Wojciech Stefaniak

Materiały autora Wojciech Stefaniak

Jest certyfikowanym terapeutą poznawczo-behawioralnym Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB), zrzeszonego w European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT), certyfikowanym terapeutą schematu International Society Schema Therapy (ISST) oraz certyfikowanym superwizorem-dydaktykiem PTTPB.

Czytaj (12:00)