Doskonalenie umiejętności

Techniki uważności, sposoby regulacji emocji oraz oceny własnych kompetencji pozwalające rozwinąć w sobie kreatywność i umiejętność stawiania oraz realizacji celów zawodowych.

Złość nie taka zła
Czytaj
Czytaj
Czytaj
Czytaj (15:00)
Czytaj (10:00)
Czytaj (13:00)
Czytaj