Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Pacjenci z niezaspokojoną potrzebą więzi w ujęciu terapii schematów. Kim są dzisiaj opuszczone dzieci?

Izabela Gołębiewska
Nowe metody terapii ODC. 14/15

Schematy działania osób "po przejściach". Czego potrzebują od specjalisty?

Transkrypcja Pacjenci z niezaspokojoną potrzebą więzi w ujęciu terapii schematów. Kim są dzisiaj opuszczone dzieci? 

00:00:14 

Dzień dobry państwu. Nazywam się. Izabela gołębiewska, Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo behawioralna. Ja od kilku lat pracuję z osobami, które we wczesnym dzieciństwie doświadczyło jakiejś krzywdy traumy. 

00:00:30 

Był na przykład porzucania albo po prostu osamotniona i zaczną takich pod klienta chciałabym dzisiaj państwu opowiedzieć. 

00:00:41 

Podzwoniłam może spotkanie na takie 3 bloki po 30 minut chciałabym najpierw opowiedzieć o takich pacjentach. To znaczy jacy oni dzisiaj są? Kogo my terapeuci spotykamy w naszych gabinetach, jakie on mało schematy, jak funkcjonują. 

00:01:01 

Właściwie czego od nas potrzebują? Praca wrobiła bloku opowiem państwu o tym, jak sobie dzisiaj ci pacjenci radzą, to znaczy jak spadało w ogóle. 

00:01:13 

EE się przeżyć w świecie, kiedy tak naprawdę nikim wcześniej nie pokazał, jak mają zdrowo funkcjonować i 3 blok. Chciałabym opowiedzieć o tym, czy my jako terapeuci schematu fill w jakiś sposób możemy z nimi budować więź, w jaki sposób możemy z nim budować relacje? Co takiego? 

00:01:36 

Właściwie możemy zrobić, żeby sprawi, że te życie będzie dla nich jakieś. Nie wiem właściwie mniej nieprzyjemne i mniej niebezpieczni. 

00:01:51 

Zapraszam, tak więc zacznijmy może od początku od tego, że zespół zaburzenia więzi jest to jakaś niejasność, niemożność utworzenia takiej normalniej więzi z opiekunem już we wczesnym dzieciństwie. Tak to oznacza, że. 

00:02:10 

Tak naprawdę nie ma dziecko, nie ma takiego ulubionego jedynego faworyzowanego opiekuna, z którym czuje się niezwykle bezpiecznie i któremu może zaufać. 

00:02:23 

Są wpływu na to, że prawdopodobnie to dziecko będzie miało trudności w stworzeniu w ogóle zdrowej bliskiej relacji, także z innymi osobami. 

00:02:33 

I badanie pokazało, że to zaburzenia przywiązania pojawiają się przed 5 rokiem życia i dzieci, które ich doświadczają, łączą pewne rzeczy. To znaczy. 

00:02:47 

Zauważamy, że są takie cechy wspólne, to znaczy wszystkie dzieci doświadczały jakiejś lękliwość i nie mam wrażliwości. Bardzo dużo z tych dzieci ma ambiwalencji uczuciową, to znaczy czasami podchodzą do opiekunów blisko, a czasami nie są z nim mieć nic wspólnego. 

00:03:06 

EE mało bardzo niską tolerancję, flustracji i często bardzo często odpowiadało agresją na napotkane przeszkody. Mimo tego, że oczywiście to się działo dawno temu, to twórca teorii przywiązania bowi jakby postanowił, że on wniesie tą teorię przywiązania, bo gabinetów psychoterapeutycznych i okazało się, że tak naprawdę większość pacjentów z zaburzeniami więzi. 

00:03:37 

Prezentuje w życiu dorosłym poza bezpieczne lub E zdezorganizowany w całej przewiązania. 

00:03:44 

To znaczy te osoby, które są dorosło w obecnym życiu lel małe kłopoty, aby stworzyć. 

00:03:53 

Na przykład w ogóle jakąś bliską relację nawiązać przyjaźnie. EE, często te osoby mają kłopoty z tym, żeby w ogóle okazywać uczucia innym ludziom, a także ze względu na to, że brak bezpieczeństwa w przyszłości brak tej stabilnej bazy. 

00:04:12 

Właściwy ufało tylko sobie i to jest największe wyzwanie ew dla terapeutów. 

00:04:21 

Jack Rail ang. 

00:04:23 

On to Wszystko zobaczył, znaczy, zobaczył, że te osoby przychodzą do gabinetu i coś jedzą bardzo często. Klasyczna terapia poznawczo behawioralna, te klasyczne inne terapie nie działają, to znaczy. 

00:04:37 

Ci pacjenci mimo tego, że na przykład. 

00:04:42 

Poprawiłem się funkcjonowanie, że chwilę znowu wracają do t raportu. 

00:04:47 

Przez co nie są w stanie stworzyć fajnej relacji z terapeutą. Jeffrey Young uznał, że jest to najprawdopodobniej wynik wczesnych mnie adaptacyjnych schematów. To znaczy wczesnym miałaby płacenia schematy. Rozumie on jako tak naprawdę wspomnienia emo cje. 

00:05:09 

Doznania cielesne L, czyli Wszystko co przeżyło, to dziecko tak Wszystko, co mu się zapisało w ciele. 

00:05:19 

Jest związane z tymi wszystkimi takimi, destrukcyjnymi, jakimiś doświadczeniami. Wszystko to organizuje się w pewien wzorzec. Wcale gorzej. 

00:05:31 

Życia i. 

00:05:33 

Jakby zostaje pewnym wzorcem, w którym dziecko dorasta i które w któremu towarzyszy przez całe życie, czyli jeżeli małe dzieci pacjenci byli porzucali i byli krzywdzeni i byli zdaniem dywanie i bym bici, to. 

00:05:50 

Wieku dorosłym pod wpływem pewnych wydarzeń, które w jakikolwiek sposób przypomną im o tym. 

00:06:00 

Aktywuje się tam zaraz aktywuje się ten schemat i ci pacjenci przeżywają emocjonalnie powtórkę ze swojego dramatu. Powtórka ze swojej traumy to znaczy stało się pewnym momencie, jakby działa taki maszyna czasu stają się ponownie dokładnie tymi samymi dziećmi, które kto jest zostawił, bo jak ktoś uderzył, które ktoś okłamał. 

00:06:27 

L więc nam się wydaje, że ci pacjenci to są właściwie dorosłe osoby, które powinny świetnie funkcjonować, ale mimo tego, że one mają więcej lat i maskę dorosłych osób ciągle pozostało tymi małymi istotami, które właściwie nikt nigdy nie zapewni im bezpieczeństwa. 

00:06:50 

EE, dlatego do prezia widzi terapię schematów jako pewien, że fill pewną taką integracyjną teorię. Christoph Lutz, który który ostatnio napisał książkę o terapii schematów dla Dzieci i Młodzieży, powiedział, że terapia schematów jest pod tym względem cude na rozbiór o wszystkim i pełniejszy elementy ze wszystkich nurtów terapeutycznych. 

00:07:19 

Oddaje pacjentowi, więc gdy Hej Yang połączył poznawczo dochody realną teraz. 

00:07:28 

Tak jest, a przywiązania z tam są elementy podejść psycho dynamicznych, relacje z obiektem ll właśnie po to, żeby pomóc pacjentom, którzy do tej pory tej pomocy mogli właściwie dostać. 

00:07:46 

Czy mają państwo na slajdzie dokładnie wypisane? Dla kogo jest ta terapia schematów? Ale to jest zawsze najważniejsze i wokół czego zawsze będziemy się trzymać w terapii schematów i na każdej sesji, tak bym pacjentem jest to teoria potrzeb, to znaczy główna teza yanga brzmi, że schematy, czyli te dworce te. 

00:08:12 

Które idą z nami przez całe życie, powstają z powodu niezaspokojenia podstawowych potrzeb umocniona lnych dzieciństwie. 

00:08:23 

To co jest najważniejsza, to to, że takich potrzeb emocjonalnych mają wyróżnionych piecio. Pierwsza i najważniejsza dla nas dzisiaj, bo właśnie one będziemy rozmawiać. To jest bezpieczne przywiązanie do innych, czyli tak naprawdę. 

00:08:41 

M obejmuje ona poczucie bezpieczeństwa w dzieciństwie, obecność jakiegoś stałego obiektu. 

00:08:49 

Uczucie się zaopiekowany, zatroszczą czucie się akceptowany, czyli Wszystko, kiedy Wszystko, co dostajemy i jeśli czujemy się bezpiecznie z naszym opiekunem. 

00:09:01 

Drogą potrzebą jest autonomia, czyli przyzwolenie dziecku na samodzielność, na na eksplorowanie rzeczywistości. Właśnie ta autonomia, kompetencja 3, potrzebę wolność wyrażania swoich prawdziwych potrzeb i emocji 4 spontaniczność i zabawa. 

00:09:21 

Dziecko potrzebuje tego, żeby również nie wykształcić negatywną schematu, a tak, że to co robi ja jak zaznacza, bardzo wyraźnie, że to, czego jeszcze dziecko potrzebuje tę dyscyplinę. 

00:09:33 

I to też jest bardzo ważna potrzeba emocjonalna dziecka. No ubranka mamy aż 18 schematów, więc on nie podzielił napięć ogólnie kategorii niezaspokojonych potrzeb emocjonalnych, czyli jeżeli mamy na przykład niezrealizowaną potrzebę bezpieczeństwa, tak jak państwo widzą w tej tabelce. 

00:09:54 

Ll to powoduje, że wytwarzało się schematy z obszaru rozłączanie i odrzucenie takie nazwał, jeżeli nie damy dziecku samodzielności i autonomii i poczucia kompetencji. 

00:10:10 

Wytworzył się schematy z obszaru osłabionej autonomii i braku dokonań. Nie jeśli nie damy dziecku realistycznych granic wytworzył się obszary związane z uszkodzonymi granicami. Jeśli nie damy wyrażać potrzeb niemocy dziecku. 

00:10:25 

Bardzo często wytwarzają się schematy. Nakierowanie najmy, czyli samo poświęcenie, podporządkowanie i jeśli nie damy spontaniczności i zabawy, co często. 

00:10:36 

O dziwo emm dzieje się w dzisiejszym świecie. To pacjenci przychodzą do nas bardzo popularne z tematem tak zwanymi na przykład bezwzględnym standardami i bezwzględnie standardy są z kolei schematem z obszaru nadmierna czujność i zahamowanie. 

00:10:55 

OK więc il dzisiaj omówimy sobie przedstawię państwu charakter zwykle i trochę opowiem o pacjentach, którzy mają schematy, rozłączanie i odrzucenie fill. 

00:11:10 

Wszystkie te schematy cechują się trudnością w budowaniu przywiązania, więc proszę się spodziewać, że wszyscy pacjenci, którzy się pojawiał u nas w gabinecie. 

00:11:21 

Będą mieli właściwie kłopoty swym, aby czuć się dobrze i stabilnie w relacjach interpersonalnych. Oczywiście to się przełoży też na nasze relacje z nimi, bo oni nie będą potrafili zbudować z nami jakiejś fajnej relacji, zwłaszcza na początku. 

00:11:41 

Więc one będą związane z brakiem poczucia bezpieczeństwa, natomiast będą się różniły innymi odczuciami, innymi emocjami. Ja państwu postaram się te różnice pokazać, czym się one mniej więcej od siebie różnią. 

00:11:55 

Jakie to są inne emocje inne odczucia ll to co jest ważne dla nas jako terapeutów, to jeżeli widzimy, że nasi pacjenci mają schemat z obszaru rozłączanie i odrzucenie nich się zapali nam taka czerwona lampka. 

00:12:11 

Że nie będzie łatwo. Dlaczego? Dlatego, że według yanga jest to najsilniej oddziałujące. 

00:12:18 

Psy i najbardziej niszczący najbardziej to są najbardziej niszczące schematy spośród 18. Właśnie dlatego, że wydarzyło się to doświadczenia pojawiły się na początku naszego życia. 

00:12:32 

Im wcześni powstał schemat, tym trudniej będzie nam go zmienić, dlatego między innymi, że powstaje on w rodzinie nuklearnym, czyli zwykle z udziałem jednego z rodziców. Mamy 5 schematów związanych z obszarem. 

00:12:48 

Rozłączenia io. 

00:12:49 

Rzucenie deprywacja emocjonalna, opuszczeniu, niestabilność więzi nieufności skrzywdzeniu 2 dni wow. Wstyd i izolacja społeczna włącznie. Mam deprywacji emocjonalnej, jeśli chodzi o emocje i odczucia. 

00:13:09 

To jest to przede wszystkim odczucie pewnego fill chłodu i pustki, to znaczy deprywacja emocjonalna powstaje wtedy, kiedy byliśmy po prostu odrzuceni emocjonalnie. 

00:13:26 

L każde dziecko potrzebuje twojego rodzica ciepła, czułości, empatii i przewodnictwa, dzielenia się z nim jakimś osobistym doświadczeniem, więc kiedy? 

00:13:40 

Dziecko tego nie dostaje, to tak naprawdę nie umie tak, by potem dać innym źródłem. Zaznaczam, że to nasi pacjenci z deprywacją oso marną często nie będą umieli okazać czułość i swoim partnerem nie będą uni, to musimy, będą umiem z nimi and a ty zo wać dlatego, że nikt nigdy im. 

00:14:03 

Tego nie pokazał, to powinny zachowaniami dla deprywacji emocjonalnej jest to, że ci pacjenci nie proszą właściwie bliskich osób o zaspokojenie ich potrzeb emocjonalnych. 

00:14:15 

Często dzieje się to dlatego, że ci pacjenci nie wiedzą, że w ogóle takie potrzeby show, albo że w ogóle istnieją. 

00:14:23 

I to jest też bardzo ważne at bo Bóg relacja emocjonalna, mimo że najczęściej przerabiac pacjentami jest najtrudniejszym z tematem. 

00:14:33 

Przede wszystkim do zobaczenia to znaczy większość pacjentów z deprywacją emocjonalną, jacy przyjdą do nas na spotkanie powiedzą, że ten niespokojny dobre dom i tam się nic nie działo, dlatego, że jeżeli zostaliśmy wychowani udowo, któremu dano nam tego ciepła emocjonalnego, to nawet byłaby. 

00:14:50 

Nie mamy żadnego, powinniśmy byli dostać tak, to znaczy, jakbym się wydaje, że jest Wszystko ok. Znaczy tym pacjentom. Tak więc ci pacjenci nie potrafię robić pewnych rzeczy, ale też nie cierpią. 

00:15:05 

Tak jak w przypadku na przykład kolejnego tematu, o którym powiemy sobie. 

00:15:08 

Tutaj doprowadzę emocjonalna niesie ze sobą cierpienia tak, ale już przyjaciele, bliscy i znajomi osób z deprywacją emocjonalną poczują ten schemat. To znaczy oni będą wiedzieć, że dla pacjentów doprowadzą o mocno mał. 

00:15:27 

Użył do nich się jakoś ciężko zbliżyć, że on nic ując jakiejś miłości, że mimo tego, że czują się kochani i czują, że mają wsparcie, to pacjent deprywacją emocjonalną zawsze będzie miał poczucie, że nie jest do końca rozumiany, że nie jest do końca kochanie. 

00:15:44 

Zawsze będziemy jakoś za mało. Na przykład w związku partnerskim, więc Fill No jako terapeuci będziemy też jak by pokazywać tym pacjentom, że to nie prawda, że że, że dziecko w nich, które jest to wewnętrzne, tak czuję, bo tak faktycznie wyglądała ich przeszłość. 

00:16:03 

Natomiast dzisiaj może się rozejrzeć dookoła i zobaczyć, jak dużo ludzi na przykład dba o naszego pacjenta albo dla ilu osób jest ważny ten pacjent. Ll to co jest ważne dla państwa to to, żeby pamiętać, że deprywacja emocjonalna właściwie bierze się strzel. 

00:16:19 

Narzazie to znaczy pozbawienia opieki. 

00:16:22 

Czyli tak naprawdę, jeśli mieliśmy rodziców, którzy nie poświęcali nam uwagi, nie dawali nam ciepła, mówili, kocham cię, nie przytulali pozbawienie empatii, czyli tak naprawdę, kiedy? 

00:16:36 

Nie zderzyliśmy się ze swoich emocji, naszym rodzicom, kiedy nikt nas nie słuchał, nie rozumiał, dlaczego się złościmy, nie rozumiał, dlaczego płaczemy, kiedy, jakby często takim komunikatem wewnętrznego rodzica do deprywacji emocjonalnej jest komunikat, Przesadzasz, to znaczy pacjenci, którzy siedzą i płaczą. 

00:17:00 

Mówią, że czują się fatalnie, mają poczucie, że przesadzają tak, że często pacjent deprywacja emocjonalna, który do nas trafi, to wie, nie wiem, czemu ja tu trafiłam. 

00:17:09 

Mam wrażenie, mniej przesadzam. Mam wrażenie, że jest dużo więcej innych osób, którzy potrzebują pomocy, a ja nie tak zostało. 

00:17:16 

To dziecko nauczone, że kiedy pokazuje emocje lęku strachu, odrzucenia przesadza i 3 potrzeba, czyli pozbawienie ochrony to znaczy. 

00:17:26 

Te osoby mają poczucia, że za nimi stoi jakaś mocna, stabilna postać. Figura rodzicielska, która bez względu na to, czy się potknął czy pobiegną, to będzie za nimi stała im powietrze ma robić, to znaczy też jakby obrazem deprywacji emocjonalnej jest po prostu samotne dziecko. Nic nikt nie interesuje właściwie czy odrobił pracę domową. Uczeń, ja czy dostanie piątkę czy jedynka takie zaniedbane. 

00:17:58 

Sam o tym dziecko OK, więc często dajemy naszym pacjentom kwestionariusz yanga lub polecam państwu książkę program zmiany sposobu życia, gdzie pacjenci mogą wypełnić pewien kwestionariusz i pacjenci z deprywacją emocjonalną. Zawsze wysoko zaznaczał fill. Takie wyrażenia, jak potrzebuje więcej miłości niż dostają. 

00:18:21 

Nikt tak naprawdę nie rozumie. Czuje się odizolowaną nawet od tych osób, które są najbliższe. Young pisze o tym, że kiedy taki pacjent deprywacją emocjonalną wychodzi z naszego gabinetu, był wręcz możemy poczuć pustkę. 

00:18:40 

Taką samotność zupełnie coś innego się dzieje, kiedy mamy do czynienia z kolejnym schematem, które cudownie brzmi, proszę, nie zostawiaj mnie, czyli schemat. 

00:18:52 

Opuszczenia i niestabilności więzi i ten schemat. 

00:18:58 

Lel już jest inne, dlatego, że pacjenci, którzy ten schemat mają, on naprawdę cierpią i się naprawdę bolą. To znaczy tak jak deprywacji ono znane pacjenci nie czują tam czuję jakąś pustkę. 

00:19:13 

Chłód w swoim życiu tak ci pacjenci naprawdę cierpią, to znaczy oni się cały czas boją tego, że ktoś ich za chwilę zostawi. 

00:19:26 

Że żadna bliska relacja wichrze syn nie przetrwa, to będą w takim razie proszę państwa, tacy pacjenci, którzy. 

00:19:33 

Będą niezwykle zazdrośni o swoich partnerów. Będą Bali się, że zostaną zdradzeni. To będą partnerzy, to będą przecież Przepraszam. Pacjenci, którzy będą może zdradzać, to będą pacjenci. To już, że. 

00:19:52 

Nie zechcą wyprowadzić się z domu starszych rodziców, bo będą się Bali, że ci rodzice za chwilę umrą i zostaną sami. 

00:20:00 

Sn tak naprawdę to będą pacjenci, którzy z jakiegoś powodu są w relacjach hmm osobami, które właśnie ich zostawiają, wyjeżdżają w rejs nocą na przykład marynarzami, czy na przykład nie wiem, pracują w jakimś wojsku albo są jakimiś dyplomatami i często jeżdżą i tak naprawdę tym pacjentem właśnie się potwierdza, że znowu są sami. 

00:20:27 

EE, więc ten schemat będzie związane z życiem w ciągłym strachu i często ma to związek z przeszłością z jakimś rodzicem, które na przykład zostawił rodzinne. 

00:20:39 

Z przeprowadził się, zrezygnował z opieki tak, ale też na przykład, jeśli umarł rodzic, kiedy dziecko miało na przykład. 

00:20:50 

Jakoś nie wiem miało 2 3 lata, tak więc to są na przykład tacy pacjenci, których rodzice wyjechali za granicę, albo jedna z postaci została jakby wyjechała za granicę. 

00:21:03 

To, co jest bardzo ważne, to to, że oprócz tego, że to jest opuszczenie, to to jest też niestabilność więzi. 

00:21:09 

To znaczy rodzić był blisko, a potem był daleko. Tak, czyli na przykład mamy pacjentkę, która miała bardzo ciepłego, fajnego ojca. 

00:21:20 

I bardzo przemocowej mamę. 

00:21:23 

I czy bys, kiedy na przykład m siedziała w domu, mama chciała ją uderzyć, to ten ojciec ją chronił, opiekował się, nie pozwalał, mamie ją skrzywdzić, więc był dla mnie niezwykle ważną osobą, a potem wyjeżdżał na jakieś długie wycieczki na wyjazdy służbowe i ją zostawiał i kojarzył się jej z jedynym, bezpiecznym obiektem. 

00:21:48 

To też podchodzi pod opuszczanie i niestabilność więzi. To znaczy mamy na przemian opiekę i porzucenie i potem możemy wejść własnym w taką relację, kiedy trochę jest blisko, trochę daleko, jaką partner jest w domu, to jest miło, ale potem się okazuje, że wyjeżdżam na tydzień tak i w ten sposób ten schemat może się potwierdzić. Bardzo często ci pacjenci nie będą umieli nawiązać takich przewidywalnych stałych relacji. 

00:22:17 

Więc nie zaznaczał wysoko takie stwierdzenia, jak że martwią się, że ludzie, które kochało, umrą lub porzucą, więc będą dzwonić. 

00:22:27 

Czy ich partnerka partner dojechali cało do domu po kinie, czy nic się im nie stało? Tak, czy mama doleciała na wakacje samolotem? 

00:22:38 

Te osoby też będą się trzymały kurczowo, często tych. 

00:22:44 

EE osób, z którymi są blisko, zakochuje się w ludziach, którzy nie mogą się zaangażować do końca. Czyli mamy pacjentkę, która związuje się z mężczyzną, który mówi, jeżeli nie chce, nie myśli o ślubie, nie chce dzieci na przykład. 

00:22:59 

Przekonanie, że moim partnerze zostawią mnie jest moją obsesją i sprawia, że ich odstraszam. 

00:23:08 

Czyli na przykład to będą właśnie osobą bardzo zazdrosną, które na przykład będą sprawdzały telefony maile i tak dalej. 

00:23:16 

Lecimy do 3 L schematu nie mogę ci zaufać, czyli schematu, nieufności i skrzywdzenia, no i to jest znowu kompletnie inny schemat. 

00:23:28 

Mimo tego, że związane znowu z frustrowałam niemu potrzeby więzi znaczy tutaj mamy już do czynienia z krzywdą fizyczną, seksualną lub emocjonalną. Przyczyną powstania od tego schematu, jeśli części doświadczenie przemocy w dzieciństwie. 

00:23:49 

Lll dzisiaj ci pacjenci. 

00:23:54 

No na pewno nie będą ufać ani nam, ani nikomu, kto chce do nich podejść bliżej. To są osoby, które na przykład opowiadało o tym, że ich na przykład żona chce się do nich przytulic, ale też nie rozumieją, czemu aż tak bardzo bo ta bliskość jest tak bardzo zagrażająca. 

00:24:17 

To są osoby, które boją się intencji innych ludzi, które boją się, że będą je. 

00:24:26 

Ok łamane krzywdzone są wtedy, jeżeli. 

00:24:30 

W stosunku do innych nie ufają ludziom obok siebie i spodziewają się tego cały czas, że zostaną skrzyż. 

00:24:37 

Ceni, nawet jeśli ktoś podchodzi blisko, a my proszę państwa, ze chcemy podejść do takiego pacjenta blisko, to to będzie bardzo podejrzana dla tego pacjenta. 

00:24:50 

To znaczy, on naprawdę będzie się doszukiwał w tym ukrytych intencji i w 3 bloku opowiem państwu jak z takim pacjentem pracować i czy robić, żeby czuł się bezpie. 

00:25:01 

Więc pracy zaznaczył. Wysoko ten pacjent to będzie takie wyrażanie, jakże właśnie w moim życiu najbliższe osoby krzywdził mnie zwykle. 

00:25:10 

Ludzie muszą przekonać mnie do siebie, zanim będę w stanie im zaufać. Jeśli ktoś jest dla mnie miły, myślę, że ma jakiś ukryty cel. 

00:25:19 

Mogą sobie państwo, poczytacie to, jakie inne wrażenia są i ostatni, a Przepraszam przez ostatni schemat izolacja społeczna tak zwany schemat. 

00:25:32 

Nie pasuje. 

00:25:33 

EE schemat. 

00:25:36 

Które tak naprawdę dotyczy 2 rodzaju więzi. Pierwsza, więc to jest zdjęć int mna bliska z opiekunem z matką z ojcem drogą w niej, która jest niezwykle ważna dla dziecka, to kontakty społeczne, to znaczy dziecko ma potrzebę włączenia się do jakiejś grupy ludzi i poczucia, że jest to lubiane i akceptowane. 

00:26:00 

Zielińskim zainteresowania civis kimś wartości i ten schemat będą miały osoby, które z jakiegoś powodu. 

00:26:09 

Eem zostały jakoś od odizolowanych. Wykluczone to oczywiście mogą być od skrajnie rzeczy pod tytułem inny kolor skóry. Przeniesienie się do innego kraju, ale też na przykład moi pacjenci, którzy mi bardzo wymagających rodziców i byli bardziej zdolni i na przykład ll świetnie się uczyli, zdawali. 

00:26:35 

Obiady pisali konkursy i przez to też nie mniej czasu, właściwie żeby. 

00:26:40 

Wejść w taką grupę i pokryć się akceptowanym chcianym i tak dalej, więc jeśli chodzi o tę schemat i o emocje, to ci pacjenci czy się strasznie samotni, oni mają nawet bardzo często nie mają grupy obok siebie, nie mają przyjaciół, ale czasami mimo Wszystko są w grupie i ludzie. 

00:27:04 

Obok mogą powiedzieć, że to jest fajny kolega albo fajnie funkcjonuje, ale to nie ma znaczenia, dlatego, że przez to, że ta potrzeba została zestresowana w dzieciństwie, ten pacjent ciągle ma poczucie bycia innym i ciągle ma poczucie fill, przy jakby Joanna właśnie, że nie pasuje fill, bardzo często też ofiary jakiejś mobbingu w szkole, bilingu i tak dalej, gdzie właśnie takiego wykluczenia? 

00:27:36 

Jeżeli na przykład tak jak jedna z moich pacjentek, na przykład jednostka była głuchoniema tak jest jakoś w jakiś sposób niepełnosprawna, to może się ten schemat połączyć z kolejnym schematem, który tak jak państwo widzą na rysunku nazywa się wadliwość i Wstyd. To znaczy tutaj mamy jakieś różne opisy, wyspa ignored i tak dalej. 

00:28:02 

Świetnie ten obrazek pokazuje, co się dzieje w głowie i w ciele człowieka z takim schematem znaczy. 

00:28:11 

To jest uczucie w ogóle takiej głębokiej, niepełną wartościowości. Te osoby są przekonane, że są po prostu beznadziejne, że się do niczego nie nadają. Ona się tak czuła, a dlaczego tak się czuję? Dlatego, że jako dzieci było przede wszystkim. 

00:28:31 

Za wsadzane kontrolowane przez rodziców lekceważone. 

00:28:38 

Gdzie potrzeby dziecka nie miało znaczenia? Tak, czyli na przykład mamy pacjentkę, która. 

00:28:44 

Nie wiem, ma takie doświadczenia, że na przykład nie jeździ konno i na jakiś konkursach i Tata jest zarówno instruktorem, jak i jej rodzicem. 

00:28:55 

I ona właśnie kojarzy to, że on na nią krzyczy, zawstydzają przy innych ludziach, cały czas się u krytykuje, więc więc to, czego brakuje tym osobom, to to tego, że ona się nie czują akceptowane, że one. 

00:29:12 

Nie czują się kochane, że nigdy nie doświadczyły pochwał, albo jeśli nawet było ich bardzo mało. 

00:29:17 

O i to są pacjenci, którzy przyjdą i w momencie, kiedy my ich pochwalimy, to proszę się spodziewał, że się zaczną nerwowość śmiać, albo to po prostu z wywalało, bo oni w to nie wierzą. 

00:29:28 

To są podpięci, którzy na przykład Wu empatycznej konfrontacji terapeuty, który im powie, że to świetnie, to świetnie i to świetnie, ale to fajnie by było jeszcze zmienić usłyszał tylko ten końcowy element i potem wyjdą i będą sobie. 

00:29:45 

Mm godnie nimi w jakiś sposób i człowiek się przez terapeutę odrzucani, więc to są osoby, które nie mają ochoty dzielić się sobą. 

00:29:55 

To są to są osoby, które będą z nami rozmawiały. Ma sens jak na bardzo ogólnym poziomie pod tytułem byłam w związku z taką osobą i kiedy pracowałam w takim miejscu, no to było nieźle. 

00:30:08 

Nie wiemy, z jaką osobą nie wiemy, jaki ta osoba była było cinie, w jakim miejscu te ostatnie dni staram tego ujawnić, dlatego, że się tak strasznie wstydzi. 

00:30:17 

Co my sobie pomyślimy, jak ona nam o sobie opowie dlatego, że ona czuje się jakaś gorsza. Ten schemat dotyczy jakiejś wewnętrznej, wewnętrznej skazy, więc ci pacjenci będą mieli po prostu jej takiej czujki dookoła głowy i będą czekać. 

00:30:34 

Ten był czekac na to kiedy miejs krytykujemy, odrzucimy on, nie będziemy ich kombinacje o coś tak, czyli na przykład mogę podać przykład mojego przyjęta, której momencie, kiedy powiedział nie. 

00:30:47 

O czymś? 

00:30:48 

O jakiejś swojej porażce, o tym wie, co mu w życiu nie wyszło. Nie pojawi się na kolejnym spotkaniu tak tak bardzo, z czego wstydzi, więc to już leży w naszej gestii, żeby wiedzieć, co wtedy zrobić i jak o niego zadbać. To są ludzie, którzy. 

00:31:05 

Boją się, że ktoś odkryje ich wady, to znaczy mmm. Na przykład są w pracy bardzo kompetentni, ale wtedy mówią o tym w takim kontekście, że tak naprawdę on nie są kompetentni i czekało takiego momentu, kiedy ktoś zobaczy, że nie są kompetencji i że to się wyda. A jak to się wzięło? 

00:31:27 

Da to Wszystko popłynie tak albo ll boją się, że ich partner w końcu w końcu się zorientuje, że oni nie są wartościowi, że nie są godni miłości, więc to są ludzie, którzy też żyją w lęku, że ktoś zobaczy ich wadę i skaza. 

00:31:46 

No dobrze, to b to jest końcówka tego bloku, więc to powiedzieliśmy sobie pokrótce o tym, jakie są potrzeby emocjonalnej o tym, że bardzo ważna jest potrzeba przywiązania bezpieczeństwa, jeśli ona zostanie zestresowana, pojawiają się schemat. 

00:32:00 

Ty film z obszaru rozłączanie i odrzucanie mamy ich 5 deprywacji emocjonalną. Opuszczenie izolacją społeczną, wadliwość i Wstyd tak i coś jeszcze o czym o czymś? 

00:32:17 

Zapomniałam, ale tutaj dałam państwu 3 pytania taką na rozgrzewkę, żeby państwo się sprawdzili, która z wymienionych potrzeb nie jest jedną z 5 potrzeb emocjonalnych. 

00:32:29 

A autonomia. 

00:32:31 

B zależność. 

00:32:34 

CW tą panicz ność i zabawa, które ze schematów nie należy do grupy rozłączanie i odrzucenie, wadliwość, podatność na zranienie, izolacja społeczna i 3 pytanie, które schemat sprawia, że pacjenci czują się głęboko niedoskonali i nieatrakcyjni. Zależność, niekompetencja, wadliwość czy izolacja społeczna. 

00:33:03 

EE, oczywiście, jeśli chodzi o pytanie pierwsza. 

00:33:11 

Zależność jak najbardziej jest nazwą schematu i nie jest w żaden sposób potrzebą dziecka. Potrzebą dziecka jest jak najbardziej autonomia, która ze schematów nie należy do grupy. Rozłączanie i odrzucenie jest to odpowiedź. 

00:33:28 

Mmm B, czyli podatność na zranienie to jest schemat wywodzącej się sfrustrowani, nie zupełnie innej potrzeby sobie państwo poszukać jakiejś i. 

00:33:41 

Pytanie 3, które skanach sprawia, że pacjenci czują się głęboko niedoskonali i nieatrakcyjni? Mam nadzieję, że to było najłatwiejsze, bo na świeżo i jest to oczywiście wadliwość i Wstyd. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały