Pełna treść dostępna jest wyłącznie dla subskrybentów

Masz już subskrypcję? Zaloguj się!

Psychologiczne i fizjologiczne przyczyny trudności w sferze seksualnej

prof. UAM dr hab. Katarzyna Waszyńska
Terapia i edukacja seksualna ODC. 1/13

Jak kształtuje się seksualność, jakie czynniki mogą wpływać na seksualność pary oraz jaka jest jej rola na różnych etapach związku?

 

Transkrypcja video Psychologiczne i fizjologiczne przyczyny trudności w sferze seksualnej

 

00:00:13

Dzień dobry, nazywam się Katarzyna daszyńska z wykształcenia Jestem psycholożką i seksu, a loszką kliniczną pracuję na Uniwersytecie Adama Mickiewicza.

00:00:22

Kieruje laboratorium promocji zdrowia i psychoterapii, a dzisiaj mam przyjemność poprowadzić dla państwa wykład pod tytułem czynniki wpływające na seksualność pary.

00:00:31

Oraz seksualności, etapy związku.

00:00:34

Jak wskazuje ten tytuł tematyka dzisiejszego mojego wykładu będzie dosyć.

00:00:39

Kiedy mówienia o seksualności pary, to mówimy o iliadzie, a więc o 2 osobach, które spotykają się i których seksualność spotyka się ze sobą.

00:00:49

Ll inna historię życia seksualnego osoby mają wpływ różne czynniki. Po pierwsze są to czynniki związane z domem rodzinnym, a więc to, w jakiej atmosferze jesteśmy wychowywani.

00:01:02

EE również to jak rodzice się do nas wracali, jak budowała się nasza kobiecość, jak budowała się nasza męskość, jakie były elementy wychowania seksualnego?

00:01:13

A więc, czy było szerokie tabu seksualne, czy było wąskie tabu seksualne, czy rozmawiało się na tematy związane z seksualnością również tutaj, mówiąc o domu rodzinnym, możemy mieć na myśli teorii przywiązania, a więc to, w jakich relacjach byliśmy z najbliższymi osobami i teraz dolar rodzinny stanowi taki fundament.

00:01:33

Do tego, jak kształtuje się nasza seksualność.

00:01:36

Oczywiście nie jest to determinizm, czyli to nie jest tak, że taka taka jaka była atmosfera w domu rodzinnym, tak my będziemy na pewno funkcjonować związku, ale jak gdyby pierwsze takie postawy, pierwsze takie nasze wrażenia, pierwsze nasze emocje, pierwsze nasze doświadczenia związane z seksualnością. My właśnie wynosimy z domu rodzinnego.

00:01:58

Pan tworzą się też różne, mniej lub bardziej uświadomione wyobrażenia na temat miłości na temat związku na temat bycia razem, bo przecież nasi rodzice albo opiekunowie są właśnie pierwszymi osobami, które pokazują nam, jak się funkcjonuje razem i to też patrzymy na to, jak oni się zwracają do siebie, czy dotykają się, czy się przytulają, czy mówią sobie, kocham bardzo często w gabinecie osoby, które mają trudności z mówieniem o swoich.

00:02:27

Uczóciach bardzo często mówią o tym, że w domu rodzinnym nie nauczyli się tego typu rzeczy, że w domu rodzinnym do nich się w ten sposób nie zwracało.

00:02:36

Czasami też pewne wzorce opiekowania się troszczenia się. Wnosimy również z domu, a więc gdy na przykład rodzice okazywali nam miłość poprzez to, że dbali o nasze potrzeby, również może być tak, że czasami łatwiej później w związku okazywać miłość poprzez dbanie o potrzeby partnera. I to są te wszystkie rzeczy, które gdzieś mają istotne znaczenie dla takiej biografii.

00:03:01

Później już dużą taką robotę robią rówieśnicy, a więc to też, na ile my możemy weryfikować pewne rzeczy związane z wiadomościami i informacjami z domu rodzinnego w świecie naszym, który leśników czasami rówieśnicy edukują nasz również seksualnie, czyli przekazują informacje, przy czym, jak wiadomo również z artykułów nie zawsze ta wiedza przekazywana od rówieśników jest też rzetelna. Może nie jest, nie zawsze też jest to wiedza. Czasami są to informacje.

00:03:32

Ale jest też to dodatkowym jakby kontekstem dodatkowym źródłem edukacji seksualnej. Kolejnym źródłem i bardzo często używanym jest oczywiście Internet i tutaj pomimo tego, że w Internecie możemy znaleźć szereg bardzo różnych informacji dotyczących seksualności, to czasami też ta wiedza, która dotyka tych młodych ludzi, jest nie przeznaczona dla tego wieku rozwojowego, albo nie jest to przekazywane w taki sposób, ale z pewnością jest to dodatkowe miejsce, w którym zdobywamy informacje na temat.

00:04:06

Związków na temat funkcjonowania na temat seksualności.

00:04:10

Oprócz tego na nasze na.

00:04:13

Lokal zna to z czym my wchodzimy. Później związek mają wpływ też nasze pierwsze doświadczenia. Pierwsze doświadczenia z miłością, z całowaniem z byciem razem, pierwsze doświad, pierwsze związki czy miały one pozytywne aspekty, pozytywne emocje czy wiązały się z jakimiś trudności?

00:04:32

I oprócz tego też znaczenie dla naszej seksualności mają nasze wartości, często wyniesione z domu rodzinnego. Czasami wartości, z którymi wchodzimy w życiu dorosłym.

00:04:43

To jest kwestie podejście do moralności, do religii, tak do ważnych rzeczy. Kwestie związane na przykład z wiernością z wartościami w związku i oprócz tego też istotne znaczenie mają też role płciowe, a więc są my myślimy o sobie jako o kobietach, co myślimy o sobie jako mężczy.

00:05:03

Co myślimy o naszym sposobie zachowania jako kobiet, czy też mężczyzn i na seksualność. Oprócz tego mają wpływ jeszcze kwestie związane ze zdrowiem i teraz to Wszystko buduje taki nasz indywidualny aspekt związany z naszą seksualnością.

00:05:20

To oczywiście nie są wszystkie czynniki, ale powiedziałabym główne, a więc stosunek do siebie, stosunek do seksu, stosunek do wartości ważnych w naszym życiu.

00:05:31

Też kwestie związane z akceptacją naszego ciała, a więc na ile my swobodnie czujemy się z naszą fizycznością z naszą cielesnością, bo są też osoby, które podczas zbliżenia podczas aktywności Seksualnej też skupiają się właśnie na tych aspektach swojego ciała, których na przykład nie akceptują i zamiast cieszyć się czy czerpać przyjemność z bycia razem.

00:05:53

Myślą o tym, jak wygląda ich ciało, a więc to jak my funkcjonujemy w seksualności. Związane jest też z podejściem do ciała.

00:06:01

Do akceptacji, ale też z akceptacją fizjologii swojego ciała.

00:06:05

Więc różnych zapachów różnych wydzielin, bo to też ma istotne znaczenie. Czy my siebie akceptujemy też na przykład w miejscach intymnych i oprócz tego znaczenie ma też wiek zdrowie.

00:06:18

No i takie bym powiedziała jakość funkcjonowania psychicznego, a więc nastrój, jeśli chodzi o 2 osobę, z którą spotykamy się w seksualności, to tutaj też podobne czynniki, a więc też wiek zdrowie. Akceptacja ciała, akceptacja fizjologii, ale też stosunek do partnera.

00:06:37

Zarówno gabinecie, jak i wyniki wielu badań pokazują, że.

00:06:41

Nasz stosunek do 2 osoby może mieć też istotne znaczenie w tym, czy my otwieramy się na sferę seksualną, czy też się zamykamy o tych czynnikach, które ja teraz wymieniam.

00:06:50

Będę troszeczkę mówiła też za chwilę szerzej, a więc oprócz kwestii związanych z jedną osobą, kwestie związane z 2 osobą jeszcze znaczenie odgrywają rzeczy związane z tym my, a więc z naszą relację.

00:07:05

Z jakością naszej relacji też ze stażem naszej relacji, bo trochę inaczej funkcjonujemy seksualnie. Na początku związku trochę inaczej funkcjonujemy na późniejszych etapach i o tym też będę za chwilę mówić troszkę więcej, jak również to, jak jaki charakter ma ta relacja, a więc czy czujemy się bezpiecznie, czy miały miejsce jakieś trudne momenty, czy trudne urazy w naszej relacji i to, co jest niezwykle ważny. Jak wygląda nasza komunikacja seksualna?

00:07:34

A więc to, czy mówimy o swoich potrzebach, czy mówimy o tym, na co mamy ochotę, czy mówimy też o naszych ograniczeniach i czy rozmawiamy w ogóle na ten temat? Jak ta nasza seksualność może wyglądać?

00:07:48

Więc mamy 2 osoby, mamy relacje i mamy jeszcze kontekst tego związku, a więc znajomi, przyjaciele, przyjaciółki rodzi.

00:07:58

I na co tutaj pomimo tego, że powiesz, są trochę osoby, które są dalej od związku. Oni mogą mieć też znaczenie dla tego, jak funkcjonuje się ll w tak zwanym łóżku.

00:08:09

Dlaczego jest takie bardzo fajne powiedzenie, które zresztą lubię, które często też powtarzam w gabinecie, że jeżeli 2 osoby para śpią ze sobą, to bardzo często w tym łóżku jest 6 osób, rodzice jednej strony, rodzice 2 strony ma i oczywiście top.

00:08:26

Para dlaczego? Dlatego, że tak jak powiedziałam wcześniej, my idziemy do łóżka z całym bagażem naszych doświadczeń naszych przekonań, z całym bagażem różnych komunikatów, które słyszeliśmy w domu rodzinnym, na temat właśnie seksualności z całym bagażem, jakby informacji, czasami nawet międzypokoleniowych, takich komunikatów na temat tego, jak wygląda związek, czym się kończy związek, jak funkcjonuje. Dlatego też w tym łóżku tak naprawdę te 2 osoby, które się spotykają, mają mają przy sobie.

00:08:57

Albo sobą doświadczenia w kontaktach z innymi osobami i część tych rzeczy, także jak gdyby ma miejsce.

00:09:05

Naszym funkcjonowaniu, a więc te granice właśnie z domem rodzinnym jednej strony granicy z domem rodzinnym 2 strony to jak funkcjonujemy na jej granicę z najbliższym otoczeniem, a więc to, na ile sobie w tych kontaktach z naszymi rówieśnikami, czy też zaprzyjaźnionymi osobami pozwalamy i jak te relacje funkcjonują, gdzie jest granica pomiędzy my a innymi osobami, tak jak podchodzimy chociażby do wierności. Wszystkie te rzeczy mają znaczenie w naszym podejściu do seksualności.

00:09:37

I oczywiście jeszcze jednym czynnikiem, o którym też trochę będę mówiła szerzej. No to są czasy, w których żyjemy.

00:09:44

Lel, myślę, że to nie jest odkryciem, że trochę seksualność pary też zależy od miejsca, w którym świecie, w którym funkcjonuje, ale też od czasów, w których żyjemy, a więc w tym naszym 21 wieku i z pewnością to, co też obserwuję w gabinecie, ale też obserwuję wybada.

00:10:03

Dniach istotne znaczenie miało dla seksualności też powstanie Internetu i korzystanie z Internetu. I to ma jak będę za chwilę mówić też istotne znaczenie dla tego, jak pary funkcjonują.

00:10:17

Ok powiedziałam przed chwilą takich bym powiedziała ogólnych czynnikach, w którym mają wpływ zarówno na seksualność pojedynczej osoby, jakiego seksualność pary, a więc nasze podejście do seksu, nasze zdrowie, wiek akceptacja swojego ciała, stosunek do partnera, charakter relacji granicy z innymi osobami oraz współczesności.

00:10:38

Teraz przejdę do omówienia bardziej szczegółowo tych poszczególnych aspektów, a następnie powiem, jakie problemy, jeśli chodzi o życie seksualne, pojawiają się współcześnie z jak.

00:10:50

Problemami możemy się zetknąć współcześnie i jak ten film, jak te problemy trochę są zróżnicowane w zależności od długości długości trwania związku, a więc od stażu.

00:11:01

Bardzo często, jak osoby przychodzą do gabinetu, kiedy para przychodzi do mine, tu okazuje się jak pytam, No standardowo robię Wywiad seksualny dotyczące właśnie ich życia seksualnego, częstotliwości i jakości tego, jak to wygląda. Procesów, które jest tym są związane.

00:11:20

I bardzo często też rozmawiamy na ten temat. Dlaczego to osoby w ogóle podejmują życie seksualne i okazuje się, że wiele osób tak naprawdę podejmuje życie seksualne, podejmuje aktywność seksualną.

00:11:33

Trudno powiedzieć z jakich powodów tak niektórzy mówimy po ją, bo go kocham tak, a więc miłości, bo tak trzeba, bo powinno się. Niektórzy żartują właśnie, że to jest obowiązek małżeński.

00:11:45

Natomiast okazuje się, że nie zawsze tak tego jest. Seksualna podejmowana jest z potrzeby seksualnej. 2 chęci bycia blisko z 2 osobą dlatego, że tak jak powiedziałam wcześniej my wchodzimy w związek z różnego rodzaju przekonaniami i mamy też przekonania dotyczące tego, jaki ten seks powinien być, z jakich powodów on był podejmowany i te przekonania nas motywują do podjęcia życia seksualnego i część tych przekonań dodatkowe jest jeszcze nie do końca też uświadomić.

00:12:16

No to znaczy.

00:12:18

Wcześniej nauczyciel, nie śmy się, że ten seks czemuś służy. Nie do końca wiemy czemu, ale jednak daje nam jakieś korzyści, jakąś gratyfikację i w związku z czym nadal go podejmujemy.

00:12:29

Natomiast nie zastanawiamy się też czasami, czy mamy na na ten seks ochotę, czy mamy ochotę na zbliżenie? Dlaczego to jest ważne? Dlatego?

00:12:37

Że jeżeli my nie podejmujemy SEK nie z własnej potrzeby, tak, aby bardziej bo się powinno, bo należy, bo trzeba, bo inaczej to all.

00:12:46

Bo to oznacza, że nasz związek nie jest taki. To spada nam długotrwałym jak w dłuższym czasie ochotę na seks spada nam jakość tego seksu i jesteśmy z tego seksu niezadowoleni.

00:13:00

I teraz jak analizowałam różne powody, dla których ludzie podejmują życie seksualne wpadne, to okazuje się, że czasami te powody.

00:13:11

Bym powiedziała, że ten seks ma czemuś służyć. Ja nie będę się długo nie dużo czasu temu poświęcasz dlatego, że już o tym też mówiłam na innym wykładzie, ale też powiem o kilku takich najważniejszych rzeczy.

00:13:23

Niektóre osoby traktują seks jako coś, co ma być dla tej pary gwarantem wierności, a więc, że boją się, że partner czy partnerka będzie ich zdradzać. Jeżeli tego seksu nie będzie tak często, w związku z tym zgadzają się na seks, bo.

00:13:41

Uważają, że to spowoduje, że 2 osoba od nich nie odejdzie, że będzie nadal trwała z nimi w związku i że będzie nadal nie.

00:13:49

Czyli to jest takie myślenie, albo z jednej strony, że jeżeli tego seksu będzie dużo w związku i w porze, to 2 strona nie odejdzie, czasami działa to w 2 stronę, że jeżeli tego seksu będzie mało, czyli jeżeli partner partnerka będą czuli niedosyt.

00:14:05

To też ciągle będą chcieli i tak przykład pokazuje, że tak naprawdę to współżycie czy aktywność seksualna nie jest podejmowana z potrzeby seksualnej czy z chęci bycia blisko tej 2 osoby tylko ma służyć jakiemuś celowi utrzymaniu tego związku.

00:14:24

Innym powodem, dla których ludzie uprawiają seks, jest potwierdzenie swojej wartości, a więc na przykład Jestem wyzwolona. Jeżeli podejmuje różne zachowania seksualne, Jestem wtedy aktywna, nie dla nie podejmuje ich, bo mam na nie ochotę, tylko dlatego, żeby potwierdzić swoją swoją atrakcyjność, swoją kobiecość.

00:14:44

Czasami też dotyczy to mężczyzn. Tak, czyli podejmują częściej niż chcą, ponieważ swój wizerunku stereotypie mężczyzny jest to, że bardzo często powinni mieć.

00:14:54

Ochotę na seks, więc żeby potwierdzić ten wizerunek, podejmują części, niszczą ich aktywność seksualną.

00:15:01

Zamieszanie też czasami dotyczy orgazmu, dlatego, że bardzo często osoby przychodzą, przychodzi para i mówią, że albo je szczytują równocześnie.

00:15:12

Albo, że kobieta nie ma orgazmu i stanowi to dla mężczyzny właśnie coś w rodzaju potwierdzenia ich nie atrakcyjności albo ich kompetencji. Czyli oni nie są wystarczająco powiedziała dobrze seksualnie, ponieważ ich partnerka nie ma orgazmu. I to też właśnie.

00:15:34

Kierują tym tymi osobami takie w tyle głowy przekonania, że orgazm jest potwierdzeniem kompetencji tak często kompetencji seksualnych, męskich albo doświadczenie orgazmu jest potwierdzeniem atrakcyjności Kobiety albo prawdziwości kobiecości.

00:15:51

Oczywiście to są różnego rodzaju błędne przekonania, bo Annie doświadczenie orgazmu nie wiąże się z kobiecością ani też odczuwania orgazmu przez Kobiety. Nie jest potwierdzeniem sprawności męskiej tak, ale z takimi też przekonania.

00:16:04

I osoby wchodzą jak gdyby w aktywność seksualną i tu duża rola edukacji seksualnej, żeby te przekonania, żeby o tych przekonaniach rozmawiać i niwelować, czasami też seksualność stanowi takie narzędzie do wzbudzenia atrakcyjne do wzbudzenia, jakby zainteresowania sobą, czyli na przykład jeżeli się osoby w związku rozchodzą, to jedna inicjuje aktywność seksualną, żeby znowu się do siebie zbliżyły osoby albo czasami też seksualność.

00:16:34

Może być aktywność seksualna, może być narzędziem do manipulacji. Tak przyjmą, że możemy nagradzać bądź karać partner.

00:16:43

Dobra fill seksualność aktywnością seksualną albo Unii karać unikaniem, czyli 2 osoba nie robi tak jak byśmy chcieli. Nie zgadza się na pewne rzeczy. To wtedy na przykład unikamy aktywności seksualnej. Jeśli się zgadza, podejmujemy aktywność seksualną.

00:16:59

Seks jest też bardzo często narzędziem dominacji i kontroli, tak dlatego, że no trochę możemy powiedzieć, kto rozdaje seks. Ma władzę tak, czyli ta osoba, która decyduje o tym, kiedy i jak często współżyjemy.

00:17:12

No może być też osobą, która chce poprzez tą seksualność dominować w związku i to są takie różne rzeczy, które wiążą się z seksualnością.

00:17:22

Ich o wiele jest o wiele więcej. Nie mamy tutaj też czasu na to, żeby tylko to nie jest jakby głównym tematem tego wykładu chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, że różne przekonania dotyczące tego, dlaczego, bo podejmujemy seks, z jakich powodów ma istotne znaczenie dla tego, jak ta seksualność wygląda, bo jeżeli nie jest to w zgodzie z.

00:17:44

To prędzej czy później będzie miało to negatywne znaczenie dla jakości naszego współżycia dla chęci. Dlatego jak to ma wyglądać?

00:17:54

2 czynnikiem oprócz przekonań związanych jak gdybys podejściem do seksualności 2 czynnikiem, o którym wspominałam na początku jest wiek i teraz pewne trudności czy pewne problemy seksualne pojawiają się z większą częstotliwością wraz z wiekiem oczywiście nie oznacza to, że one muszą nastąpić.

00:18:15

Albo że muszą wystąpić tak jak ja, to za chwilę powiem, ale generalnie, jeżeli obserwuje się wyniki badań i w gabinecie też rzeczywiście można zauważyć podobną prawidłowość, to okazuje się, że u mężczyzn wraz z wiekiem częściej pojawiają się problemy z erekcją.

00:18:31

Częściej pojawiają się problemy z wytryskiem i częściej występuje brak zainteresowania seksualnością. Problem z erekcją mogą pojawić się również w młodym wieku. Wtedy, kiedy osoba rozpoczyna współżycie seksualne.

00:18:46

Natomiast wtedy jest to związane bardziej tym, co się określa jako takie psychogenne trudność, dlatego, że czasami trudności ws. Erekcją na tym początkowym etapie funkcjonowania pary albo na początkowym etapie rozpoczyna na etapie rozpoczynania współżycia seksualnego, są związane z tym, że bardzo nam zależy, że chcemy dobrze wypaść i wtedy to nastawienie takie podejście do seksualności jako do egzaminu marzę powodować, jak gdyby trudności właśnie z osiągnięciem.

00:19:18

Erekcja albo z utrzymaniem erekcji, ale na tym początkowym etapie bardziej emocje mają.

00:19:23

Emocje nastawienie na stron mają znaczenie dla kompetencji seksualnej, natomiast z wiekiem i wraz też jakby stylem życia również inne rzeczy, oprócz psycho dennych mogą mieć znaczenie dla funkcjonowania i sprawności seksualnej u mężczyzn. To są takie rzeczy związane ze stylem życia, jak na przykład podejmowanie jakiegoś sportu.

00:19:45

Ll picie alkoholu, na przykład palenie papierosów. No bo wiadomo, że seksualność to sprawy związane z krążeniem, a więc wszystkie rzeczy, które gdzieś powodują trudności albo choroby krążeniowe będą też negatywnie wpływać na seksualność.

00:20:01

To jest też kwestia związana z tym maile z dietą, na ile też prowadzimy siedzący tryb życia. Tak i też okazuje się, o czym też będę wspominała, że wraz z wiekiem i ze stażem też można obserwować zmniejszenie zainteresowania seksualnością.

00:20:18

U mężczyzn.

00:20:19

Natomiast w przypadku kobiet też pojawiają się pewne trudności związane z wiekiem u kobiet powyżej 50 roku życia pojawiają się czasami trudności, suchością pochwy też się zmniejsza zainteresowanie seksem.

00:20:33

Natomiast takie dolegliwości, jak były podczas współżycia albo lęk przed współżyciem, częściej występują u młodszych kobiet. Jest to związane z brakiem też czasami doświadczeń z lękowymi postawami wobec seksualności, czasami też z jakimiś przekonaniami dotyczącymi seksualności.

00:20:52

A więc strasza.

00:20:53

Inicjacją seksualną, bólem w trakcie inicjacji. Tak i takie nastawienie i lęk u młodszych kobiet też mogą może powodować dolegliwości bólowe i też różnego rodzaju obawy przed współżyciem.

00:21:07

Natomiast, co ciekawe i to jest też potwierdzone w badaniach starsze Kobiety rzadziej wyrażają, jakby taki niepokój czy skarżą się na.

00:21:17

L trudności związane ze swoją nie atrakcyjnością, z wyglądem w trakcie współżycia okazuje się, że taką trudność z zaakceptowaniem swojego wyglądu częściej mają młodsze Kobiety.

00:21:32

Okazuje się, że właśnie prawdopodobnie z wiekiem z doświadczeniem ma się też Kobiety mają większy dystans do swojej cielesności, ale oczywiście nie dotyczy to z pewnością wszystkich.

00:21:44

Pomawiają trochę o tym, jak to wygląda w gabinecie i jak to wygląda w badaniach. Teraz też chciałem powiedzieć Fill opowiem parę słów na temat badań izdebskiego na temat tego, jak ta seksualność w ogóle współcześnie wygląda. I teraz w badaniach 2019 roku okazuje się, że 56% Polaków deklarowało, że miało różne problemy seks.

00:22:06

Dualne, czyli możemy zauważyć, że ponad połowa Polaków tak wskazała oczywiście część tych problemów miała krótkotrwały charakter, część bardziej długotrwały, natomiast chociażby ten wynik pokazuje, że jest duże zapotrzebowanie zarówno na edukację i jaki na pomoc czy terapia seksuologiczna na edukację.

00:22:27

Dlatego, że część tych problemów wynika z braku wiedzy. Czasami właśnie z niej adekwatnej wiedzy. Czasami tak jak mówiłam z tych różnych przekonań.

00:22:37

I z uświadomienia sobie pewnych rzeczy związanych, jak gdyby z swoim życiem.

00:22:41

Seksualnym. A czasami to właśnie wynika z jakichś trudności występujących już bezpośrednio po swoich pewnych doświadczeniach. Tutaj też z tych badań wynika. Podobnie jak mówiłam przed chwilą, że prawie połowa kobiet po przekroczeniu 50 roku życia stwierdza, że seks dla nich już nie jest tak istotne, jeśli chodzi o mężczyzn, to taką informację podało 21% badanych, czyli gdy wśród mężczyzn wraz z wiekiem przynajmniej w tych badaniach pozostaje większe zainteresowanie.

00:23:12

Niż wśród kobiet.

00:23:14

Jeśli chodzi o pojawiające się współcześnie trudności w trakcie życia seksualnego. Czy takie przeszkody nie tyle trudności, co przeszkody, to najbardziej przeszkadza zmęczenie i stres? I tu prawie 1/3 badanych. To wskazała obawa przed niechcianą ciążą. Potem choroba i złe samopoczucie. Nie sprawdzenie się w seksie w przypadku mężczyzn i troska o nieatrakcyjne ciało w przypadku kobiet to były takie najczęstsze przeszkody utrudniające czerpanie radości, przyjemności z seksualności.

00:23:46

Najbardziej zadowoloną grupą. Jak się okazało z tych badań były osoby między 40 a 50 rokiem życia, czyli modele, że takie osoby, już które już miały doświadczenia seksualne.

00:23:59

42% osób było w ogóle zadowolonych ze swojego życia seksualnego i więc wiem, jakby częściej deklarowali to mężczyźni niż Kobiety, czyli.

00:24:09

To wygląda ta seksualność w badaniach?

00:24:13

Natomiast to, co też się obserwuje w gabinecie, to to, że to właśnie współczesne życie to podejście. To, co jest widoczne w wynikach badań, czyli to na przykład zmęczenie.

00:24:24

Rzeczywiście jest też widoczne w takich w tym, co zgłaszają pary, gdy przychodzą z problemami natury seksualnej, dlatego, że jeżeli przechodząc problemy natury seksualnej, to oczywiście rozmawiamy też o tym, jak wygląda ich życie, jak wygląda ich styl życia, jak wygląda ich codzienność.

00:24:42

I tu się okazuje, że jest kilka czynników związanych, jak gdyby ze współczesnością, które powodują nasilenie problemów w ogóle w związku, ale też nasilenie problemów seksualności.

00:24:53

Po pierwsze, współcześnie żyjemy w takich czasach, w których Wszystko, jakby przebiega bardzo szybko, kiedy dużo rzeczy się dzieje i osoby bardzo często wchodzą z takim nastawieniem w związku w dorosłość, że teraz będą dużo rzeczy robić, że to życie należy wycisnąć jak cytrynę.

00:25:12

I trzeba maksymalizować różnego typu aktywności, czyli pro.

00:25:16

Praca dodatkowe zajęcia dodatkowe, jakieś uczenie się języków, zdobywanie kompetencji i zdobywanie doświadczenia. Tak i to powoduje, że życie w takim tempie generuje mniej czasu dla siebie.

00:25:30

Mniej czasu dla siebie nawzajem i pojawianie się problemów związanych seksualnością. Takie szybkie tempo i brak czasu dla siebie i brak czasu dla siebie nam za.

00:25:40

Pan też powoduje, że więcej osób zaczyna uciekać do masturbacji, tym bardziej, że istnieje też Internet i bardzo duża dostępność różnego rodzaju stron internetowych i filmów. Zamiast podejmować współżycie seksualne, dlatego, że współżycie wymaga pewnej aktywności, umówienia się, przygotowania. Czasami dla niektórych osób.

00:26:06

Część par mówi o tym, że fill jest to dla nich zbyt skomplikowane i nawet czekają aż partner. Czy partnerka zaśnie, bo wtedy następuje takie zmniejszenie napięcia seksualnego poprzez masturbację, bo jest to znacznie szybsze, łatwiejsze i nie wymaga takiego zaangażowania, więc to tempo życia i to zmęczenie i brak czasu generuje też dodatkowe problemy.

00:26:33

I rzeczywiście to jest tak, że współcześnie my tego seksu przynajmniej takie tak chcemy, żeby było znacznie więcej, niż myślimy, że było w czasach naszych rodziców czy czy jeszcze wcześniej podchodzimy też współcześnie do tego jako do przyjemności? Już mniej osób deklaruje, że podejmuje życie seksualne jako obowiązek. Czy bo tak należy?

00:26:57

Tylko chcemy czerpać z tego życia seksualnego również dużo przyjemności i oczywiście to jest coś pozytywnego, że myślimy o przyjemności i o seksualności, ale to też generuje, jak gdyby takie bardzo, gdzie hedonistyczne podejście, że chcemy, żeby zawsze było bardzo fajnie, żeby zawsze było na 100% i nie dajemy sobie prawa do tego, żeby ta nasza seksualność tak zmieniała się też jak nasza kondycja, jak nasz nastrój, że czasami ten seks jest super. Czasami seks jest średni, czasami jest dobry, czasami jest gorszy, tak jak nasze samopoczucie.

00:27:30

To jest kolejna rzecz, z którą też współcześnie pary się borykają. Już nie dają sobie przyzwolenia, bo często myślą o tym, że u innych ten seks jest super, że inni mają super seks, więc my powinniśmy mieć też ciągle super seks i teraz jakiego typu problemy najczęściej współcześnie występują w gabinecie, a więc te, o których mówiłam, że pojawiły się w badaniach i te, o których mówiłam, że też tutaj już o których sygnalizował am, czyli brak czasu na seks.

00:28:00

Przychodzą pary i mówią, że pracują intensywnie po pracy. Właśnie zapisują się na dodatkowe zajęcia. Spotykają się w domu o 20 21 przygotowują kolację, jeszcze robią coś przy laptopach przychodzi 20, obejrzał Netflixa, przychodzi 12 pierwsza w nocy. No i przypominają sobie, że dobrze byłoby współżyć.

00:28:24

No i pierwszego wieczoru sobie odpuszczają 2 też. Natomiast jeśli się okazuje, że miesiąc mija 2 miesiąc, a my nadal nie mamy ochoty na seks, no to pojawia się problem. Natomiast to pokazuje, że właśnie ten styl życia, ten brak czasu.

00:28:44

Generuje nowe problemy, bo po pierwsze, to no jest tak, że ten przełącznik do seksu to jak wejdziemy do łóżka to od razu nam się pojawi. Ochota na seks.

00:28:54

Więc nie ma tutaj czasu ani na przygotowanie, ani na pomyślenie o tym a 2 ludzie są tak zmęczeni, że nie mają siły już i tak jak mówiłam, czasami właśnie też podejmują wtedy masturbację.

00:29:09

Innym takim problemem współczesnym, który się często pojawia. To jest to, że wiele ludzi też nie mieszka razem, a czasami mieszkają w różnych miejscowościach i spotykają się w weekendy. Czy spotykają się w jakieś w tygodniu? Nie wiem w środku tygodnia.

00:29:25

I mają takie też przeświadczenie, że skoro się spotykają, no to ten seks musi być, bo nie widzieli się tydzień albo nie widzieli się 2 tygodnie i to nastawienie, że ten seks musi być, bo się widzimy może powodować, że tak naprawdę nie będzie się chciało podejmować tego współżycia seksualnego a 2.

00:29:44

Nawet jeśli będzie się chciało, no to możemy się spotkać z jakimiś trudnościami właśnie czy z erekcją, czy właśnie z brakiem przygotowania przyczy reakcji związanej z podnieceniem się. Dlatego, że ta Kategoria musi.

00:29:58

Od razu obniża nam taką spontaniczność, która jest potrzebna.

00:30:02

Tak się, ale też wiele par właśnie to zgłaszasz w momencie, kiedy się widzą, mają poczucie przymusu, tak, że jest to, żeby pokazać, że tęsknili, żeby pokazać, że ten partner czy partnerka są dla nich ważni.

00:30:14

I tutaj, jeżeli się spotykamy wtedy, no to traci się tę spontaniczność. To jest taki 2. Często bym powiedziała problem, który się pojawia 3 3 taki grupa problemów to są pary z małymi dziećmi. Bardzo często jest tak, że.

00:30:34

Ll czeka się na te dzieci, że jeżeli chcemy mieć dzieci, to czekamy, a wiele par przychodzi dopiero gdzieś tak między pół.

00:30:43

Kiedy dziecko ma pół roku, a bym powiedziała tak do 3 lat, bo wtedy też doświadczają największych bym powiedziała. Albo najczęstszych problemów związanych seksualność ta granica pół roku. To jest taki czas, kiedy już ta pierwsza radość z posiadania dziecka.

00:31:00

Już troszeczkę się zmniejszył, a 2, że też dobrze by było już wcześniej wrócić do życia seksualnego. Natomiast pary, które wcześniej miały rzadszy seks, okazuje się, że po urodzeniu dziecka też do tego seksu nie wracają.

00:31:15

Trudno im odbudować intymność, trudno im odbudować seksualność. Do tego dochodzi jeszcze zmęczenie, tak czasami do dochodzą do tego różnego typu konflikty związane z tym, kto ma się dziećmi.

00:31:27

Zająć i właśnie między tym, gdzie średnio.

00:31:32

Czasem, kiedy dziecko ma pół roku, a gdzieś 3 lata, mówię 3 lata, bo to jest też taki czas, kiedy często dzieci już idą do przedszkola, więc przynajmniej w pewnym stopniu rodzice są obciążeni.

00:31:42

Ale rzeczywiście to jest taki okres, kiedy wiele par przychodzi po to, żeby na nowo odnaleźć się w sypialni, dlatego, że tak jak powiedziałam, czasami i zmęczenie, czasami jakieś żale, czasami jakieś.

00:31:56

Razy, czasami pretensję właśnie związane z codziennym życiem powodują, że jakby to zbliżenie albo nie istnieje, albo jest bardzo rzadkie.

00:32:09

Kolejny problem to jest takie, o którym już też troszeczkę wspominałam tutaj fill ll. Bardzo lubię takie określenie, które jest takiej współczesnej książce seksualności autorstwa Bancroft a.

00:32:21

L on pisze o związku mężczyzny z jego prąciem. To znaczy to, o czym wspominałam, że wiele też problemów i tutaj wielu mężczyzn zgłasza się albo wiele par przychodzi i okazuje się, że w przypadku mężczyzn pojawia się taka trudność, że łączą swoją kompetencję lekcyjną, czyli swoją sprawność właśnie z męskością.

00:32:43

To o czym sygnalizowałem wcześniej, czyli im bardziej dla nich ta sprawność seksualna jest istotne w kategoriach poczucia męskości.

00:32:52

Im bardziej upatrują swoją męskość w członku, tym w większym stopniu narażeni są na to, że pod wpływem stresu pod wpływem nie wiem gorszego samopoczucia mogą pojawić się trudności.

00:33:06

I tutaj właśnie przy pojawianiem się trudności, czyli na przykład braku erekcji albo braku wystarczającej lekcji, albo po opadnięciu erekcji. Jeżeli tu istnieje właśnie ten ścisły związek z ze swoim prąciem, to wtedy występuje.

00:33:23

Większe straz mają wcześniej bardziej rynkowo, do tego podchodzą, co generuje pojawienie się następnych prob.

00:33:28

Planów, tak jak i w każdej dziedzinie życia, tak samo możemy doświadczać różnych trudności. I nagle, jeśli pojawią się trudności z erekcją, to przecież życie seksualne to nie współżycie. Tak.

00:33:40

Kontynuować jak gdyby pieszczoty można kontynuować. Nie jakiś rodzaj zbliżenia tak natomiast nie podchodzić do tego jako do niepowodzenia, tak jako potwierdzenia.

00:33:53

Nie wiem braku męskości i to jest taka duża grupa też współczesnych problemów. Dlaczego mamy współczesnych? Dlatego, że teraz też to mówi Zenon.

00:34:01

Pomimo tego, że my wiemy, że to jest stereotypowe, to jednak taki wizerunek sprawności. W dużej mierze łączy się też ze współ.

00:34:08

Wczesnym wizerunkiem, żeby być sprawnymi seksualnie. Kolejna grupa problemów to jest też ta, o których powiedziałam wiążących się z masturbacją i scyther seksem.

00:34:19

Przyczyny związane są z tym, o czym wcześniej wspomniałam, a więc bardzo często osoby nie mają czasu dla siebie, nie mają przestrzeni na seksualność i w wyniku, jak gdyby długo zalegających też kłopotów, trudności, że żali, pojawia się chęć, jakby sięgnięcia do Internetu po to, by rozładować.

00:34:41

Napięcie seksualne.

00:34:42

I parę przychodzą najczęściej wtedy, kiedy albo tego rodzaju aktywność wymyka się spod kontroli, a więc kiedy osoba uświadamia sobie, że ma problem, jak gdyby z masturbacją, a więc problem dlatego, że woli tak naprawdę podejmować masturbację niż współżyć eels partnerką, partnerem.

00:35:05

I albo ta osoba zostaje przyłapana przez 2 osobę w związku, no i okazuje się, że to nie jest jednorazowe, tylko że ten proceder trwa czasami miesiącami i latami.

00:35:16

No i i ta dostępność pornografii ta łatwość tak rozładowania napięcia seksualnego, ale także dostępność, jak na przykład w przypadku mężczyzn heteroseksualnych różnych partnerek.

00:35:28

Które można zobaczyć w UE na stronach internetowych czy filmach, również generuje, jak gdyby takie pójście na skróty i uciekanie się do tego typu aktywności, żeby rozładować napięcie seksualne.

00:35:40

I to jest też kolejne, jak gdyby częsty problem, z którymi współcześnie zgłaszają się osoby albo pary do gabinetu. Kolejny problem związany jest tylko my nazywane takim niedopasowaniem seksualnym. Tak, czyli na takie najczęstsze kiedyś, jak to funkcjonowało, czyli ona nie chce, a on chce.

00:36:02

Teraz współcześnie ll częściej obserwuje się w 2 stronę, czyli on nie chce, a ona chce, co jest czasami związane też właśnie z tym, że Kobiety coraz odważniej zaczął mówić o swojej seksualności, co powoduje, że mężczyźni mniej pewnie się czują w tej sferze. Tym bardziej, jeśli łączą ten wizerunek swój nauczyciele seksualności jakby z męskością.

00:36:28

Więc okazuje się, że częściej współcześnie w parach to mężczyźni odmawiają seksu, odmawiają zbliżenia, czasami też ze względu na to, że boją się właśnie tego, że nie będą w stanie sprostać tym oczekiwaniom kobiet.

00:36:45

Kolejny problem, z którym też współcześnie często można się spotkać w gabinecie.

00:36:53

To takie związki bez seksu, związki bez seksu, czyli to są osoby, które są ze sobą często bardzo długo, które oprócz tej sfery prowadzą bardzo udane życie partnerskie, które się często też kochają, które się wspierają, które się szanują, które się lubią. Natomiast ta sfera albo zaniknęła, albo rzeczywiście od samego początku była na bardzo niskim poziomie.

00:37:22

Tego rodzaju sytuacja może być związana z 2 aspektami, po pierwsze może być związana z takim mechanizmem, kiedy rozdzielamy miłość od seksu, a więc w kimś innym się zakochuje.

00:37:37

W fill kogoś innego wybieramy jako partnera partnerkę, czyli na taką osobę, z którym będziemy tworzyć bliski intymny związek, a inne osoby nas pociągają i te osoby, które nas pociągają w naszym mniemaniu, nie nadają się.

00:37:54

Do bycia żoną mężem.

00:37:57

Czyli wtedy, kiedy wybieramy bezpiecznych partnerów, bezpieczny partnerki, a więc takie, które będą dobrymi mężami i żonami. Okazuje się, że właśnie ta sfera, kiedy jest, jeżeli jest rozdzielona, ta miłość, która lności namiętności, to ta sfera.

00:38:14

EE jak gdyby bardzo słabo działa i dlatego są przychodzą, żeby coś z tym zrobić, czy da się, jeśli kocham tę osobę, tak, jeśli chce być z nią blisko, ale jednak nie czuje namiętności, nie czuje chęci, nie czuję potrzeby jak bulu bliskości fizycznej z tą osobą. To są takie osoby, które.

00:38:32

My się też przytulają, które okazują sobie czułość, bliskość, ale nie ma tego kawałka erotycznego. Czasami to też dotyczy takiego 2 mechanizmu, a więc nie tyle rozdzielenia miłości od seksu, a więc rozdzielenia partnera do związku i partnera na seks.

00:38:51

Ale dotyczy to też takiego kawałka, którym który się określa w psychologii. Jakie takie symbiotyczne związki, a więc takie osoby, które są ze sobą już tak blisko?

00:39:00

Tylko, że spędzają ze sobą cały czas, dzielą się wszystkimi swoimi emocjami, pragnieniami o wszystkim sobie mówią fill, Wszystko o sobie wiedzą i z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, że to super.

00:39:14

Tak, że oni są blisko ze sobą, ale są tak ze sobą zlani, że bardzo często to, o czym mówią, to to, że pojawia się uczucie, że traktują swojego partnera, partnerkę, jak Brata albo siostrę, tak, że są tak blisko, że nie ma tego, co jest potrzebne do tego za iskrzenia.

00:39:34

A więc nie ma takiej przestrzeni, nie ma trochę tajemniczości, nie ma trochę niezależności, która by mogła powodować, że gdzieś ta namiętność się rozwija.

00:39:45

I to z taką trudnością też osoby przechodzą właśnie, żeby mieć odzyskać też ten aspekt związany z seksualnością. Czasami przychodzą, bo rzeczywiście brakuje im tej fizyczności, a czasami przychodzą, ponieważ okazuje się, że to już jest ostatni, jak sami określając dzwonek na to, żeby mieć dzieci.

00:40:06

A jeżeli w tej sfery seksualnej nie ma, no to jak gdyby pojawia się obawa, że tych dzieci nie będzie, więc czasami też motywuje te osoby do przyjścia.

00:40:15

Właśnie chęć posiadania dzieci. Kolejnym problemem, który też współcześnie i to jest taki taka trudność, z którą częściej teraz niż na przykład 20 lat temu osoby się zgłaszają.

00:40:28

Czy 10 działa sex film co holu i narkotykach? Szczególnie jeśli to dotyczy młodszych grup wiekowych, to po narkotykach.

00:40:37

Zawsze grup wiekowych bym powiedziała to po alkoholu, no bo alkohol gdzieś towarzyszył też poprzednim pokoleniom.

00:40:45

I teraz tu nie mam na myśli. Nie wiem wypijania lampki wina przed współżyciem, natomiast mam tu na myśli taką grupa osób, które przychodzą z trudnością, ponieważ każdorazowo.

00:40:57

Rozpoczynają współżycie albo alkoholem, albo narkotykami i pojawia się trudność, żeby jeżeli chcą zrezygnować z tego, że bardzo trudno im współżyć. Po pierwsze, że nie mają ochoty albo albo ta ochota zanika.

00:41:16

Albo że nie widzą ze strony swojego organizmu takich reakcji, tak, czyli albo zgodnie nia albo erekcji, albo nie czują takiego pożądania, albo nie czują takiego pragnienia, albo włącza się szereg lęków. Tak i okazuje się, że właśnie to współżycie.

00:41:35

W tych sytuacjach stanowi trudność tak, co powoduje, że tym bardziej sięga się po środki, dzięki którym znacznie łatwiej rozpocząć seks.

00:41:45

No i kolejny problem, z którym zgłaszają się współcześnie osoby. To jest można powiedzieć, taka trudność praktycznie znana od wieków, a więc zdradę.

00:41:57

Straty, które mogą występować dla odpowiedziała każdym etapie związku. Jak pokazują badania, najczęściej zdradzamy z osobami w pracy, a więc w trakcie jakiejś wyjazdów służbowych.

00:42:11

Z osobami, z którymi przebywamy dużo w tym środowisku zawodowym też ma to takie tempo. Działa współczesny uzasadnienie dla tego, że w miejscu pracy często spędzamy więcej czasu niż w domu, często w miejscu pracy jesteśmy bardziej zwarci, bardziej przygotowani.

00:42:28

Nie wiem, bardziej dbamy o swój wygląd niż w środowisku domowym i też się bardziej prezentujemy. Też czasami łączy nas wspólna aktywność czy wspólne robienie czegoś. W związku z tym łatwiej.

00:42:41

Ulec jak gdyby fascynacji 2 osobą i to jest jak gdyby też taka częsta sytuacja.

00:42:48

Kiedy para przychodzi z problemem zdrady i teraz ta sytuacja zdrady oczywiście różnie wygląda w zależności od tego też, jak i kiedy doszło do tego ujawnienia i w jaki sposób doszło do ujawnienia, czy ile czasu po przyjściu do gabinetu, jak jak dużo wcześniej miała miejsce ta zdrada tak, czy to było jednorazowe, czy to długo trwało? Natomiast praca z estradą też ma jakby swoje kroki i jest to bardzo trudna.

00:43:19

Sprawa dlatego, że jeżeli ta zdrada jest, jest czymś zamkniętym, to bardzo często osoba, która zdradzała, już chce do tej sytuacji nie wracać.

00:43:28

Natomiast ta osoba, która była zdradzana bardzo często.

00:43:32

Przypomina jej się to i wraca do tej sytuacji, w związku z czym jak gdyby te 2 osoby nie idą równo, jak gdyby w tym procesie radzenia sobie z tą sytuacją stąd to jest też taki terapeutycznie działa trudny aspekt do pracy.

00:43:47

Natomiast jest to też jeden z częstszych tematów poruszanych gdzieś w gabinecie terapeutycznym i zarówno z problemem zdrady jakies szeregiem różnych problemów. Okazuje się, że lepiej radzą sobie oso.

00:44:00

Osoby, które się ll.

00:44:02

Łatwiej komunikują w sferze seksualnej, to znaczy, że ta komunikacja, a więc to, o czym wspominałam na początku, ma istotne znaczenie zarówno dla naszej jakości współżycia seksualnego.

00:44:14

Zarówno, dlatego jak my jesteśmy otwarci w seksualności, ale też w radzeniu sobie z trudnościami. Bankow też pisze o tym, że pary, które się komunikują w badaniach, wskazują na pojawianie się mniejszej liczby problemów, co wydaje się też logiczne, bo do pewnych problemów się nie dopuszczać.

00:44:32

My na bieżąco rozmawiamy o różnych naszych chęciach, upodobaniach, ograniczeniach i pary, które rozmawiają znacznie łatwiej radzą sobie z różnego rodzaju trudnościami.

00:44:45

Rzeczywiście, jeśli chodzi o pary, które przychodzą do gabinetu, mają różne poziomu bycia swobody czy otwartości w zakresie komunikacji seksualne.

00:44:55

To dotyczy zarówno mówienia w ogóle o seksualności czy wymieniania w ogóle nas w poszczególnych części ciała albo nazywanie aktywności, jak na przykład nie wiem kontakt oralny, stosunek oralny tak, że wiele osób ma też trudność w nazywaniem poszczególnych zachowań, a co dopiero w powiedzeniu.

00:45:16

Elco by chcieli, jak się czują, tak czy chcieliby coś zmienić i komunikacja seksualna jest takim bardzo istotnym aspektem zarówno dla edukacji seksualnej, dla edukacji seksualnej, osób dorosłych, jak również takim ważnym aspektem w terapii mówię dla edukacji seksualnej osób dorosłych, bo nam się wydaje, że ta edukacja no dotyczy dzieci i młodzieży.

00:45:39

Natomiast dobrze też, żeby dotyczyła osób dorosłych, bo my się też zmieniamy, my się rozwijamy, nasze potrzeby się też zmieniają, więc też dom.

00:45:48

Że uczyć się dokształcać się w sferze też seksualnej, ale też nie chodzi mi tu tylko o takie techniczne sferę, ale też o samorozwój związany ze swoją rozpoznawaniem swojej seksualności.

00:46:01

I ta edukacja to jest też świadomość siebie, swoich reakcji, swoich potrzeb, swoich swoich ograniczeń, swoich możliwości, swoich fantazji i też tego, na ile te fantazje chcemy. Chcemy wcielać w życie, a na ile mają zostać tylko fantazja.

00:46:17

A więc ta edukacja to jest poznawanie siebie jako osoby siebie, jako osobę, która się też zmienia i które upodobania się mogą zmieniać i też jest ważnym elementem terapii, bo tak jak powiedziałam, pewne trudności czy pewne problemy wynikają czasami z braku wiedzy, czasami z takiego bym powiedziała niewłaściwego podejścia, czasami z błędnych przekonań, więc komunikacja w tej sferze i mówienie o własnych potrzebach, rozmawianie czasami niweluje też napięcie.

00:46:47

Taki może powodować, że ta aktywność jest swobodniejsze, bliższa i jak gdyby też sprawia nam większą satysfakcję.

00:46:55

I teraz chciałabym wspomnieć jeszcze, jak ta seksualność wygląda na różnych etapach związku i tu też to, co dotyczy par w ostatnich dekadach, a czego nie było wcześniej, to oczywiście poznawanie się, które ma miejsce też w Internecie.

00:47:13

I to jest taka jedna. Jeden z aspektów, o których mówią często osoby, które poznają się, które poznają swoich partnerów partnerki.

00:47:22

Hmm, Internecie, że rzeczywiście nie zawsze ta fascynacja w Internecie przejawia się na takie rzeczy wizce Zafascynowanie 2 osobą, czyli istnieje czasami dysproporcja pomiędzy tym, jak osoby podejmują cyberseks, a więc podejmują zachowania seksualnych z kimś, kogo poznają Internecie przez Internet ast tym jak się poznają, jak się spotkają i nie zawsze jest to tożsame więc tu jest jak gdyby też.

00:47:52

To pokazuje, że.

00:47:53

To nie tyle partner wzbudza w nas to pożądanie podniecenie, ale my sobie wzbudzamy dlatego, że jeżeli my podejmujemy cyberseks no to tak naprawdę my nie znamy tego partnera, tylko jak wyobrażamy sobie, więc to nasze wyobrażenie generuje nasze podniecenie tak tutaj, gdy spotykamy już jest większa doza realności i też czasami trudniej przełożyć.

00:48:19

Dlatego, że też w Internecie jest to trochę bardziej anonimowe, więc też je więcej jest tajemniczości, więc to też może generować, więc nie zawsze.

00:48:27

To pożądanie, którego osoby doświadczają przy poznawaniu czy nawet podejmowania aktywności seksualnej przez Internet. Nie zawsze będzie tożsame w naszym życiu realnym i tu na tym, na tych etapach pierwszych poznawania się na początku znajomości z reguły czujemy. Jeżeli nam bardzo zależy, jeżeli ta osoba nam się po.

00:48:49

Doba, jeżeli jesteśmy tą osobę zainteresowani, to z reguły czujemy duży, fizyczny pociąg do tej osoby. To jest najczęściej taka sytuacja, o której pary mówią, że wtedy, jeżeli rozpoczynali seks w różnej formie, bo to niekoniecznie musi być współżycie, ale pieszczoty, całowanie, to to była taka dla nich bardzo erotyczna faza, nawet jeśli nie dochodziło do współżycia, że wtedy pocałunki, dotykanie partnera partnerki sprawiało bardzo duże.

00:49:20

Emocje tak podnosiło te emocje powodowało duże pobudzenie. Tak popowo sam dotyk osoby powodowały duże podl.

00:49:28

Jedzenie to jest też taka faza, gdzie z reguły pary dosyć dużo się całują. Tak to całowanie czasami niestety spada wraz z stałym związkiem i wraz z namiętnością.

00:49:43

Okazuje się, że pary, które się mało, całują też rzadziej podejmują aktywność seksualną. Nie mówię, że dotyczy to wszystkich par, ale rzeczywiście to całowanie jest część coma, że rozbudzić pożądanie, a o czym pary z dłuższym stażem czasami zapomina.

00:50:02

I najczęściej to, co towarzyszy kobietą na początku ll związku na początku fill, jakby budowania relacji to samo pod te obawy, o których już też mówiłam dzisiaj trochę obawy związane ze wstydem llz związanych ze swoim ciałem stym. Czy będą to ciało się podobać?

00:50:24

Czy dotyczące swojego poczucia atrakcyjności. Tu też czasami wchodzą właśnie szczególnie, jeśli miały mniej doświadczeń z różnymi obawami i lękami.

00:50:34

Czasami pojawiają się właśnie na tych początkach fill różne dolegliwości bólowe, na przykład zespołem liczne albo pochwica, czyli trudność w prowadzeniu członka do pochwy przypadku mężczyzn to tak, jak mówiłam wcześniej, może być to niekompetencja lekcyjna, czyli pod wpływem stresu albo dużej chęci, albo tego, że partnerka się bardzo podoba.

00:50:55

Bardzo zależy może być trudność z Erekcją wtedy, jak się podchodzi do tego seksu, jak do egzaminu, albo do wykazania się.

00:51:03

Czasami tutaj takim minusem też jest to jeżeli pary opowiedziały albo któraś osoba spary opowiedziała o swoim życiu erotycznym z poprzedniego związku, czyli opowiedziała o tym, że w poprzednim związku nie wiem, miała bardzo udany seks, to sfera była bardzo dobra.

00:51:24

No i opowiedziała ze szczegółami, co najczęściej może generować 2 postawy albo wycofanie się tej 2 osoby na zasadzie o to, jeżeli tamta osoba miała wtedy taki seks.

00:51:35

No to nie bardzo, nie bardzo sprostam temu, albo może pojawić się chęć rywalizowania z przeszłością, czyli jeżeli w tamtym związku nasz partner, partnerka mieli fajny seks, to ja teraz zrobię Wszystko, żeby tu był jeszcze lepszy.

00:51:52

Tak i tu znowu wchodzą te przekonania, o których mówiłem na początku, że wtedy nie podejmuje się tej aktywności seksualnej z potrzeby, tylko właśnie, żeby coś udowodnić, coś potwierdzić albo żeby partnera partnerkę zatrzymać. Tak.

00:52:06

Więc to są te trudności, które się najczęściej pojawiają.

00:52:10

A jeśli ich nie ma, no to generalnie wtedy tak jak powiedziałam, jest to taki moment, kiedy ll ta seksualność jest w takiej fazie, bym powiedziała bardzo aktywnej, to jeszcze o jednej rzeczy chciałabym powiedzieć przy poznawaniu się na tym etapie związków, dlatego, że bardzo często osoby traktują pociąg seksualny i jako wskaźnik tego, że to będzie ten partner na całe życie albo partnerkę na całe życie.

00:52:40

Ll taki aspekt taki jednokierunkowy aspekt i jest dosyć ryzykownym, dlatego, że to może powodować szczególnie w przypadku osób, które gdzieś zakochują się w cudzysłowie, w partnerach albo w partnerkach, którzy nie za bardzo nadają się do związku.

00:52:56

To jest jak gdyby rozwinięcie tego mechanizmu jest związane trochę z innym tematem, o którym będą mówiła też odnośnie teorii przywiązania, a więc są osoby, których do których.

00:53:09

Które ciągnie do osób takich, którym trudno być w związku.

00:53:14

I niestety może się tak zdarzyć, że jeżeli spotkamy taką osobę, która uruchamia w nas takim duże pożądanie.

00:53:22

Mam się wydaje, że skoro tak wzbudza w nas silne emocje, to znaczy, że to jest ten jedyny albo ta jedyna.

00:53:29

Tak i tutaj fill bardzo lubię też ten Cytat, który pozwolę sobie przeczytać, że przy zawrotnym tempie znajomości prądy emocjonalne są tak silne, że przesłaniają zdolność jasnej oceny obojgu partnerom.

00:53:43

Wszystko, co zaburza obraz partnera, jest ignorowane lub odrzucane. Czy jak pojawia się duże podniecenie, duże pożądanie to praktyk.

00:53:52

Nie Wszystko to, co by nam nie pasowało my spychamy, kierując się myśleniem właśnie, że skoro ta osoba w nas wzbudza takie emocje, to to na pewno jest ten i ta jedyna.

00:54:02

Natomiast może to być też złudne, dlatego, że to, co uruchamia nas ten popęd, czy to tę potrzeby, to mogą być trochę inne fill, jak gdyby mechanizmy.

00:54:16

I teraz już mamy parę, która już ze sobą jest i zaczynają wspólnie mieszkać. Oczywiście decyzja o wspólnym zamieszkaniu może się pojawić na różnych wraz z różnym stażem.

00:54:28

Niektórzy mieszkają szybciej, niektórzy mieszkają, później natomiast całą pewnością jest to taki etap, którym się mówi, że jest to już mniej projekcie niej wyobrażania sobie, jakie ten partner, partnerka Sol, ale większe poczucie realności.

00:54:43

No bo już więcej tę osobę widzimy. Już widzimy te osoby. Nie wiemy rano, jak wstaje z łóżka wieczorem, jak się kładzie.

00:54:49

Jak jest zmęczona? Jak jest w dobrym nastroju, jak jest wypoczęta, ale również wtedy, kiedy jest zdenerwowana?

00:54:55

Tak już nie ma pójścia do domu osobno, tylko spędzamy ze sobą czas. I to jest też taki moment, kiedy poznajemy w większym stopniu nasz styl życia.

00:55:05

I to jest ten moment, kiedy też ścierają się czasami 2 modele. Tak odnośnie nie wiem spędzania czasu odnośnie porządków odnośnie aktywności pójścia spać wstawania tak finansów. To są też wzorce wyniesione z domu i teraz.

00:55:25

Najczęściej jest tak, że to jest taki okres, to byśmy powiedzieli w takim pozytywnym znaczeniu dopasowania się seksualnego, dlatego, że jak spotykamy się od czasu do czasu nie mieszkamy, to ten seks może też troszeczkę inaczej wyglądać, jak mieszkamy to on na szansę, jak gdyby się unormować, tak jeżeli też jest.

00:55:47

Stały lokal no to też nie ma tutaj takiego tego, co byśmy powiedzieli szukania możliwości.

00:55:52

I, czyli tak, to moje seksualne może być też włączona w taki codzienne nasz tryb i tutaj wychodzą właśnie na jaw te równy różne rzeczy, o których mówiłam też wcześniej, a więc na ile ten nasz styl życia daje nam możliwość tego seksualnego spotkania, na ile my też myślimy, że ta sfera seksualna jest dla nas ważna, a więc zestawiamy sobie też siły, przestrzeń i możliwości na to, żeby budować tę sferę.

00:56:16

Tak na ile my też budujemy tę relację, która może też doprowadzić nas do łóżka, ile my temu czasu poświęcamy, na ile też dbamy o siebie, na ile w takim codziennym życiu też znajdujemy czas, by myśleć o partnerze, partnerce, osobie, by budować też tę relację?

00:56:35

I tutaj też naturalnym jest, że ten seks w pewnych momentach może występować rzadziej.

00:56:42

O na przykład jesteśmy chorzy, bo jesteśmy zmęczeni. To bardzo ważne jest, jak my do tego podchodzimy, bo jeżeli wcześniej ten seks był w miarę stały, a nagle po zamieszkaniu okazuje się on momentami jest rzadziej, to niektórym osobom włączają się lampki, ale o to na pewno już coś oznacza.

00:57:00

Albo czy to oznacza, że ten nasz związek gorzej funkcjonuje tak i pojawiają się różne obawy i różne lęki?

00:57:07

Czasami to znowu powoduje, że te osoby zaczynają, podejmują aktywność seksualną nie dlatego, że chcą tylko dlatego się, że się boją, że się coś dzieje.

00:57:15

Czyli znowu ten seks ma służyć temu bardziej diagnostyce czy czy ta 2 osoba mnie nadal kocha, czy gdzieś myśli o mnie tak i tu pojawia się czasami zamieszanie, dlatego na tym etapie ta komunikacja seksualna jest bardzo ważna, żeby móc sobie powiedzieć na przykład z jakiego powodu, że to jest zupełnie normalne, że zdarza się tak, że na przykład jesteśmy zmęczeni.

00:57:37

I nie musimy ciągle myśleć o tej seksualności tak, tym bardziej, że jak siebie widzimy na codzień, to rzeczywi.

00:57:44

Już ta fascynacja może być nieco mniejsza, ale tu jest też bardzo ważne, żeby nie odbierać tej czasami zmniejszonej aktywności jako oznaki właśnie, że już się nie podołam, ale jednocześnie, jeśli ta aktywność seksualna się zmniejsza, żeby dbać o to, żeby dla tej seksualności budować przestrzeń tak, żeby dbać o tę sferę życia, bo wtedy może się tak zdarzyć, że to nie będzie chwila, ale tak chwila przedłuży się na znacznie.

00:58:14

Dłuższy czas.

00:58:17

Część par.

00:58:19

Mieszkają ze sobą bądź nie mieszkają, decyduje się na małżeństwo i to też oczywiście decyzja o małżeństwa o małżeństwie może być motywowana miłością, bo czasami motywowana jest tym, że no już to najwyższy czas.

00:58:34

Albo już wszyscy pytają, albo tak jak mówiłam, dobry materiał na żonę i na męża i czasami osoby też decydują się na rozpoczęcie dopiero współżycia seksualnego po ślubie. No i oczywiście dla części osób.

00:58:48

Po ślubie się to współżycie seksualne zaczyna jest Wszystko ok, ale dla części osób okazuje się, że po ślubie niekoniecznie jest tak, jakby te osoby sobie tego, jakby sobie to wymarzył y.

00:59:04

Bo ta decyzja o tym, żeby rozpocząć współżycie po ślubie. Oczywiście czasami i był w głównej mierze mogła być motywowane na przykład czynnikami religijnymi, ale mogła być też motywowana po troszę różnymi obawami.

00:59:18

Czytasz lękami albo też negatywnymi doświadczeniami i z.

00:59:22

Stąd trochę jakby u podłoża tej decyzji były też inne rzeczy, niekoniecznie tylko te wartości.

00:59:30

I zdarza się, że wtedy, kiedy już tak czekają te osoby na tę na ten pierwszy raz po ślubie okazuje się, że z różnych przyczyn czasami trudności z utrzymaniem erekcji, bo na przykład wcześniej ten mężczyzna podejmował przez nie wiem 3 pierwsze lata związku Masturbację.

00:59:50

I bardzo trudno mu utrzymać erekcję w sytuacji, kiedy ma dojść do współżycia seksualnego albo okazuje się, że pojawiają się problemy właśnie z bolesnym kontaktem seksualnym.

01:00:03

Dys paranoiczne i właśnie jest trudności. Wtedy też pary w takim momencie przychodzą po pomoc, bo czekały na ten moment.

01:00:13

Odkładały to współżycie. Tak myślało, że Wszystko będzie dobry. Przygotowywały się do tego, a okazuje się, że nie jest tak, jak mogły sobie wyobrazić.

01:00:22

I pojawiają się trudności, czasami też pojawiają się tego typu trudności, że do momentu ślubu, jak jak były pieszczoty, to odczuwali podniecenie, a potem właśnie jak po małżeństwie.

01:00:37

Nagle któreś z partnerów albo obojga pojawia się osłabienie tego podniecenia, co było związane z tym, że dodam tu ślubu. Był to coś na zasadzie zakazanego owocu, co powodowało, że fill jeszcze dodatkowo wzbudzało to silne.

01:00:54

Pomocy w momencie, kiedy ten seks?

01:00:56

Już mogę być dostępny. Nagle okazuje się, że nie jest to już takie ekscytujące i tu też nie zawsze jak gdyby ta rozpoczęcie po ślubie jest właśnie ten najlepszym wyjściem, przy czym oczywiście to nie jest tak, że nie, że rozpoczęcie przed ślubem też nam gwarantuje udane życie seksualne, ale to jest tak jakby.

01:01:20

U części osób tego typu problemy w momencie małżeństwa się pojawiają. Mówi się mniej więcej, że taka częstotliwość współżycia stabilizuje się gdzieś po 2 latach albo od małżeństwa, albo od zamieszkania ze sobą.

01:01:35

I to jest jeszcze jedna, jeden aspekt, dlatego że tu też często włączają się po momencie zamieszkania albo po małżeństwie.

01:01:43

Właśnie różnego typu obawy związane z na przykład albo z niechcianą ciążą, czyli na przykład fill i jeżeli osoby nie stosują antykoncepcji z przyczyn na przykład religijnych, to pojawia się obawa przed tym, że współżyciem może się skończyć zapł.

01:02:02

Pewnie, w związku z czym unikają czasami współżycia albo stosują stosunek przerywany, co też może generować trudności, więc tutaj takie nad N poza mieszkaniem wspólnym albo po małżeństwie to może być też taki czynnik, który powoduje pojawienie się trudności i problemów.

01:02:20

Czasami też jest w 2 stronę, że jak gdyby taka sytuacja, w której osoby bardzo chcą mieć dzieci i starają się o dzieci i to staranie się o dziecko przychodzi, przedłuża się, to też może być takim czynnikiem, który powoduje, że ta spontaniczna seksualność.

01:02:41

Będzie szwankować, bo będzie podejmowanie aktywności seksualnej dla posiadania dziecka, czyli głównie, żeby mieć dziecko i zamiast spontaniczności i chęci pojawia się poczucie powinności czy poczucia przymusu.

01:02:54

To też na dłuższym czasie może generować osłabienie pożądania i to, co ludzie też deklarują osłabienie poczucia takiego potrzeby seksualnej tak by mniejsze mieli mniejszą mieli ochotę na seks i z dzieckiem się łączy jeszcze też.

01:03:12

Tego rodzaju czasami trudności, o których powiedziałam wcześniej, czyli właśnie gdzieś pod.

01:03:17

Po pierwszym pół roku mogą się albo czasami trochę wcześniej. Ja mówię tak symbolicznie pojawiają się czasami też trudności z powrotem do współżycia seksualnego.

01:03:27

Pojawiają się też jak gdyby na nowo z taką jakością współżycia seksualnego. Na to mają wpływ. Oczywiście te czynniki, o których wcześniej mówiłam, czyli właśnie różnego rodzaju kłótnie związane.

01:03:41

Z podziałem obowiązków zmęczenie, ale też poczucie zmiany swojego ciała fizycznie tak albo zmiany, albo to, że partner partnerka nam się mniej podobają tak albo różne rzeczy, które dochodzą, że dziecko śpi w naszym łóżku tak, albo jeżeli śpi za ścianą, to że dziecko usłyszy, a więc szereg różnych rzeczy, które też mogą wpływać na naszą sferę seksualną. I tu.

01:04:05

Jak się robi, mówiłem o seksualności pary, czyli im dłużej trwa Związek im dłużej. Osoby ze sobą są im dłużej też mieszkają ze sobą.

01:04:13

No to też naturalnym jest, że mogą się pojawić konflikty i teraz oczywiście to nie jest tak, że te konflikty są czymś złym, bo dłużej trwającym związku pojawiają się też kryzysy i konflikty. Natomiast ważne jest, jak te konflikty są rozwiązywane. Najczęściej konflikty dotyczą albo.

01:04:34

Pieniędzy albo podziału obowiązków, albo właśnie związane są z dziećmi albo dotyczą sfery życia seksualnego. Czasami te ll powody, które czyli pieniądze dzieci, podział obowiązków również wpływają na seksualność.

01:04:52

Wtedy, kiedy te powody generują różnego rodzaju żale, rozczarowania zalegające emocje, a więc tak, kiedy nie są rozwiązywane i się powtarzają.

01:05:03

Może to też wpływać na to, że ty zalegającą.

01:05:06

Chce różnego rodzaju konflikty, osłabiają chęć współżycia, no bo jeżeli mamy dużo żalu do 2 osoby, tak jeżeli czujemy się oszukani albo wykorzystywanie, albo jeżeli czujemy, że ta osoba po raz kolejny nas zawiodła, no to wtedy trudniej też nam otworzyć się w tej sferze, więc tu też, jak gdyby różnego typu konflikty mogą być związane też z funkcjonowaniem seksualnym. Ale to znowu nie chodzi o to, żeby.

01:05:36

Nie było tych konfliktów tylko partii, żeby starać się te konflikty, rozwiązywać.

01:05:43

I jeśli chodzi o taki związek, który trwa dłużej, no to fill trochę z tego wynika, jakby dłużej trwające związki rzeczywiście osłabiały, powodowały szereg trudności. Oczywiście, jeżeli coś dłużej trwa, mogą może się podobać. Może pojawiać się więcej trudności, konfliktów, ale jednocześnie może.

01:06:03

To też powodować tak większe dopasowywanie się. Tak ja to mówię z klinicznego, bardziej punktu widzenia, czyli jest jak gdyby mówię o tych sytuacjach, kiedy przychodzą osoby do gabinetu, jak przychodzą do gabinetu, to raczej przychodzą z trudnościami, jak te trudności mijają.

01:06:18

No to już się nie pojawiają. W związku z tym zwracam uwagę tutaj na te rzeczy, które mogą się negatywne pojawić tak, a więc w tym długofalowym związku.

01:06:27

To, co może wystąpić, to rzeczywiście takie znużenie najczęściej pojawia się wtedy, kiedy właśnie osoby się nie komunikują seksualnie.

01:06:36

I na przykład podejmują aktywność seksualną. Taką są.

01:06:38

No jak 5 lat temu, 10 lat temu, 15 lat temu, bo uważają, że jeżeli 15 lat temu tak było ok, to nadal powinno być ok.

01:06:46

A to nie zawsze jest ok, bo tak jak wspominałam, tak jak my się zmieniamy upodobania nasze się zmieniają, potrzeby naszej się zmieniają, odczucia pewne rzeczy, które kiedyś nam sprawiają przyjemność, mogą już w mniejszym stopniu nam sprawiać przyjemność. Tak więc dlatego ta komunikacja też chroni przed trudnościami, ponieważ my możemy na bieżąco rozmawiać o tym.

01:07:08

Co nam się podoba, a co chcielibyśmy zmienić? I to nie doprowadzić do takich, bym powiedziała rutynowych zwyczaju.

01:07:17

Które niekoniecznie mogą być związane z naszymi potrzebami i chęciami, a bardziej stym że są powtarzalne i ta powtarzalność. Ta rutyna, czyli na przykład, jeżeli tak, to ona może dotyczyć albo czasu odbywania kontaktów seksualnych, czyli na przykład właśnie nie wiem w niedzielę po kościele albo w niedzielę po powrocie z z.

01:07:40

Z wizyty u dzieci albo u rodziców, tak i w to jest ciągle o tej samej porze albo może rutynowo być podejmowane taki sam rodzaj aktywności, czyli na przykład fill zdarza się tak, że mężczyźni w związkach heteroseksualnych najpierw próbują zadowolić Partnerkę dopiero, kiedy partnerka będzie zadowolona i będzie miała orgazm dopiero wtedy.

01:08:02

Jak gdyby jest możliwość rozpoczęcia współżycia albo najpierw o niej, a potem partnerka i teraz tu jeżeli mamy takie rzeczy, które są latarnie powtarzane, to tam naturalnym jest to, że może to dla nas nie być takie satysfakcjonujące. Jeżeli to jest przewidywalne. Jeżeli zawsze jest za taki, jeżeli to jest zawsze tak samo.

01:08:24

I zawsze łączy się z przewidywalnością i fill, jak gdyby z tym, że będziemy wiedzieć, jak będzie wyglądał następny krok, dlatego tutaj warto o tym na bieżąco rozmawiać, czyli te utarte wzorce utarte.

01:08:37

Takie rytuały zabijają rzeczywiście spontaniczność i namiętność. Tutaj też warto powiedzieć o różnego rodzaju grach, które oczywiście się też mogą toczyć w dłużej trwających związkach. I to są takie gry psychologiczne, które gdzieś.

01:08:54

Gdy rozmawiamy o analizie Transakcyjnej, tak to może być oziębła. Kobieta gra w pończoszkach, walczcie ze sobą, a więc różne takie sposoby komunikowania się ze sobą.

01:09:04

Które też mają znaczenie i to też w długofalowym związku jest ważne to, o czym wspominałam chwilę wcześniej. Jak są rozwiązywane konflikty?

01:09:16

Natomiast co zrobić, żeby w tych długo halowych długim 100 o długim stażu związku na lata seksualność była popier?

01:09:25

Proszę to, abyśmy pamiętali, że związek to osoba indywidualna i też my, czyli byłby, że jest obszar ja i to jest moja przestrzeń, przez czym partnera bądź partnerki i jest przestrzeń my, czyli my coś robimy wspólnie, my coś budujemy, coś tworzymy, ale też ja mam osobny świat i 2 osoba ma też osobny świat, żeby nie było zlewania się, ale żeby też nie było takiej sytuacji, że 2 osoby już tak są odsunięte od siebie, że tak naprawdę mają się za chwilę spotkać w sypialni.

01:09:57

A nic ich nie łączy, więc wtedy trudno się też spotkać w sypialni.

01:10:01

Warto też pamiętać, że życie erotyczne nie zaczyna się tak o, czyli przez cały dzień. Gdzieś jesteśmy skupieni na innych rzeczach, po czym wchodzimy do łóżka i od razu włącza nam się przycisk.

01:10:13

Spodnie cenię, atmosfera erotyczna czy budowanie atmosfery erotycznej. Stępuje też falowo krokami. Dobrze się do tego przygotowywać, a więc jeżeli chcemy, żebyśmy nie wiem wieczorem byli aktywni seksualnie, żebyśmy mieli siły i ochotę, to warto o to zadbać.

01:10:31

O siły, ale też ochotę i warto też myśleć o tym tak, abyśmy myśleć o tej seksualności, myśleć o partnerze, partnerce.

01:10:39

Tak a nie na przykład wchodząc do łóżka, myśleć o rzeczach, które jeszcze powinniśmy zrobić wieczorem albo które nas czekają, bo z pewnością to będzie zabijało naszą ochotę na seks też erotyczne parys takim długim stażem mają też świadomość tego, że tak naprawdę jaks każdym aspektem funkcjonowania związku.

01:11:00

Są okresy większego pożądania wzajemnie i są okresy mniejszego porównania. Są okresy, kiedy ta aktywność wzrasta i są okresy, kiedy ta aktywność słabnie.

01:11:11

Natomiast dobrze, żeby o nią dbać, żeby te momenty, kiedy ta aktywność spadnie, nie przedłużały się za bardzo i to, co wydaje mi się też bardzo istotne, o czym czasami też pary zapominają, że seks jest też zabawą dla dorosłych.

01:11:27

A więc nie jest egzaminem, nie jest obowiązkiem. Nie jest potwierdzeniem swojej atrakcyjności. Nie jest potwierdzeniem swojej kobiecości czy męskości.

01:11:36

Nie jest powinnością, tylko jest zabawą, więc jeżeli my w taki sposób będziemy podchodzić też do tego zabawą dla dorosłych, tak więc pewnie jeżeli będziemy w ten sposób podchodził, to istnieje szansa, że w tych nawet dłużej trwających związkach będziemy się też cieszyć dobrą jakością życia seksualne.

 

Pozostałe odcinki

Podobne materiały