Metody współpracy

Niezbędne narzędzia komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Poznasz techniki wpływu społecznego oraz treningu uważności, dzięki którym łatwiej będzie Ci współpracować w grupie.

Czym jest inteligencja emocjonalna i społeczna
Czytaj (12:00)