Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Ludziom nie można ufać

Bartek Jaślikowski
HR + ODC. 15/17

W jaki sposób budować zaufanie i nauczyć się funkcjonować w nowym zespole?

Transkrypcja video Ludziom nie można ufać

00:00:17

 

00:00:18

Kilka miesięcy temu miałem przyjemność współpracować z jedną z organizacji, w której 2 działy firmy połączyły się.

00:00:26

 

00:00:26

Jak to zwykle bywa w takich sytuacjach? W obu działach firmy pracowali bardzo różni pracownicy, jedni byli młodsi stażem, drudzy starsi stażem, jedni mniej doświadczeni, drudzy bardziej doświadczeni, do tego różniej się jeszcze wiekowo także można powiedzieć, że zespół był bardzo zdywersyfikowany. Co jednak przykuło moją uwagę i ciekawość.

00:00:49

To rozmowa z jedną z osób, która pracowała w tym zespole.

00:00:52

 

00:00:53

Ta osoba w pewnym momencie powiedziała mi, że w sytuacji przejścia do nowego zespołu, do tego połączonego zespołu wszyscy byli MEGA.

00:01:03

Jak to ujęła mili, ale to było nie do końca dobre, ponieważ to, że ludzie byli mili, wywołało w tej osobie właśnie ogromną podejrzliwości i takie stwierdzenie, które za tym poszło, że to niemożliwe, żeby ludzie byli tak mili.

00:01:22

 

00:01:23

Chciałbym poruszyć temat budowania zaufania i funkcjonowania w nowym zespole oraz podejrzliwości co do intencji członków zespołu, z którymi się pracuje.

00:01:35

Osoba, z którą rozmawiałem, wydaje się mieć zgłaszać pewnego rodzaju problem mówiący o tym, że.

00:01:43

Ma wrodzoną, albo przynajmniej w tej sytuacji okazywaną podejrzliwość co do intencji ludzi, którzy wykazują się chęcią pomocy dla niej w nowej sytuacji.

00:01:54

Założenie, które pod spodem tego zachowania tkwi, można by nazwać jako widzenie interesu 2 strony widzenie złej intencji 2 strony.

00:02:07

 

00:02:08

To, co wydaje się tutaj być na pierwszym planie, to w jaki sposób budujemy w ogóle zaufanie do tego, co inni ludzie robią w stosunku do nas? Myślę, że są 2 takie główne podejścia, budowanie zaufania.

00:02:20

 

00:02:21

Pierwszy rodzaj podejścia to jest takie podejście. Gdzie?

00:02:26

Łączymy się w we współpracy z 2 osobą i od razu na samym starcie, na samym początku, na wejściu dajemy kredyt zaufania, który później po prostu albo procentuje, albo musimy go zweryfikować.

00:02:37

Gdyby sytuacja okazała się iść nie po naszej myśli, czyli gdyby 2 strona łamała nasze zaufanie 2 rodzajem budowania zaufania i co też jest być może naturalną tendencję u niektórych osób jest budowanie zaufania z czasem z działaniami z procesem.

00:02:56

 

00:02:56

Ten rodzaj budowanie zaufania zajmuje nieco więcej czasu, niemniej jednak jest równie efektywny. Może być równie efektywny.

00:03:05

Chciałbym zaprosić państwa do tego, żebyśmy pochylili się nad tym, co może być takim powodem, dla którego niektórzy z nas budują zaufanie.

00:03:15

No w taki sposób trochę więcej zajmujący czasu i w taki sposób, który najpierw raczej wychodzi z takiej im takiej interpretacji, że ludzie nie mają dobrych intencji, jeśli chcą nam pomagać, a nie z tego punktu o, że ufamy im, że mają dobre intencje i po prostu działajmy tak jak możemy działa.

00:03:32

 

00:03:34

Jest taka teoria w analizie Transakcyjnej, która eryka Berna, która mówi o takim układzie skryptu ta teoria została wymyślona i przedstawiona po raz pierwszy przez Richard derski na jej Merlin z altman, a mówi ona mniej więcej o tym, że skrypt czy układ skryptu jest to pewnego rodzaju samo wzmacniający się i zniekształcony system uczuć, myśli i zachowań, który jest podtrzymywany przez jednostkę, czyli przez każdego z nas do pewnego stopnia naszym skryptem życiowym.

00:04:03

Czyli tym, w jaki sposób funkcjonujemy w życiu, jakie mamy zaprogramowane funkcjonowanie w naszym życiu.

00:04:11

 

00:04:11

Dlaczego to jest istotne w tej sytuacji? W tej sytuacji możemy spojrzeć na to budowanie zaufania i na to dopisywanie intencji.

00:04:18

2 stronie jako mające jakiś interes w sobie to to, że każda sytuacja jest jakimś katalizatorem pewnego rodzaju przekonań, które żywimy wobec siebie świata czy innych ludzi.

00:04:33

 

00:04:33

Każda sytuacja, w której funkcjonujemy albo mocniej, albo lżej wpływa na to, jak uruchamiają się w nasz pewnego pewnego rodzaju skrypty.

00:04:42

Pewnego rodzaju schematyczne zachowania co do nas samych, jak sami siebie widzimy co do tego jak widzimy innych, jak widzimy ich intencje oraz jak widzimy konstrukcję świata. Czy na przykład widzimy, że świat jest to w jakiś sposób?

00:04:58

Przyjazne miejsce czy bardziej jest to miejsce, no któremu raczej niekoniecznie trzeba ufać i trzeba być ostrożnym, żeby się broń Boże nie naciąć.

00:05:08

 

00:05:08

Co ważne w tym układzie skryptu to to, że są to zwykle procesy nieświadome, to znaczy bardzo rzadko zdajemy sobie sprawę z tego, co się w naszych skryptach i takich automatycznych zachowaniach dzieje.

00:05:20

Raczej dzieje się to gdzieś pod spodem, po prostu idziemy za pewnego rodzaju reakcją, która jest w jakiś sposób wyparta. 2 elementem ważnym w układzie skryptu jest to, że skrypt to jest taki zestaw pewnego rodzaju uczuć któ.

00:05:35

 

00:05:35

Które były wyparte. Hmm w momencie podejmowania naszych decyzji skrótowej, czyli w naszym systemie budowania zachowań, które uważamy za zachowania, które są efektywne w świecie, to Wszystko buduje się w okresie wczesnodziecięcym, ale głównym powodem, dla których takie skrypty się budują, jest to, że w danym momencie w danej sytuacji w danej interakcji być może były takie.

00:06:00

 

00:06:00

Okoliczności, w których nie mogliśmy wyrażać swoich uczuć autentycznych, w związku z czym zastępowali śmy je pewnego rodzaju uczuciami, które mogły mieć miejsce i które były akceptowane przez 2 stronę.

00:06:15

Musieliśmy wytworzyć jakieś mechanizmy, jakieś rozumienie sytuacji, jakieś działanie w tej sytuacji. W związku z tym, że pewne inne zachowania na przykład, które mieliśmy ochotę przeżyć, czy uczucia, które mieliśmy ochotę przeżyć, na przykład smutek, złość nie miały miejsca, w związku z czym?

00:06:30

My musieliśmy radzić sobie z wyrażaniem tej złości czy tego smutku w zupełnie inny sposób.

00:06:36

 

00:06:37

Właściwie taki, który zamieniał to uczucie złości albo smutku na inny rodzaj zachowania, albo inny rodzaj emocji na przykład.

00:06:47

Od zachowania odosobnienia jące czy zachowanie zapadające się w sobie takie bardziej na przykład depresyjne.

00:06:54

Dlatego, że 2 strona w jakiś sposób tylko takie zachowanie akceptowała. Gdybyśmy to przełożyli na relacje matka dziecko.

00:07:02

 

00:07:02

Ojciec dziecko, no to pewnie będą takie zachowania, że jeśli chłopiec na przykład ma ochotę się rozpłakać w danej sytuacji, bo jest mu smutno, a jego rodzic nie akceptuje takiego zachowania, no to będzie ten chłopiec szukał innego zachowania, które jest akceptowalne w takiej sytuacji. Na przykład w przypadku chłopca może być to złość, w związku z czym złość będzie takim uczuciem zastępczym.

00:07:23

 

00:07:24

Takim uczuciem, które zastępuje smutek, który w tym momencie chłopiec przeżywa 2 elementem takim dużym krokiem tego układu skryptu jest to, że w wyniku tego tych naszych nieświadomych skryptów uruchamiają pewnego rodzaju zachowania, które właściwie są pewnego rodzaju odtworzeniem taśmy zachowań, które mamy już w swoim arsenale. Jeśli więc mówimy o sytuacji.

00:07:48

 

00:07:49

Pomocy 2 stronie i naszej interpretacji tej pomocy jako być o bycia interesow mną pomocą. No to wtedy uruchamiamy nasze powtarzalne zachowania, które tak naprawdę są odtworzeniem tego, co już wcześniej wielokrotnie robiliśmy.

00:08:05

Czyli zachowujemy się trochę po schemacie odtwarzamy swoje doświadczenia wcześniejsze z różnych takich podobnych sytuacji odtwarzamy różnego rodzaju fantazje. To znaczy dochodzimy do pewnego rodzaju obrazu w głowie, które mogą mówić. Ano, właśnie ta osoba robi to dlatego albo dlatego, bo tak, czyli dokonujemy pewnego rodzaju interpret.

00:08:24

Stacji takiej fantazjując ej.

00:08:26

 

00:08:26

Ale równie dobrze może być to też taka reakcja z ciała. Taka reakcja stygmatyzująca, to znaczy, kiedy na przykład ciało w jakiś sposób odtwarza pewnego rodzaju doświadczenia, które przeżyliśmy wiele, wiele razy w naszym wcześniejszym życiu.

00:08:42

Czy to w okresie dzieci dziecięcym, więc warto o tym pamiętać, że właśnie na przykład, kiedy osoba okazuje nam zainteresowanie i pomoc, która z jej punktu widzenia jest bezinteresowna, możemy reagować usztywnieniem. Możemy reagować zachowaniem, które.

00:08:57

Pokazuje naszą nie.

00:08:58

 

00:08:58

Ufność możemy się wycofywać, możemy być podejrzliwi, jeśli nasz układ skryptu mówi właśnie o tym i nasze przekonanie mówi o tym, że ludziom nie wolno ufać, bo ludzie nie pomagają bezinteresownie, zawsze mają w tym jakiś interes, co jest też ważne w tej sytuacji.

00:09:13

To to, że te reakcje najczęściej nie są adekwatne do tego, co się dzieje w rzeczywistości, to znaczy może być tak, że my nie mamy żadnych dowodów na to, że osoba, która nam pomaga, robi to w jakiś sposób interesownie. Niemniej jednak nasza reakcja jest.

00:09:29

Właśnie taka na przykład wycofujemy się, nie ma, a mimo tego, że nie mamy do tego żadnych podstaw, bo ta osoba po prostu nam chce pomóc w jakiś sposób jednak wybieramy taką interpretację, która łączy się z naszym przekonaniem.

00:09:35

 

00:09:41

Łączy się z tym, jak widzimy ten świat i jaki mamy skrypt wpisany w nasze umysły w naszą nieświadomość.

00:09:49

 

00:09:49

Kolejnym elementem. W związku z tym przekonaniem skrypt owym to co jest?

00:09:53

 

00:09:53

 

00:09:53

Ważne to to, że możemy odczuwać właśnie te reakcje są motywujące, czyli to, co mówiłem chwilkę wcześniej sympatyzujące w tym kontekście, że na przykład możemy odczuwać przyspieszone tętno, podenerwowanie, coś coś w naszym ciele to się spina w tej sytuacji, dlatego, że ta sytuacja, która jest tu i teraz ona nas niejako ciągnie niczym tą 2 recepturką w doświadczenia, które mamy w przeszłości, czyli to, co my przeżywamy, wcale nie musi wynikać z sytuacji, która ma miejsce tu i teraz.

00:10:15

 

00:10:25

Ale może wynikać z sytuacji, którą wielokrotnie przeżywaliśmy w przeszłości.

00:10:30

 

00:10:30

To jest bardzo istotne, żeby to też wiedzieć, że sytuacja reakcji nieadekwatnej. No właśnie może pokazywać, że to nie jest reakcja na tu i teraz, tylko na to, co się nam działo w naszym doświadczeniu w przeszłości.

00:10:45

I ostatnim elementem układu skryptu bardzo ważnym jest uruchamianie pewnego rodzaju wspomnień, emocji oraz szukanie dowodów na to, że to z jakim my przekonaniem jest, w jakim wie, że nie ma świata innych, czy też nas samych startujemy do takiej interakcji jest słuszne. Co to znaczy?

00:11:06

 

00:11:06

To znaczy, że historycznie w naszej świadomości wracamy do momentów, kiedy inne osoby w zupełnie innych sytuacjach zupełnie innych kontekstach zareagowały w taki sposób, w jaki w jaki my sobie interpretujemy rzeczywistość, czyli właśnie potwierdzały nasze przekonanie, że ludziom nie wolno ufać.

00:11:24

Ludzie zawsze mają intencję, czyli to nas tak właśnie ciągnie w tą przeszłość. Odtwarzamy te sytuacje. Wszystko do nas wraca.

00:11:32

 

00:11:32

A przeżywamy je i robimy niejako takie przeniesienie. Taką transplantację przeszłości do teraźniejszości, a to tak naprawdę jest narzędziem do tego, żeby powiedzieć, no tak, no przecież nie można było się czegokolwiek innego spodziewać.

00:11:50

No właśnie, tacy ludzie są, więc to, co właśnie widzę w tym momencie potwierdza, że ludziom nie wolno ufać, bo ludzie, jeśli coś robią, to zawsze robią to interesownie, nigdy bezinteresownie i z czystego serca. To jest taka nie jako samospełniająca się przepowiednia.

00:11:56

 

00:12:04

Którą sami sobie trochę tworzymy w tej sytuacji.

00:12:09

Jakie możemy zastosować taktyki strategię rozwiązania, które mogłoby nam to pomóc jakoś lepiej funkcjonować w takiej sytuacjach, które nam uruchamiają ten układ skryptu?

00:12:19

Pierwszym krokiem, który zawsze w każdym właściwie odcinków, każdym w każdej części, o której mówię, zawsze nazywam, to jest ta świadomość.

00:12:22

Dzień dobry.

00:12:22

 

00:12:22

 

00:12:28

Świadomość i uświadomienie sobie pewnego rodzaju procesów jest zawsze kluczem do tego, żeby cokolwiek z tym zrobić, to jest ten pierwszy krok do tego, żeby zmienić cokolwiek, żeby jakiekolwiek działania podjąć.

00:12:39

Więc warto sobie uświadomić, że w ogóle jesteśmy w takim procesie.

00:12:44

 

00:12:44

Że warto znać ten układ skryptu warto wiedzieć, dlaczego pewnego rodzaju potwierdzenia nam się dzieją w głowie, czyli warto znać ten mechanizm psychologiczny, w którym właśnie powiedziałem, warto mieć świadomość tego, że przekonania skryptowe wynikają nie z tego, że tak po prostu chcemy tylko z tego, że gdzieś kiedyś ktoś albo my sami.

00:13:04

 

00:13:04

Mi nie zadbał o nasze potrzeby, albo nam się nie udało zadbać o własne potrzeby i musieliśmy sobie po prostu jakoś poradzić, więc wypracowaliśmy pewnego rodzaju strategii radzenia sobie pewnego rodzaju mechanizm radzenia sobie, który towarzyszy nam później przez całe życie.

00:13:19

No bo okazuje się, że ten mechanizm zadziałał. Pewnie nie raz pewnie nie 2, ale wiele, wiele setek razy, jeśli nie 1000 razy.

00:13:26

 

00:13:27

2 elementem jest to tej świadomości, jest to, że powinniśmy zdać sobie sprawę z tego, że te emocje, które często żywimy w zachowaniach skryptowych, są z emocjami zastępczymi, czyli nie są takimi, które rzeczywiście są tymi, które przeżywamy, ale takimi, które wypracowaliśmy jako takie, które zakrywają te autentyczne, ponieważ nad autentyczne nie było miejsca, albo nie ma miejsca.

00:13:50

 

00:13:51

I warto sprawdzać i próbować uczyć się jak ze odnajdywać te emocje. Te uczucia autentyczne, żeby próbować je zastępować fill, żeby dać możliwość zastąpienia tych tych zastępczych tymi autentycznymi, czyli tymi prawdziwymi, na które musimy sami tworzyć miejsce i uczyć się je po prostu wyrażać. Warto taką takie ćwiczenie sobie zrobić, żeby sprawdzić, jakie rzeczywiście uczucia w tej sytuacji we mnie są.

00:14:20

I czy to są uczucia, które rzeczywiście wynikają z tej sytuacji, którą ma miejsce tu i teraz?

00:14:24

Albo bo wcale nie muszą i podążania za tym, co jest tym autentycznym uczuciem, bo jeśli to jest smutek, no to pewnie sprawdzenie czy to jest smutek 100 i teraz czy może raczej jest to smutek, który przenosimy znowu jak tą koncu recepturkę z przeszłości to nas wciąga gdzieś tam do tej przeszłości. Kolejnym elementem, który warto fill zrobić kolejnym krokiem.

00:14:26

 

00:14:46

 

00:14:46

Jest próba wytworzenia nowych przekonań, czyli próba szukania takich sytuacji, gdzie reakcje innych ludzi trochę idą kontra nasze przekonanie nasze założenia, czyli jeśli mamy takie założenie, że ludzie robią coś interesownie, a w interakcji z kilkoma osobami pod rząd bądź z tego nowego zespołu bądź skądkolwiek.

00:15:07

 

00:15:07

Indziej mamy doświadczenie takie, że, ale nie oni nie robią tego interesownie. Po prostu to zrobili, nie oczekują niczego w zamian.

00:15:14

No to za uważajmy takie zachowania i zauważamy takie reakcje i starajmy się nawet w jakiś sposób, być może zapisać je sobie, żeby to był taki bank naszych doświadczeń, gdzie pomoc innych ludzi nie wiąże się z interesowność ą, tylko po prostu idzie kontra nasze przekonanie wywracanie do góry nogami niejako.

00:15:34

 

00:15:35

EE, pamiętajmy, bo to, bo to ważne, żeby mieć taki bank sytuacji, jeśli jeśli dobrze wiemy. No to pamięć ludzka jest zawodna i wytwarza różnego rodzaju konfabulacje i własne interpretacje rzeczywistości, więc takie zapisanie w momencie, kiedy to się dzieje bądź tuż po tym momencie pomaga nam jednak później wrócić do takiej bazy danych i w jakiś sposób być konstruktywnym i i próbować sobie zmieniać te przekonania, które w sobie no.

00:16:01

 

00:16:01

Musimy, które jak mówię, to z jednej strony są łatwiejsze, bo pomagają pewnie lepiej funkcjonować w takim uproszczonym modelu, ale z 2 strony mogą nas prowadzić.

00:16:10

No w takie miejsca, które są jakoś skryptowe i odtwarzające. Poprzednie doświadczenia, niekoniecznie związane z tym, co się dzieje tu i teraz.

00:16:19

A warto być w kontakcie z tym, co się rzeczywiście dzieje, a nie w tym, co się dzieje w naszej głowie.

00:16:23

 

00:16:24

Jeśli uda nam się już trochę skontrować, te nasze przekonania, to warto spróbować poeksperymentować z nowymi zachowaniami, czyli na przykład jeśli w takiej sytuacji, która wywoływała dane zachowanie, daną reakcję emocjonalną, robiliśmy zawsze tak czy tak to spróbujmy zrobić coś innego.

00:16:41

Wiadomo, że to będzie niewygodne. Wiadomo, że to będzie trudne. Wiadomo, że to będzie nowe. Niemniej jednak to jest sposób na to, żeby wytworzyć nowe rodzaje zachowań, które mogą możemy nazwać nowym skryptem, który będzie.

00:16:52

 

00:16:52

Czy w tym takim wygrywającym no pozytywnym, a nie takim przybywającym, który mówi na przykład, że właśnie wszyscy chcą mnie oszukać i każde, że każde działanie ludzkie jest intencją złą, znaczy ma intencje złą, że nie ma ludzi z dobrym sercem, bo ludzie bez interesownie nie pomagają i ostatnią techniką, do której chciałem państwa zaprosić, to to, żebyśmy szukali takich sytuacji, gdzie ludzie reagują na nas pozytywnie, czyli że jeśli.

00:17:20

Prosimy kogoś o pomoc i ktoś to robi bezinteresownie. Po prostu przychodzi do nas sam z siebie mówi. Czy potrzebujesz pomocy w wyniku tego, że jesteśmy nowi w zespole, czy potrzebujesz pomocy? W czym ci mogę pomóc?

00:17:20

Kogoś o pomoc i ktoś to robi bezinteresownie. Po prostu przychodzi do nas sam z siebie mówi. Czy potrzebujesz pomocy w wyniku tego, że jesteśmy nowi w zespole, czy potrzebujesz pomocy? W czym ci mogę pomóc?

00:17:30

 

00:17:30

Od chętnie się podzielę wiedzą. Chętnie powiem ci, co zrobić, żebyś mógł pracować, żeby ci było łatwiej po prostu i tak dalej, to starajmy się więcej przebywać z takimi ludźmi.

00:17:41

Starajmy się tworzyć takie sytuacje, gdzie możemy doświadczać częściej takiego pozytywnego podejścia do naszej osoby. Celowo spędzamy z nimi czas i zapamiętujemy takie zdarzenia i po prostu pracujemy nad tym, żeby ta nasza ekspozycja na takie osoby była jak największa. To na pewno pomoże nam budować taki.

00:18:00

Pozytywny obraz tego, że ludzie nie robią wszystkiego z jakąś intencją, albo z jakimś intere.

00:18:05

 

00:18:05

Wiem, że robią też równie dobrze. Są też tacy ludzie, którzy robią to bez interesownie, co oczywiście nie wyklucza w takim logicznym, racjonalnym myśleniu tej pierwszej grupy ludzi.

00:18:15

Niemniej jednak warto mieć pewnego rodzaju równowagę i balans patrzenia na rzeczywistość, że są i tacy ludzie i tacy ludzie, a pewnie są też ludzie pomiędzy, którzy robią raz dla interesu, a raz nie robią dla interesu. Pewnie i tak można powiedzieć, że to jest ludzie są i pewnie jest ich niemało. Pamiętajmy zatem.

00:18:32

 

00:18:33

Że nasze przekonania są o wiele silniejsze niż nam się wydaje. Na dodatek są to przekonania zwykle nieświadome. Warto szukać takich sytuacji, które pozwalają nam te przekonania zmieniać na takie, które będą dla nas bardziej konstruktywne i które będą dla nas po prostu bardziej przyjazne i będą pokazywały, że jest możliwe funkcjonowanie z innymi rzeczywistości w taki sposób, który ma pod spodem dobre inte.

00:19:02

 

00:19:03

A nie w sposób wyłącznie podejrzliwy. Dzięki temu być może to budowanie zaufania będzie dla nas szybszym procesem i będziemy potrafili dać w przyszłości w nowych relacjach kredyt zaufania zamiast długoterminowo go budować i prosić o to, żeby 2 strona udowadniała nam, że można jej ufać.

00:19:22

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały