Rosemary Sword

Materiały autora Rosemary Sword

Prowadzi terapię zmiany perspektywy czasowej (The Time PerspectiveTheory). Metodę tę opracowała wspólnie z mężem Richardem Sword oraz Philipem Zimbardo, a następnie opisała we wspólnej publikacji pt. „Siła czasu”. Rosemary Sword wraz z profesorem Zimbardo prowadzą kolumnę na poczytnym blogu Psychology Today.

Oglądaj (28:58)
Oglądaj (28:57)
Czytaj (12:00)