Tomasz Szlendak

Materiały autora Tomasz Szlendak

Jest socjologiem, profesorem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wyższej Szkoły Zarządzania w Gdańsku. Pełni funkcję kierownika Zakładu Badań Kultury Instytutu Socjologii. Interesuje się socjologią kultury, psychologią ewolucyjną, metodami jakościowymi w naukach społecznych, socjologią rodziny, socjologią młodzieży, antropologią.

Czytaj (7:00)