Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Transkrypcja Praca z emocjami w kontekście kształtowania elastyczności psychologicznej cz1 

 

00:00:00 

 

00:00:05 

 

00:00:17 

Dzień dobry Witam państwa serdecznie na wykładzie dotyczącym pracy z emocjami w kontekście kształtowania elastyczności psychologicznej, czyli takiego pewnego sposobu patrzenia na swoją rzeczywistość psychologiczną, tą wewnętrzną, ale też na tą rzeczywistość środowiskową, która nas otacza. 

00:00:35 

Który pozwala nam zachować elastyczne? 

00:00:37 

 

00:00:38 

Elastyczność w takim kontekście możliwości dostosowania się do rzeczywistości zewnętrznej, czyli tej środowiskowej i jakiegoś akceptującego otwartego przeżywania rzeczywistości wewnętrznej, czyli tej złożonej z naszych głównie emocji i naszych myśli, które są tym, co te emocje wywołuje, ale są też tym, co w wyniku tych emocji powstaje. 

00:01:01 

 

00:01:02 

Czyli elastyczność psychologiczna, w ogóle jest i i jakby od czego można by było zacząć, żeby się dziś do niej zbliżyć i elastyczność psychologiczna jest takim stanem, w którym zgodnie z tym, co powiedział raz Harris, autor Książki zrozumieć Act, czyli terapię zaangażowania i akceptacji jest takim stanem, w którym możemy być obecnym. 

00:01:25 

Czyli po pierwsze być tu i teraz możemy się otworzyć, czyli jesteśmy w stanie przyjąć Wszystko, co wytwarza nasza rzeczywistość wewnętrzne i możemy dzięki temu temu otwarciu i obecności robić to, co ma dla nas znaczenie. 

00:01:26 

Także być tu i teraz? 

00:01:26 

 

00:01:26 

 

00:01:38 

Czyli jesteśmy w stanie odwoływać się do naszego systemu wartości do naszych potrzeb i celów, które nami kierują, czyli generalnie elastyczność psychologiczna i jest pewną zaryzykowałabym takie stwierdzenie. 

00:01:50 

 

00:01:50 

Pewną postawą życiową, ale nie tylko postawą, ale pewną umiejętnością dystansowania się i patrzenia na emocje i na myśli, które nam towarzyszą z perspektywy meta poziomu, czyli nie przez pryzmat emocji, nie przez pryzmat myśli, czyli taki klasyczny, w którym zbyt dosłownie często je czytam. Nie, ale z takiego z takiej perspektywy obserwatora ja obserwacyjne. 

00:02:11 

 

00:02:14 

 

00:02:14 

 

00:02:15 

Troszeczkę później poopowiadam, więc wracając do tejada styczności psychologicznej, to jest ona szalenie ważną umiejętnością i postawą, która wiąże się z dużą samoświadomością. Jest dużą gotowością do tego, żeby tą samą świadomość osiągać elastyczność psychologiczne pozwala nam się sensownie i bezpiecznie. 

00:02:36 

Adoptować do nowej zmieniającej się rzeczywistości, a jak wiemy, zmiana jest nieustającą częścią życia i właściwie mnie z tej elastyczności psychologicznej korzystamy codziennie, przy czym w sytuacjach dużo trudniejszych sytuacjach, takich dramatycznych albo takich, których uczestniczymy w tej chwili, czyli nieprzewidywalnych jak pandemia, ta elastyczność psychologiczna wymaga trochę większego wkładu, czyli pewnego wysiłku z naszej strony, aby uruchomić potencjał, który mniej. 

00:02:42 

 

00:03:05 

 

00:03:05 

W Rzymie bardzo rzadko bywa tak, że elastyczność psychologiczna jest nam dana w sposób naturalny, czyli jest taką cechą osobową człowieka, aczkolwiek część z nas ma tak zwanej dyspozycyjny optymizm w sobie, który może być składową elastyczności psychologicznej, psychologicznej. 

00:03:24 

Największą monastyczne psychologiczną chyba mają dzieci. Pierwotnie biorąc pod uwagę to, że one mają bardzo mało przekonań na tematy emocji, bardzo mało przekonań wartościujących dotyczących pracy ich. 

00:03:37 

Umysłu, czyli mają takich wcześniejszych przed założeń, nie mają kulturowo wpojonych. 

00:03:44 

 

00:03:44 

 

00:03:45 

Opinii na temat znaczenia pewnych emocji w życiu, czyli w dużym skrócie, przed tłumacząc to t ludzki bardzo rzadko uważają pewne emocje za za za złe, a pewne za dobre. Najczęściej wszystkie przyjmują są w stanie się z nimi. 

00:04:02 

Kontaktować i są w stanie w sposób taki pełen ekspresji je wyrażać, czyli tak naprawdę są w stanie z nich czerpać czytać to, czego potrzebują, o czym emocje i mówią i zmieniać to środowisko zewnętrzne. Tak. 

00:04:08 

 

00:04:17 

 

00:04:17 

 

00:04:18 

Aby odpowiadało one bardziej ich potrzebą. Ich celom im jesteśmy starsi tym ta elastyczność psychologicznym wymaga więcej troski z naszej strony i wymaga większej uważności i świadomości, ale też uważności na to, jak składa się, z czego składa się, z jakich przekonań składa się ta nasza wewnętrzna mapa świata, bo którymi się porusza? 

00:04:39 

 

00:04:39 

Mamy, czyli nas nasz zestaw założeń kluczowych na temat tego, czym życie emocjonalne jest, czym wyraża się emocjonalność człowieka i jak można z nią postępować, do czego służy, jakie są zasoby, które, które, którymi obdarzają nas poszczególne emocje. Więc jakby wracając do początku elastyczność psychologiczna pozwala na adaptacji, czyli w radzeniu sobie z sytuacjami? 

00:05:06 

 

00:05:06 

Które są konsekwencją pewnej zmiany zmiany, czasami zmiany pozytywnej, na przykład zmiany pracy albo wygranej na loterii, a czasami zmiany, która nas w jakiś sposób zaskakuje nieprzyjemnie, czyli takiej związanej z zagrożeniem zdrowia życia albo utratą utratą sprawności fizycznej chociażby albo czasem utratą przejściową utratą zdrowia psychicznego, czyli. 

00:05:32 

 

00:05:33 

Na przykład epizodem depresyjnym czy zaburzeniami lękowymi elastyczność psychologiczna jest drogą właściwie drogą do radzenia sobie z tymi z tymi Stanami wymagającymi szczególnej adaptacji. 

00:05:47 

Jeżeli nie udaje nam się zachować tej elastyczności psychologicznej, to to ten nasz wewnętrzny świat coraz bardziej się usztywnia i ma coraz mniejszą umiejętność przekształcania się, a my mamy coraz mniejszą umiejętność dystansowania się od tego, co nasz umysł. 

00:06:03 

I nasze serce nam podpowiada, a umysł jak wiecie, skonstruowany jest w taki sposób. 

00:06:09 

Że i wyćwiczony przez naszych przodków, że jest raczej umysłem czujnym i przewidującym pewne zagrożenia. Czy jest raczej nastawiony na to, żeby koncentrować się na tym, co nam zagraża z racji historii życia naszych przodków? 

00:06:13 

Fill czujnik. 

00:06:13 

 

00:06:14 

 

00:06:25 

Więc ta elastyczność jest właśnie tym pewnym sposobem patrzenia na pracę. Pracę naszego umysłu i układu nerwowego, ale też tego, w jaki sposób interpretujemy to, co ten nasz układ nerwowy nam nam funduje. 

00:06:41 

Pozwoliłam sobie. 

00:06:42 

Sobie zacytować dla państwa w takiej formie jak wklejki tutaj. 

00:06:48 

Wstęp do książki pułapki umysłu jak radzić sobie z lękiem? 

00:06:56 

Stevena Hej supi spence oraz miwa pułapce. Umysły sobie jest świetna książka, która zawiera w sobie masę technik fil, która dotyczy właśnie skuteczności, ale też jakby całej filozofii, terapia akceptacji i. 

00:07:00 

 

00:07:00 

 

00:07:11 

I takiej uważności i zaangażowania. 

00:07:11 

Takiej uważności i zaangażowania. 

00:07:16 

 

00:07:16 

I zgodnie z. 

00:07:17 

Danymi, które tutaj autorzy cytują, a które cytują zakres klerem. Spójrzcie państwo, że dane naukowe pokazują nam, że 30% dorosłych osób w którymkolwiek dowolnym wybranym momencie cierpi na poważne zaburzenia psychiczne. 30% wszystkich z nas około 50% z nas będzie mieć takie zaburzenia psychiczne. W pewnym momencie swojego życia, czyli około połowa populacji na różnych etapach swojego życia, z mierząc się z wyzwaniami środowiskowymi, ale też z wyzwaniami wynikające. 

00:07:38 

 

00:07:49 

Tymi ll ze swoich momentów rozwojowych będzie cierpieć z powodu zaburzeń psychicznych, a prawie 80% doświadczy więcej niż jednego poważnego problemu psychicznego. 

00:08:01 

I patrząc z perspektywy elastyczności psychologicznej, to jest ona właśnie sposobem interpretowania tej swojej rzeczywistości psychologicznej w taki sposób, który umożliwia redukowanie cierp. 

00:08:13 

 

00:08:13 

Pieniądze i pierwszym pierwszą drogą do myślenia o zaburzeniach psychicznych, w tym emocjonalnych, na których dzieci jest skoncentrujmy, jest taki pewien sposób myślenia, który pozwala na normalizować to, co się z nami dzieje, czyli nie brać dosłownie wszystkich tych przejawów naszej nad aktywności emocjonalnej i poznawczej. 

00:08:38 

 

00:08:39 

Jak byśmy spojrzeli na zmieniającą się rzeczywistość i na perspektywę tego, czym jest zmieniająca się rzeczywistość, to moglibyśmy wypełnić tą definicję takimi 7 kluczowymi zagadnieniami. Pierwsze wtedy, kiedy mamy tu do świat, doświadczamy sytuacji trudnej, to spotykamy się z tak zwaną niepewnością cel. 

00:09:00 

Czyli pod wpływem różnych zdarzeń i sytuacji, które sprawiają, że nasza rzeczywistość się zmienia. Zmieniają się też cele, które są dla nas wartościowe, które wyznacza, wyznaczają rytm naszej motywacji do domu, dzięki któremu dążymy do osiągnięcia tych celów, czyli przede wszystkim zmieniająca się rzeczywistość zewnętrzna i wewnętrzna zmienia nasz cały system motywacyjny. 

00:09:09 

 

00:09:25 

 

00:09:26 

I zmusza nas, a można by było tak perspektywie pozytywnej spojrzeć im używając słowa nie zmusza, ale mobilizuje nas do tego, żeby na nowo przeformułować sobie cele przez pryzmat hierarchii wartości, która nami kieruje. 

00:09:45 

 

00:09:45 

Hierarchia wartości, która nami kieruje. 

00:09:48 

 

00:09:48 

Ona ma prawo się zmieniać na przestrzeni naszego życia, w zależności od tego, jakie mamy dziś potrzeby, w zależności od tego, ile mamy lat, w zależności od tego, z jaką zmianą się mierzymy, więc w tej zmieniającej się rzeczywistości, kluczowym problemem, takim, który pojawia się w pracy terapeutycznej, jest przeformułowanie celów, a właściwie przeformułowanie hierarchii wartości i wyznaczanie. 

00:10:12 

 

00:10:13 

 

00:10:13 

 

00:10:13 

Celów, które chcemy realizować dróg, które pozwalają nam je realizować i wskaźników osiągnięć tych celów, którymi będziemy się kierować. Brak kontroli jest kolejnym kolejnym elementem rzeczywistości, który dotyczy osób, które przeżywają jakieś jakieś fill, jakieś niepewności związane ze zmianą, a kontrola jest szalenie. Ważnym aspektem naszego, że. 

00:10:27 

 

00:10:37 

 

00:10:38 

Jesteśmy tak skonstruowani, że najczęściej potrzebujemy antycypować, co tyczy się kolejnego punktu antycypować przyszłe zdarzenia po to, by móc wyprzedzać ewentualne porażki i zagrożenia, więc ta kontrola jest pewnym atrybutem poczucia bezpieczeństwa. Oczywiście. 

00:10:58 

Ta kontrola bardzo często jest pewną formą iluzji i tak, bo bo jest to poczucie kontroli, a nie kontrola absolutna. 

00:11:06 

My nie mamy kontroli nad rzeczywistością, która nas dotyka. Bardzo często nie mamy kontroli nad rzeczywistością wewnętrzną, czyli na przykład na tym nad nad doświadczeniem nadmiernej ilości negatywnych myśli, które są związane z jakimś takim. 

00:11:11 

 

00:11:21 

Graficznym widzeniem przyszłości albo negatywni stycznym widzeniem siebie, co wiąże się z obniżoną samoocenę. Czyli jest to pewien rodzaj poczucia. 

00:11:31 

Któryby w sobie wytwarzamy i to ma potężne znaczenie, ponieważ kiedy zbliżamy się do tego, że kontrola jest poczuciem, to zbliżamy się też do tego, że ona jest efektem naszego nastawienia do rzeczywistości, bo kiedy traktujemy ją jako pewien absolut, to próbujemy poszukiwać narzędzi kontroli na zewnątrz. 

00:11:52 

Czy chociażby zaburzenie obsesyjno kompulsywne fill wokół tego się kręcą i za Wszystko to, co jest związane z nerwicą Natręctw, czyli pewne formy uporczywie powtarzanych, natrętnych i obsesyjnych zachowań, które mają nam gwarantować poczucie kontroli poprzez próbę kontrolowania rzeczywistości zewnętrznej, więc tym ważnym aspektem jest właśnie ta próba wypracowania kontroli, poczucia kontroli i. 

00:11:52 

 

00:12:22 

W perspektywie właśnie akt to poczucie kontroli uzyskujemy poprzez pewien rodzaj dyfuzji Poznań. 

00:12:29 

 

00:12:29 

Czyli pewnego pewien rodzaj obserwowania myśli, a nie patrzenia przez ich pryzmat albo doświadczania emocji przyglądania się im, a nie ulegania potrzeba antycypacji jest kolejną rzeczą, która która się pojawia w sytuacjach. 

00:12:49 

Skrajnie zmieniającej rzeczywistość życia, czyli ona się mna. 

00:12:52 

 

00:12:52 

Chwilę pacjenci, którzy są w drodze niz, powiedzmy z tych swoich schematów swoich wyćwiczonych automatyzacji w tej swojej rzeczywistości, w której mają bardzo mocno rozbudowane poczucie kontroli i bardzo mocno rozbudowane w tym aspekcie poczucie sprawczości wtedy, kiedy zmienia im się rzeczywistość, bardzo szybko fixu ją się na wzmacnianiu potrzeby antycypacji. 

00:13:15 

Tak, czyli na tej wzmacnianiu potrzeby przewidywania rzeczywistości i spójrzcie tu się pojawia tylko pewien rodzaj sprzężenia zwrotnego, kiedy ja. 

00:13:23 

Poszukuje tej możliwości przewidywania przyszłości. No to moje myśli krążą. 

00:13:28 

 

00:13:28 

Wokół zagadnienia przyszłości, czyli bardzo trudno jest mi być tu i teraz. Bardzo trudno jest mi się odnosić do rzeczywistości, która mnie otacza, bo ciągle myślami Jestem gdzieś w przyszłości, próbując przewidywać ewentualne zagrożenia, które się tam pojawią i o ile odrobina, aby sypać i nie pomyję, zaszkodziłam o tyle zaangażowanie nadmiernych protestantów sytuacyjny oddala nas od tego, żeby ćwiczyć się w adaptacji tu i tu. 

00:13:55 

 

00:13:56 

Jakbyśmy spojrzenie na rzeczywistość czasową człowieka, to ona dotyczy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jak próbujecie państwo sobie podążać? 

00:14:06 

Ze swoimi myślami proponuje wam takie ćwiczenie, czyli rozrysować sobie na na kartce prostą linię czasu, przyłożyć palec miejscu tu i teraz i w teraźniejszości i próbować podążać za swoimi myślami za tym strumieniem myśli. 

00:14:22 

 

00:14:22 

 

00:14:22 

 

00:14:23 

Podążając jednocześnie palcem po linii czasu, czyli umieszczając ten myśli na określonym miejscu w linii czasu, to byście Państwo zauważyli, że Wasz palec bardzo często odbiega od przestrzeni tu i teraz, a wasze myśli zmieniają perspektywę czasową? Wielokrotnie było osób, które mierzą się zmieniającą się rzeczywistością, ten sposób podążania myśli. 

00:14:47 

 

00:14:47 

Ogranicza się najczęściej do antycypowanie przyszłości. Często negatywni Stycznego, czyli do katastroficznego myślenia. O tym, co się zadzieje, albo do jakiegoś pewnego rodzaju nostalgicznego, ale często obarczonego poczucia poczuciem straty poszukiwania uzasadnili powodów dzisiejszej zmiany w przeszłości. 

00:15:10 

Tak, czyli ludzie bardzo często w tej sytuacji zmiany albo przeżywają potężną stratę. Analizując przeszłość, która miała miejsce poszukując tam. 

00:15:11 

Bardzo często w tej serii. 

00:15:11 

 

00:15:20 

Możliwości wpływu przegapione. 

00:15:23 

Albo koncentrują się na przyszłości, próbując wytworzyć jakiś rodzaj bezpieczeństwa poprzez przetestowanie wielu różnych perspektyw i scenariuszy zbliżającej się rzeczywistości, więc to nawracanie do miejsca tu i teraz jest kolejnym ważnym aspektem pracy terapeutycznej, ponieważ tylko tu i teraz nie możemy ćwiczyć swoją sprawczość nasza sprawczość i to, czy my czujemy się osobami. 

00:15:31 

 

00:15:51 

 

00:15:51 

Sprawczy mi i elastycznymi i czujemy. I czy czujemy, że jesteśmy w stanie poradzić sobie ze wszystkimi problemami, które nas dotyczą? 

00:16:01 

Ogranicza się do doświadczeń płynących z tu i teraz, czyli ja zdobywam pewne kompetencje w obszarze przeszło obszarze sprawczości z miejscu, w którym mam wpływ na rzeczywistość, która mnie otacza, czyli dziś tu i teraz. Jeżeli borykam się na przykład z jakimś poziomem lęku, zakładam na przykład społecznego to. 

00:16:15 

 

00:16:15 

 

00:16:23 

 

00:16:23 

Tak i borykam się z tym, że boję się wyjść do do do sklepu na zakupy. To moja sprawczość nie ogranicza się, nie buduje się do planowania przyszłości. 

00:16:34 

Co ja zrobię w przyszłości, żeby wyjść gdzieś do sklepu? Tylko moja sprawczość buduje się tu i teraz, kiedy udaje mi się wykonać kolejny krok, chociażby przekraczając próg mojego domu, chociażby robiąc listę zakupów tak, czyli wtedy, kiedy ja dotykam tego, że rzeczywistość, w której żyje, jest rzeczywistością. 

00:16:44 

 

00:16:44 

 

00:16:53 

Którą na którą mogę? 

00:16:54 

 

00:16:54 

 

00:16:55 

I ten obszar mojego wpływu dotyczy kilku wyprzedzających mnie sekund, czyli kolejnego kroku. Wtedy buduje poczucie sprawczości, czyli pewną kompetencję. 

00:17:01 

 

00:17:01 

 

00:17:07 

Mogłabym powiedzieć, że pewną kompetencję prawie jak kompetencje fizyczne, możecie sobie to porównać do pracy na siłowni. Jeżeli ktoś fill. 

00:17:16 

Idzie na siłownię i koncentruje się na tym, ile powtórzeń. 

00:17:22 

 

00:17:22 

Brzuszków zrobi w przyszłym tygodniu. To to nie buduje jego siły fizycznej, ale jeżeli ja dziś Jestem na siłowni i dziś pozwolę sobie na to, żeby zrobić jeden brzuszek, na który być może muszę, który być może muszę włożyć potężną ilość wysiłku, to dziś buduje moją sprawczość i dziś buduje moją tężyznę fizyczną i moją siłę fizyczną i moją odporność fizyczną. I to jest właśnie ten ten motyw budowania potrzeby sprawczości i kontroli na tu i teraz. 

00:17:53 

 

00:17:53 

Kolejnym elementem jest wysiłek poznawczy, który jest związany z brakiem automatu automatyzacji. Jeżeli my zaczynamy żyć w innej rzeczywistości, która nas dotyczy, chociażby tracimy na przykład sprawność fizyczną w wyniku jakiegoś wypadku, to musimy włożyć potężny wysiłek nie tylko fizyczny, ale też poznawcze związany z prze konstruowaniem wszystkich automatyzmów. 

00:18:16 

Które które nas dotyczą i tak działa każda rzeczywistość zmieniająca się nawet jeżeli to jest coś, co oceniamy jako pozytywną zmianę, czyli na przykład zostanie rodzice. 

00:18:26 

 

00:18:27 

To to i tak zmienia nasz fill. Nasz styl funkcjonowania, czyli wpływa na dotychczas wypracowane schematy, szlak i automatyzację, sprawiając, że my musimy włożyć nowy wysiłek poznawczy i wkładać masę samokontroli w to, żeby hamować stare reakcję i żeby uruchamiać nowe. Pamiętajcie, że my w sposób nam nie nałogowy, tylko schemat schematyczny, nie tylko i nawykowych, nie tylko. 

00:18:56 

Zachowujemy się, ale też myślimy i przeżywamy rzeczywistość. 

00:19:00 

 

00:19:00 

Bluza tarczę, czyli zautomatyzowane i w schematach są nie tylko nasze działania, czyli szlaki, po których, po których wędrujemy, ale też sposób przeżywania rzeczywistości i sposób interpretowania rzeczywistości, to bardzo mocno może nas obciążać na przyszłość i utrudniać adaptację do nowej sytuacji, bo ta adaptacja do nowej sytuacji tak naprawdę oznacza, że ja rozumiem, jakie mam cele. Czuję, że mam wpływ na to, co mnie od otacza. Nie muszę koncentrować się na antycypacji zdarzeń. 

00:19:30 

Ponieważ leń we mnie, aż tak bardzo nie pracuję. Wytwarzam nowe skrypty zachowania. 

00:19:36 

 

00:19:37 

Mam nowe zautomatyzowane sposoby funkcjonowania w tej nowej rzeczywistości i w związku z tym nie czuję przeciążenia emocjonalnego, czyli emocje, które przeżywam wraz z dostosowywaniem się do nowej rzeczywistości i już mnie nie obciążają, nie są czymś, co sprawia, że sięgam po unikanie wyzwań albo sięgam po zaprzeczanie. 

00:20:00 

O czym warto jeszcze później powiem, czyli kolejnym elementem zmieniającej się rzeczywistości, który jest do pracy terapeutycznej. Ja przeciążenia emocjonalnego i redukcja nadmiernego wysiłku poznawczego poprzez wypracowywanie chociażby planu dnia. 

00:20:06 

To redukcja. 

00:20:06 

 

00:20:17 

Tak ten Plan dnia, który który, który towarzyszy pacjentom, który, którzy zmieniają swoją rzeczywistość albo muszą się na nowo do niej przystosować, jest czymś, co redukuje przeciążenie. Emocjonalne jest czymś, co redukuje. 

00:20:24 

 

00:20:31 

Odrobinę ten ten ten wysiłek poznawczy. 

00:20:35 

Czyli jest takim sztuk? 

00:20:37 

Czy nie stworzonym skryptem, dzięki któremu my oszczędzamy pewną ilość energii, która jest potrzebna do sprawowania samokontroli, bo jeżeli my zużyjemy energię z samokontroli do tego, żeby na bieżąco się adaptować, behawioralnie, to zbraknie nam energii do tego, żeby zarządzać na przykład nadmiernym potencjałem emocjonalnym albo żeby zarządzać nią. 

00:20:45 

 

00:21:01 

Obciążeniem poznawczym, co jest związane z tym nad aktywnym umysłem, w tym ubóstwem, który który lubi perse zerować, czyli lubi tam trawić, mielić przed snem i analizować wszystkie możliwe scenariusze na przyszłość. Co się dzieje, jeżeli tych 7 elementów rzeczywistości? 

00:21:01 

 

00:21:21 

Nie uda nam się domykać albo w jakiś sposób nie uda nam się ich oswoić, bo nie chce mi powiedzieć. 

00:21:27 

 

00:21:29 

 

00:21:29 

 

00:21:29 

Że, że nad nimi zapanować, bo celem elastyczności nie jest zapanowanie nad swoją rzeczywistością psychologiczną, tylko jest próba dystansowania się od niej i kontynuowania działania. 

00:21:42 

Mimo tego chaosu, którego doświadczamy, jeżeli nie udaje nam się tego wypracować fill to pojawiają się pewne zaburzenia emocjonalne i najczęściej one są związane z tymi 3 kluczowymi, które dla państwa tutaj. 

00:22:00 

Jakby wypisałem zaburzenia w obszarze samokontroli, musicie sobie wyobrazić, że samokontrola jest jak. 

00:22:06 

 

00:22:06 

Bateria, czyli zawiera w sobie pewien rodzaj energii, którą my zużywamy do tego, żeby albo aktywizować zachowanie, na których nam zależy albo żeby hamować te, które, na których których nie chcemy już kontynuować i jeżeli zbyt dużo jest aktywizowanie i one są nietrafione, czyli nie przynoszą nam satysfakcji, nie ładują nas. 

00:22:28 

 

00:22:28 

Nie wzmacniają nas i zbyt dużo jest tych chamow anych i tych próby hamowania są nieudane. W związku z tym my przeżywamy jakiś rodzaj bezradności albo jakiegoś smutku, albo złości. 

00:22:40 

Na przykład, choć złość jest szalenie energetyzująca, to wtedy pojawiają się zaburzenia w obrębie samokontroli i te zaburzenia skutkują tym, że my mamy trudność z podejmowaniem nowych działań. Mamy trudność z. 

00:22:52 

 

00:22:52 

Radzeniem sobie z potencjałem emocjonalnym mamy trudność w UE podejmowaniu w ogóle jakichkolwiek aktywności, które służą adaptacji do rzeczywistości. Jak widzicie, ja sobie tutaj wybrałam taką ikonkę do zaburzeń znaczy obszarze samokontroli, która sugeruje, że należałoby więcej się relaksować i zdecydowanie więcej się władować w tych sytuacjach trudnych. 

00:23:17 

Oczywiście, jeżeli chodzi o zaburzenia samokontroli, to implikacje tych problemów są potężne, ponieważ jeżeli się pojawiają zaburzeniach w obszarze samokontroli, to my nie tylko mamy problemy w obszarze motywacyjnym i mówić ona lnym, ale mamy też problemy obszarze. 

00:23:17 

 

00:23:35 

Radzenia sobie z zachowaniami kompulsywnym. 

00:23:38 

Jak zakupy, jak czasami auto uszkodzenia, jak jak korzystanie z Internetu jak picie jak palenie, jak narkotyki, albo na przykład zarządzaniem emocjami. Wtedy, kiedy ludzie nadmiernie sięgają po leki uspokajające z obszaru, na przykład benzo. 

00:23:47 

 

00:23:57 

 

00:23:57 

 

00:23:57 

Zapis kolejnym elementem tych fill tego zawężenia, które się pojawia w wyniku przeciążenia nieprawidłową adaptacją jest dfuzja Poznawcza, czyli taki rodzaj interpretowania siebie, w którym my łączymy się z naszymi naszymi myślami. Tak fuzja polega na tym, że ja zaczynam myśleć, a właściwie. 

00:24:20 

Interpretować siebie, czuć siebie. 

00:24:24 

Tworzyć swoją tożsamość w oparciu o myśli, które na mam na swój temat w głowie, czyli staje się swoimi myślami. 

00:24:30 

 

00:24:33 

Nie traktuję moich myśli, jaką czegoś, co mogę wziąć pod uwagę i mogę się tym kierować albo czegoś, czego nie biorę pod uwagę i to ignoruje i w jakimś stopniu, czyli traktuje jej nazbyt dosłownie. Czyli jeżeli zaczynam myśleć o sobie, że Jestem słaby. 

00:24:51 

 

00:24:51 

Bo mi tak umysł. Podpowiada, że Jestem nieudacznikiem, bo mi taką jest. Podpowiada, że Jestem kimś. 

00:24:59 

Bezradnym bo umysł mi tak podpowiada to w tej fuzji poznawczej. To staje się częścią mojej tożsamości. Zaczynam się taki interpretować, czyli dosłownie staje się wytworem moich myśli. A jak wiecie myśli? 

00:25:12 

 

00:25:13 

Nie są czymś, co odzwierciedla rzeczywistość. Tak jeden do jednego myśli są pewnym efektem pracy naszego umysłu i naszym zadaniem w takim budowaniu tej elastyczności psychologicznej jest przyglądanie się myślą i podważanie tych myśli, ewentualnie godzenie się z tymi myślami, branie ich pod uwagę, które nam służą, które sprawiają, że nasze cierpienie jest mniejsze, które sprawiają, że nasza zdolność do. 

00:25:44 

Podążania za własnymi potrzebami nie zwiększa, które sprawiają, że my jesteśmy w stanie korzystać ze swojego potencjału. 

00:25:51 

Jak byśmy spojrzeli na sposób tworzenia myśli, to to w nich wierzą. Biorą udział właśnie emocji, czyli po pierwsze my możemy na jakiś bodziec albo na jakieś zdarzenia reagować. Pewnym sposobem myślenia to wytwarza pewien sposób czucia, czyli reaguje na pojawiającego się niedźwiedzia. 

00:25:54 

 

00:26:10 

Interpretacją, że jest on mi zagrażający, a przez to czuje strach, a przez ten strach znowu interpretuje rzeczywistość i myślę sobie, Jestem słaby, nie poradzę sobie, ale możemy też fill najpierw doświadczać pewnego wzburzenia emocjonalnego. Co się pojawia? 

00:26:25 

 

00:26:25 

 

00:26:26 

Pod wpływem różnych zaburzeń adaptacyjnych, czyli na przykład lęku i przez pryzmat lęku interpretować wszystkie bodźce, tak? 

00:26:33 

Rząd ten rodzaj interpretacji poznawczej jest zgodny z kierunkiem emocji, czyli jeżeli moje emocje przyjmują kształt emocji, nie przyjemny fill, to ja interpretacje poznawcze też mam niekorzystne. 

00:26:49 

Dlatego właśnie ta zdolność do decyzji poznawczej jest jednym z kluczowych zdolności, czyli do odklejania się od własnego. Jeśli do pewnego dystansowania się od ich od ich trafności. 

00:27:03 

W czym moja? 

00:27:04 

Fill praca umysłowa, którą ja wykonuje myśli, które mi się pojawiają w moim głowie nie są prawdą obiektywną na temat rzeczywistości i nie są czymś dosłownym. 

00:27:11 

 

00:27:11 

 

00:27:11 

 

00:27:15 

Za czym ja powinnam podążać są raczej efektem pracy mojego umysłu. Efektem emocji, których doświadczam efektem doświadczeń, w których biorę udział i efektem bodźców z wewnątrz i zewnątrz, które miały, otaczają i ja mogę się im przyglądać. Natomiast one nie odzwierciedlają i nie identyfikują. 

00:27:35 

Nie w jakiś sposób, może nie one nie identyfikują mnie, tylko ja się nie identyfikuję przez ich pryzmat. Jeżeli one są krzywdzące. 

00:27:42 

 

00:27:43 

I niestety, duża część osób ma w sobie bardzo mocno rozbudowanego tego krytyka wewnętrznego, który jest dość intensywnie, zajmuje przestrzeń myślową i które sprawia, że ta przestrzeń właśnie myślowa, wypełniona są myślami rozliczającymi, krytycznymi, nie wzmacniającymi i takimi, które nas w dużym stopniu osłabiają i i niestety nałogowo nawykowo przez pryzmat pewnych schematów. 

00:28:13 

 

00:28:14 

Wzmacniają pewne postawy życiowe. 

00:28:16 

I jest to pewien rodzaj sprzężenia zwrotnego, w którym który nas dotyczy pewne postawy życiowe. Wyćwiczone manifestują się przez pryzmat emocji i mają swoje odzwierciedlenie. W pewnym sposobie myślenia, a ten sposób myślenia wpływa na to. 

00:28:34 

 

00:28:35 

To co sięgamy, jak jak się zachowujemy, a to jak się zachowujemy, wzmacnia pierwotny schemat. No i mamy. 

00:28:41 

 

00:28:42 

Zabiegając o się kółko. No i kolejnym elementem jest są problemy z rozumieniem i rozpoznawaniem swoich własnych emocji, czyli jest taka część osób, która mając głębokie przekonania, że emo cje są czymś coś, z czym należy walczyć, z czym należy się zmierzyć, co należy natychmiast redukować, co należy natychmiast powiedziałabym nawet pacyfikować. 

00:29:05 

 

00:29:06 

Co należy ciągu należy skracać, to należy skracać nie czemu tylko co należy skracać. Te osoby mają coraz większy problem z rozumieniem znaczenia emocji, które im się przytrafiają i z rozpoznawaniem tych emocji, które przeżywają fill potocznej kulturze. 

00:29:26 

Przyszło nam interpretować życie emocjonalne jako coś, co jest nam nie nieprzydatne i nawet w języku, jak spojrzycie na narrację. 

00:29:35 

Na temat emocji to mówimy o radzeniu sobie z emocjami. Mówimy o redukowaniu emocji o. 

00:29:43 

 

00:29:43 

Fill zamykaniu emocji często kontenerowa niue mocy, czyli ten język narracji ciągle podpowiada nam, że z tymi emocjami należy coś zrobić po to, żeby szybko skrócić ich wpływ na nasze funkcjonowanie. A tymczasem emocje są pewnym rodzajem informacji. 

00:30:03 

Który my mamy wziąć pod uwagę? 

00:30:06 

 

00:30:07 

Planując swoje dalsze zachowanie. 

00:30:10 

Albo on jakby budując samoświadomość na temat tego, czy to co robimy nam służy, czyli nie zależy nam na tym, aby je. 

00:30:17 

 

00:30:17 

 

00:30:18 

Zamykać bardzo szybko emocje też należy przeżywać. Tak, czyli one mają pewien swój ogą i tylko dokończone emocje w pełni przeżyte, czyli uświadomione nazwane wzięte pod uwagę i doświadczone mają szansę nie odkładać się w naszym ciele i mają szansę nie powodować fill różnych różnego rodzaju cierpienia i napięcia. Nie tylko wcielone też takiego napięcia. 

00:30:42 

Psychicznego, czyli jakbyśmy wrócili do problemów emocjonalnych, to to ja bym sobie. 

00:30:48 

Spróbowała to zamknąć w takim skrypcie? 

00:30:53 

 

00:30:54 

Nie tylko pozwalam sobie na doświadczanie emocji. 

00:30:58 

Ale też zbliżam się do tego, żeby uczyć się je nazywać, a potem jak już pozwalam sobie je nazwać, to sprawdzam co się kryje, jak a jaki to jest rodzaj informacji dla mnie, a później sprawdzam ich właściwość. Zasadność używając mojej wiedzy doświadczenia, ale często też intuicji, po czym pozwalam sobie je przeżyć. 

00:31:22 

I pod ich wpływem, nie tylko. 

00:31:22 

I pod ich. 

00:31:23 

Nie tylko je przeżyć, ale też pod ich wpływem przekształcać rzeczywistość, bo jeżeli to są emocje z kręgu nieprzyjemnych, to one informują nas o tym, że nasza relacja z rzeczywistością, która nas otacza, nie jest dla nas korzysta. 

00:31:25 

Ich wpływem. 

00:31:25 

 

00:31:26 

 

00:31:37 

Korzysta, że powinniśmy zmienić kształt relacji albo że coś utraciliśmy i przychodzi nam się z tym godzić, żegnać, godzić, a emocje przyjemne tak, które szalenie lubimy, podpowiadają nam, że. 

00:31:55 

To co robimy? Relacja w jakiej jesteśmy z rzeczywistością nam służy. 

00:31:55 

 

00:31:59 

 

00:31:59 

 

00:31:59 

No i teraz uwaga w tym obszarze fil zaburzeń, rozumienia i rozpoznawania emocji fill bardzo często emocje przez pryzmat różnych zachowań, na przykład nałogowo, które redukują się do napięcia i ulgi. 

00:32:11 

Czyli jest taka grupa osób, która wtedy kiedyś już bardzo mocno zapędziła w tym ll nałogowym, kompulsywnym radzeniem sobie z emocjami przestaje rozumieć znaczenie emocji, zaczyna czuć tylko napięcie i pewnie często będziecie to widzieć u swoich pacjentów. Kiedy oni mówią, byłem bardzo napięta. 

00:32:30 

Te, ale poszedłem pobiegać i poczułem ulgę, więc ten rodzaj schematu pomiędzy odczuwaniem jedynie napięcia i niewygody i zredukowaniem go dostaną. 

00:32:39 

Ulgi oznacza, że jest potężna przepaść nie tylko w czuciu emocji, ale w interpretowaniu tych emocji i korzystaniu z nich w taki sposób, który modyfikuje nasze przeżywanie świata, dostosowywanie się do świata i wybieranie zachowań. 

00:32:46 

 

00:32:46 

 

00:32:50 

 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały