejś krzywdy. Traumy były na przykład porzucenia albo po prostu osamotniona i zaczną takich pod klienta chciałabym dzisiaj państwu opowiedzieć. 

00:00:37 

Podzwoniłam może spotkanie na takie 3 bloki po 30 minut chciałabym najpierw opowiedzieć o takich pacjentach. To znaczy jacy oni dzisiaj są? Kogo my terapeuci spotykamy w naszych gabinetach, jakie on mało schematy, jak funkcjonują. 

00:00:57 

Właściwie czego od nas potrzebują? 

00:01:00 

EE praca zrobiło bloku opowiem państwu o tym, jak sobie dzisiaj ci pacjenci radzą, to znaczy jak starało w ogóle się przeżyć w świecie, kiedy tak naprawdę nikim wcześniej nie pokazał, jak mają zdrowo funkcjonować i 3 blok chciałabym opowiedzieć o tym ciemny jako terapeuci schematu. 

00:01:24 

W jaki sposób możemy z nimi budować więź, w jaki sposób możemy z nim budować relacje? Co takiego? 

00:01:32 

Właściwie możemy zrobić, żeby sprawi, że te życie będzie dla nich jakieś. Nie wiem właściwie mniej nieprzyjemne i mniej niebezpieczni. 

00:01:47 

Zapraszam, tak więc zacznijmy może od początku od tego, że. 

00:01:53 

Zespoły zaburzenia więzi. Jest to jakaś niepewność, niemożność utworzenia takiej normalnej więzi z opiekunem już we wczesnym dzieciństwie. Tak to oznacza, że tak naprawdę nie ma dziecko. Nie ma takiego ulubiona, bo jedynego faworyzowanego opiekuna, z którym czuje się niezwykle bezpiecznie i któremu może zaufać. 

00:02:17 

Pac lsn są wpływu na to, że prawdopodobnie to dziecko będzie miało trudności w stworzeniu w ogóle zdrowej bliskiej relacji, także z innymi osobami i badania pokazały, że to zaburzenia przywiązania pojawiają przeciew przed 5 rokiem życia i dzieci, które ich doświadczają, łączą pewne rzeczy. To znaczy. 

00:02:43 

Zauważamy, że są takie serdeczne Ela, to znaczy wszystkie dzieci doświadczały jakieś lękliwość i mam wrażliwości. 

00:02:51 

EE bardzo dużo z tych dzieci ma ambiwalencji uczuć. Ciało to znaczy czasami podchodzą do opiekunów blisko, a czasami nie są z nim nic wspólnego. Mają bardzo niską tolerancję, wroce practic i, często bardzo tą w odpowiadało agresją na napotkane przeszkody. 

00:03:13 

Mimo tego, że oczywiście to się działo dawno temu, to twórca teorii przywiązania bowi jakby postanowił, że on wniesie tą teorię przywiązania, bo gabinetów psychoterapeutycznych i okazało się, że tak naprawdę większość pacjentów z zaburzeniami więzi prezentuje w życiu dorosłym poza bezpieczne lub zdezorganizowany swojej przywiązania. To znaczy to osoby, które są dorosło. 

00:03:44 

W obecnym życiu. 

00:03:45 

Fu ll mają kłopoty, aby stworzyć? 

00:03:49 

Na przykład w ogóle jakąś bliską relację nawiązać przyjaźnie. EE, często te osoby mają kłopoty z tym, żeby w ogóle okazywać uczucia innym ludziom, a także ze względu na to, że brak bezpieczeństwa w przyszłości brak tej stabilnej bazy. 

00:04:08 

Właściwie ufało tylko sobie i to jest największe wyzwanie F dla terapeutów. 

00:04:17 

Jack Rail ang. 

00:04:19 

On to Wszystko zobaczył, znaczy, zobaczył, że te osoby przychodzą do gabinetu i co się dzieje? Bardzo często klasyczna terapia poznawczo behawioralna to klasyczne inne terapie nie działają, to znaczy. 

00:04:33 

Ci pacjenci mimo tego, że na przykład. 

00:04:38 

Poprawiłem się funkcjonowanie za chwilę znowu wracają do terapeuty. 

00:04:43 

Mimo Wszystko nie są w stanie stworzyć fajnej relacji z terapeutą. 

00:04:49 

Thanks uznał, że fill jest to naprawdę podobny wynik wczesnych mnie adaptacyjnych schematów, to znaczy wczesniej miałaby płacenia schematy. Rozumie on jako tak naprawdę wspomnienia emo cje doznania cielesne ll, czy więc Wszystko co przeżyło to dziecko tak Wszystko to mu się zapisało w ciele. 

00:05:15 

2 związane z tymi wszystkimi takimi destrukcyjnymi, jakimiś doświadczeniami. Wszystko to organizuje się w pewien wzorzec całego życia i jakby zostaje pewnym wzorcem, w którym dziecko dorasta i które w któremu towarzyszy przez całe życie, czyli jeżeli małe dzieci pacjenci byli porzucali i byli krzywdzeni i byli zaniedbywanie i bici. 

00:05:46 

To wieku dorosłym pod wpływem pewnych wydarzeń, które w jakikolwiek sposób przypomną im o tym. 

00:05:56 

Aktywuje się ten zawias. Aktywuje się ten schemat i ci pacjenci przeżywają emocjonalnie powtórkę ze swojego dramatu. Powtórka ze swojej traumy to znaczy stało się pewnym momencie, jakby działa taki maszyna czasu stają się ponownie dokładnie tymi samymi dziećmi, które to jest zostawił to jak ktoś uderzył, które ktoś okłamał. 

00:06:23 

L więc nam się wydaje, że ci pacjenci to są właściwie dorosłe osoby, które powinny świetnie funkcjonować, ale mimo tego, że one mają więcej lat i maskę dorosłych osób ciągle pozostało tymi małymi istotami, które właściwie nikt nigdy nie zapewni bezpieczeństwa. 

00:06:46 

EE, dlatego do fryza widzi terapię schematów jako pewien pewną taką integracyjną teorię. Christoph lub który, który ostatnio napisał książkę o terapii schematów dla Dzieci i Młodzieży, powiedział, że terapia schematów jest pod tym względem Cude dla rozbiora. Wszystkim najfajniejsze elementy ze wszystkich nurtów terapeutycznych. 

00:07:15 

Oddaje je pacjentowi, więc Jeffrey Young połączył EE poznawczo duchowy, realną teraz. 

00:07:24 

Jest parę przywiązania z tam są elementy podejść psycho dynamicznych, relacje z obiektem właśnie po to, żeby pomóc pacjentom, którzy do tej pory tej pomocy mogli właściwie dostać. 

00:07:42 

Tu mają państwo na slajdzie dokładnie wypisane. Dla kogo jest ta terapia schema? 

00:07:48 

Ale to co jest zawsze najważniejsza i wokół czas, bo zawsze będziemy się trzymać w terapii schematów na każdej sesji stałym pacjentem. Nie jest to teoria potrzeb. To znaczy główna teza yanga brzmi. 

00:08:03 

Że schematy, czyli te dworce te. 

00:08:08 

Które idą z nami przez całe życie, powstają z powodu niezaspokojenia podstawowych potrzeb emocjonalnych dzieciństwie. 

00:08:19 

To co jest najważniejsza, to to, że takich potrzeb emocjonalnych mamy wyróżnionych 5. 

00:08:26 

Pierwsza i najważniejsza dla nas dzisiaj, bo właśnie o niej będziemy rozmawiać. To jest bezpieczne przywiązanie do innych, czyli tak naprawdę. 

00:08:37 

M obejmuje ona poczucie bezpieczeństwa w dzieciństwie, obecność jakiegoś stałego obiektu, czucie się zaopiekowany, zatroszczą czucie się akceptowaną, czyli Wszystko, kiedy Wszystko co dostał, je mniej. Jeśli czujemy się bezpiecznie z naszym opiekunem. 

00:08:57 

2 potrzebą jest autonomia, czyli przyzwolenie dziecku na samodzielność na na eksplorowanie rzeczywistości. Właśnie ta autonomia kompetencja 3 potrzebę zwolnisz wyrażania swojej prawdziwych potrzeb i emocji. 

00:09:14 

4 spontaniczność i zabawa dziecko potrzebuje tego, żeby również nie wykształcić negatywnych formatu, a tak, że to co robi. Jak zaznacza, bardzo wyraźnie, że to, czego jeszcze dziecko potrzebuje tę dyscyplinę. I to też jest bardzo ważna potrzeba emocji. 

00:09:31 

Normalna dziecka. 

00:09:33 

No ubranka mamy aż 18 schematów, więc on nie podzielił napięć ogólnie kategorii niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych, czyli jeżeli mamy na przykład niezrealizowaną potrzebę bezpieczeństwa, tak jak państwo widzą w tej tabelce. 

00:09:52 

To powoduje, że wytwarzało się schematy z obszaru rozłączanie i odrzucenie takie nazwał, jeżeli nie damy dziecku samodzielności i autonomii i poczucia kompetencji. 

00:10:06 

Wytworzył się schematu z obszaru osłabionej autonomii i braku do komend i jeśli nie damy dziecku realistycznych granic wytworzył się obszary związane z uszkodzonymi granicami. 

00:10:17 

Jeśli nie damy wyrażać potrzeb niemocy dziecku bardzo często wytwarzają się schematy. Nakierowanie na imię, czyli samo poświęcenie, podporządkowanie i jeśli nie damy spontaniczności i zabaw. 

00:10:30 

Co często o dziwo dzieje się w dzisiejszym świecie. To pacjenci przychodzą do nas bardzo popularnym formatem tak zwanymi na przykład bezwzględnym standardami i bezwzględnie standardy są z kolei schematem z obszaru nadmierna czujność i zahamowanie. 

00:10:51 

OK, więc dzisiaj omówimy sobie, przedstawię państwu charakter zwykle i trochę opowiem o pacjentach Il, którzy mają schematy, rozłączanie i odrzucenie fill. 

00:11:06 

Wszystkie to schematy cechują się trudnością w budowaniu przywiązania, więc proszę się spodziewać, że wszyscy pacjenci, którzy się pojawiał u nas w gabinecie. 

00:11:17 

Będą mieli właściwie kłopoty z tym, aby czuć się dobrze i stabilnie w relacjach interpersonalnych. Oczywiście to się przełoży też na nasze relacje z nimi, bo oni nie będą potrafili zbudować z nami jakiejś fajnej relacji, zwłaszcza na początku. 

00:11:37 

Więc one będą związane z brakiem poczucia bezpieczeństwa, natomiast będą się różniły innymi odczuciami, innymi emocjami. Ja państwu postaram się te różnice pokazać, czym się one mniej więcej od siebie różnią. 

00:11:51 

Jakie to są inne emocje, inne odczucia to co jest ważne dla nas jako terapeutów, to jeżeli widzimy, że nasi pacjenci mają schemat z obszaru rozłączanie i odrzucenie. 

00:12:04 

Nic się zapali, nam taka czerwona lampka, że nie będzie łatwo. Dlaczego? Dlatego, że według yanga i Jestem najsilniej oddziałujący i najbardziej niszczący, najbardziej to się najbardziej niszczące schematy spośród 18. 

00:12:21 

Właśnie dlatego, że wydarzyło się to doświadczenia pojawiły się na początku naszego życia. Im wcześni powstał schemat, tym trudniej będzie nam go zmienić. 

00:12:34 

Ll dlatego między innymi, że powstaje on w rodzinie nuklearnym, czyli zwykle z udziałem jednego z rodziców. Mamy 5 tematów związanych z obszarem rozłączenia i odrzucenie deprywacja emocjonalna, opuszczeniu, niestabilność więzi, nieufność i skrzywdzeniu, wadliwość Wstyd i izolacja społeczna. Włócznie mam deprywacji emocjonalnej, jeśli chodzi o emocje i odczucia. 

00:13:05 

To jest to przede wszystkim odczucie pewnego fill chłodu i pustki, to znaczy deprywacja emocjonalna powstaje wtedy, kiedy byliśmy po prostu obrzucani emocjonalnie ll. Każde dziecko potrzebuje twojego rodzica ciepła, włości, empatii i przewodnictwa, dzielenia się z nim jakimś osobistym doświadcza. 

00:13:34 

Więc kiedy pani dziecka tego nie dostaje, to tak naprawdę nie umie tego potem dać innym razem zaznaczyłam, że to właśnie pacjenci z deprywacją oso marną często nie będą umieli okazać czułość i swoim partnerem nie będą uni. 

00:13:54 

To musi, nie będą umieli z nimi m taty z ował, dlatego, że nikt nigdy im tego nie pokazał, to powinny zachowaniami dla deprywacji emocjonalnej. 

00:14:04 

Jest to, że ci pacjenci nie proszą właściwie bliskich osób o zaspokojenie ich potrzeb emocjonalnych. Często dzieje się to dlatego, że ci pacjenci nie wiedzą, że w ogóle takiej potrzeby show, albo że w ogóle istnieją. 

00:14:19 

I to jest też bardzo ważne at bo Bóg relacja emocjonalna, mimo że najczęściej przerabiając pacjentami jest najtrudniejszym z tematem. 

00:14:29 

Przede wszystkim do zobaczenia to znaczy większość pacjentów z deprywacją emocjonalną, jacy przyjdą do nas na spotkanie powiedzą, że da mi spokoju, dobre dom i tam się nic nie działo, dlatego, że jeżeli już zostaliśmy wychowani w domu, któremu dano nam tego ciepła emocjonalnego, to nawet byłaby. Nie mamy żadnego. Powinniśmy byli dostać tak, to znaczy. 

00:14:51 

Jakbym się wydaje, że jest Wszystko ok, to znaczy tym pacjentom. Tak więc ci pacjenci nie potrafią robić pewnych rzeczy, ale też nie cierpią tak jak w przypadku na przykład kolejnego schematu, o którym powiemy sobie tutaj deprywacja emocjonalna niesie ze sobą cierpienia. 

00:15:09 

Tak, ale już przyjaciele, bliscy i znajomi osób z deprywacją emocjonalną poczują ten schemat. To znaczy oni będą wiedzieć, że dla pacjentów doprowadzą o mocno walnał. 

00:15:23 

Że do nich jest się jakoś ciężko zbliżyć, że on nic ując jakiejś miłości, że mimo tego, że czują się kochanie i czują, że mają wsparcie, to pacjent deprywacją emocjonalną zawsze będzie miał poczucie, że nie jest do końca rozumiany, że nie jest do końca kochany. Zawsze będziemy jakoś za mało. Na przykład w związku partnerskim, więc. 

00:15:44 

Lll no jako terapeuci będziemy też jakby pokazywać swoim pacjentom, że to nie prawda, że że że dziecko w nich, które jest to wewnętrzne tak czuję, bo tak faktycznie wyglądała ich przeszłość. 

00:15:59 

Natomiast dzisiaj może się rozejrzeć dookoła i zobaczyć, jak dużo ludzi na przykład dba o naszego pacjenta albo dla ilu osób jest ważny ten pacjent. 

00:16:09 

Ll to, co jest ważne dla państwa, to to, żeby pamiętać, że deprywacja emocjonalna właściwie bierze się z 3 rzeczy. 

00:16:15 

Znaczy pozbawienia opieki. 

00:16:18 

Czyli tak naprawdę, jeśli mieliśmy rodziców, którzy nie poświęcali nam uwagi, nie dawali nam ciepła, nie mówili, kocham cienie przytulali pozbawienie empatii, czyli tak naprawdę, kiedy? 

00:16:32 

Nie związaliśmy się ze swoich emocji, naszym rodzicom, kiedy nikt nas nie słuchał, nie rozumiał, dlaczego się złościmy, nie rozumiał, dlaczego płaczemy. Kiedy, jakby. 

00:16:43 

Mm często takim komunikatem wewnętrznego rodzica do deprywacji emocjonalnej jest komunikat. Przesadzasz, to znaczy pacjenci, którzy siedzą i płaczą mówią, że czują się fatalnie. 

00:16:58 

Mam poczucie, że przesadzają tak, że często pacjent z deprywacją dokonalo, który do nas trafi, powie, nie wiem czemu ja tu trafiłam, mam wrażenie, mniej przesadzam. Mam wrażenie, że jest dużo więcej innych osób, którzy potrzebują pomocy, a ja nie tak zostało. To dziecko nauczone, że kiedy pokazuje emocje. 

00:17:15 

Lęku strachu odrzucenia przesadza i 3 potrzeba, czyli pozbawienie ochrony. To znaczy. 

00:17:22 

Te osoby mają poczucia, że za nimi swojej jakaś mocna stabilna postać figura rodzicielska, która bez względu na to, czy się potknął czy pobiegną, to będzie za nimi stała im powietrza ma robić, to znaczy to są jakby obrazem deprywacji emocjonalnej jest po prostu samotne dziecko. Nic nikt nie interesuje właściwie czy odrobił pracę domową uczeń, a czy dostanie piątkę czy jedynka takie zaniedbane? 

00:17:54 

Samotnie dziecko OK, więc często dajemy naszym pacjentom kwestionariusz yanga lub polecam państwu książkę program zmiany sposobu życia, gdzie pacjenci mogą wypełnić pewien kwestionariusz i pacjenci z deprywacją emocjonalną. Zawsze wysoko zaznaczał fill. Takie wrażenia, jak potrzebuje więcej miłości niż dostają nikt tak naprawdę mnie nie rozumie. 

00:18:21 

Czuję, są odizolowane nawet od tych osób, które są najbliższe. Young pisze o tym, że kiedy taki pacjent deprywacją racjonalne, wychodzę z naszego gabinety były wręcz możemy poczuć pustkę. 

00:18:36 

Taką samotność zupełnie coś innego się dzieje, kiedy mamy do czynienia z kolejnym schematem, które cudownie brzmi, proszę, nie zostawiaj mnie, czyli schemat opuszczenia i niestabilności więzi. 

00:18:53 

I ten schemat ll już jest inny dlatego, że pacjenci, którzy ten schemat mają, oni naprawdę cierpią i się naprawdę boją. 

00:19:03 

To znaczy tak jak deprywacji emocjonalnej pacjenci nie czują tam czuję jakąś pustkę. Chłód w swoim życiu, tak ci pacjenci naprawdę cierpią. 

00:19:13 

To znaczy oni się? 

00:19:14 

Cały czas boją tego, że ktoś ich za chwilę zostawi. 

00:19:22 

Że żadna bliska relacja wichrze syn nie przetrwa, to będą w takim razie proszę państwa, tacy pacjenci, którzy. 

00:19:29 

Będą niezwykle zazdrośni o swoich partnerów. Będą Bali się, że zostaną zdradzeni. To będą partnerzy, to będą przed ciążą pacjenci, którzy będą może zdradzać, to będą pacjenci. To już, że. 

00:19:48 

Nie zechcą wyprowadzić się z domu starszych rodziców, bo będą się Bali, że ci rodzice za chwilę umrą i zostaną sami. 

00:19:56 

Sn tak naprawdę to będą pacjenci, którzy z jakiegoś powodu są w relacjach hmm osobami, które właśnie ich zostawiają, wyjeżdżają w rejs, bo są na przykład marynarzami, czy na przykład nie wiem, pracują w jakimś wojsku albo są jakimiś dyplomatami i często jeżdżą i tak naprawdę tym pacjentem właśnie się potwierdza, że znowu są sami, więc. 

00:20:25 

Ten schemat będzie związane z życiem w ciągłym strachu i często ma to związek z przeszłością fill z jakimś rodzicem, który na przykład zostawił rodzinne. 

00:20:35 

Z przeprowadził się, zrezygnował z opieki tak, ale też na przykład, jeśli umarł rodzic, kiedy dziecko miało na przykład. 

00:20:46 

Jakoś nie wiem miało 2 3 lata, tak więc to są na przykład tacy pacjenci, których rodzice wyjechali za granicę, albo jedna z postaci została jakby wyjechała za granicę. 

00:20:58 

Eee to co jest bardzo ważne to to, że oprócz tego, że to jest opuszczenie, to to jest też niestabilność więzi, to znaczy rodzić był blisko, a potem był daleko. Tak, czyli na przykład mamy pacjentka, która miała bardzo ciepłego, fajnego ojca i bardzo przemocowej mamę. 

00:21:19 

I czy by, kiedy na przykład m siedziała w domu mama chciała ją uderzyć, to ten ojciec ją chronił, opiekował się, nie pozwalał, mamie ją skrzywdzić, więc był dla mnie niezwykle ważną osobą, a potem wyjeżdżał na jakieś długie wycieczki na wyjazdy służbowe i ją zostawiał i kojarzył się jej z jedynym, bezpiecznym obiektem. 

00:21:44 

To też podchodzi pod opuszczanie i niestabilność więzi. To znaczy mamy na przemian opiekę i porzucenie i potem możemy wejść własną w taką relację, kiedy trochę jest blisko, trochę daleko, jak ten partner jest w domu, to jest miło, ale potem się okazuje, że wyjeżdżam na tydzień tak i w ten sposób ten schemat może się potwierdzić bardzo często ci pacjenci nie będą umieli nawiązać takich przewidywalnych stałych relacji. 

00:22:13 

Więc EE zaznaczał wysoko takie stwierdzenia, jakże martwią się, że ludzie, które kochało, umrą lub porzucą, więc będą dzwonić. Czy ich partnerka partner dojechali cało do domu po kinie, czy nic się im nie stało? Tak, czy mama doleciała na wakacje samolotem? 

00:22:34 

Ale osoby też będą się trzymały kurczowo, często tych. 

00:22:40 

EE osób, z którymi są blisko, zakochuje się w ludziach, którzy nie mogą się zaangażować do końca. Czyli mamy pacjentkę, która związuje się już mężczyzna, który mówi, jeżeli nie chce, nie myśli o ślubie, nie chce dzieci na przykład. 

00:22:55 

Przekonanie, że moim partnerze zostawią mnie jest moją obsesją i sprawia, że ich odstraszam. 

00:23:04 

Czyli na przykład to będą właśnie osobą bardzo zazdrosną, które na przykład będą sprawdzały telefony maile i tak dalej. 

00:23:12 

Lecimy do 3 L schematu nie mogę ci zaufać, czyli schematu, nieufności i skrzywdzenia, no i to jest znowu kompletnie inny schemat. 

00:23:24 

Mimo tego, że związane znowu w frustrowałam niemu potrzeby więzi, to znaczy tutaj mamy już do czynienia z krzywdą fizyczną, seksualną lub emocjonalną przyczyną powstania od tego schematu jest najczęściej doświadczenie przemocy w dzieciństwie. 

00:23:45 

L'll dzisiaj ci pacjenci. 

00:23:50 

No na pewno nie będą ufać ani nam, ani nikomu, kto chce do nich podejść bliżej. To są osoby, które na przykład opowiadało o tym, że ich na przykład żona chce się do nich przytulic, ale też nie rozumieją, czemu aż tak bardzo, bo tak bliskość jest tak bardzo zagrażająca. 

00:24:13 

To są osoby, które boją się intencji innych ludzi, które boją się, że będą. 

00:24:22 

Okłamano, krzywdzone są wtedy, jeżeli w stosunku do innych nie ufają ludziom obok. 

00:24:28 

Ciebie i spodziewają się tego cały czas, że zostaną skrzywdź. 

00:24:33 

Ceni, nawet jeśli ktoś podchodzi blisko, a my proszę państwa, ze chcemy podejść do takiego pacjenta blisko, to to będzie bardzo podejrzana dla tego pacjenta. 

00:24:46 

To znaczy, on naprawdę będzie się doszukiwał w tym ukrytych intencji i w 3 bloku opowiem państwu jak z takim pacjentem pracować i co robić, żeby czuł się bezpiecznie? 

00:24:57 

Więc to, co zaznaczę wysoko ten pacjent, to będzie takie wyrażenie, jakże właśnie w moim życiu najbliższe osoby krzywdził mnie. 

00:25:06 

Zwykle ludzie muszą przekonać mnie do siebie, zanim będę w stanie im zaufać. Jeśli ktoś jest dla mnie miły, myślę, że mają jakiś ukryty cel. 

00:25:15 

Mogą sobie państwo, poczytacie to jak i inne wyrażenia są i ostatni, a Przepraszam przez ostatni schemat izolacja społeczna. 

00:25:26 

Tak zwany schemat nie pasują e schemat. 

00:25:32 

Które tak naprawdę dotyczy 2 rodzaju więzi. Pierwsza, więc to jest zdjęć int na bliska z opiekunem z matką z ojcem drogą zdjęć, która jest niezwykle ważna dla dziecka, to kontakty społeczne. 

00:25:46 

To znaczy dziecko ma potrzebę włączenia się do jakiejś grupy ludzi i poczucia, że jest tam lubiane i akceptowane. 

00:25:56 

Zielińskim zainteresowania dzielić z kimś wartości i ten schemat będą miały osoby, które z jakiegoś powodu. 

00:26:05 

EE zostały jakoś od odizolowanych. Wykluczone to oczywiście mogą być skrajne rzeczy pod tytułem inny kolor skóry, przeniesienie się do innego kraju, ale też na przykład moi pacjenci, którzy mi bardzo wymagających rodziców i byli bardzo zdolni i na przykład ll świetnie się uczyli, zdawali. 

00:26:31 

Obiady pisali konkursy i przez to też mniej czasu, właściwie żeby. 

00:26:36 

Wejść w taką grupę i poczuć się akceptowała mym chcianym i tak dalej, więc jeśli chodzi o tę schemat i o emocje, to ci pacjenci czy się strasznie samotni, oni mają nawet bardzo często nie mają grupy obok siebie nie mają przyja. 

00:26:57 

Ale czasami mimo Wszystko są w grupie i ludzie obok mogą powiedzieć, że to jest fajny kolega albo fajnie funkcjonuje, ale to nie ma znaczenia, dlatego, że przez to, że ta potrzeba została sfrustrowana w dzieciństwie, ten pacjent ciągle ma poczucie bycia innym i ciągle ma poczucie niczym jakby zjadał. 

00:27:19 

Myślę, że mnie pasuje bardzo często też ofiary jakiejś mobbingu w szkole, bilingu i tak dalej, gdzie właśnie takiego wykluczenia. 

00:27:32 

Jeżeli na przykład tak jak jedna z moich pacjentek, na przykład jednostka była głuchoniema tak jest jakoś w jakiś sposób niepełnosprawna, to może się ten schemat połączyć z kolejnym schematem, który tak jak państwo widzą na rysunku nazywa się wadliwość i Wstyd. To znaczy tutaj mamy jakieś różne opisy byśta ignored i tak dalej. 

00:27:58 

Świetnie ten obrazek pokazuje, co się dzieje w głowie i w ciele człowieka z takim schematem znaczy. 

00:28:07 

To jest uczucie w ogóle takiej głębokiej ll niepełną wartościowości. Te osoby są przekonane, że są po prostu beznadziejne, że się do niczego nie nadają. 

00:28:19 

Ona się tak czuła, a dlaczego tak się czują? Dlatego, że jako dzieci było przede wszystkim za wsadzane, kontrolowane przez rodziców lekceważona. 

00:28:34 

Że gdzie potrzeby dziecka nie miało znaczenia? Tak, czyli na przykład mamy pacjentkę, która. 

00:28:40 

Nie wiem, ma takie doświadczenia, że na przykład nie jeździ konno, nie na jakiś konkursach. Jej Tata jest zarówno instruktorem, jak i jej rodzicem. 

00:28:51 

I ona właśnie kojarzy to, że on na nią krzyczy, zawstydzają przy innych ludziach, cały czas ją krytykuje, więc więc to, czego brakuje tym osobom, to to tego, że ona się nie czuło akceptować. 

00:29:04 

Ale że one. 

00:29:08 

Nie czuły się kochane, że nigdy nie doświadczyły pochwał, albo jeśli nawet było ich bardzo mało. I to są to klienci, którzy przyjdą i w momencie, kiedy my ich pochwalimy, to proszę się spodziewał, że się zaczną nerwowość śmiać, albo to po prostu z wywaru oba i w to nie wierzył. To są podpięci którze. 

00:29:27 

Na przykład Wu empatycznej konfrontacji terapeuty, który im powie, że to świetnie, to świetnie i to świetnie, ale to fajnie by było jeszcze zmienić usłyszał tylko ten końcowy element i potem wyjdą i będą sobie. 

00:29:43 

W jaki sposób i czuli się przez terapeutę odrzucani? Więc to są osoby, które nie mają ochoty dzielić się sobą. 

00:29:51 

To są to są osoby, które będą z nami rozmawiały. Ma sens jak na bardzo ogólnym poziomie pod tytułem. 

00:29:58 

Byłam w związku z taką osobą i kiedy pracowałam w takim miejscu. No to było nieźle. Nie wiemy, z jaką osobą nie wiemy, jakiej ta osoba była bogucinie, w jakim miejscy ta ustawa nie wstawiam tego ujawnić, dlatego, że się tak strasznie wstydzi. 

00:30:13 

Komu sobie pomyślimy, jak ona nam o sobie opowie, dlatego, że ona czuje się jakaś gorsza. Ten schemat dotyczy jakiejś wewnętrznej. 

00:30:22 

Wewnętrznej skazy więc ci pacjenci będą mieli po prostu mieli takiej czujki dookoła głowy i będą czekać temu czekać na to, kiedy miejs krytykujemy odrzucimy, nie będziemy ich, obwinia Cię o coś tak, czyli na przykład mogę podać przykład mojego pod klienta, który momencie, kiedy powiedział mi o czymś. 

00:30:44 

O tym swojej porażce, o tym wie, co mu w życiu nie wyszło. Nie pojawi się na kolejnym spotkaniu tak tak bardzo, z czego wstydzi, więc to już leży w naszej gestii, żeby wiedzieć, co wtedy zrobić i jak o niego zadbać. To są ludzie, którzy. 

00:31:01 

Udało się, że ktoś odkryje ich wady. To znaczy. 

00:31:07 

Na przykład są w pracy bardzo kompetentni, ale wtedy mówią o tym w takim kontekście, że tak naprawdę on nie są kompetentni i czekało takiego momentu, kiedy ktoś zobaczy, że nie są kompetencji i że to się wyda. A jak to się wzięło? 

00:31:23 

Da to Wszystko popłynie tak albo ll boją się, że ich partner w końcu w końcu się zorientuje, że oni nie są wartościowi, że nie są godni miłości, więc to są ludzie, którzy też żyją w lęku, że ktoś zobaczy ich wadę i skaza. 

00:31:42 

No dobrze, to b to jest końcówka tego bloku, więc to powiedzieliśmy sobie pokrótce o tym, jakie są potrzeby emocjonalnej o tym, że bardzo ważna jest potrzeba przywiązania bezpieczeństwa, jeśli ona zostanie zestresowana, pojawiają się schemat. 

00:31:56 

Ty z obszaru rozłączanie i odrzucanie mamy ich 5 deprywacji emocjonalną, opuszczenie, izolację społeczną, wadliwość i Wstyd tak i coś jeszcze o czym o czymś? 

00:32:13 

Zapomniałam, ale tutaj dałam państwu 3 pytania taką na rozgrzewkę, żeby państwo się sprawdzili, która z wymienionych potrzeb nie jest jedną z 5 potrzeb emocjonalnych. 

00:32:25 

Autonomia B zależność. 

00:32:30 

CW tą panicz ność i zabawa, które ze schematów nie należy do grupy. Rozłączenie i odrzucenie, wadliwość, podatność na zranienie, izolacja społeczna i 3 pytanie, która schemat sprawia, że pacjenci czują się głęboko niedoskonali i nieatrakcyjni. Zależność, niekompetencja, wadliwość czy izolacja społeczna. 

00:33:01 

Oczywiście, jeśli chodzi o pytanie pierwsza. 

00:33:07 

Zależność jak najbardziej jest nazwą schematu i nie jest w żaden sposób potrzebą dziecka. Potrzebą dziecka jest jak najbardziej autonomia, która zresztą tematów nie należy do grupy rozłączanie i odrzucenie jest to odpowiedź. 

00:33:24 

Mmm B, czyli podatność na zranienie to jest schemat wywodzącej się sfrustrowani, nie zupełnie innej potrzeby sobiepaństwo poszukać jakiejś i pytanie 3, które schemat sprawia, że pacjenci czują się głęboko niedoskonali i nieatrakcyjni? Mam nadzieję, że to było najłatwiejsze, bo na świeżo i jest to oczywiście wadliwość i Wstyd. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały