dr Joanna Grzymała-Moszczyńska

Materiały autora dr Joanna Grzymała-Moszczyńska

jest psycholożką i trenerką antydyskryminacyjną, pracuje w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się kwestiami przeciwdziałania uprzedzeniom i dyskryminacji w edukacji, m.in. szkoli nauczycieli. Interesuje się też psychologicznymi aspektami doświadczenia migracyjnego, prowadziła badania dotyczące powrotów dzieci z emigracji.

Czytaj (12:00)