Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Style przywiązania a wybór partnera i tworzenie związku cz.3 Rozpoznanie i funkcje w relacji

prof. UAM dr hab. Katarzyna Waszyńska
Zdrowa bliskość - zdrowe granice ODC. 13/17

Jak rozpoznać swój styl przywiązania?

Transkrypcja video Style przywiązania a wybór partnera i tworzenie związku Cz3 Rozpoznanie i funkcje w relacji

 

00:00:00

 

00:00:20

 

00:00:22

I teraz ze stylami przywiązania łączy się coś, co już mówiłam to co czasami w artykułach naukowych jest określany skrótem vemo, czyli wewnętrzny model operacyjny wewnętrzny on model operacyjny to jest właśnie, byśmy powiedzieli taki system przekonań system oczekiwań dotyczących więzi i relacji, czyli co my myślimy?

00:00:44

 

00:00:47

Jakie mamy oczekiwania?

00:00:51

Co, jakie mamy przekonania?

00:00:54

 

00:00:55

Jaką mamy tendencję do interpretowania różnych rzeczy? To jest jakby taki wewnętrzny nasz model. On ma istotne znaczenie, w tym jak widzimy bliskość, ponieważ on dotyczy takich 3 aspektów siebie, czyli relacji z sobą przekonań dotyczących siebie. A więc czy warto nas kochać? To, co sądzimy?

00:01:16

 

00:01:16

Czy zasługujemy na miłość, czy jesteśmy osobą, która może doświadczać szczęścia i miłości? I to jest jakby pierwszy aspekt. To jest też taki system przekonań na temat partnerów partnerek.

00:01:30

Co myślimy, nie wiem o kobietach, o mężczyznach, ale też co myślimy o osobach będących relacje, czy to są osoby, które są nam gotowe dać miłość, czy to są osoby, które są w stanie odpowiedzieć na nasze zapotrzebowanie?

00:01:46

Czy to są osoby, które są w stanie się opiekować, troszczyć?

00:01:50

 

00:01:51

I ten system przekonań ma bardzo duże znaczenie, bo taki byk powiedział, świat jest taki jak nasze myśli. Czasami partner partnerka może coś robić, ale jeśli my tego nie jesteśmy w stanie zauważyć albo interpretujemy to inaczej, to trudno trafić.

00:02:07

A więc system przekonań dotyczących siebie system przekonań dotyczących partnera partnerki i system przekonań dotyczących relacji, czyli Comy myślimy o relacje, co my myślimy?

00:02:20

O różnych rodzajach więzi, co my myślimy o bliskości, tak i zasadnicza w.

00:02:28

Wewnętrznych modeli operacyjnych polega na przewidywaniu zachowania osób, do których się przywiązuje, a szczególnie ich dostępności gotowości do udzielenia, pomocy i ochrony w momencie zwrócenia się do nich o pomoc, czyli funkcja tych mechanizmów, to jest to, na ile my sądzimy, na ile my przewidujemy, że ktoś odpowie na nasze zapotrzebowanie i teraz chciałabym przedstawić taki kwestionariusz. Tutaj załącza ten kwestionariusz na slajdach.

00:02:34

 

00:02:55

 

00:03:00

Czyli zarówno teraz będę czytać te stwierdzenia dotyczące tego kwestionariusza, ale te.

00:03:06

 

00:03:06

 

00:03:06

Też będzie to załączone na slajdach, więc będą mogli sobie państwo to też w domu ze spokojem Jeszcze raz zrobić.

00:03:13

To jest zmodyfikowana wersja takiego kwestionariusza doświadczeń bliskich związkach. To jest książki, partnerstwo bliskości i tu będą zdania i stwierdzenia i będą mieli państwo takie 3 kolumny i teraz jeśli z jakimś stwierdzeniem będą się państwo zgadzać, to.

00:03:30

 

00:03:37

Proszę zaznaczyć tę calą znaczy proszę zaznaczyć wtedy ten krzyżyk. Jeżeli z tym zdaniem będą się państwo zgadać już zaraz wytłumaczę na przykład często się martwię, gdy bliska osoba przestanie mnie kochać i teraz krzyżyk jest w pierwszej kolumnie. Jeżeli tak jest, że często się martwię, że bliska osoba przestanie mnie kochać.

00:03:54

 

00:03:57

Zaznaczam ten krzyżyk w pierwszej kolumnie, jeżeli tak nie jest, ten nic nie zaznaczam tak i teraz są to różnego rodzaju stwierdzenia, które dotyczą stylów przywiązań.

00:04:02

 

00:04:10

I już na podstawie tego, co mówiła, można też domniemywać, czego przejawem jest dane stwierdzenie.

00:04:19

Ale chciałabym, żeby państwo podeszli do tego.

00:04:22

W sposób taki spontaniczny, to znaczy nie myśle niczego. To jest przejawem, ale bardziej skupili się jak mam, czyli teraz przeczytam te stwierdzenia.

00:04:32

I w sytuacji, kiedy będzie się to zgadzało, proszę sobie zaznaczać. Czyli często się martwię, że bliska osoba przestanie mnie kochać.

00:04:41

 

00:04:42

2 okazywanie przywiązania bliskiej osobie przychodzi mi z łatwością.

00:04:48

Jeżeli tak jest zaznaczony krzyżyk z 2 kolumnie 3 boję się, żeby ktoś już mnie pozna, nie spodoba mu bądź jej to, kim naprawdę Jestem.

00:05:02

Tak, czyli jeżeli ktoś nie?

00:05:02

Tak, czyli.

00:05:02

Tak nie pozna, nie spodoba się.

00:05:05

 

00:05:05

To kim naprawdę jest? Zaznaczamy, jeżeli się z nami zgadza. 4 po zerwaniu szybko dochodzę do siebie, to dziwne jak łatwo mi przestać o kimś myśleć.

