Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Modelowe rozwiązania w pracy z lękiem poizolacyjnym cz.2

Marta Szydłowska-Pierzak
Doskonalenie warsztatu terapeutycznego ODC. 19/21

Jak radzić sobie z trudnościami w relacjach, funkcjonowaniu w społeczeństwie i zachowaniu dziecka w obliczu skutków izolacji?

Transkrypcja video Modelowe rozwiązania w pracy z lękiem poizolacyjnym cz2  

 

00:00:02 

 

00:00:21 

 

00:00:23 

To, co jest dla nas tak niezwykle ważne, to Jestem ja i moja babcia. 2 lata temu babcia, która ma w tej chwili 88 lat. Lel to kontakt z 2 człowiekiem. Tytuł mojego wystąpienia to lęk izolacyjne czy rękę po izolacyjne i ja w swojej pracy już pracuje w zasadzie tylko online. Dostrzegam coraz więcej takich osób, które w różnych grupach wiekowych wyróżniał dzieci, młodzieży, jak i osób starszych. 

00:00:52 

Młodych dorosłych czy dorosłych zaczyna występ. Zaczynają występować trudności. 

00:00:57 

 

00:00:59 

W relacjach jest to bardzo nasilona trudności w kontakcie społecznym i co jest widoczna. Ogromnie jest to widoczne u nastolatków. Czy u dzieci LI to może być u dzieci? Obserwujemy pod różnym kątem. Z jednej strony zmniejszyły się kłopoty mniej do gabinetu zgłaszają się dzieci, bo zmniejszyły się trudności w relacjach społecznych, bo ich po prostu nie ma, bo to są relacje tylko online, kiedy jest kamera, to dzieci. Mają jeszcze to szczęście, że mogą się zobaczyć często na lekcjach ta kamery nie są w ogóle włącz. 

00:01:29 

 

00:01:29 

Rana natomiast zaczynają się kłopoty z zachowaniem. Po prostu rodzice zaczynają reagować, bo zmienia się to, do czego ja zawsze namawiam. 

00:01:39 

Osoby, z którymi nie wiem, prowadzę jakieś wykłady czy warsztaty czy rozmowy. Zachęcam do obserwowania u dzieci zmiany zachowania. Jeśli pojawia się jakaś zmiana zachowania, to znaczy, że warto się temu przyjrzeć i ta zmiana może być to najczęściej nas niepokoi. Jeśli jest to jakaś zmiana niekorzystna, czyli dzieci wycofują się z czegoś, zaczynają krzyczeć. 

00:02:01 

Złoszczą się. 

00:02:02 

 

00:02:02 

Fill zaczynają reagować jakimiś buntem, wycofaniem spokoju. Nie chcę rozmawiać z rodzicami. Warto się wtedy przyjrzeć. Takie dzieci nie nazwą jeszcze tego, co czują. 

00:02:12 

Nie powiedzą, że nie wiem, odczuwają skutki izolacji i mają nasilony lęk społeczny. Nie nazwą tego w taki sposób, więc pytanie to robisz, czemu tak się zachowujesz? Nie przyniesie to żadnych korzyści, bo dziecko najczęściej powie, bo tak. 

00:02:26 

 

00:02:27 

Bo samo jeszcze nie potrafi tego nazwać powiedzieć. Okres dorastania mniej więcej od 11 roku życia ll do 18. Wtedy mówimy, że to już jest młody dorosły, które zaczyna, no zaczyna bazować na tym, czego się nauczył i czego cona był tak kształtując swoją tożsamość czy osobowość. 

00:02:48 

Zachęcam państwa także z tego z tego miejsca do obejrzenia takich filmików na youtubie, dotyczących tego, jak rozwija się system nerwowy i mózg. 

00:02:59 

U nas Polaków pan Marek kaczmarzyk, który zajmuje się nasz Polski na urody tak to, który zajmuje się. 

00:03:04 

 

00:03:06 

Opisywaniem zauważanie podpowiadanie także bardzo fajne książki, które które napisał jako psychoedukacja także dla rodziców, czyli to, co państwo możecie robić w kontekście pracy w tej chwili z dziećmi, z nastolatkami czy także z rodzicami. 

00:03:21 

To jest ja bardzo często pokazuje dorosłym także te filmiki właśnie po to, żeby te osoby zrozumiały, w jaki sposób działa cały system nerwowy, że to nie jest tylko zachowanie. To nie jest tylko to, co widzimy na zewnątrz. To jest tak, że to, co jest w środku. 

00:03:35 

U nastolatków jest to bardzo intensywna zmiana całego systemu nerwowego, bardzo intensywnie rozrastają się struktury mózgowe tutaj, które odpowiadają za. 

00:03:44 

 

00:03:44 

Myślenie, pamięć, koncentracje za regulowanie emocji, w związku z czym takie filmiki mają, zdaniem skre Duk cyj Ny po to, żeby łatwiej było. 

00:03:51 

Zrozumieć, co się ze mną dzieje? 

00:03:54 

I trochę Ll odjąć nam tej pracy, bo wtedy taki nastolatek zauważanie dzieje się za No nic niewłaściwego. Tak, to jest takie normalne. Tak reaguje mój system nerwowy i ja mam prawo do takich reakcji. 

00:04:08 

 

00:04:10 

 

00:04:11 

I to co? 

00:04:11 

Jest niezwykle ważne. Hmm? W tych relacjach międzyludzkich. 

00:04:15 

To jest ll, to jest takie poczucie wzajemności. Na pewno państwo kojarzycie tego pana. Słyszałam ostatnio, że niestety zmarł dziadek, który tuli niemowlaki, które zostały same LL albo rodzice nie mogli się opiekować, albo były całkowicie porzucane. 

00:04:35 

Czy pozostawione EI to co jest niezwykle ważne w takiej jego pracy, ale też takiej relacji z 2 człowiekiem. Czasem może to być istota za moment. Także powiem o takiej relacji z naturą. Tallest wzajemne wsparcie tutaj. Musimy pamiętać o tym, że taco pomaga fill dziadek robił to dla tych dzieciaków, ale także to, co on otrzymywał w zamian. 

00:04:52 

 

00:05:04 

 

00:05:04 

Tam ll być może czasami uśmiech tych dzieci, ich zapach, kontakt z nimi, poczucie ciepła. To jest to usta wzajemność, którą otrzymywał. 

00:05:12 

Czyli on opiekował się nimi, on dawał swoją troskę, życzliwość, miłość, ale także bardzo dużo dostawał w zamian. To jest to umacnia takie myślenie w kontekście poczucia wspólnego człowieczeństwa, wspólnotowości współzależności. Ten maluch jest zależny od takiego człowieka dorosłego, który się opiekuje, ale jednocześnie ta ten dziadek. 

00:05:34 

Czy każda inna osoba? 

00:05:36 

 

00:05:36 

Która opiekowała, by się dziećmi, dostaje też dużo w zamian nie mówię o tych nieprzespanych nocach czy jakiś innych konieczności zmiany pieluch, które niezbyt ładnie pachną, ale to Wszystko także ma takie zadanie pobudzenia naszych zmysłów, ale są takie badania, które pokazują, w jaki sposób. 

00:05:56 

Eee za zainspirowanie czy zachęcenie czy zaangażowaniu ludzi? 

00:06:00 

 

00:06:01 

W domu starców znaczy w domu jakiś różnie to nazywamy dom późnej starości, zaangażowanie ludzi w w robieniu czegoś dla 2 osoby, czyli L nie tylko opiekowanie się nimi, nie tylko ll wolontariusze czy opiekunowie, którzy są w takim domu starców. Jest ważne, żeby się opiekowali takimi osobami, ale także ważne jest zaangażowanie tych starszych osób. 

00:06:27 

 

00:06:27 

W coś, co mogłoby ich zaangażować, żeby coś mogli dać, żeby mieli takie poczucie. Nie chodzi mi tu o materialne, absolutnie jakieś wartości, bardziej o to, żeby mogli coś. 

00:06:39 

Z kimś porozmawiać, opowiadając o czymś, co przeżyli kiedyś, żeby mogli zaangażować się. Nie wiem tym wspólne wypicie kawy czy herbaty i żeby mogli. 

00:06:49 

Jest to zrobić tak, czyli chodzi tutaj o to te wspólne człowieczeństwo? Ta izolacja, w której w tej chwili żyjemy brak kontaktu wzrokowego, którą państwu opowiadałam, kiedy ludzie się mija. 

00:06:59 

 

00:06:59 

Mają wzmacnia to w nas Wszystko poczucie straty, poczucie osamotnienia jest obserwowany, brak życzliwości, pojawia się wrogość, podziały społeczne, sytuacja polityczna nie ułatwia tego wszystkiego, ale już pomijając sytuację polityczną są szczepionek owcy, antyszczepionkowcy. 

00:07:16 

Tak, czyli te nasze płcie podziały także wy w rozumieniu pewnych rzeczy WU przyjmowaniu w zauważeniu, co mi jest potrzebne, to akceptuje, czego nie to Wszystko powoduje, że dochodzi do większych rozłamów. 

00:07:31 

I ta izolacja społeczna. 

00:07:33 

 

00:07:34 

Się nasila, kiedy wracają ostatnio ze spaceru. Zauważyłam po tych swoich obserwacjach ludzi i przegląd próby przyglądanie im się w oczy. Zauważyłam dwójkę starszych osób to było. 

00:07:47 

Gdzieś osoby około osiemdziesiątki. 

00:07:49 

I zbierały coś stały 4 torby. 

00:07:53 

Na Ziemi natomiast dyskutowali nad czymś mocno i coś próbowali. Z tych toreb wyciągnąć. Dobrze, że wyjąłem kawę. Dobrze, że nie zalał się cukier. 

00:08:03 

No całe szczęście, że zdążyłam to wyjąć i i ta dyskusja trwała i zapytałam, podeszłam do tego państwa i zapytałam, dostali niedaleko ścieżki, więc nie wymagało to ode mnie jakiegoś bardzo dużego zaangażuj. 

00:08:12 

 

00:08:12 

Hania i zapytałam, czy w czymś mogę pomóc i panstwo byłam oczywiście w maseczce. Oni także i państwo byli bardzo mocno zaskoczeni. Ll takim moim pytaniem i na początku stanęli ll, nie dziękujemy. 

00:08:29 

Z uśmiechem znaczy no nie było tego uśmiał widać, ale próbowałam tonem głosu pokazać, że Jestem no żywa Zaciekawiona tym. 

00:08:36 

Co się dzieje i co się stało? 

00:08:38 

I że może pomóc, trzeba zanieść te torby rzeczy. Nie wiem, coś się urwało. 

00:08:42 

I pani wyjaśniła, że wylał się miutu i trzeba musi Wszystko powycierać, więc. 

00:08:49 

No musi to Wszystko tutaj po powyciągać po powycierać trawą, bo nie mam nawet chusteczki fill. Natomiast to, co mnie zaciekawiło to i tak. 

00:08:50 

 

00:08:59 

No też skłoniła do refleksji to to, że w momencie, kiedy nie musielibyśmy tych maseczek, kiedy nie byłoby konieczności tej izolacji, to pewnie takie moje zachowanie wzbudziło by jakoś dużego zająca zastanowienia wśród tych państwa, tylko być może bardziej. 

00:09:16 

 

00:09:17 

Chętnie nie wiem czy, czy czy zgodziliby się na to, żeby mi pomogła. Natomiast tutaj obserwujemy takie pewne wycofanie z tych kontaktów przestajemy prosić o pomoc, przestajemy być dla siebie jakimś takim. 

00:09:31 

Myślimy o sobie jako o wsparciu, o tym 2 człowieku, tak, że mogę zadzwonić mogę mogę uzyskać jakieś życzliwe wsparcie. 

00:09:39 

 

00:09:39 

Przyglądamy się sobie bardzo mocno wzajemnie po obserwujcie państwa, jak to wygląda u was, w jaki sposób postrzegacie 2 człowieka? 

00:09:47 

Jak to jest, kiedy usłyszycie, że ktoś jest chory, że ktoś przeszedł wirusa? A może, że ktoś jakoś zachowuje niewłaściwie z nieodpowiedzialne? Jak to Wszystko na was wpływa? 

00:09:56 

Te wszystkie myśli powodują w nas emocje, a te emocje z kolei powodują nasze zachowania, które wiążą się z tym, że. 

00:10:04 

Często wycofujemy się w ogóle z takich kontaktów, jak jak to się dzieje. Może ktoś z mojego najbliższego otoczenia potrzebuje pomocy? Może jest ktoś, kto komu mogę? Nie wiem zaoferować jakieś po prostu słowa. 

00:10:12 

 

00:10:20 

Poprostu słowa wsparcia mogę po prostu możemy go po prostu zadzwonić i zapytać, jak się czujesz, jak się masz, coś się u ciebie dzieje, co by mi przyjemniejsze. 

00:10:28 

Ostatnio to było najtrudniejsze. Takie wydawałoby się, że zwyczajne zainteresowani jak to teraz wygląda? Zdaje się, że mamy technologię, mamy telefony, mamy komputery, możemy się nawet na kamerce. 

00:10:34 

 

00:10:39 

 

00:10:39 

 

00:10:39 

Widzieć, a traktujemy to jako często jako zło konieczne. Nie ma też się co dziwić, bo przecież ciągle spędzamy czas przy tych komputerach, ale ja w momencie pierwszej tam broni pamiętam, jak moi pacjenci byli bardzo zdziwieni, kiedy przebywali w domach, nie mogli wychodzić na spacery, znaczy mogli wychodzić, ale ll no były też różne ograniczenia. Trzeba było mieć psa. 

00:11:01 

 

00:11:01 

Często ten pies był pożyczane, ll, znam takie psy, które całymi dniami w niemalże spacerowały tylko dlatego, żeby móc wyjść. 

00:11:09 

No super ktoś znalazł na to rozwiązanie i osoby się wymieniały. Natomiast chodzi też o takie podejście, że nie możemy się spotkać w gabinecie seldom nie, ponieważ mam bardzo małą przestrzeń. 

00:11:21 

Często słyszałam to od swoich pacjentów. Mam mało przestrzeni, nie ma takiej możliwości, żebym żebyśmy odbyły sesję czy rozmowę, w związku z czym proponowałam tym moim pacjentom wyjść na spacer. 

00:11:33 

Braliśmy telefony, przyszliśmy w taką przestrzeń, która była lasem, jakąś łąką, może jakimś parkiem. 

00:11:40 

 

00:11:40 

I używając aplikacji Messengera albo jakiejś innej, gdzie widzieliśmy siebie na kamerce, mieliśmy okazję lll no zabrać się wzajemnie na spacer pokazywaliśmy sobie coc o to co tam jest, jakie drzewa, jakie fill, jaka roślinność właśnie po to, żeby trochę wejść wzajemnie do tego świata zarówno natury, ale też do tego. 

00:12:01 

Co nas ciekawi i. 

00:12:03 

Odwróci się rozmowy. Czasami to nie była taka typowa sesja terapeutyczna, ale oparta bardziej o jakieś wsparcie. 

00:12:10 

EE w kontekście takiego kryzysu? 

00:12:13 

 

00:12:14 

I zachowań, które były, a takie utrudniające funkcjonowanie, więc na zwracamy Państwu drodzy państwo zwracamy uwagę na te więzi więzi społeczne i samotność, która która wzrasta w momencie, kiedy mamy takie poczucie. 

00:12:33 

No często słyszę też, że żyjemy w relacjach, w których mamy poczucie, że no, przecież tworzymy jakieś związki. Żyjemy z kimś, a tak naprawdę mamy poczucie dużego osamotnienia. Ll. 

00:12:44 

To jest jeden aspekt. 

00:12:46 

2 aspekt jest taki, kiedy pandemia pokazała nam. 

00:12:49 

 

00:12:50 

Często jak wyglądają nasze relacje sn? Fill ciekawa, Jestem statystyk, jeśli chodzi o rozwody, a może o to, jak dużo ludzi się pogodziło na przykład i ta ciasnota i wspólna przestrzeń wcześniej narzekali bardzo często, że nie ma 2 osoby w domu i nie mogą spocząć, spędzać czasu razem. 

00:13:09 

Teraz, kiedy ta osoba była, mam takie przypadki pacjentów, no że niestety doszło do niestety albo stety do rozwodów czy do jakiś separacji, czy po prostu do rozdzielenia danym momencie. 

00:13:21 

Okazało się, że nie są w stanie funkcjonować, ale znam też takie. 

00:13:22 

Zdanie funkcjonować. 

00:13:22 

 

00:13:24 

 

00:13:25 

Pary, gdzie okazało się, że ta izolacja przy nawet 20 paru metrach, kawalerki i dziecka i psa wpłynęła na to, że osoby zaczęły ze sobą rozmawiać i ten kontakt stał się dużo bliższy. 

00:13:39 

Te rozmowy stały się dużo bardziej intymne, dużo bardziej takie zaangażowane i uważne na 2 człowieka, więc samotność na samotność możemy patrzeć pod różnym kątem. Zarówno możemy być. 

00:13:51 

I w relacji. 

00:13:52 

I możemy samotnie po prostu samotnie funkcjonować. 

00:13:56 

 

00:13:56 

Myślę, że starają się też takie osoby, które wybierają życie samotnie. 

00:14:00 

 

00:14:00 

 

00:14:01 

Natomiast mamusię na pamiętać o tym, że jesteśmy istotami stadnymi, że potrzebujemy 2 człowieka do tego, żeby czasem porozmawiać, żeby ktoś nami się zainteresował, żeby L. 

00:14:14 

No właśnie zapytał, jak się mamy to słychać ll nie tylko po to, żeby nam ten ktoś pomógł tak, ale pamiętamy, że lęk czy na nasilone zaburzenia depresyjne to są momenty, w których mamy takie poczucie, że musimy sobie z tym dać Radę, że musimy sobie sami poradzić. No niekoniecznie. 

00:14:32 

 

00:14:33 

Siła to jest to, że że prosimy o pomoc, że angażujemy innych do tego, żeby jakoś nas wsparli i samotność. Zwróćcie państwo uwagę na badanie. To pod spodem jest informacja. Skąd wzięłam te dane? To jest. 

00:14:49 

Tak bardzo zagrażające palenie papierosów, jak i N znacznie więcej niż nadużywanie alkoholu niż otyłość czy zanieczyszczone. 

00:14:58 

 

00:14:58 

Powietrza więc bardzo ważne, żebyśmy potraktowali to poważnie, że to nie jest. 

00:15:05 

Coś co coz poprostu mamy jakąś wiedzę, że tak, tak to jest. Badania nam jasno pokazują, że osoby, które funkcjonują samotnie, ich system odpornościowy, że mają takie poczucie samotności, ich system odpornościowy znacznie ll zmienia swoje funkcjonowanie, łatwiej, łapiemy infekcje, trudniej jest ze snem. 

00:15:25 

 

00:15:26 

Jeśli jest trudniej ze snem, co obserwuję teraz u nastolatków, mam takie poczucie, że nastolatkowie chcą trochę jak zombi lll, no bo się zo cały dzień przed ekranem, później jeszcze trzeba trochę pograć, więc znowu są naświetleń i później jest kłopot ze snem. Dodatkowo melatoniną nastolatków wydziela się około godzinę sn fill 22 23, czyli tak naprawdę chce im się spać około pierwszej muszą wstać na 8 do szkoły albo jeszcze wcześniej no teraz jak nie dojeżdżają, to często to się pewnie tak odbywa, że jest telefonem leżą i do sypiają. 

00:15:56 

Ale tego służy zdecydowanie za krótko zaburzony sen, czyli zbyt mała ilość snu wpływa na. 

00:16:03 

 

00:16:03 

Znowu na odporność, czyli koło nasze się za zazębia ll dodatkowo wpływa na funkcje poznawcze, na koncentrację, na uwagę, na przyswajanie pewnych treści. 

00:16:14 

Czyli myślę tutaj o nastolatkach, u których jest to mocno zaburzone, ale także zwróćcie państwo uwagę na swoje funkcjonowanie i jak dużo teraz korzystamy z różnych nośników. Prowadziłam w tym pierwszym loga Unii, prowadziłam takie warsztaty dla firm farmaceutycznych, gdzie? 

00:16:31 

 

00:16:32 

To było na zasadzie takiego wsparcia el, gdzie okazało się, że pelno ich życie całkowicie uległo zmianie, bo do tej pory wstawali rano, bo wsiadali do samochodu, wracali po południu albo wieczorami mieli kontakt z lekarzami, a nagle Wszystko się zmieniło. 

00:16:46 

Dodatkowo dzicie, które siedzą w domach i uczą się zdalnie, więc całe życie wywróciło się do góry nogami. To te osoby były w takim bardzo silnym poczuciu ogromnej zmiany. Zmiana to jest naturalne, że wywołuje w nas lęk, natomiast mamy umiejętność jako ludzie. 

00:17:02 

Dostosować się do tej zmiany i to osoby. 

00:17:04 

 

00:17:05 

No bardzo cię cieszę, że skorzystały ll tutaj z możliwości wsparcia takiego psychologicznego, bo to żeby trochę potrenować swoją uważność na siebie, że żeby zauważyć, jakie zagrażające myśli się pojawiają i co ciekawe, na koniec te warsztaty trwały około 3 miesięcy. 

00:17:22 

Te spotkania. No i na koniec okazało się, że te osoby ll bardzo się zaprzyjaźniły ze sobą. To było różne grupy, dwunasto piętnasto dwudziesto, nawet osobowe, bo zaprosiły do siebie. 

00:17:36 

Lll to co? 

00:17:37 

Do tej pory było niemożliwe, bo wszyscy jechali do tej swojej, do tego swojego budynku albo do lekarza, albo do budynku, gdzie mieściła się firma. 

00:17:44 

 

00:17:44 

Wyjeżdżali na swoje zjazdy różne cykliczne, a nagle okazało się więc nie zapraszali. Mieli za bardzo, jak też zapraszać do siebie, a nagle okazało się, że no zaczęli się przyglądać, co jest tam styłu u każdej z osób, jakie ma jakies koty przechodzą po komputerze, jakie tam psy szczekają i zapraszając w ten sposób do siebie, do tego swojego środowiska nawiązały się silne więzi pamię. 

00:18:07 

 

00:18:07 

Z nimi i większość z nich zostało bliskimi znajomymi przyjaciółmi, więc to jest też taka kolejna rzecz, która może wpłynąć tak, jak opowiedziałam państwo zabraniu do lasu na spacer można też zabrać do siebie. 

00:18:22 

Nie chodzi o to, żeby pokazywać, co jest w szafkach, ale można pokazać. Nie wiem nową książkę, którą się kupiło, można pokazać obiad, który się ugotowało, czyli korzystanie z tych nowych technologii. 

00:18:34 

Jest czymś. Co? 

00:18:36 

Jest takim elementem dostosowywania się do rzeczywistości. 

00:18:39 

Której mamy funkcjonować, w której funkcjonujemy już? 

00:18:43 

 

00:18:44 

Samotność jest tak szkodliwa jak palenie 15 papierosów dziennie też zachęcam, żebyście Państwo refleksyjnie się temu przyjrzeli. Dbamy o zdrowia friel zapobiegamy różnym zachowaniom takim destrukcyjnym, które są dla nas szkodliwe, ale jednocześnie tak ważny wątek i element tej samotności czy poczucia. No jakie mam cię poczucie, po czym poznajecie? Ja często pytam swoich nastoletnich synów. 

00:19:09 

Eee masz tylu kolegów? Jeden z nich jest taki bardzo EM powiedziałabym społeczne, że w różnych grupach potrafi świetnie się odnaleźć. Natomiast 2 młodszy. Potrzebuję trochę na to czasu ją musi mieć zaufane środowisko i często pytam tego starszego, Słuchaj, masz tak dużo, dużo tych kolegów w różnych miejscach, na kogo możesz liczyć? 

00:19:29 

 

00:19:29 

Czyć, kto byłby w stanie ci pomóc, jeśli miałbyś kłopot, obserwuję w ten sposób też, na ile potrafi wymienić kogoś bliskiego. 

00:19:38 

Jak on rozumuje jako nastolatek, kto mógłby być dla niego bliski? Tak więc warto też jako metoda czy jako technika zadawać się dzieciom takie pytania, czy nastolatką, ale także nam sobie braku możemy mieć 1000 znajomych na fejsbuku? Nie wiem, jak jest w tej chwili limit lll, ale na kogo możemy liczyć, jeśli jest kłopot? 

00:19:58 

 

00:19:58 

Jeśli potrzebujemy wsparcia, do kogo mogę zadzwonić w nocy, że zadziało się coś niepokojącego, albo mam jakąś troskę, z którą nie potrafię sobie poradzić, to też takie ćwiczeniowe pytania dla Państwa ma teraz na refleksje i to do czego ja państwa bardzo serdecznie zachęcam, że my zmieniać coś w swoim obszarze w swoich w swoich środowiskach i to do czego państwa fl zaproszę. To takie przyjrzenie się pod spodem jest Link do artykułu, który napisałam. 

00:20:29 

O psychologii praktyk. 

00:20:30 

 

00:20:30 

 

00:20:31 

EE dotyczący naszej łączności z naturą w Il tam jest większość artykułu, są też instrukcje, w jaki sposób można zdobyć całość tego artykułu. 

00:20:44 

Tutaj wzięłam Wam takie wycinki, które chciałabym, żeby zainspirowały państwa, żebyście państwo patrzyli na swoje funkcjonowanie i metodą, która cała tak naprawdę w pobliżu na wyciągnięcie ręki i wzroku węchu dotyku, czyli myślę sobie tutaj o uruchomieniu zmysłów. 

00:21:03 

W kontekście połączenia z naturą badania mówią nam o tym, że. 

00:21:07 

 

00:21:07 

Kontakt z naturą, czyli tak całkowicie naturalne jest to ponieważ ll no to co w tej chwili dzieje się ze światem rozwój tej cywilizacji to jest coś nienaturalnego. Naturalna jest nasze połączenie sprawoz. 

00:21:20 

Z ziemią z drzewami ll nie chodzi mi o jakieś miła i jowe przesyłanie energii czy wyciąganie energii z tych wszystkich dóbr, które mamy, ale bardziej chodzi mi o takie rozbudzanie w sobie czegoś naturalnego, co mamy od urodzenia? 

00:21:36 

 

00:21:37 

Co mamy od przypomnijcie sobie, jak wyglądał wasz czas zabawy, kiedy byliście z dziećmi. Jak uwielbia liście być może kałużę ll? 

00:21:44 

Nie wiem. Leżenie w zbożu przyglądanie się gwiazdą słońcu, pielęgnowanie różnych kwiatów, truskawek, poziomek. 

00:21:52 

Chodzi mi o taki kontakt. O. 

00:21:54 

Odszukanie tego w sobie w momencie, kiedy jesteśmy już dorośli ll. 

00:22:00 

 

00:22:00 

I inspirowanie innych, czyli pokazywanie innym, w jaki sposób, jeśli nie możemy angażować się w działania, które na które nie mamy wpływu, nie mamy kontroli nad tym, to możemy sobie pomagać. 

00:22:13 

Czyli możemy sobie najpierw sami sobie, a później żeby to szło, rozszerzając perspektywę także do innych osób i badania pokazują wam, że taka łącznie z naturą, ale łączność, która polega nie tylko na tym, że po dotykam kwiatka i i ok już Jestem połączona z naturą. Tylko uruchomienie w sobie. 

00:22:21 

 

00:22:32 

Takich poczuć emocjonalnych zauważenie tego piękna NATO. 

00:22:36 

 

00:22:36 

 

00:22:36 

Uruchomienie ll możemy to nazwać takich zachwytów przyjrzenie się pod kątem doświadczeń Zmysłowych. To Wszystko jest czymś, co tak jak przedstawiają badania i tak jak no być może zaufacie mi państwo, że to działa lel podziała wpływa na nasz dobrostan na nasze, no nie tylko dotlenia organizm powietrze. 

00:23:03 

Która wpychamy? 

00:23:04 

 

00:23:04 

Ale także. 

00:23:06 

Mamy takie poczucie połączenia, poczucie zakorzenienia w tej ziemi w tej planecie, w tym miejscu, w którym jesteśmy i także rozbudowanie tej otwartości i takiego poczucia większej przestrzeni. 

00:23:21 

No, która tak jak mówiłam wcześniej w kontekście emocji czy w kontekście naszego funkcjonowania ll zwiększa trochę perspektywę, czyli zwiększa otwartość dystans do tego, co jest dla nas trudne. 

00:23:33 

 

00:23:33 

Ll i to co jest takie istotne, to są te ścieżki, takie ścieżki doprowadzające tak zostały one nazwane ścieżki doprowadzające do umocnienia. 

00:23:44 

Połączenia z naturą. 

00:23:46 

I chciałabym, żebyście państwo pomyśleli sobie o swoim kontakcie z naturą. Ostatnim spacerze, które odbyliście. 

00:23:54 

 

00:23:55 

W jaki sposób ten kontakt się odbył? Czy to był szybki spacer, wolny spacer? W jaki sposób kontaktowaliście się z tym, co widzicie? 

00:24:02 

W jaki sposób moglibyście myśląc o tym spacerze? Odbyć go Jeszcze raz z taką. 

00:24:08 

Uwagą i z. 

00:24:09 

Obserwacją tego, co was otacza, tego piękna, które zauważacie ll czy moglibyście nadać temu znaczenie? 

00:24:16 

 

00:24:17 

Ll, jakie jest twoje ulubione, pobliskie drzewo i dlaczego? Czyli macie tutaj państwo też ściąga? W jaki sposób możecie odpowiedzieć sobie na pytania dotyczące, jak mogę rozbudowywać to więź z naturą? 

00:24:28 

Jakie emocje to wam nie wyspala? Co takiego się ze mną dzieje? Emocje to fizjologia, tak jakby też zauważamy na bazie fizjologii, którą mamy, bo często trudno jest nam nazwać emocje, ale jak zaobserwujemy fizjologię Fill, to ta fizjologia nas poinformuje Morze ciepłe, rozpływające się po brzuchu. A może takie poczucie ukojenia otulenia jakieś ulgi? 

00:24:46 

 

00:24:50 

I i współczucie, który jest, który jest niezwykle istotne w budowaniu tego połączenia z naturą współczucie polegające na tym, że nie tylko drzewo ll coś dobrego mi daje to, że go dotykam. 

00:24:50 

 

00:25:04 

To, że czuję jego zapach, energię w cudzysłowiu, znowu nie mojej miłej jowa energia, że ja będę za chwilę latać i i będę taka na sterowana tą energią, bo jak się po przytulałam do. 

00:25:16 

 

00:25:16 

Drzewa, ale bardziej chodzi mi o taką energię, która dotyczy ll tego, że byłam w tym miejscu tego, że ukojenie ukoiła mna chwilę swój umysł uspokoiłam swoje swoją fizjologię, swoje ciało, która jest być może przewodzic owane fill, za dużo się działo ostatnio cały czas się dużo dzieje. 

00:25:34 

Nasz umysł działa jak ten chomik w kółku. Tak, czyli zwracamy na to uwagę ELENA na takiego o taką energię mi chodzi, że możemy się zatrzymać i możemy odkryć to swobodą swoją energię dzięki temu. 

00:25:48 

Tak jakbyśmy Oczyścili monitor z niepotrzebnych plików. 

00:25:52 

To dzieje się to? 

00:25:53 

 

00:25:53 

W czasie, kiedy wstaniemy, kiedy powącham y, kiedy rozejrzymy się jakby, uh, zatrzymujemy to koło, które tak mocno się kręci ukorzenia my się w tym, w czym jesteśmy. 

00:26:07 

To jest taki reset, to jest takie oczyszczenie naszego pulpitu i współczucie polegający na tym jako bardzo istotne jest to pełni bardzo istotną funkcję w tej naszej łączności z naturą. 

00:26:18 

Jeśli drzewo daje mi tyle dobrostanu, co ja mogę dla tego drzewa zrobić taki sposób? Ja mogę o nie zadbać. 

00:26:25 

Co ja mogę eee jak ja mogę zadbać o najbliższe otoczenie, która jest dziś wokół. 

00:26:29 

Mnie, w jaki sposób mogę ll? Nie wiem, może podlewać, a może? 

00:26:37 

Ja nie dopuścić do tego, żeby coś zostało zniszczone. 

00:26:39 

Na tym polegało, by to współczucie. 

00:26:42 

I zachęcam państwa teraz do krótkiego towarzyszenia mi w u ćwiczeniu wu podróży Zmysłowej Ll to jest ta niespodzianka, o której wspominałam na początku, więc serdecznie zapraszam i spotykamy się za chwilę. 

00:26:48 

 

00:27:00 

 

00:27:02 

Dzień dobry z lasu, zapraszam państwa do. 

00:27:05 

Podróży doświadczeń owej w oparciu o zmysły do ćwiczenia, które nazywa się kąpiel w lesie. 

00:27:16 

EE, tak jak opowiadałam w oparciu o ścieżki, możemy rozwijać naszą łącznej z naturą to połączenie, które jest w tej chwili tak bardzo, bardzo istotne. 

00:27:26 

 

00:27:27 

 

00:27:27 

 

00:27:27 

I to, co was poproszę to do przyjęcia pozycji, która pozwoli wam na chwilę zanurzyć się w tych doznaniach. Ja mam tą przyjemność, że Jestem w lesie. 

00:27:41 

Chciałabym, żebyście państwo mogli wykorzystać techniki naszego umysłu do tego, żeby zwizualizować sobie, słuchając o tym, o czym mówię, czy pokazując to miejsce, w którym teraz Jestem, żebyście mogli przenieść się i towarzyszyć mi w tym ćwiczeniu, więc usiądźcie w taki sposób, albo stańcie w taki sposób, który jest dla was komfortowe. 

00:27:59 

 

00:28:03 

Poczujcie pod stopami, ściółkę leśną, ja spróbuję tutaj się przenieść, żeby państwu też to pokazywać. Zauważcie jak jak wasze stopy dotykają podłoża. Zwróćcie uwagę na to, co was otacza. 

00:28:10 

 

00:28:22 

 

00:28:23 

 

00:28:24 

 

00:28:26 

Pod stopami. 

00:28:31 

 

00:28:36 

Powietrza leśnego. 

00:28:38 

 

00:28:38 

 

00:28:40 

Zwróćcie uwagę na promyki zachodzącego słońca i jak wasza skóra na to reaguje? 

00:28:47 

Kiedy słońce delikatnie ostatkiem swoich promyków Muska waszą twarz. 

00:28:56 

 

00:28:58 

Czy słyszycie jakieś dźwięki, które do was docierają? 

00:29:01 

 

00:29:03 

Jak reaguje wasze ciało? 

00:29:05 

 

00:29:10 

Delikatny śpiew ptaków, niemalże otula was. 

00:29:16 

Eliminując wszystkie pozostałe. 

00:29:20 

 

00:29:21 

 

00:29:22 

Jesteście w lesie? 

00:29:26 

Jest zapach liści. 

00:29:30 

Delikatne promyki słońca na skórze. 

00:29:36 

Śpiew ptaków. 

00:29:41 

 

00:29:41 

 

00:29:43 

Zwróćcie uwagę na kolor liści. 

00:29:46 

Na drzewach. 

00:29:52 

Zielone rude, pomarańczowe, brązowe. 

00:29:58 

Niektóre wyschnięte. 

00:30:00 

 

00:30:00 

 

00:30:03 

Niektóre jeszcze trzymają się mocno gałęzi. Zauważcie jak to, czego doświadczacie poprzez zmysły. 

00:30:12 

Jak przenika wasze ciała, jak pobudza emocjonalnie. 

00:30:18 

 

00:30:19 

Jakieś odczucia? 

00:30:22 

 

00:30:23 

 

00:30:25 

Może ukojenie? 

00:30:28 

Może zniecierpliwienie. 

00:30:30 

Może chcielibyście kolejnych treści merytorycznych? 

00:30:36 

A nie doświadczeń. 

00:30:38 

Wszystko to jest całkowicie naturalne. To co się w tej chwili dzieje w waszych umysłach czy w waszych ciałach. 

00:30:45 

 

00:30:45 

Nie ma jednego gotowego rozwiązania, nie ma recepty na to, czego powinnam. Czy powinienem teraz doświadczyć? 

00:30:58 

Wasze reakcje są waszymi reakcjami, pozwólcie sobie na nie. 

00:31:07 

Poprzez dotyk. 

00:31:10 

Poprzez wzrok poprzez słuch. 

00:31:14 

 

00:31:16 

 

00:31:16 

 

00:31:16 

00:31:20 

 

00:31:24 

Wszystko to, czego doświadczacie, co słyszycie? 

00:31:24 

 

00:31:30 

Jest waszą reakcją całkowicie naturalną. 

00:31:40 

Poczujcie do tych kory. 

00:31:43 

 

00:31:44 

Twardej mocnej. 

00:31:49 

Drzewo, które znajduje się gdzieś w pobliżu was może na codziennym spacerze. 

00:31:54 

Może znajdźcie sobie swoje wyjątkowe drzewo. 

00:32:00 

Drzewo, które jest mocno usadowione w ziemi. 

00:32:04 

 

00:32:09 

Tak jak wasza postawa stopy, które dotykają. 

00:32:15 

 

00:32:19 

Ugruntowanie w Ziemi. 

00:32:22 

A jednocześnie przestrzeń. 

00:32:27 

Która was otacza? 

00:32:30 

 

00:32:32 

 

00:32:32 

 

00:32:34 

 

00:32:34 

Jakie emocje wywołuje w was poczucie? Pozwolenie sobie na uaktywnienie tych wszystkich zmysłów. 

00:32:41 

Co dzieje się w ciele. W jaki sposób możecie? 

00:32:47 

Pozwalać sobie, przywołując te wspomnienia. 

00:32:52 

Upomnienia tego ćwiczenia pozwalać sobie w codziennych sytuacjach na. 

00:32:52 

 

00:32:52 

 

00:32:58 

Bycie zakorzenionym. 

00:33:02 

 

00:33:03 

Mocna stąpającym po ziemi. 

00:33:03 

 

00:33:06 

Ale także pozwalając, by czuć przestrzeń, która jest w waszych ciałach umysłach tak jak przestrzeń, która tutaj się znajduje. 

00:33:16 

Po to żeby. 

00:33:19 

Nie zakorzenia się w myśleniu, które utrudnia, które zaburza równowagę i spokój. 

00:33:29 

Pozwólcie sobie na. 

00:33:30 

 

00:33:32 

Kąpiel w lesie. 

00:33:34 

Uaktywniającej wasze zmysły? 

00:33:39 

Żeby budować swój spokój, równowagę? 

00:33:39 

 

00:33:44 

Żeby zauważać? 

00:33:46 

 

00:33:48 

Która jest w każdym z nas? 

00:33:59 

Co mogę zrobić każdego dnia? 

00:33:59 

 

00:34:01 

Żeby pozwolić sobie na takie odczucia na taką przestrzeń. 

00:34:07 

Na uspokojenie i zrównoważenie. 

00:34:07 

 

00:34:14 

W jaki sposób mogę wykorzystać drzewo, które być może rośnie w pobliżu mnie? 

00:34:20 

W jaki sposób mogę czerpać energię z tego drzewa? 

00:34:24 

Z tych kolorów. 

00:34:28 

Które są w zasięgu ręki i wzroku z tych dźwięków zapachów. 

00:34:29 

 

00:34:41 

Każdego dnia. 

00:34:42 

 

00:34:43 

Możemy otaczać się tymi dźwiękami, nawiązują dźwiękami, zapachami. 

00:34:49 

Kolorami, dając sobie taką możliwość wzmacniania połączenia z naturą tego połączenia, które jest. 

00:34:59 

 

00:34:59 

Hm namiastką. A może tak jak pokazują badania, bardzo istotnym elementem budowania więzi, która jest tak bardzo potrzebna dla człowieka, jeśli nie możemy. 

00:35:10 

W związku z obecnymi obecną epidemią budować takiej łączności z 2 człowiekiem, jest to utrudnione. Zachęcam do łączenia się z Narodo z naturą z tym, co nas otacza. 

00:35:25 

 

00:35:26 

Dziękuję, że mi towarzyszy liście. 

00:35:26 

 

00:35:30 

 

00:35:30 

 

00:35:33 

I cieszę się, że jesteście państwo z powrotem, że po byliście ze mną w lesie, że mieliśmy okazję wspólnie po przyglądać się temu, w jaki sposób nasze zmysły mogą być może całkowicie zapomniane. 

00:35:50 

Nie uruchamiana na codzień, a może przez COVID zostały wyłączone? Myślę sobie tutaj o węchu. Może to jest moment do tego, żeby powoli wracać do tego właśnie co czuje. 

00:36:01 

 

00:36:02 

I bardzo ważnym elementem podczas wykonywania takich ćwiczeń jest ich powtarzalność, czyli traktujemy swój umysł jako fill. Taką matrycę, która jest pod wpływem różnych ćwiczeń. 

00:36:21 

Ll zostają do niej dołączone kolejne elementy i te elementy ten element, o który tutaj chcemy się zatroszczyć to jest to jest taki nasz spokój i równowaga. 

00:36:34 

To jest tak, jakbyśmy chodzili na siłownię. 

00:36:36 

 

00:36:36 

I Trenowali mięśnie po to, żeby nasze ciało wyglądało na nie bardziej umięśnione albo takie jak do jakiego dążymy. Bardzo podobnie jest z naszym umysłem. 

00:36:45 

Traktujemy go trochę jak taki mięsień, gdzie po czas tych ćwiczeń wytwarzają się nowe połączenia neuronalne albo umacniają się te, które które mamy do tej pory, czyli po jednym takim ćwiczeniu bardzo często to co gubi to co jest mylne i to co zniechęca moich pacjentów czy osoby z którymi. 

00:37:04 

 

00:37:04 

Pracuje, to jest to, że nie pojawił się natychmiastowy efekt. To, że fill no miał nie okolić nie ukoił o na każdego z Państwa może takie ćwiczenie zadziałać. 

00:37:15 

Inaczej wykorzystujemy techniki swojego umysłu czy możliwości swojego umysłu po to, żeby zwizualizować pewne sytuacje. To ćwiczenie chciałabym, żeby też taką intencją dla państwa przygotowałam, żeby było taką inspiracją, że jeśli nie mogę wyjść, spotkać się z kimś w restauracji, może mogę wyjść na spacer, spotkać się sama ze sobą. 

00:37:34 

 

00:37:34 

Po to, żeby chwilę podoświadczać 10 minut, 15 minut, 20 byłoby idealnie, żeby zakorzenić się i otworzyć na przestrzeń, która jest gdzieś wokół mnie lel, więc mam nadzieję, że państwo się skusicie i że będziecie mogli trenować po to, żeby znowu umacniać te połączenia neuronalne. 

00:37:56 

Nic nie dzieje się od razu, bo traktujemy swój umysł jako taki fill. Taki właśnie mięsień, który potrzebuje treningów. 

00:38:04 

I to treningów. 

00:38:07 

Cyklicznych, czy też nie możemy tego robić raz w tygodniu, tylko trochę częściej ll to co jest tak, że niezwykle istotne w takim myśleniu o rzeczywistości, w której dalej funkcjonujemy o rzeczywistości, w której mamy się. 

00:38:10 

 

00:38:25 

Uczyć żyć ee radzić sobie ze swoimi emocjami. Bardzo często słyszę od swoich pacjentów, kiedy to się w końcu skończy, żebyśmy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania. 

00:38:37 

 

00:38:38 

I wtedy mam taką refleksję, czym jest to normalne funkcjonowanie i czy jak się to skończy to wrócimy do tamtego normalnego funkcjonowania. 

00:38:45 

Myślę, że nie że lll, no na pewno nie lll. Myślę, że to co jest normalne to jest właśnie teraz, czyli w tym momencie mamy taką rzeczywistość jak mamy i. 

00:38:58 

 

00:38:59 

Nie możemy wrócić do tej przeszłości, która była, bo ona już nigdy się nie pojawi. To jest tak, jak zaczynaliśmy spotkanie. 

00:39:06 

Godzinę temu i no to już jest historia. Ten początek jest już historią. Tak samo tutaj niezwykle istotne jest takim myśleniu o sobie i o swojej przyszłości. 

00:39:17 

O tym, w jaki sposób radzić sobie z lękami z być może z jakiegoś z jakimś nasilonym smutkiem, frustracją, złością. 

00:39:25 

To jest myślenie od takim swoim budowaniu kompetencji, czyli ten, kto nas bardzo często gubi, jest pewnego rodzaju rutyna. Jesteśmy w środę. 

00:39:34 

Lisku, w którym zachowujemy się codziennie w podobny sposób i oczekujemy, że coś się zmieni. To od nas zależy. Nie chodzi też o to, żebyśmy myśleli teraz o tym, że mamy takie nadprzyrodzone moce, że możemy zmieniać świat i i po zmieniamy coś i też tylko od nas. 

00:39:51 

 

00:39:51 

To zależy, nie w tym kontekście tutaj państwo o tym mówię, tylko ll nie możemy kontrolować swoich myśli, swojego umysłu, swoich emocji, ale możemy w taki proaktywny sposób budować kompetencje. 

00:40:04 

 

00:40:05 

Też wyszukiwać jakichś swoich, być może przyjrzeć nowym umiejętnością może dostosować tak jak ja zabierałam tych pacjentów na spacer wirtualny coś, co wcześniej w ogóle nie wchodziło w grę nie było potrzebne, a teraz myślę o takim spacerowaniu po prostu gdzieś jeśli wrócimy do pracy gabinetowej, więc dostosowanie się do rzeczywistości, która jest. 

00:40:28 

Nie do myślenia o tym. 

00:40:29 

Kiedy pojawi się to, co było? 

00:40:32 

 

00:40:32 

Czy tylko na tym polegają te nasze możliwości, żebyśmy wyszukiwali w sobie tego coc o nowe, co jeszcze nieznane i z otwartością próbowali się temu przyglądać, ale czymś naturalnym jest, że taki lęk może się pojawiać, bo przecież to, co nowe zawsze strasz. 

00:40:50 

I na końcu przygotowałam dla państwa zestaw literatura, który uważam, że jest niezwykle ważny nie tylko w kontekście pracy z pacjentami. 

00:41:00 

 

00:41:00 

Waszymi podopiecznymi, ale przede wszystkim po to, żebyście mogli państwo zaopiekować się sobą, żebyście mogli z taką życzliwością i łagodnością popatrzeć w pierwszej kolejności na siebie. 

00:41:10 

Nie jest to absolutnie egoizm. Nie jest to narcystyczne dbanie o siebie. Jest to, żebyśmy mogli pomagać innym. Bardzo ważne jest zadbanie o siebie i o swój dobrostan. 

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały