Ten materiał dostępny jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Czym jest inteligencja emocjonalna i społeczna

HR + ODC. 5/19

Jakie znaczenie ma inteliencja emocjonalna dla naszego sposobu pracy?

 

Miałem więcej kłopotów ze sobą niż z jakimkolwiek innym człowiekiem.

Dwight l. Moody

 

Emocje nauczyły ludzkość rozsądku.

Marquis de Vauvenargues

 

Poza korzyściami wynikającymi ze wzmacniania procesów poznawczych, uważność pozwala także rozwijać inteligencję emocjonalną i społeczną. Inteligencja emocjonalna jest umiejętnością zauważania i świadomością stanów emocjonalnych (naszych własnych i innych osób). Natomiast inteligencja społeczna oznacza zauważenie i rozumienie procesów, które zachodzą w mniejszych i większych grupach społecznych (społecznościach). Te tzw. miękkie umiejętności mogą w bardzo dużym stopniu rzutować na pracę indywidualną i (współ)pracę całego zespołu, organizacji. Niektóre udokumentowane korzyści wynikające z inteligencji emocjonalnej w pracy to: lepsze umiejętności przywódcze i rozwiązywania konfliktów, lepsza komunikacja, umiejętność radzenia sobie z problemami.

Na poziomie indywidualnym

Na początek warto przyjrzeć się naszym własnym emocjom, zastanowić się, z czego one wynikają, jak je rozumiemy, jaka jest ich funkcja, jaka jest nasza potrzeba w związku z danymi emocjami. Warto też na początek zadać sobie pytanie o to, co jest naszą największą siłą (umiejętnością) w kontaktach z innymi (np. empatia), a co jest naszą największą słabością (np. niecierpliwość).

W celu rozwinięcia inteligencji emocjonalnej potrzebujemy następujących umiejętności:

  • samoświadomość – świadomość własnych emocji i tego, jak one na nas wpływają, w tym na naszą pracę. Samoświadomość składa się z 3 elementów – emocjonalnej świadomości, obiektywnej ewaluacji siebie (mocnych i słabych stron w kontakcie ze sobą i innymi) oraz pewności siebie (w czym mogę poczuć się dobrze, pewnie, w jakim zadaniu, bez arogancji ani też obniżania swoich kompetencji).
  • umiejętność zarządzania sobą – umiejętność zarządzania emocjami i zachowaniami, dostosowanie się do okoliczności, w tym zmian w środowisku. Ta umiejętność składa się z umiejętności emocjonalnej samokontroli (wobec złości, niepokoju i innych trudnych emocji i zachowań ze strony siebie i innych), umiejętności inicjatywy (mówienia o tym, kiedy są trudności, brania odpowiedzialności), chęci dążenia (posiadanie motywacji, kultywowanie jej) oraz umiejętności adaptacji (możliwość zmiany poglądów, perspektywy).
  • Świadomość społeczna – zrozumienie emocji i potrzeb innych osób, zauważanie dynamiki grupy, dbanie o innych. Składa się z empatii (wczuwania się emocje i sposoby myślenia innych, wchodzenie w ich przysłowiowe buty), świadomości danej organizacji (jej procesów, dynamiki, hierarchii, polityki, etyki, wartości, tego, kto i co na co ma wpływ) oraz orientowaniu się w tym, jak być pomocnym (nie tylko odnoszenie się do poleceń innych, ale aktywne wspieranie innych swoimi umiejętnościami w miarę swoich możliwości).
  • umiejętności bycia w relacjach – umiejętność inspirowania, wpływania, wspierania innych, brania od innych, bycia w konfliktach. Składa się z możliwości byc...

Pozostałe 80% treści dostępne jest tylko dla subskrybentów.

Subskrybuj

Pozostałe odcinki

Podobne materiały