00:05:18

Jeżeli taki jest, że szybko dochodzę po zerwaniu do siebie i szybko przestaja kimś myśleć, zaznaczam krzyżyk w 3 kolumnie 5 odczuwam niepokój, nie będąc z nikim w Realu.

00:05:31

Czuję się wówczas niekompletny, niekompletne, czyli jeżeli czuję się niekompletna, nie będąc w relacji i to zdaniem pasuje, zaznaczam krzyżyk w pierwszej kolumnie 6 z trudem przychodzi mi okazywanie emocjonalnego wsparcia bliskiej osobie. Grypa nie czuje się dobrze, czyli jeżeli trudno mi okazywać emocjonalne wsparcie.

00:05:34

 

00:05:53

Tak zaznaczam krzyżyk w 3 Kolumnie 7, gdy przez dłuższy czas nie widzę bliskiej mi osoby, zaczynam się martwić, że interesuje się kimś innym, czyli właśnie jakieś w sytuacji niedostępności, gdy nie widzę, gdy zaczynam się martwić, że ta osoba kimś innym się interesuje, zaznaczam krzyżyk w pierwszej kolumnie 8 dobrze się czuje, będąc zależnym, zależną od bliskiej osoby.

00:05:53

 

00:06:19

Jeżeli pasuje, zaznaczam, jeżeli nie pasuje, nic nie zaznaczam. 9 moja niezależność jest dla mnie ważniejsza niż mój związek.

00:06:29

10 wolę nie dzielić moich najbardziej intymnych uczuć z bliską mi osobą, czyli jeżeli nie chce dzielić tych intymnych odczuć.

00:06:40

Czyli to zdanie się ze mną zgadza. Zaznaczam krzyżek, jeżeli się nie zgadza, nie zaznacza nic. 11, kiedy okazuje uczucia bliskiej osobie, boję się, że ona nie czuje tego samego wobec mnie.

00:06:52

 

00:06:53

12, Jestem ogólnie zadowolony, zadowolona z moich romantycznych związków. Jeżeli tak zaznaczam krzyżek 13, nie mam potrzeby podnoszenia poziomu emocji w mojej romantycznej relacji.

00:07:07

 

00:07:08

14 dużo myślę o moim związku 15. Sytuacja zależności od bliskiej mi osoby byłaby dla mnie trudne. Jeżeli tak jest, to znowu zaznaczam krzyżyk. Jeżeli tak nie jest, nic nie zaznaczam. 16 mam skłonność do szybkiego przywiązywania się w romantycznej relacji.

00:07:29

Jeżeli o mnie charakteryzuje, zaznaczam krzyżyk w tej pierwszej kolumnie 17. Wyrażanie moich potrzeb i pragnień przed bliską osobą wychodzi mi raczej łatwo.

00:07:41

Jeżeli się zgadza, zaznaczam, jeżeli się nie zgadzam, nic nie zaznaczę 18 czasami bez wyraźnego powodu czuję gniew lub rozdrażnienie w stosunku do bliskiej osoby.

00:07:44

 

00:07:51

 

00:07:52

Czyli jeżeli mi trudno określić ten powód, tak nie umiem, a czuję gniew rozdrażnienie zaznacza 19. Jestem bardzo wrażliwy, wrażliwa na bliskie. Mam nastroje bliskiej mi osoby. 20 wierzę w to, że większość ludzi jest ogólnie uczciwa i godna zaufania.

00:08:12

21 veran niezobowiązujący seks niż seks z jedną bliską osobą. Tak, jeżeli tak jest znowu zaznaczam 22 czuje się swobodnie w dzieląc się z bliską osobę, intymnymi myślami i uczuciami.

00:08:27

 

00:08:28

 

00:08:28

 

00:08:30

23 martwię się tym, że jeśli mój partner partnerka mnie zostawi, mogę już nigdy nikogo nie znaleźć.

00:08:37

Jeżeli się tym martwię, jest to zgodne. Zaznaczam krzyżek 24 denerwuje się, gdy mój partner, partnerka zbytnio się do mnie zbliża.

00:08:47

25 podczas kłótni zdarza mi się działać i mówić Impulsywnie, zamiast racjonalnie argumentować.

00:08:55

 

00:08:56

26 zwykle nie zaczynam kwestionować całego związku z bliską osobą, tylko dlatego, że się pokłóciliśmy. Tak, czyli jeżeli się pokłócimy i nie kwestionuje tego, czy jesteśmy, czy warto, czy nie warto, bo uznaję tego kłótnie, czyli zwykle nie zaczynam kwestionować całego związku z bliską osobe, ale jeżeli to jest zgodne ze mną zaznaczam krzyżyk, a jeżeli w sytuacjach kłótni zaczynam się znaczy, no na pewno dobra osoba czy to na pewno dobry związek i zaczynam to kwestionować, czyli jeżeli nie zgadzam się z tym.

00:09:27

Ze stwierdzeniem.

00:09:28

 

00:09:29

To nic nie zaznacza 27 mój partner, partnerka często oczekuje ode mnie większej bliskości niż ta, z którą czuję się dobrze. 28 martwię się, że nie Jestem dość atrakcyjna, atrakcyjna 29. Czasem ludzie uważają, że Jestem nudny, nudna, bo nie przeżywam zbytnio mojego związku.

00:09:49

30 podczas rozłąki tęsknię za bliską mi osobą, ale gdy znów jesteśmy razem, czuję potrzebę ucieczki, czyli tutaj takie zdanie, że jak kogoś nie ma partnera partnerki, to pojawia się tęsknota. Ale właśnie jak znowu jesteśmy razem.

00:10:04

 

00:10:04

To czuję się, że gdzieś tego za duża albo chce uciec 31, gdy się z kimś nie zgadzam, swobodnie wyrażam swoją opinię. 32 nie znoszę mieć poczucia, że inne osoby ode mnie zależał. 33 nie pozwalam, by poruszyło mnie to, że ktoś kim się interesuje patrzy z zainteresowaniem na kogoś innego. Mogę poczuć uczucie zazdrości, ale tylko przejściowo.

00:10:29

Tak 34, gdy zauważam, że ktoś kim się interesuje, patrzy z zainteresowaniem na kogoś innego, czuję ulgę, bo to oznacza, że on.

00:10:38

Nacza, że on ona nie szuka wyłączności.

00:10:38

Ona nie szuka wyłączności.

00:10:42

 

00:10:42

35, gdy zauważam, że ktoś kim się interesuje, patrzy z zainteresowaniem na kogoś innego. Wpadam w przygnębienie.

00:10:50

36, gdy ktoś z kim się spotykam, zaczął okazywać mi chłód i brak zainteresowania, zacząłbym zaczęłabym się zastanawiać, o co chodzi, ale ostatecznie wyszedłbym bądź wyszłabym z założenia, że raczej nie o mnie.

00:11:05

37, gdy ktoś kim się spotykam, zaczął okazywać mi chłód i brak zainteresowania nie obeszłoby mnie to specjalnie ma czy nawet odczuł bym poczułabym ulgę.

00:11:16

38, gdy ktoś z kim się spotykam, zaczął okazywać mi chłód i brak zainteresowania, zacząłbym zaczęłabym się martwić, że zrobiłem coś nie tak i znowu. Jeżeli się zgadzamy z tymi stwierdzeniami zaznaczamy krzyżyki i ostatnie zdania. 39 gdy ktoś z kim Jestem w związku, chciał ze mną zerwać, zrobiłabym, zrobiłbym Wszystko, żeby pokazać tej osobie, co traci odrobina zazdrości jeszcze nikomu nie zaszkodziła.

00:11:16

 

00:11:43

W 40, gdy ktoś z kim się spotykam, powiedział mi, że chce ze mną zerwać. Poczułbym, poczułabym się zraniony, zraniona, ale poradziłbym, poradziłabym sobie 41. Czasem, gdy w jakiejś relacji dostanę to, czego chce. Nie Jestem już pewien pewna czego właściwie chce 42. Nie miałbym, nie miałabym problemu, żeby pozostać w wyłącznym platonicznej kontakcie z moim z moją ex ostatecznie wciąż wiele nas łączy i to jest cały kwestionariusz. Zachęcam też.

00:12:00

 

00:12:08

 

00:12:13

Żeby na przykład móc sobie to zrobić po prostu w dwójkę i zobaczyć porównać tak.

00:12:20

Ale podejrzewam, że w kontekście tego, co już wcześniej mówiłem, pewne stwierdzenia, tak jak powiedziałam wcześniej nogą już się wydawać. Znajomym mogą się łączyć z jakimś tam i teraz po zaznaczeniu tych krzyżyków.

00:12:33

 

00:12:34

Proszę sobie policzcie, ile krzyżyków maciex pierwszej kolumnę, ile zaznaczonych krzyżyków macie z 2 kolumny? Ile krzyżyków macie zaznaczonych w 3 kolumny i teraz tak pierwsza kolumna czyli kolumna a.

00:12:48

 

00:12:49

To były stwierdzenia dotyczące stylu Lękowego 2 kolumna, czyli kolumn, a to są stwierdzenia dotyczące stylu bezpiecznego 3 kolumna C to są stwierdzenia dotyczące stylu unikające go i teraz patrzymy, z której kolejny mamy nami między jtl odpowiedzi, czyli im więcej twierdzeń z dalej z danej kolumny tym więcej.

00:13:15

 

00:13:15

Takich różnych aspektów, czy też przejawy w danego stylu i teraz patrzymy, czy mamy więcej przejawów stylu bezpiecznego czy więcej przejawów stylu unikające go, czy więcej przyjadą w stylu lękowego, tak jak sobie obliczyć E to teraz.

00:13:32

Wyjaśnienie, czyli opis tak styl bezpieczny. Jeżeli wyszło wam więcej punktów dotyczących stylu bezpiecznego, tak.

00:13:40

 

00:13:41

 

00:13:42

To można zobaczyć też opis z łatwością przychodzi ci okazywanie w związku ciepła i miłości. Lubisz bliskość i nie wiąże się.

00:13:51

Nie wiąże się ona u ciebie z przesadną troską. Bez trudu radzisz sobie w romantycznych relacjach i kwestie te nie wyprowadzają cię łatwo z równowagi.

00:14:00

Umiesz skutecznie komunikować swoje potrzeby i uczucia partnerowi z łatwością czytasz jego emocjonalne komunikaty i potrafisz na nie reagować. Potrafisz też zarówno dzielić się z bliską osobą swoimi sukcesami i problemami.

00:14:14

Jaki Koka kazywać jej wsparcie, gdy tego potrzebuje?

00:14:18

 

00:14:18

 

00:14:19

I teraz tu jeszcze jedna taka ważna rzecz. Mianowicie tam były też stwierdzenia dotyczące jak po rozstaniu osoby funkcjonują i też okazuje się, że osoby ze stylem bezpiecznym.

00:14:33

Dłużej radzą sobie po rozstaniu, tak, i później też szukają następnego partnera.

00:14:41

 

00:14:41

No to tak jakby też potrzebowały więcej czasu na zamknięcie na domknięcie różnych rzeczy, na to, żeby sobie poradzić z tymi emocjami, tak, żeby sobie też poradzić z utratą partnera partnerki, zamknąć i dopiero być gotowym na następną relację.

00:15:03

 

00:15:03

Czyli osoby ze stylem bezpiecznym. Można powiedzieć, że łatwiej radzą sobie z konfliktami, są bardziej elastyczne, spontaniczne. Można by było powiedzieć tak skuteczniej się komunikują, bo tak jak było wcześniej powiedziałem, wyrażają potrzeby i emocje nie uciekają się do gier, by wyrazić swoje potrzeby. Czyli nie próbują kombinować, albo też nie stosują jakiś gier, żeby powiedzieć, czego pragną.

00:15:33

Czego potrzebują tak, czego nie chcą? Tak co dla nich jest ważne, czyli mówią bardziej wprost.

00:15:39

 

00:15:39

Dobrze się czują w bliskości, stawiają granice tak, czyli jasno pokazują też, jakie są granice łatwiej i tu jak gdyby można było powiedzieć też to może być słabość.

00:15:53

Łatwiej wybaczają, ufają, że partner partnerka ma dobre intencje i jak jeżeli będziecie czytać też o tych stylach przywiązania trochę więcej, to też możecie się zetknąć właśnie z taką informacją, że.

00:16:04

 

00:16:04

 

00:16:04

 

00:16:05

Ten styl też czasami może powodować, że dłużej osoba daje szansę na poprawienie się tej 2 osobie. Dlaczego? Czyli na przykład jeżeli 2 osoba jest nie fer, to osoba ze stylem bezpiecznym może mieć tendencję do wybaczania, bo też bardziej ufa tej osobie tak albo dłużej nie wiedzieć pewnych rzeczy, bo bardziej ufa tej osobie i przyjmuje też interpretacji.

00:16:29

 

00:16:30

Nie ma też, jak gdyby w interpretacji 2 strony nie doszukuje się jakiejś jakiejś rzeczy. Tak zakłada się, że partner partnerka mają dobre intencje, bo z ufnością łatwiej przychodzi ufać.

00:16:42

Tak więc w sytuacji, gdyby pan miał partnerkę, chciał to wykorzystywać. Też może być tendencja do tego, że znacznie łatwiej wybaczają im fają dobre intencje i taco też powiedziałam, że łączy się z tym moim 2 zawodem seks im emocjonalna bliskość.

00:17:00

Idą w parze, czyli jeżeli jest bliski Związek, Jeżeli jest bliska relacja.

00:17:06

To też namiętność erotyka idą w parze, bo seksualność namiętność łączy się z tą bliską relacją traktują z szacunkiem partnera partnerkę i częściej niż inni właśnie mogą wybaczać przewinienia.

00:17:10

 

00:17:21

I teraz, dlaczego tutaj to wypisałam? Warto gdzieś do tego zerknąć. To też tutaj jak państwo będą widzieć będzie na prezentacji? Dlaczego to jest ważne?

00:17:30

 

00:17:31

Dlatego, że jeżeli osoby przychodzą i doświadczają właśnie przejawów, tego pozabiera bezpiecznego stylu przywiązania, to to są takie rzeczy, nad którymi też pracuje się w terapii.

00:17:43

To są takie rzeczy, nad którymi my też w pracy spartą się skupiamy, czyli właśnie, żeby wypracować te elementy.

00:17:51

 

00:17:51

Czy czy te czynniki, które mogą powodować, że ta bliska relacja będzie miała szansę się urzeczywistnić, czyli właśnie pracuje się nad komunikacją, nad wyrażaniem emocji, nad wyrażaniem potrzeb nad stawianiem granic nad konstruktywnym radzeniem sobie z konfliktami, tak nad zaufaniem nad elastycznością, tak nad spontanicznością nad szacunkiem i mamy świadomość, że to są takie rzeczy, o których większość.

00:18:20

Nazwie tak natomiast w sytuacjach silnych emocji w sytuacjach frustracji w sytuacjach zagrożenia nie zawsze łatwo to zastosować. Tak, ale to są właśnie elementy do terapii. I teraz wracając do tego kwestionariusza, jeżeli wyszła najwięcej elementów ze stylu lękowego, to.

00:18:34

 

00:18:42

L opis funkcjonowania uwielbiasz bliskość i masz w sobie zdolność do Wielkiej intymności. Często jednak boisz się, że bliska osoba nie życzy jej sobie w takim samym stopniu.

00:18:42

 

00:18:55

Relacje powielają sporą część Twojej energii emocjonalnej, czyli bardzo dużo spalania się w tym masz skłonność do wrażliwości na niewielkie wahania nastrojów i zachowań bliskich osoby.

00:19:08

To jest to, co ja mówiłem w kontekście tego eksperymentu, mimo że często trafnie te emocje i zachowania odczytujesz.

00:19:14

Bierzesz je zanadto do siebie, ale odczytujesz trafnie, jeżeli dasz sobie więcej czasu na interpretację.

00:19:20

 

00:19:21

W ramach relacji przeżywasz wiele negatywnych emocji i łatwo się denerwujesz. W rezultacie czego zdarzać się, wybuchać i powiedzieć coś, czego później żałujesz?

00:19:30

No bo system jest aktywizowanie szybciej, jeżeli 2 osoba zapewnić bezpieczeństwo, jesteś w stanie przestać aż tak zajmować waszym związkiem i poczuć zadowolenie.

00:19:40

To jest Cytat właśnie z partnerstwa w bliskości to do tego ostatniego zdania to powiem szczerze, że czasami to tak nie do końca bym się zgodził.

00:19:48

 

00:19:49

Bo pytanie czy 2 osoba jest nam w stanie zapewnić bezpieczeństwo, jeżeli ten system lękowy nam się aktywizuje, to też nie jest tak, że to zależy tylko od 2 strony czy ona nam ta, bo tak jak powiedziałam czasami zależy to od tego wewnętrznego systemu.

00:20:03

Czy ja nie Jestem w stanie zobaczyć, że jeżeli mój partner, partnerka chce tej bliskości, rzeczywiście, czy ja Jestem w stanie to zobaczyć i tutaj odpowiedzialność spoczywa też na nas samych. Jeżeli nas jest więcej lęku związanego ze związkiem.

00:20:19

Czasami też te osoby właśnie z lękowym stylem przywiązania się szybciej przywiązują, szybciej wchodzą w relacje, czasami wchodzą szybko w relacje po jakimś takim.

00:20:28

 

00:20:29

Fajnym przeżyciu albo po nocy, która była fajna, to już się bardzo szybko angażują. Już są w stanie dać dużo siebie, bo wydaje się, że to będzie sobie i bardzo otwierają się cali.

00:20:42

Tak natomiast też osoby postrzegają związek właśnie z tym lękowym jako coś bardzo kruchego i delikatnego. O co należy dbać?

00:20:51

 

00:20:52

I teraz trochę takich wyników z eksperymentu, że to ciekawe 2 rzeczy, to znaczy takie tutaj znalazłam ciekawe wyniki badań, że w sytuacji rodzicielstwa Kobiety lękowym stylu przywiązania częściej rozwijały styl bezpieczny.

00:21:10

Jeżeli właśnie w czasie ciąży doświadczały, nie wiem, wsparcia dostępności troski tak, czyli nawet jeśli te Kobiety miały lękowy styl przywiązania, to jeśli w czasie ciąży dostały.

00:21:23

Takie rzeczy świadczące o relacji o więzi, o bliskości, o dostępności, o udzielaniu pomocy.

00:21:30

To częściej rozwijały styl bezpieczny. Tak 2 też badanie mężczyźni spotykający się z rynkowymi kobietami rzadziej otwierali się przez partnerkami i oceniali swój poziom komunikacji jako niższy, czyli właśnie w tym eksperymencie. Mężczyźni, którzy mieli lękowy partnerki, które lękowa reagowały większym lękiem większym niepokojem, większym stresem na bliskość.

00:21:33

 

00:21:57

Rzadziej się otwierali, mieli trudności z otwieraniem się, czyli ten styl lękowym może też powodować właśnie zamykanie się 2 strony i teraz jeśli wyszło najwięcej punktów w 3 kolumnie.

00:22:10

 

00:22:12

Twoja niezależność i samowystarczalność są dla ciebie bardzo ważne i często przedkładasz autonomię nad bliskość.

00:22:20

Czyli trochę. To jest też tak, jakby osoby widziały albo al.

00:22:20

 

00:22:23

 

00:22:23

 

00:22:23

Bo mimo że pragniesz tej ostatniej, bo to nie jest tak, że te osoby mówią, że nie chcą bliskości, to osoby często deklarują, że chcą, mimo że pragniesz tej ostatniej jej nadmiar sprawia, że czujesz się niekomfortowo i masz skłonność do trzymania partnera na dystans nie poświęcasz wiele czasu na martwienie się o swoje romantyczne relacje.

00:22:44

Nie przejmujesz się potencjalnym odrzuceniem, często nie otwierasz się przed bliskimi osobami, które narzekają na twój emocjonalny chłód. Tak czasami to też pewne, że to tak miało dystans.

00:22:55

 

00:22:56

O zamykaniu, że osoby nie mówią, osoby nie otwierają się w relacji. Często jesteś bardzo wyczulony na wszelkie sygnały kontroli czy naruszenie twojego terytorium przez bliską osobę.

00:23:09

Tak tak jak osoby lękowe są bardziej wrażliwe na naruszenie takiej bliskości. Taktu osoby unikające są bardziej wrażliwe i mogą jak gdyby odbierać to, że 2 strona potrzeb ma jakieś potrzeby. Tak.

00:23:25

Albo formuły jakieś oczekiwania to to możemy odbierać jako przejaw kontroli.

00:23:31

 

00:23:31

Tak albo jako naruszanie terytorium, że już samo powiedzenie o potrzebach jest naruszeniem terytorium, przy czym oczywiście to tak nie jest, bo my mamy prawo komunikować swoje potrzeby, mamy prawo komunikować swoje oczekiwania i 2 strona też ma prawo odmówić, bo tak jak powiedziałam partner czy partnerka nie są od tego, żeby nam w 100 procentach spełniać nasze oczekiwania noise.

00:23:54

Natomiast samo powiedzenie, czasami 2 osoby odbierają już jako naruszenie, aby wymuszenie tak czasami ma to związek z seksualnością.

00:24:02

Właśnie, że jeżeli jakaś na przykład sytuacja z wczoraj z gabinetu osoba, która komunikuje to jak partnerka komunikuje swoje potrzeby w seksualności, ma potrzeby.

00:24:13

Nie wiem dłuższych pieszczot partner to odbiera jako naruszenie terytorium jako wejść jako narzucanie, jako wymuszenie, tak i tym bardziej się zamyka.

00:24:14

 

00:24:26

I teraz, gdyby trochę dokonać takiego opisu, też jeszcze większego tych osób unikających, to to jest tak, że takie osoby.

00:24:33

 

00:24:33

 

00:24:37

Właśnie nawiązując do tej sfery seksualności, tu też seksualność może być też pewnego rodzaju czynnikiem, w których.

00:24:46

 

00:24:46

Uruchamiają się reakcje wynikające właśnie ze stylu przywiązania. To jak powiedziałam w bezpiecznej relacji więź, bliskość, bliskość fizyczna jest kompatybilna z seksualnością. Oczywiście to jest tak, że te rzeczy, o których ja mówię, to nie jest tak, że to działają 24 na dobę, zawsze i wszędzie i tak musi być. Natomiast jest większa łatwość łączenia bliskości z seksualnością stylu bezpiecznym. Tak, bo to to się ze sobą wiąże w stylu unikającym może być tak.

00:25:17

Że to jest trochę rozejście się?

00:25:20

Takie osoby też mogą rzadziej podejmować seks w związku. Nie mówię na początku związku, ale później osoby zostalem unikające. Mogą rzadziej podejmować seks związku, bo to jest dla nich przejawem bliskości.

00:25:33

Tak takie fill takie osoby też mogą czasami podchodzić do seksu bardziej mechanicznie. To znaczy nie chcieć właśnie pieszczot, bo pieszczoty są też przejawem jakiejś bliskości, więc podchodzić do seksu jako.

00:25:34

 

00:25:48

 

00:25:48

Bardziej takiego bym chciała zredukowania potrzeb instynktu czegoś, co trzeba to dobrze zrobić, ale nie jako elementu budowania więzi bliskości otwierania się w tej sferze fizycznej z partnerem, przy czym znowu to to są takie rzeczy, którym chciała, żeby też nie były Zero jedynkowe, że tak musi być. Zawsze tak musi być wszędzie, albo żeby po właśnie nie służyło do oceny diagnozy partnera.

00:26:14

Tak to proponuję państwu, żeby jak już to opinie na temat gdzieś to pozostawić specjaliście, bo to bo to nie chciałabym, żeby teraz po tym wykładzie każdy z lupą w ręku skupiały się nad reakcjami swojego partnera partnerki.

00:26:27

Bardziej, jak powiedziałam na początku na sobie, żeby się skupiać, tak też w literaturze możecie się spotkać właśnie z takim stwierdzeniem, że też mogą osoby z tym unikającym stylem mieć większą skłonność do zdrad. Tak, czyli, ale znowu mogą tak no.

00:26:31

 

00:26:44

Bo właśnie to jest, no może być też sposób na unikanie bliskości tak INA i mogą odbierać partnerów.

00:26:53

 

00:26:53

Czy partnerki jako posiadających przesadne potrzeby, czyli jako posiadających przesadne potrzeby w seksie tak, bo jeżeli tak jak mówiłam, tym przykład wczoraj partnerkę komunikuje swoją potrzebę, to może to być odbieranego, przesadna właśnie jako wchodzenie na terytorium jako niewłaściwe.

00:27:11

Tak oczywiście nie musi to dotyczyć tylko seksu, ale właśnie oczekiwanie co do spędzania czasu bliskości, przytulenia się, dotyku całowania się tak mogą to być deprecjonował one bagatelizowane albo krytykowane jako coś przesadnego.

00:27:25

O zobaczcie państwo, że to są rzeczy, które mogą budzić bliskość, więc dla osoby unikającej o stylu unikający.

00:27:31

To będą strategie, które mają na celu właśnie zatrzymanie tej bliskości. Tak i też ten seks może być też takim sposobem, żeby tej bliskości nie było.

00:27:43

Eee zbyt dużo tak i tutaj niestety w takich społeczeństwach bym powiedziała Patriarchalnych może być takie ryzyko kojarzenia. Niestety stylu unikające go z męskością to.

00:27:44

 

00:27:57

 

00:27:57

Znaczy, że można mieć tendencję do tego, żeby odbierać styl unikający jako męskość. No bo zobaczcie państwo, czyli, że tacy mężczyźni mogą się wydawać bardziej męscy no bo to jest zgodne ze stereotypem.

00:28:12

Nie okazuje tak bardzo uczuć. Tak jest tajemniczy, tak nieco z dystansem. Tak więc więc no więc silny jakiś tak niezależny, że takie uczucia czy takie przejawy zachowań, które wiążą się z troską z bliskością.

00:28:31

Mogą być odbierane jako niemęskie, tak i niektóre też Kobiety mówią o tym.

00:28:36

 

00:28:36

Że właśnie ci mężczyźni tacy bydzia twardzi, czyli mające stylu unikającą odbieranie go bardziej męscy, a ci ciepli, którzy okazują uczucia się odbierane jako nie męscy.

00:28:48

To też ma związek właśnie czasami z takim zamieszaniem, że ten styl unikający może być odbierany jako wzór męskości tego.

00:28:57

 

00:28:58

I też E osoby unikające mogą częściej kończyć związki tak, bo też mają poczucie, że jeżeli Ta strona napiera.

00:29:09

Im jest bliżej, tym trudniej też może to powodować szybsze kończenie związkach. Może to też powodować, że szybciej te osoby zapominają o eks partnerach, partnerkach. No bo to już jest koniec.

00:29:20

 

00:29:21

I częściej też możecie się doszukiwać w literaturze takiego stwierdzenia, że to osoby częściej mogą być na portalach randkowych, co wydaje się logiczne, bo jeżeli one częściej kończą związki, no to też częściej wchodzą na portale randkowe, żeby zacząć inne związki i jeszcze kilka rzeczy związanych właśnie z tym stylem unikającym. To znaczy trochę wyjaśnienie, jak pewne reakcje czy pewne zachowania mogą być przejawem stylu unika.

00:29:48

Ącego, bo to, co powiedziałam wcześniej, że zbyt duża bliskość jest czymś trudnym dla osoby. W związku z tym osoby mogą stosować pewne reakcje czy pewne zachowania, które nie będą dopuszczały do takiej bliskości.

00:30:03

Tak jak powiedziałam, może być to większa tendencja do zdrad. Może to być w seksualności. Pewne rzeczy to może być też tendencja do poszukiwania osób, z którymi trudniej związać, tworzyć związki, czyli naprzód.

00:30:07

 

00:30:14

 

00:30:14

Ot słabość do osób już zajętych, czyli słabość do osób będących w małżeństwach związkach. Na przykład to może być tendencję do flirtowania również z innymi poza własnym związkiem.

00:30:26

No bo jednak to powoduje pewien dystans i nie wiązanie się. To może być właśnie sytuacja, w której osoba będąc w związku, nadal funkcjonuje na różnego rodzaju portalach dotyczących randek.

00:30:40

 

00:30:41

I, żeby nadal trzymać związek, to może być tendencja do koncentrowania się na niedoskonałościach partnera wałów. Rzymianie tych niedoskonałości, żeby nie dawać sobie odczuć tej bliskości, tak i to, co powiedziałam, właśnie występuje wtedy.

00:30:56

Mylenie tej niezależności jest bliskością. To może być poczucie duszenia się związku. To może być jakiś czepianie się szczegółów, żeby gdzieś nie dochodziło do takiej bliskości i teraz kilka takich jeszcze kwestie, które chciałabym powiedzieć, mianowicie poza bezpieczne oznaki i bezpieczne oznaki poza bezpieczne oznaki. To znaczy, że.

00:31:15

Gdzieś właśnie te?

00:31:17

 

00:31:18

EE haczą różne poza bezpieczne style przywiązania. Jak to rozpoznać w związku? Właśnie czasami są to takie sygnały, które powodują, że osoby przychodzą na terapię albo właśnie czują, że jeżeli to występuje przez dłuższy czas, te sygnały, o których zaraz powiem, no to warto się tym zająć.

00:31:36

Bardzo się do kogoś zwrócić, bo te sygnały mogą powodować poczucie dyskomfortu. To znaczy tutaj powiem o kilku takich ważnych rzeczach. Mianowicie to jest taka pewna dynamika w związku, na przykład, że i mi bardziej jeden się zbliża.

00:31:50

Ten 2 uciekł.

00:31:51

 

00:31:51

Tak czasami to jest naprzemienne, jeden się zbliża. To wtedy 2 ucieka i jak ten 2 już wystarczająco daleko ucieknie to mam 2 przestaje go mieć i następuje zmiana ról tak, czyli taka dynamika, w których trudno obu tym osobom być bliskość równocześnie potrzebują albo gonienia albo uciekania.

00:32:12

Tak więc to to jest trochę taki poza bezpieczny mechanizm 2. Jeżeli osoby obserwują, że im jest bliżej w relacji im jest fajniej.

00:32:22

To za chwilę będzie etap, że za chwilę będzie dalej.

00:32:26

Za chwilę coś?

00:32:28

EE się zepsuje, ale to nie, że jakaś sytuacja będzie zewnętrzna czy trudna. Tylko że taką dynamikę obserwują, że jest bliżej.

00:32:37

Bliżej bliżej jest miło, ciepło i za chwilę będzie okres, kiedy za chwilę będzie dalej, czyli takie, byśmy powiedzieli Huśtawka w związku.

00:32:46

 

00:32:46

 

00:32:46

Tak 3 aspekt.

00:32:48

 

00:32:49

Yy, czyli w sytuacji, kiedy jedna strona związku czuje się silna tylko wtedy, kiedy 2 czuje się słabsza, to może się przejawiać na wielu polach, czyli na przykład jedna osoba jest bardziej zorganizowana wtedy, kiedy 2 jest mniej zorganizowana albo słabsza, albo chora, albo wtedy, kiedy nie może pewnych rzeczy podejm.

00:33:13

 

00:33:13

Mać jedna się czuję silne, gdy droga się czuję, słabsza jedna się czuje dominująca wtedy kto czuje się uległa, nie mówię tu o zależności, takiej będę sejmowej, ale właśnie kiedy jedna ze stron potrzebuje słabości, żeby poczuć swoją siłę, to też jest taki poza bezpieczny wzorzec. Tak.

00:33:31

Kiedy występuje stały niezadowolenia jest relacji przejawiające się latami, ale nadal nic się nie zmienia i nadal osoby trwają, czyli są niezadowolone są w lustrowany, ale nadal są i nie mówię tu o sytuacji, kiedy to robimy świadomie, czyli na przykład nie wiem, uznają, że dla dobra dzieci zostają, ale mówię o takiej sytuacji, której na.

00:33:52

Nadal chcą, znaczy nadal są w tym związku. Trudno powiedzieć dlaczego same o tym mówią pomimo, że doświadczają wielu trudności i braku satysfakcji.

00:33:52

 

00:34:06

I też taka sytuacja, w której im bliżej się w partnera tym traktuje. Gorzej to są takie sytuacje, o której osoby mówią w gabinecie, na przykład po.

00:34:17

Bardzo fajnym, ciepłym ekscytującym seksie także na 2 dzień. Partner, partnerka są niemili, tak.

00:34:17

Bardzo fajnym, ciepłym ekscytującym seksie także na 2 dzień. Partner, partnerka są niemili.

00:34:25

Tak albo że zrobiło się blisko i za chwilę dostaje się wypłatę w postaci złego traktowania. Oczywiście nie są to wszystkie takie sygnały, ale bardzo często też osoby to intuicyjnie rozpoznają, że coś jest nie takie. Jeżeli takie rzeczy zachodzą i właś.

00:34:41

 

00:34:41

Nie wtedy przychodzą na terapię takiej właśnie takimi kwestiami. Czasami takie sygnały są pierwszymi informacjami na temat tego, że warto się tym zająć i teraz bezpieczne relacje, czyli jakie takie są bezpieczne oznaki.

00:34:56

Tak to pierwsze takie, że ten związek też ma szansę ewaluować w kierunku bezpiecznym, bo okazuje się, że jeżeli jesteśmy z w relacji z osobami o bezpiecznym stylu przywiązania, to też nasz.

00:35:08

 

00:35:09

 

00:35:09

 

00:35:10

Nasza wołac ja może ma szansę ewaluować w kierunku bardziej bezpiecznych relacji, bo tak jak powiedziałam, to też nie jest Zero jedynkowy, bezpieczny, niebezpieczny, tak w kierunku bardziej bezpiecznych relacji.

00:35:24

Możemy też tutaj wykorzystać takie doświadczenia, jeżeli na przykład mamy w swoim środowisku osoby, która ma, którą uznajemy za osobę o bezpiecznym stylu przywiązania.

00:35:36

 

00:35:36

Ja to jeżeli chcemy pracować nad związkiem, to też można sobie wyobrazić, przypomnieć, jak ta osoba zareagowałaby w tej sytuacji i to może być przykład czegoś, co nazywa się takim bezpiecznym kierowaniem, czyli zaimplementowanie em takich reakcji, które stosują osoby o bezpiecznym stylu przywiązania, czyli właśnie wtedy, kiedy czują się bezpiecznie.

00:36:01

My wiedzę na temat tego, co można zrobić, można wykorzystać i nawet jeśli tutaj rozpoznacie, że macie poza bezpiecznym stylu przywiązania.

00:36:08

 

00:36:08

To też po to, żeby zobaczyć, co można robić, nad czym można pracować, żeby jakby osiągnąć ten styl bezpieczny? Tak, czyli właśnie taka sytuacja, w której my pracujemy właśnie nad tym, aby nasz związek, czyli to bezpieczne oznaki, żebyśmy mogli wyrażać swoje potrzeby, inni, żeby 2 strona mogła wyrażać pod swoje potrzeby, żebyśmy mogli odmówić też na te potrzeby.

00:36:31

I 2 strona, czyli na przykład jeśli chodzi o seks, osoby nie dają się powiedzieć, że mają ochotę, ale też są w stanie przyjąć, jeśli 2 osoba.

00:36:40

Nie ma na to ochotę. Czy również poza seksualne taki aspekt?

00:36:44

Tak tak, kiedy mówimy o swoich granicach i 2 osoba respektuje te granice, kiedy dochodzi do konfliktów i konflikty też służą rozwiązaniu często, a nie kłóci się często o coś innego, bo czasami kłócenie się o coś innego i to niekoniecznie jest to powód kłótni, ale też właśnie przejawiają się różne aspekty ze stylem przywiązania, tak, że to jest sposób na coś tak tych to bezpieczne oznaki jest to, że mogę mieć zaufanie do partnera partnerki. Ta 2 osoba może mieć.

00:36:50

 

00:37:15

 

00:37:15

Zaufanie i nie nadużywam tego zaufania. Tak, a jeżeli jest coś, co nam się nie podoba nawzajem, to możemy to omówić i jesteśmy w stanie zobaczyć perspektywę 2 strony.

00:37:27

Oczywiście to jest też tak, że każdy związek może przeżywać trudności. Każdy związek może przeżywać, jak gdyby pewne kryzysowe sytuacje przy długofalowych związkach.

00:37:40

Ten kryzys jest wpisane tak tylko wtedy jest też, jeżeli mamy bezpieczne związki, łatwiej też jest pracować nad tymi związkami.

00:37:41

 

00:37:49

Powiedziałam jeszcze o jednej kwestii, mianowicie o tejże.

00:37:52

 

00:37:52

 

00:37:52

Że 3 style czasami 4 dlatego że istnieje jeszcze coś takiego, że i też mogą wam wyjść tak w tym w tych tym kwestionariuszu, że będzie nie będą na tyle duże różnice w tych poszczególnych kolumnach.

00:38:10

To tutaj rzeczywiście można zobaczyć też taką podpowiedzią może być to, że tendencja do jakiegoś stylu tak naprawdę wiąże się z 2 wskaźnikami, a więc podejściem do bliskości.

00:38:21

 

00:38:21

 

00:38:23

Czyli na ile dąży do niej, a na ile unikam?

00:38:26

 

00:38:26

I niepokojem i lękiem, czyli na ile w bliskości mam większy lęk i na ile w Wu bliskości mam niż lek to znaczy w bezpiecznym stylu przywiązania to za chwilę będzie to widać też na slajdzie w bezpiecznym stylu przywiązania są niskie wyniki unikania bliskości.

00:38:46

Zobaczcie, to będzie ten ten fragment tutaj na prezentację, kiedy są niskie wyniki unikania bliskości i niski lęk w relacji, czyli osoba dąży do byle do.

00:38:56

Bliskości i dobrze się w niej czuje przy lękowym stylu przyda.

00:39:00

 

00:39:00

Wiązania będzie niski poziom unikania bliskości. Osoba będzie dążyła do bliskości, ale wysoki poziom lęku, czyli będziesz znowu w tym kwartale znaczy w tej cząstce, kiedy jest niski poziom unikania, ale wysoki poziom lęku i unikający styl wysoki poziom unikania tak, bo osoba boi się tej bliskości czuje się niekomfortowo w tej sytuacji, ale niski lęk, bo nie martwi się o to, czy ten związek się rozpadnie czy nie i dlatego ten 4 to co widzicie?

00:39:24

 

00:39:24

 

00:39:32

To też może być lękowa, unikający, czyli osoby, które mają wyższy lęk, czyli bardziej obawy o dostępność partnera, partnerki i wyższe unika.

00:39:40

Nie i gdzieś moim celem było to, żeby przedstawić tę teorię właśnie stylów przywiązania, żebyście mogli mówiąc kolokwialnym, trochę na codzień w praniu zobaczyć czym to się przejawia, ale zachęcam, żeby to stało się takim aspektem do pracy nad soba, a nie do pracy nad partnerem tak żeby tak jak powiedziałem wcześniej diagnozować, tylko żeby tworzyć te rzeczy, które są ważne do tworzenia bezpiecznej relacji. Pamiętajcie o tym, że te style przywiązaniem mogą ulegać zmianie.

00:39:40

 

00:40:08

 

00:40:09

I można nad tymi rzeczami pracować, jeżeli się okazuje, że pewne rzeczy sprawiają trudności tak albo pojawiają się poza bezpieczną znaki.

00:40:17

Można też zgłosić po pomoc, ale też można próbować samodzielnie pracować nad tymi rzeczami. Czego pan życzę? Dziękuję bardzo.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały